Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Komunikaty

17/06/2021 Zakończenie roku szkolnego

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, iż uroczyste zakończenie roku szkolnego dzieci 5 - letnich odbędzie się 24.06.2021 r. (czwartek) o godz: 9.30 w ogrodzie przedszkolnym. 

 

Ze względu na wytyczne GiS na uroczystość zapraszamy 1 osobę dorosłą od jednego absolwenta. Przypominamy również o zachowaniu dystansu społecznego.

 

Prosimy Rodziców o przygotowanie uroczystych strojów.  

 

29/05/2020 Zmiana stawki żywieniowej w przedszkolu

Szanowni Państwo Rodzice

 

w związku z obecną sytuacją, po analizie raportów żywieniowych, uwzględniających obecne ceny płodów rolnych i artykułów spożywczych, w porozumieniu z organem prowadzącym, została ustalona nowa wysokość składki żywieniowej od dnia 18 maja 2020 roku.

 

Zarządzenie w załączniku.

 

 

                                                                                                                          Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                                       Jolanta Barszcz-Skowronek

opis dokumentutypdata

Zarządzenie w sprawie zwiększenia stawki żywieniowej

pdf29-05-2020[ Pobierz ]
292 kB
20/05/2020 Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy „Za życiem”

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy „Za życiem”

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach dysponuje wolnymi miejscami na specjalistyczne zajęcia terapeutyczne od września 2020r.

 

Dla kogo są zajęcia?

 • do dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  w wieku 0-3 lat oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkujących na terenie Powiatu Lubelskiego lub uczęszczających
  do żłobków i przedszkoli leżących na terenie Powiatu Lubelskiego. 
  W ramach wolnych miejsc do zajęć mogą być kwalifikowane dzieci z poza tereny Powiatu Lubelskiego.

 

 

 

Szczegóły w komunikacie poniżej

opis dokumentutypdata

Komunikat

doc20-05-2020[ Pobierz ]
215 kB
Szanowni Rodzice

W dniu 21.11.2019r. (czwartek) grupy I,IV,V,VI,VII,VIII wychodzą do Miejskiego Domu Kultury na przedstawienie teatralne, po którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Rodzina jest najważniejsza" organizowanym przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Bełżycach.

Planowany powrót do przedszkola nastąpi o godzinie 13.30.

12/09/2019 Zebranie z Rodzicami

 

 

lightbox

 

Szanowni Państwo Rodzice 

 

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjno-informacyjne

w dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godz. 17.15.

 

Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami w grupach

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Jolanta Barszcz-Skowronek

 

 

26/08/2019

Szanowni Państwo Rodzice

 

Od nowego roku szkolnego wchodzą w życie nowe przepisy związane z opłatami za przedszkole.

 

Od 1 września opłaty za przedszkole będą naliczane za rzeczywisty czas pobytu dziecka (z zaokrągleniem do pół godziny).

 

W związku z powyższym do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu będzie służyć czytnik i indywidualne karty czytnikowe.

 

Prosimy Państwa Rodziców o odbiór kart w sekretariacie przedszkola w dniach 29 i 30 sierpnia (czwartek i piątek) w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Do każdego dziecka przypisana jest jedna karta, którą Państwo dostajecie. W przypadku potrzeby posiadania większej ilości kart można złożyć zamówienie przy odbiorze, koszt 17 zł, płatne przy zamówieniu. 

 

Szczegóły w sekretariacie przedszkola.

 

 

 

                                                                          Z poważaniem

                                                                       Jolanta Barszcz-Skowronek

Dni otwarte 10.06 - 14.06.2019r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy,

że w dniach od 10 czerwca do 14 czerwca 2019r. w godzinach od 16.00 do 16.45

w sali gr II

w naszym przedszkolu odbędą się dni otwarte.

Serdecznie zapraszamy :)

Sprawozdanie finansowe 2018

Zgodnie z art. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP z dnia 13 września 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało opublikowane i jest dostępne w zakładce BIP/Sprawozdania/2018.

Zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny - lipiec 2019

 

Znalezione obrazy dla zapytania grafika wakacje w przedszkolu

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE

 

Rodziców, którzy chcieliby zgłosić pobyt dzieci w przedszkolu na miesiąc lipiec br.,

prosimy o pobranie deklaracji uczęszczania

 

i złożenie jej do dnia 28 maja br. w sekretariacie przedszkola.

 

 

 

Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej przedszkola.

opis dokumentutypdata

Deklaracja na lipiec 2019

pdf30-04-2019[ Pobierz ]
71 kB
30/04/2019 Składanie oświadczeń o wielodzietności

Znalezione obrazy dla zapytania grafika troje dzieciSzanowni Państwo Rodzice

 

Rodziców, z rodzin wielodzietnych - (3- i więcej dzieci)

 

 

prosimy o składanie  „Oświadczenia o wielodzietności”,

 

 

na podstawie którego naliczane są ulgi w opłatach za przedszkole, 

do dnia 28 maja br. w sekretariacie przedszkola.

 

 

Druki oświadczenia są dostępne w sekretariacie

lub

na stronie internetowej przedszkola (poniżej do pobrania).

opis dokumentutypdata

Oświadczenie o wielodzietności

pdf30-04-2019[ Pobierz ]
166 kB
2 maja 2019 - dzień wolny od pracy

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

 

przypominam,

 

 

że 2 maja 2019 roku (czwartek),

 

jest w naszym przedszkolu

 

dniem wolnym od pracy wynikającym

 

 

z zaplanowanej organizacji pracy na rok szkolny 2018/19.

 

 

                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                      Jolanta Barszcz-Skowronek

 

 

 

Informacja o pogotowiu strajkowym

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

w związku z tym, że w wyniku referendum pracownicy przedszkola opowiedzieli się

za strajkiem

prosimy Państwa Rodziców o podjęcie działań zmierzających

do zapewnienia opieki swoim dzieciom

 

na czas od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

 

 

O szczegółach będziemy informować na bieżąco

                                                                                                             

                                       

 

 

 

                                                                                                                                         Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                                                     Jolanta Barszcz-Skowronek

                                                                                                                                                       dyrektor

    _________________________________________________________________________________________-       

Zasiłek opiekuńczy przysługuje każdemu ubezpieczonemu w celu sprawowania opieki nad dziećmi lub innymi chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w rok. 

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku to przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres dwunastu miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Zasiłek przysługuje na każdy dzień niezdolności do pracy przeznaczonej na sprawowanie opieki, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Pracownik może otrzymać zasiłek opiekuńczy, jeśli jest zwolniony od wykonywania pracy ze względu na konieczność podjęcia opieki nad:

 1. dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
  • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

                                                                                                                                     

         Ważne:

 • Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko jest nieprzewidziane, jeśli pracownik został o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem (nie dotyczy legalnego strajku)
 • Inny członek rodziny to: małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem, że w czasie, kiedy pracownik się nimi opiekuje, jest z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Zasiłek opiekuńczy można otrzymać na: dzieci lub dzieci małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w ramach rodziny zastępczej).
 • Zasiłek opiekuńczy otrzymasz niezależnie od okresu ubezpieczenia.
 • Prawo do zasiłku mają na równi matka i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, ten który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.
 • Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.
 • Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba, która:
  1. jest całkowicie niezdolna do pracy,
  2. jest chora,
  3. nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
  4. prowadzi gospodarstwo rolne,
  5. jest pracownikiem, który odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,
  6. prowadzi działalność,
  7. nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - jeśli odmawia sprawowania opieki.

                                                        

opis dokumentutypdata

Wniosek Z-15A - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r. ( https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy)

pdf02-04-2019[ Pobierz ]
389 kB
6 lutego 2019 Bal karnawałowy w naszym przedszkolu

 

Znalezione obrazy dla zapytania bezpłatna grafika karnawałowa  Znalezione obrazy dla zapytania bezpłatna grafika karnawałowa

 

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

na dzień 6 lutego 2019 roku

w godzinach 10 - 12.30 (z przerwą na drugie śniadanie)

 

 

zaplanowany jest bal karnawałowy.

 

 

Zabawę poprowadzą panie: Urszula Wnuk i Justyna Giza.

 

 

Bardzo prosimy Państwa Rodziców o przygotowanie dzieciom odpowiednich strojów.

Odwołanie Koncertu Noworocznego

Szanowni Państwo Rodzice,

 

Mieszkańcy Bełżyc,

 

Sympatycy Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

 

 

 

W związku z bardzo dużą absencją chorobową dzieci, tegoroczny Koncert Noworoczny,

nie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2019 roku.

 

Uroczystość zostaje przeniesiona na dzień 31 maja 2019 roku

i będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 100-lecia naszego przedszkola.

 

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                   

                                                                                               Jolanta Barszcz-Skowronek

 

 

15.11.18r. Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo Rodzice

 

Serdecznie zapraszamy

na zebranie

w dniu 15/11/2018 (czwartek) o godz. 17.15.

 

5.11 - 5.12.18r. Zbiórka darow dla bezdomnych zwierząt
Pomagamy zwierzętom !

 

Zima to ciężki czas dla zwierząt. Chcemy im pomóc przetrwać zimę.

Prosimy Państwa o karmę i akcesoria dla psów i kotów, które przekażemy schronisku dla zwierząt.

 

Zbiórka darów w grupach

w dniach 05.11.-05.12.2018r.

 

 

Dziękujemy!

5.11 - 5.12.18r. Zbiórka darów dla DPS w Matczynie

PODZIEL SIĘ TYM CO MASZ

 

 

ZBIÓRKA DARÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE

 

Zbieramy słodycze, książki, gry, zabawki, które staną się dla podopiecznych DPS miłą niespodzianką 
i sprawią, że Święta staną się dla nich niezapomnianym przeżyciem.

Liczymy na wrażliwość i dobre serca.

 

Zbiórka darów w grupach w dniach 05.11.-05.12.2018 r.

 

 

6/09/2018r. Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo!

 

przypominamy, że zgodnie z informacjami zamieszczonymi w przedszkolu, zebranie z Rodzicami odbędzie się 06.09.2018r. (czwartek) o godzinie 17.30 w salach poszczególnych grup. Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

ZAPRASZAMY

1/08/2018 Opłaty za przedszkole od 1 września 2018

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku Rada Miejska w Bełżycach podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za przedszkole https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//340.pdf

 

W związku z § 3 niniejszej uchwały proszę Państwa Rodziców, dzieci przyjętych do przedszkola w poprzednich latach szkolnych, a posiadających co najmniej troje dzieci, o złożenie stosownych oświadczeń (w załączniku) w przedszkolu celem naliczenia ulgi.

 

Oświadczenia przyjmujemy w sekretariacie przedszkola od dnia 20 sierpnia 2018 roku w godz. 8.00 - 15.00.

opis dokumentutypdata

Oświadczenie o wielodzietności 

pdf01-08-2018[ Pobierz ]
166 kB
Uwaga - opłaty

 

Szanowni Państwo,

 

 

w związku z wejściem RODO

 

informacje o wysokości opłat za przedszkole

 

udzielane są w sekretariacie u p. Wioletty Bukowskiej - intendentki. 

Uwaga - dzień wolny w pracy przedszkola 2 czerwca 2018 - piątek

 

Szanowni Państwo

 

 

przypominam, że dzień 1 czerwca 2018 (piątek)

 

jest dniem wolnym od pracy w naszym przedszkolu,

wynikającym z planowanej organizacji roku 2017/18.

 

 

 

                                                                                                      Z poważaniem 

 

                                                                                                     Jolanta Barszcz-Skowronek

                                                                                                         dyrektor 

13/03/2018 Szanowni Państwo Rodzice

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

Mąż jednej z naszych pracownic potrzebuje krwi grupy 0 Rh+, która niezbędna jest do operacji zaplanowanej na poniedziałek.

Jeżeli ktoś z Państwa lub z Państwa bliskich zechciałby pomóc, to można to zrobić w Punkcie Krwiodawstwa w szpitalu przy ul. Kraśnickiej w Lublinie w dni powszednie w godzinach od. 7.30 - do 14.00.

 

Każdemu kto zechce pomóc udzielę dodatkowych informacji: 605 689 649

 

Proszę Państwa, przepraszam za tę prośbę, w tym miejscu ale........

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Jolanta Barszcz-Skowronek

27/02/2018 AWARIA WODY

 

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

Awaria została w nocy usunięta.

Pracujemy normalnie.

 ..................................................................................................................................................................................

 

 

 

Na godz. 21.00 sytuacja bez zmian.

W przypadku gdy rano w środę nie będzie wody,

nie będziemy przyjmować dzieci.

 

............................................................................................................................................................................ 

w związku z awarią wody w sieci miejskiej 

mały całkowity jej brak.

 

 

Proszę również śledzić informacje o likwidacji awarii,

ponieważ w przypadku nie usunięcia jej, 

przedszkole będzie nieczynne.

 ......................................................................................................................................................................

 

 

 

                                                                              Z wyrazami szacunku 

                                                                             Jolanta Barszcz-Skowronek

22/11/2017 środa Zebranie z Rodzicami

                                           

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie z rodzicami grafika

 

 

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

serdecznie zapraszam na zebranie z Rodzicami 

w dniu 22 listopada 2017 roku

na godz. 17.10.

 

 

 

                                                           Z wyrazami szacunku

                                                       

                                                         Jolanta Barszcz-Skowronek

 

 

 

 

Zapraszamy na zebranie z Rodzicami

 

Szanowni Państwo Rodzice

 

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. 

W związku z powyższym zapraszam Państwa na zebranie organizacyjno-informacyjne

w dniu 13 września (środa) 2017 roku  godz. 17.00

 

 

 

                                                Jolanta Barszcz-Skowronek

2 maja 2017 roku - dzień wolny w pracy przedszkola

Szanowni Państwo

 

przypominam, że w dniu 2 maja 2017 roku

nasze przedszkole jest nieczynne.

 

 

 

                                                         Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Szanowni Państwo Rodzice 

 

Informuję, że w dniu 31 marca 2017 roku

nasze przedszkole pracuje normalnie.

 

 

                                                                                     Jolanta Barszcz-Skowronek

Zebranie z Rodzicami - 7 marca 2017 roku

 

 

 

Szanowni Państwo Rodzice

 

W związku z rozpoczęciem działań

zmierzających do nadania imienia naszej placówce

wszystkich Państwa zapraszam na zebranie  w/w sprawie

w dniu 7 marca 2017 roku  godz. 17.00

 

W planie zebrania inne sprawy organizacyjne

 i zebrania grupowe.

 

 

                                                Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od nowego roku

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

 

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html

Zebranie z Rodzicami - 15 listopada 2016

Szanowni Państwo Rodzice

 

Serdecznie zapraszam na zebranie

w dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 17.15

 

W porządku zebrania: 

 • podsumowanie obserwacji pedagogicznych i I etapu diagnozy przedszkolnej w grupach
 • sprawy organizacyjne związane z najbliższymi wydarzeniami w przedszkolu: mikołajki, realizacja projektu edukacyjnego, organizacja koncertu noworocznego.

 

 

 

 

 

                                                                   Z wyrazami szacunku

 

                                                          Jolanta Barszcz-Skowronek

 

 

 

 

 

Gminny Konkurs Plastyczny "Fantastyczne Bełżyce - jak widzę moje miasto za 100 lat"

Szanowni Państwo

 

miło mi poinformować, że w w/w konkursie plastycznym w I kategorii - Przedszkola dzieci z naszego przedszkola zajęły:

 

 • I miejsce - Dominik Milczach gr. IV
 • II miejsce - Weronika Gołaś - gr. I
 • III miejsce - Pola Tomaszewska - gr. III

 

Szczegółowy protokół w załączeniu.

 

Wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2016 roku podczas obchodów

Dni Bełżyc

na scenie przy Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach

około godziny 16.00

opis dokumentutypdata

strona 1

pdf06-06-2016[ Pobierz ]
281 kB

strona 2

pdf06-06-2016[ Pobierz ]
332 kB

strona 3

pdf06-06-2016[ Pobierz ]
299 kB
Projekt podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje.

Tabliczka Ministerstwa Edukacji Narodowej

Jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych prezentujemy projekt zmian podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

To odpowiedź na liczne pytania, szczególnie ze strony nauczycieli i rodziców.

 

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag w zakresie projektowanych zmian za pomocą Formularza. Czekamy na uwagi do piątku 11 marca, do godziny 23.59.

 

Od 1 września 2016 r. w klasie pierwszej szkoły podstawowej naukę rozpoczną obowiązkowo dzieci siedmioletnie, a na wniosek rodziców także sześcioletnie. Natomiast dzieci sześcioletnie będą realizowały obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole.

 

Zmieniona podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej będzie, jak dotychczas, spójna z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej).

Istotne zmiany zawiera załącznik nr 1 – w tym zmiany dotyczące kształtowania umiejętności czytania i liczenia (punkty – 13,14) oraz w załącznik nr 2 – kwestie edukacji wczesnoszkolnej, w tym zalecane warunki realizacji.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zobowiązuje nauczyciela do indywidualizacji. Rolą nauczyciela, w tym wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I – III jest również taka organizacja procesu edukacji, aby były zaspokojone potrzeby emocjonalne wszystkich dzieci bez względu na wiek.

 

Nauczyciel powinien wykorzystywać naturalny potencjał dzieci do wzajemnego uczenia się od siebie i budowania w ten sposób poczucia własnej wartości oraz relacji rówieśniczych

Zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana” na temat zmian w edukacji, projekt rozporządzenia będzie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych w marcu.

 

 

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zalacznik-nr-2-edukacja-wczesnoszkolna.html

Poradnik „Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego”

Jakie są zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli po nowelizacji ustawy oświatowej? Jakie prawa mają rodzice? Między innymi na te pytania odpowiada poradnik MEN.

Rodzice, macie wybór!” to publikacja skierowana do rodziców dzieci sześcio i siedmioletnich. Tych opiekunów, którzy stoją przed ważną decyzją czy od 1 września 2016 r. ich dzieci mają rozpocząć edukację szkolną, czy pozostać w przedszkolu.

W poradniku znajdują się m.in. informacje dotyczące zmian w ustawie o systemie oświaty,
a także zasadach rekrutacji do przedszkola. Publikacja informuje o procedurze odwoławczej w rekrutacji oraz zadaniach gminy w organizacji i prowadzeniu placówek wychowania przedszkolnego. Poradnik wyjaśnia też kwestie związane z zasadami przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej, czy odroczeniem dziecka
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowo publikacja zawiera zestawienie najważniejszych pytań rodziców i odpowiedzi ekspertów MEN.

W dniu 29 grudnia 2015 roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty. Najważniejsze zmiany dotyczyły m.in.: obowiązku szkolnego dziecka od 7. roku życia, a także prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka od 6. roku życia. Ustawa wprowadzała obowiązek przedszkolny dla dziecka 6-letniego oraz prawa dziecka w wieku od 3. do 5. roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Warto przypomnieć, że w związku z nowelizacją ustawy oświatowej uruchomiono w MEN cztery numery telefonów dla rodziców i opiekunów. Są one dedykowane tym, którzy chcieliby zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie rozpoczęcia edukacji swoich dzieci. Eksperci ministerstwa są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15. Numery telefonów to:

 • 22 34 74 595 (sześciolatek w szkole)
 • 22 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu)
 • 22 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
 • 22 34 74 467 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej ministerstwa: www.men.gov.pl/pdr

 

Rodzice, macie wybór!

 

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/poradnik-rodzice-macie-wybor-wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-szkolna-dziecka-szescioletniego-i-siedmioletniego.html

opis dokumentutypdata

Poradnik 

pdf25-02-2016[ Pobierz ]
727 kB
Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – ustawa przyjęta przez Sejm
fot. Krzysztof Białoskórski, sejm.gov.plfot. Krzysztof Białoskórski, sejm.gov.pl

We wtorek Sejm przyjął poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zakłada m.in. podwyższenie obowiązku szkolnego do siedmiu lat.

– Oddajemy obywatelom wolność – zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas sejmowej debaty.

– Nikt w tej ustawie nikomu niczego nie zakazuje, ustawa stwarza wolność i możliwości – podkreśliła minister edukacji narodowej Anna Zalewska nawiązując do decyzji rodziców w sprawie wieku, w którym ich dzieci rozpoczynają edukację. Podkreśliła, że proponowane w projekcie zapisy przewidują najprzeróżniejsze sytuacje. – Chcemy wspierać rodziców, dzieci, nauczycieli i organy prowadzące w tym, by ten proces jak najszybciej odwrócić, bo to co zrobił poprzedni rząd z sześciolatkami to była katastrofa – dodała mówiąc o powrocie do wcześniejszych rozwiązań. – Chcemy w tym wesprzeć samorządy i zapraszamy do debaty – podkreśliła.

Wprowadzone w ustawie zmiany zakładają przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich, odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla sześciolatków. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada też prawo do edukacji w szkole dla sześciolatków na wniosek rodziców.

W ustawie wprowadzono przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego i kompetencji kuratora oświaty. Przywrócone zostało weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji szkół. Organ prowadzący, likwidujący szkołę będzie musiał mieć pozytywną opinię, czyli zgodę kuratora. Nowelizacja daje także ministrowi edukacji prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

 

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej w czwartek przez Senat nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
 2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
 3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
 4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 5. wzmocnienia roli kuratora oświaty.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Umożliwi to organom prowadzącym lepsze przygotowanie się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji oddziałów przedszkolnych będą mogły być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniającą tendencje demograficzne po wdrożeniu wprowadzanych rozwiązań prorodzinnych.

Wybór kuratora oświaty

Kurator oświaty będzie powoływany i odwoływany przez ministra edukacji w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Na wniosek kuratora oświaty i po zasięgnięciu opinii wojewody, minister edukacji będzie powoływał i odwoływał wicekuratorów oświaty.

Wzmocnienie roli kuratora oświaty

Przywrócona została kontrola kuratorów oświaty nad działaniami samorządów w kształtowaniu sieci szkół i przedszkoli. Ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Także decyzja o likwidacji lub przekształceniu przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd będzie zależała od uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

lightbox

 

 

Gry dla dzieci

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )