Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/22

25/08/2021 Wolne miejsca w naszym przedszkolu

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

informuję, że posiadamy jeszcze 7 wolnych miejsc dla dzieci 3-letnich na rok szkolny 2021/22 w naszym przedszkolu przy ul. Bychawskiej 15. 

 

Przyjmiemy też dzieci, które ukończyły 2,5 roku. 

 

 

 

 

                                                                                       Zapraszamy:)

18/08/2021 Potwierdzenie korzystania z dowozów dzieci do Wierzchowisk

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

bardzo proszę o potwierdzenie korzystania przez dziecko z bezpłatnych dowozów, organizowanych przez organ prowadzący, do budynku przedszkola w Starych Wierzchowiskach (dotyczy dzieci 3-letnich i młodszych).

 

Planowany wyjazd spod budynku przy ul. Bychawskiej około godz. 7.20, planowany przyjazd do budynku przy ul. Bychawskiej około godz. 15.30.

Przedszkole jest czynne w godz. 6.00 - 17.00 (obydwa budynki).

 

Potwierdzenie proszę przysłać sms na numer telefonu: 506 632 345.

W treści proszę wpisać: Potwierdzam oraz imię i nazwisko dziecka. 

 

Na informacje czekamy do dnia 23 sierpnia 2021 roku.

 

                                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                                            Jolanta Barszcz-Skowronek

22/07/2021 Wolne miejsca w naszym przedszkolu

Szanowni Państwo Rodzice

 

 

informuję, że posiadamy jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2021/22:

 

  • w budynku przy ul. Bychawskiej 15 - 1 wolne miejsce w grupie dzieci 5-letnich
  • w budynku w Starych Wierzchowiskach 39 - 7 wolnych miejsc dla dzieci 3-letnich. Przyjmiemy też dzieci, które ukończyły 2,5 roku. 

 

 

 

 

                                                                                       Zapraszamy:)

 

06/05/2021 Wyniki rekrutacji uzupełniajacej

Szanowni Państwo Rodzice

 

W dniu 5 maja 2021 roku Komisja Rekrutacyjna, po analizie dokumentów rekrutacyjnych, sporządziła listę dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach z oddziałami zamiejscowymi w Starych Wierzchowiskach na rok szkolny 2021/22, kończąc tym samym rekrutację uzupełniającą.

 

Przypominamy, że dzieci uczęszczające do oddziałów zamiejscowych w Starych Wierzchowiskach będą miały zapewniony dowóz, zorganizowany przez organ prowadzący.

 

W załączeniu protokół wraz z listą dzieci.

 

 

 

W związku z zakończeniem rekrutacji uzupełniającej

Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka informuje,

 

że dysponuje

 

 

4 wolnymi miejscami w budynku przy ul. Bychawskiej 15

(dla dzieci 4-, 5-letnich)

 

 i

 

16 wolnymi miejscami w budynku w Starych Wierzchowiskach 39

dla dzieci 3-letnich i dla dzieci, które ukończyły 2,5 roku

 

 

 

 na rok szkolny 2021/22,

 

o które mogą ubiegać się zainteresowani Rodzice.

 

Przypominamy, że w naszej placówce realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (również dla dzieci spoza naszego przedszkola) oraz kształcenie specjalne.

 

W przedszkolu pracują specjaliści zapewniający wsparcie dzieci w rozwoju i realizację zaleceń zawartych w opiniach czy orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne: psycholog, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, również w zakresie terapii ręki, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista w zakresie rewalidacji i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, specjalista w zakresie integracji sensorycznej, specjalista w zakresie zajęć rozwijających ruchowo.

 

Wyposażenie gabinetów specjalistycznych dostosowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym a od października 2020 roku w przedszkolu została zorganizowana sala do integracji sensorycznej. 

 

 

Szczegółowe informacje w przedszkolu pod numerem telefonu 81 517 20 85.

 

Zapraszamy :)

 

opis dokumentutypdata

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 5 maja 2021 roku

jpg06-05-2021[ Pobierz ]
376 kB

Lista dzieci przyjętych w rekrutacji uzupełniającej

jpg06-05-2021[ Pobierz ]
252 kB
22/04/2021 Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Państwo Rodzice

 

W dniu 21 kwietnia 2021 roku Komisja Rekrutacyjna, po analizie dokumentów rekrutacyjnych, sporządziła listę dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach z oddziałami zamiejscowymi w Starych Wierzchowiskach na rok szkolny 2021/22, kończąc tym samym etap rekrutacji uzupełniającej.

 

Przypominamy, że dzieci uczęszczające do oddziałów zamiejscowych w Starych Wierzchowiskach będą miały zapewniony bezpłatny dowóz, zorganizowany przez organ prowadzący.

 

W załączeniu protokół wraz z listą dzieci.

 

 

 

 

Zakwalifikowanie dziecka

 

nie jest tożsame z przyjęciem do przedszkola.

 

 

 

W okresie od 26 kwietnia 2021 roku (od godz. 8.00) do 30 kwietnia 2021 roku (do godz. 15.00)

 

 Rodzice kandydatów zakwalifikowanych

 

składają w przedszkolu pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

(w załączniku nr 3 poniżej lub do pobrania w przedszkolu).

 

                                         Z wyrazami szacunku

 

                                                      Edyta Maliborska 

                                                 przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

opis dokumentutypdata

1. Protokół rekrutacji uzupełniającej z dnia 21 kwietnia 2021 roku

pdf22-04-2021[ Pobierz ]
403 kB

2. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola

pdf22-04-2021[ Pobierz ]
310 kB

3. Oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych

pdf22-04-2021[ Pobierz ]
106 kB
08/04/2021 Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach z oddziałami zamiejscowymi w Starych Wierzchowiskach

Szanowni Państwo Rodzice

 

W dniu 7 kwietnia 2021 roku Komisja Rekrutacyjna, po analizie dokumentów rekrutacyjnych, sporządziła listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach z oddziałami zamiejscowymi w Starych Wierzchowiskach na rok szkolny 2021/22, kończąc tym samym etap rekrutacji podstawowej.

 

Przypominamy, że dzieci uczęszczające do oddziałów zamiejscowych w Starych Wierzchowiskach będą miały zapewniony dowóz, zorganizowany przez organ prowadzący.

 

W załączeniu protokół wraz z listami dzieci.

 

 

 

W związku z zakończeniem rekrutacji podstawowej

Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka informuje,

 

że dysponuje

 

 

 

7 wolnymi miejscami w budynku przy ul. Bychawskiej 15

(4 miejsca dla dzieci 5-letnich i 3 miejsca dla dzieci 4-letnich)

 

 i

 

28 wolnymi miejscami w budynku w Starych Wierzchowiskach 39

dla dzieci 3-letnich i dla dzieci, które ukończyły 2,5 roku

 

 

 

 na rok szkolny 2021/22,

 

o które mogą ubiegać się zainteresowani Rodzice

 

w procesie rekrutacji uzupełniającej w okresie

 

 

 

od dnia 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 roku.

 

 

 

opis dokumentutypdata

Protokół postępowania rekrutacyjnego z dnia 7 kwietnia 2021 roku

pdf08-04-2021[ Pobierz ]
252 kB

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach z oddziałami zamiejscowymi w Starych Wierzchowiskach na rok szkolny 2021/22

pdf08-04-2021[ Pobierz ]
825 kB

Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach z oddziałami zamiejscowymi w Starych Wierzchowiskach na rok szkolny 2021/22

pdf08-04-2021[ Pobierz ]
166 kB
25/03/2021 Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w toku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/22

Szanowni Państwo Rodzice 

 

Komisja Rekrutacyjna przedstawia protokół (załącznik nr 1) z posiedzenia rekrutacyjnego wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych (załącznik nr 2) i niezakwalifikowanych (załącznik nr 3 poniżej w plikach).

 

Zakwalifikowanie dziecka

nie jest tożsame z przyjęciem do przedszkola.

 

W okresie od 29 marca 2021 roku (od godz. 8.00) do 2 kwietnia 2021 roku (do godz. 15.00)

 Rodzice kandydatów zakwalifikowanych

a także Rodzice dzieci, którzy złożyli deklarację kontynuacji,

składają w przedszkolu pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

(w załączniku nr 4 poniżej lub do pobrania w przedszkolu).

 

                                                                                               Z wyrazami szacunku 

 

                                                                                                 Edyta Maliborska 

                                                                                                             Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

opis dokumentutypdata

1. Protokół postępowania rekrutacyjnego

pdf25-03-2021[ Pobierz ]
290 kB

2. Lista kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/22

pdf25-03-2021[ Pobierz ]
352 kB

3. Lista kandydatów niezakwalifikowanych na rok szkolny 2021/22

pdf25-03-2021[ Pobierz ]
157 kB

4. Oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych

pdf25-03-2021[ Pobierz ]
106 kB
05/03/2021 Informacja o ilości wolnych miejsc

Informacja o ilości wolnych miejsc

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

z oddziałami zamiejscowymi w Starych Wierzchowiskach

na rok szkolny 2021/22

 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka informuje,

że dysponuje

 

34 wolnymi miejscami w budynku przy ul. Bychawskiej 15

 

72 wolnymi miejscami w budynku w Starych Wierzchowiskach

 

 na rok szkolny 2021/22,

o które mogą ubiegać się zainteresowani Rodzice

w procesie rekrutacji w okresie

 

od dnia 8 marca do 19 marca 2021 roku

 

 

Ogółem przedszkole posiada 220 miejsc

dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.

 

 

Zapraszamy:)

 

Szczegóły poniżej

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/22 wraz z dokumentami do rekrutacji (wniosek i załączniki poniżej)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce na rok szkolny 2021/22

 

Kompletne wnioski składamy w wersji papierowej

od dnia 8 marca od godz. 7.30

do dnia 19 marca do godz. 15.00

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie  kryteriów dołącza się do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, są to:

 

  1. Oświadczenia o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Gminę Bełżyce (załączniki nr 1, 2, 3)
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 ze zm.)
  3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r. poz. 135 ze zm.

 

 

Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu wystawionego  przez właściwy organ lub podmiot.

 

Dokumenty te mogą być składane także w postaci  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

 

Uwaga: Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola musi być podpisany przez oboje rodziców, chyba że istnieją prawne podstawy do reprezentowania dziecka przez jednego z rodziców (prawomocny wyrok sądu pozbawiający praw rodzicielskich).

 

Przedszkole rejestruje tylko kompletne wnioski -

 na bieżąco weryfikujemy i jesteśmy w kontakcie z zainteresowanymi Rodzicami

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

Czynności rekrutacyjne

 

 

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu

 

Od 01/03/2021 od godz. 7.30

do 05/03/2021 do godz. 15.00

……………………………..

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 08/03/2021 od godz. 7.30

do 19/03/2021 do godz. 15.00 

 

 

 

 

Od 12/04/2021

od godz. 7.30

do 16/04/2021

do godz. 15.00 

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

 

 

Do 24/03/2021

 

 

Do 21/04/2021

 

4.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

26/03/2021 godz. 12.00

 

23/04/2021 godz. 12.00

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

 

Od 29/03/2021 od godz. 8.00

do 02/04/2021 do godz. 15.00

 

Od 26/04/2021

od godz. 8.00

do 30/04/2021

do godz. 15.00

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

09/04/2021 godz. 12.00

 

07/05/2021 godz. 12.00

opis dokumentutypdata

Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

pdf24-02-2020[ Pobierz ]
182 kB

Zarządzenie Nr 15/21 Burmistrza Bełżyc z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/22 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełżyce

pdf28-01-2021[ Pobierz ]
362 kB

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/22

pdf28-01-2021[ Pobierz ]
381 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/22

pdf28-01-2021[ Pobierz ]
208 kB

załącznik nr 1 - oświadczenie o uczęszczaniu starszego rodzeństwa

pdf24-02-2020[ Pobierz ]
144 kB

załącznik nr 2 - oświadczenie o zatrudnieniu

pdf24-02-2020[ Pobierz ]
193 kB

załącznik nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

pdf24-02-2020[ Pobierz ]
164 kB

Wzór oświadczenia o wielodzietności

pdf28-01-2021[ Pobierz ]
166 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )