Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu.

lightbox 

 

 

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu.

„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu.

Oto, czego się wtedy dowiedziałem:

 • Dziel się wszystkim.
 • Graj uczciwie.
 • Nie bij innych.
 • Odkładaj rzeczy tam, skąd je wziąłeś.
 • Sprzątaj po sobie.
 • Nie bierz rzeczy, które do ciebie nie należą.
 • Przeproś, kiedy kogoś zranisz.
 • Myj ręce przed jedzeniem.
 • Spuszczaj wodę w toalecie.
 • Ciepłe ciasteczka i zimne mleko są dla ciebie dobre.
 • Prowadź życie zrównoważone - codziennie trochę się poucz, trochę porozmyślaj, porysuj, coś namaluj, trochę pośpiewaj i potańcz, pobaw się i trochę popracuj.
 • Zdrzemnij się po południu.
 • Wychodząc w świat, uważaj na ruch uliczny: weź kogoś za rękę i trzymajcie się razem.
 • Bądź świadomy cudów: Przypomnij sobie nasionko fasoli w plastikowym kubku: korzenie idą w dół, roślina rośnie w górę i nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego i jak to się dzieje, ale wszyscy właśnie tacy jesteśmy.
 • Złote rybki, chomiki, białe myszki i nawet tamto małe nasionko fasoli - wszystko umiera. My też.
 • A potem przypomnij sobie baśnie i pierwsze słowo, które poznałeś - największe słowo ze wszystkich - PATRZ.


Bo wszystko, o czym musisz wiedzieć, tam gdzieś jest. Złota reguła i miłość. I podstawy higieny. Ekologia, polityka, sprawiedliwość i zdrowe życie.

Pomyśl, o ile lepszy byłby świat, gdyby wszyscy - na całym świecie - mieli ciasteczka i mleko o trzeciej każdego popołudnia. A potem poobiednią drzemkę pod kocykiem. Albo gdyby nasz rząd i wszystkie rządy na całym świecie stosowały się do zasad, by odkładać rzeczy tam, skąd je wzięły i sprzątać po sobie.

Bo, niezależnie od tego, ile masz lat, wciąż jest prawdą to, że kiedy idziesz w świat, najlepiej wziąć się za ręce i trzymać się razem”.

 

Robert Fulghum

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

 

 

 

Program rozwoju przedszkola:

 priorytetowe cele i zadania przedszkola

na lata 2012 - 2018

 

 

 

Lp.

Cele

Zadania

Warunki realizacji

Przewidywane efekty

1.

Rozszerzenie

i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej

 

 

 • Prowadzenie zajęć dodatkowych
 • Wprowadzanie do realizowanego programu modyfikacji z uwzględnieniem nowatorskich metod i form pracy

 

 

 

 

 

 

 

 • diagnozowanie przez przedszkole uzdolnień dzieci
 • opracowanie programu rozwoju zdiagnozowanych zdolności i objęcie dzieci szczególną opieką;
 •  pozyskiwanie środków finansowych na zorganizowanie zajęć artystycznych;
 • promowanie uzdolnionych dzieci i ich osiągnięć;

 

 

 • stworzenie możliwości dalszego rozwoju uzdolnień artystycznych;
 • udział dzieci w konkursach i przeglądach na różnych szczeblach;
 • promocja przedszkola i jego pozytywny wizerunek w środowisku;

 

2.

Podnoszenie efektywności pracy z dzieckiem zdolnym

 

 

 

 

 • świadome planowanie podjęcia pracy z dzieckiem zdolnym;
 • wspieranie rozwoju dziecka zdolnego;

 

 • diagnoza przeprowadzona przez nauczycieli i  opracowanie planu działania;
 • uaktywnienie działalności nauczycieli od kątem pracy z dzieckiem zdolnym;
 • inspirowanie dziecka zdolnego do podejmowania różnego rodzaju działań o charakterze badawczym;
 •  inspirowanie i przygotowywanie dziecka do udziału w konkursach;
 • praca  na zajęciach metodami aktywnymi pobudzającymi kreatywność;
 • organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami dzieci;
 • promocja osiągnięć dzieci na forum przedszkola i środowiska;
 • współpraca z rodzicami dzieci uzdolnionych
 • dziecko potrafi w pełni wykorzystać swoje zdolności i odnosi sukcesy w konkursach.

3.

Podniesienie jakości

i skuteczności oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych przedszkola

 

 

 • zacieśnienie współpracy z rodzicami w zakresie działań wychowawczych,
 • Poszerzenie oferty realizowanych przez przedszkole zadań profilaktycznych,
 • edukacja rodziców

 

 • opracowanie wspólnie z rodzicami programu wychowawczego przedszkola,
 • wdrożenie programu profilaktycznego ,,Przedszkolaki Krok Drugi’’
 • zorganizowanie dla rodziców warsztatów prowadzonych przez specjalistów

 

 • przekonanie rodziców o konieczności zaangażowania się w życie przedszkola,
 • zmniejszenie ilości problemów wychowawczych.

 

4.

 

Budowanie tożsamości przedszkola.

 

 

 

 • współpraca z Towarzystwem Regionalnym Bełżyc

 

 • założenie strony internetowej
 •  przygotowanie różnego rodzaju materiałów promujących,
 • prezentacja dorobku przedszkola,
 • podjęcie starań o objęcie uroczystości opieką medialną
 • identyfikacja dzieci, rodziców i nauczycieli z placówką,
 • kultywowanie tradycji przedszkola jest ważną wartością,
 • rozwój partnerskiego charakteru przedszkola,
 • budowanie więzi pokoleniowej.

5.

Rozwój współpracy zewnętrznej

 

 

 • wdrożenie we współpracy z Zespołem Szkół im. Mikołaja Kopernika i Teatrem ,,Nasz’’ programu teatralnego.
 • systematyczna współpraca z instytucjami wspierającymi realizacje zadań wychowawczych, opiekuńczych oraz profilaktycznych przedszkola,
 • współpraca z CKFiS,
 • współpraca z Zespołem Szkół nr 1
 • organizowanie dla dzieci zajęć sportowych w obiektach CKFiS
 • kontynuacja Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej,
 • integracja dzieci i młodzieży oraz nauczycieli różnych placówek,
 • identyfikacja środowiska z przedszkolem,
 • promocja przedszkola w środowisku,
 • większa skuteczność działań przedszkola,
 • podniesienie sprawności fizycznej dzieci,
 • przygotowanie dziecka 5-letniego do bezstresowego przekroczenia progu szkolnego.

 

6.

Rozwój współpracującej ze sobą i ukierunkowanej na rozwój kadry pedagogicznej

 

 

 

 

 • Poszerzenie kompetencji nauczycieli
 • Doskonalenie współpracy nauczycieli
 • Inspirowanie nauczycieli do rozwoju
 • kontynuacja programu ,,Pierwsze kroki w szkole”
 • zdobycie przez nauczycieli uprawnień logopedycznych,
 • zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego,
 • większe zaangażowanie nauczycieli w zewnętrzne doskonalenie
 • polityka kadrowa wspiera realizację programu przedszkola,
 • autorytet kadry pedagogicznej uznany przez dzieci, rodziców i środowisko

 

7.

Promocja przedszkola

                

 

 

 • doskonalenie organizacji imprez i uroczystości środowiskowych przygotowanych przez przedszkole

 

 • promocja przedszkola w regionie

 

8.

Udział przedszkola

w projektach

i programach

 

 

 

 

 • wyposażenie nauczycieli w umiejętność pisania projektów,
 • gromadzenie informacji o programach i projektach,
 • udział w projektach ekologicznych finansowanych przez WFOŚ
 • pozyskanie patronatu medialnego
 • udział nauczycieli w szkoleniach,
 • wyszukiwanie w Internecie informacji o możliwości udziału w projektach,
 • realizacja projektu ekologicznego ,,Nasze rady na odpady’’
 • pozyskanie funduszy na realizację ważnych zadań przedszkola,
 • poszerzenie kompetencji nauczycieli

 

9.

Rozwój infrastruktury przedszkola.

 

 

 

 • poprawa warunków technicznych obiektu,
 • zagospodarowanie otoczenia
 •  współpraca z organem prowadzącym 
 • pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na poprawę infrastruktury: docieplenie obiektu, wykonanie elewacji zewnętrznej, wykonanie remontów łazienek, sal zajęć, pomieszczeń zaplecza kuchennego
 • poprawa estetyki architektury zielonej wokół budynku przedszkola
 •  obiekty przedszkola w większym stopniu wspierają realizację jego zadań
 • poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników
 • wzrost estetyki i funkcjonalności 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )