Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Protokoły zebrań

Protokół nr 2/2013 z dnia 09.10.2013 r.

PROTOKÓŁ NR  2/2013

z posiedzenia Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach, z dnia ………09.10.2013…………..

 

 

I. Część zebrania

 Omówiono następujące kwestie

 

 1. Kalendarz planowanych imprez i zabaw w przedszkolu na rok 2013/2014. Powyższy kalendarz imprez przedszkolnych przedstawiła Pani Dyrektor na podstawie ustaleń jakie były podejmowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 2. Omówienie zasad i warunków przedstawień teatralnych i audycji filharmonicznych.
 3. Organizacja imprezy „Mikołajkowej”.
 4. Omówienie kalendarza dni wolnych (przedszkole nieczynne) w przedszkolu. Pani Dyrektor przedstawiła propozycje różnych rozwiązań dni wolnych od zajęć na rok szkolny 2013/2014.
 5. Omówienie organizacji imprez grupowych. Propozycja połączenia „Jasełek” z Koncertem Noworocznym oraz likwidacji imprez „Dzień Dziadka” i „Dzień Babci”.
 6. Propozycja nagrania płyty z kolędami śpiewanymi przez dzieci z przedszkola. Pani Dyrektor przedstawiła propozycję nagrania płyty z kolędami śpiewanymi przez dzieci z przedszkola. Szacowany koszt to około 450 – 500 zł.
 7. Omówienie kwestii dotyczącej zakupu rolet lub zasłon na okna w poszczególnych grupach.
 8. Omówienie możliwości zorganizowania konkursu „Mikołajkowego”.

 

 

II. Część zebrania

 Podjęto następujące decyzje

 

 

 1. Negatywnie zaopiniowano propozycję połączenia „Jasełek” z Koncertem Noworocznym oraz propozycję likwidacji imprez „Dzień Dziadka i Dzień Babci”. Rada Rodziców wystąpiła do Pani Dyrektor z wnioskiem o zorganizowanie wzorem lat ubiegłych oddzielnych imprez pt. „Jasełka”, „Dzień Dziadka i Dzień Babci”.
 2. Negatywnie zaopiniowano propozycję zmiany nazwy lub formy „Pikniku Rodzinnego”. Rada Rodziców wystąpiła do Pani Dyrektor z wnioskiem o nie zmienianie nazwy i formy „Pikniku Rodzinnego”.
 3. Pozytywnie zaopiniowano propozycję zorganizowania nagrania płyty z udziałem dzieci z przedszkola. Podjęto decyzję o przekazaniu kwoty 500 zł na ten cel.
 4. Podjęto decyzję o zorganizowaniu „Konkursu Mikołajkowego”

 

III. Część zebrania

Inne ustalenia

 

 1. Przeanalizować możliwość zakupu „stroju Św. Mikołaja” – koszty ?
 2. Pozytywnie zaopiniowano zakup rolet na okna jako formy zabezpieczenia przed słońcem w salach które takowych nie posiadają.
 3. Pozytywnie zaopiniowano propozycję Pani Dyrektor o organizacji dni wolnych od pracy w przedszkolu.

- dni wolne (przedszkole nieczynne) w terminie od 23.12.2013 do 31.12.2013

                                                      oraz w terminie od 15.08.2014 do 31.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest lista osób obecnych na zebraniu.

 

 

 

Niniejszy protokół sporządził :                     ……Mariusz Dudkowski………….

                                                               Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Protokół nr 1/2013 z dnia 05.09.2013 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2013

 z posiedzenia Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach, z dnia ……05.09.2013 r.………..

 

I. Część zebrania

 Wybór organów wewnętrznych Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Zgłoszono ……1……. kandydatury, w osobach

 

……………Grzegorz Kamiński……………………………………….

  

W wyniku głosowania jawnego na stanowisko Przewodniczącego Rady Rodziców wybrano :

 

……………Grzegorz Kamiński…………………  z ilością ……11…….  głosów za

 

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Zgłoszono ……1……. kandydatury, w osobach

 

……………Mariusz Dudkowski……………………………………….

  

W wyniku głosowania jawnego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców wybrano

 

……………Mariusz Dudkowski…………………  z ilością ……11…….  głosów za

 

Sekretarz Rady Rodziców

Zgłoszono ……1……. kandydatury, w osobach

 

……………Irena Bartuzi…………………………………………………….

  

W wyniku głosowania jawnego na stanowisko Sekretarza Rady Rodziców wybrano :

 

……………Irena Bartuzi…………………  z ilością ……11…….  głosów za

 

Skarbnik Rady Rodziców

Zgłoszono ……1……. kandydatury, w osobach

 

……………Anna Majkowska…………………………………………….

 

W wyniku głosowania jawnego na stanowisko Skarbnika Rady Rodziców wybrano :

 

……………Anna Majkowska…………………  z ilością ……11…….  głosów za

 

Członkowie Rady Rodziców

Zgłoszono …3………. kandydatury, w osobach

 

……………Marcin Celej, Monika Plewik, Ewa Wojtaszko…………..

 

W wyniku głosowania jawnego na członków Rady Rodziców wybrano :

 

Marcin Celej ………………………………..………………  z ilością ……11….  głosów za

 

Monika Plewik ……………………………..…..…………  z ilością ……11….  głosów za

 

Ewa Wojtaszko ……………………………………..……  z ilością ……11….   głosów za

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Zgłoszono ……3……. kandydatury, w osobach

 

……………Marcin Celej, Monika Plewik, Ewa Wojtaszko…………..

 

W wyniku głosowania jawnego na członków Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wybrano :

 

Przewodniczący………… Marcin Celej ……………………….………  z ilością ……11….  głosów za

Sekretarz……………… Monika Plewik ……………………..…..……  z ilością ……11….  głosów za

Członek Komisji……………… Ewa Wojtaszko ……………………….. z ilością ……11….   głosów za

 

 

II. Część zebrania

 Omówiono następujące zagadnienia

 

 1.  Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
 2.  Możliwość zorganizowania przedstawień teatralnych i audycji filharmonicznych dla dzieci oraz związane z tym opłaty (składki).
 3.  Wybór firmy ubezpieczeniowej w celu zawarcia polis od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4.  Możliwość okresowej zamiany sal w których przebywają dzieci z grup V, VI i VII.
 5.  Darowizny na rzecz przedszkola. Formy zakupów wyposażenia (np. zabawki) sal przedszkolnych przez rodziców.

 

  

 III. Część zebrania

 

Podjęto następujące decyzje

 

 1.  Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 ustalono na kwotę 50 zł.
 2.  Pozytywnie zaopiniowano propozycje zorganizowania dla dzieci przedstawień teatralnych oraz audycji filharmonicznych (1 raz w miesiącu). W celu sfinansowania powyższych imprez ustalono składkę w wysokości 20 zł.
 3.  Jako ubezpieczyciela wybrano ofertę firmy Compensa ze składką w wysokości 35 zł.
 4.  Negatywnie zaopiniowano możliwość okresowej zmiany sal.
 5.  Ustalono że wszelkie zakupy wyposażenia (np. zabawki, rolety, itp. ) sal przedszkolnych przez rodziców będą miały formę darowizny na rzecz przedszkola.

 

  

 

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest lista osób obecnych na zebraniu.

 

 

 

 

 

Niniejszy protokół sporządził :                 ………Irena Bartuzi…………….

                                                                     Sekretarz Rady Rodziców

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )