Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Kadra przedszkola

Kadra przedszkola w roku szkolnym 2021/22

Dyrektor przedszkola:

Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Nauczyciele-wychowawcy grup:

gr. I - Elżbieta Bakalarz, Anna Węglińska

gr. II - Bożena Dziewicka, Anna Mazurek

gr. III - Edyta Maliborska, Marta Wójtowicz

gr. IV - Agnieszka Adamczyk

gr. V - Urszula Kijewska, Olga Zięba

gr. VI - Mariola Masternak, Anna Rumińska

gr. VII - Małgorzata Suchora

gr. VIII - Beata Badowska, Anna Gałkowska

gr. IX - Edyta Józefczak

 

 

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda - Anna Boruch, Anna Gałkowska

Psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Eliza Skop

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) - Anna Mazurek

Rytmika - Ola Dziurka

Katecheza - Bożena Dziewicka 

Język angielski - Ewa Baprawska

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami SI - Justyna Giza

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidacja - Małgorzata Sajdak

 

 

 

Pracownicy administracji:

Grażyna Madej - sekretarz przedszkola 

Wioletta Bukowska - starszy intendent

Edyta Jastrzębska - gł. księgowa 

 

 

Pracownicy obsługi:

 

Lubow Psionka - pracownik gospodarczy

Lucyna Leszczyńska - pomoc nauczyciela przedszkola

Katarzyna Matraszek-Mazur - pracownik gospodarczy 

Iwona Krzyżanek - starsza woźna

Urszula Wójtowicz - starsza woźna

Małgorzata Wąchała - pracownik gospodarczy

Barbara Kozieł - pracownik gospodarczy

Joanna Masierak - starsza woźna

Barbara Gustyn - pracownik gospodarczy

Alina Hałas - starsza  woźna 

Leszek Szichowicz - konserwator

Dorota Plewik  - kucharz

Magdalena Dalmata - pomoc kuchenna

 

Stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy: 

 

Edyta Gliwka

Kadra przedszkola w roku szkolnym 2020/21

Dyrektor przedszkola:

Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Nauczyciele-wychowawcy grup:

gr. I - Agnieszka Adamczyk

gr. II - Edyta Józefczak, Edyta Baprawska (od 1/10/2020)

gr. III - Anna Rumińska, Małgorzata Suchora

gr. IV - Anna Pokładek, Anna Mazurek

gr. V - Bożena Dziewicka, Justyna Giza

gr. VI - Urszula Kijewska

gr. VII - Edyta Maliborska

gr. VIII - Mariola Masternak, Marta Wójtowicz

gr. IX - Beata Badowska

gr. X - Elżbieta Bakalarz, Anna Węglińska

gr. XI - Ewa Dudek

 

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda - Anna Boruch, Ewa Dudek

Psycholog - Eliza Skop

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) - Ewa Dudek

Rytmika, muzykoterapia - 

Katecheza - Bożena Dziewicka 

Język angielski - Ewa Baprawska

Gimnastyka ogólnorozwojowa - Justyna Giza

Wczesne wspomaganie rozwoju  - Mariola Masternak

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu - Anna Mazurek

Integracja sensoryczna - Michał Jusiak (od 12/10/2020)

 

 

Pracownicy administracji:

Grażyna Madej - sekretarz przedszkola 

Wioletta Bukowska - starszy intendent

Edyta Jastrzębska - gł. księgowa 

 

 

Pracownicy obsługi:

 

Alina Szyszko - starsza woźna 

Joanna Masierak - starsza woźna 

Alina Hałas - starsza  woźna 

Urszula Wójtowicz - starsza  woźna 

Iwona Krzyżanek - starsza woźna 

Barbara Gustyn- woźna 

Barbara Kozieł - pomoc nauczyciela

Dorota Plewik  - kucharz

Lucyna Leszczyńska - pracownik gospodarczy

Magdalena Dalmata - pomoc kuchenna

 

Stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy: 

 

Zbigniew Babis 

Małgorzata Wąchała

Elżbieta Jęczeń 

Kadra przedszkola w roku szkolnym 2019/20

Dyrektor przedszkola:

Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Nauczyciele-wychowawcy grup:

gr. I - Elżbieta Bakalarz, Małgorzata Suchora

gr. II - Edyta Józefczak, Edyta Maliborska

gr. III - Anna Mazurek, Anna Pokładek

gr. IV - Jolanta Karaś, Justyna Giza

gr. V - Urszula Kijewska

gr. VI - Agnieszka Adamczyk, Anna Olszak-Pluta

gr. VII - Mariola Masternak, Jolanta Barszcz-Skowronek

gr. VIII - Beata Badowska, Bożena Dziewicka

 

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda - Anna Boruch, Anna Olszak-Pluta

Psycholog - Anna Olszak -Pluta

Terapia pedagogiczna - Anna Pokładek

Rytmika, muzykoterapia - Urszula Wnuk

Katecheza - Bożena Dziewicka 

Język angielski - Edyta Sobczyk-Wilkołazka

Gimnastyka ogólnorozwojowa - Justyna Giza

Wczesne wspomaganie rozwoju  - Anna Mazurek, Anna Olszak-Pluta

Rewalidacja - Anna Olszak-Pluta, Anna Mazurek

 

Pracownicy administracji:

Grażyna Madej - sekretarz przedszkola do 16/02/2020 i od 25/02/2020 - nadal

Wioletta Bukowska - starszy intendent

Edyta Jastrzębska - gł. księgowa od 01/01/2020

 

 

Pracownicy obsługi:

Witold Brewczak - konserwator do 30/11/2019

Zbigniew Babis - pracownik gospodarczy od 21/12/2019

Alina Szyszko - starsza woźna 

Joanna Masierak - starsza woźna 

Alina Hałas - starsza  woźna 

Urszula Wójtowicz - starsza  woźna 

Iwona Krzyżanek - starsza woźna 

Barbara Gustyn- woźna 

Barbara Kozieł - pracownik gospodarczy

Dorota Plewik  - kucharz

Marta Wójtowicz - pomoc kucharza; od 25/11/2019 pomoc nauczyciela 

Lucyna Leszczyńska - pomoc kucharza od 25/11/2019

 

Stażyści:

Jolanta Stasiak - do 5/10/2019

Beata Jośko - do 31/12/2019 gwarancja pracy

Zbigniew Babis do 20/12/2019 gwarancja pracy

Kadra przedszkola w roku szkolnym 2018/19

Dyrektor przedszkola:

Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Nauczyciele-wychowawcy grup:

gr. I - Mariola Masternak

gr. II - Agnieszka Adamczyk, Anna Olszak-Pluta

gr. III - Jolanta Karaś, Marta Wójtowicz (od 17/10/2018), Urszula Kijewska

gr. IV - Elżbieta Bakalarz

gr. V - Beata Badowska, Bożena Dziewicka

gr. VI - Edyta Maliborska, Edyta Sobczyk-Wilkołazka, Ewa Paśnik

gr. VII - Anna Pokładek, Edyta Józefczak, Anna Mazurek (nauczyciel wspomagający)

gr. VIII - Małgorzata Suchora, Ewa Paśnik

 

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda/psycholog - Anna Olszak-Pluta

Logopeda - Anna Boruch

Terapia pedagogiczna - Anna Pokładek

Rytmika, muzykoterapia - Urszula Wnuk

Katecheza - Bożena Dziewicka 

Język angielski - Edyta Sobczyk-Wilkołazka

Gimnastyka ogólnorozwojowa - Justyna Giza

Rewalidacja/wczesne wspomaganie rozwoju  - Anna Mazurek

 

Pracownicy administracji:

Grażyna Madej - sekretarz przedszkola

Wioletta Bukowska - starszy intendent

Olga Matyjasik - główny księgowy

 

Pracownicy obsługi:

Witold Brewczak - konserwator

Alina Szyszko - starsza woźna oddziałowa

Joanna Masierak - starsza woźna oddziałowa

Alina Hałas - starsza  woźna oddziałowa

Urszula Wójtowicz - starsza  woźna oddziałowa

Iwona Krzyżanek - starsza woźna oddziałowa

Barbara Gustyn- woźna oddziałowa

Barbara Kozieł - woźna oddziałowa

Dorota Plewik  - kucharz

Lucyna Leszczyńska - pomoc kucharza

 

Stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy z gwarancją pracy:

Lucyna Kawalec

Kadra przedszkola w roku szkolnym 2017/18

Dyrektor przedszkola:

Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Nauczyciele-wychowawcy grup:

gr. I - Mariola Masternak

gr. II - Beata Badowska, Paulina Pluta

gr. III - Elżbieta Bakalarz, Jolanta Barszcz-Skowronek

gr. IV - Edyta Maliborska, Edyta Sobczyk-Wilkołazka

gr. V - Małgorzata Suchora, Anna Szczerbin

gr. VI - Urszula Kijewska, Edyta Józefczak 

gr. VII - Anna Pokładek, Anna Mazurek (nauczyciel wspomagający)

gr. VIII - Bożena Dziewicka, Dominika Małek

 

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda/psycholog - Anna Olszak

Terapia pedagogiczna - Anna Mazurek, Anna Pokładek

Rytmika, muzykoterapia - Urszula Wnuk

Katecheza - Bożena Dziewicka 

Język angielski - Edyta Sobczyk-Wilkołazka

Gimnastyka ogólnorozwojowa - Justyna Giza

Rewalidacja - Anna Mazurek

Wczesne wspomaganie rozwoju - Mariola Masternak

 

 

Pracownicy administracji:

Grażyna Madej - sekretarz przedszkola

Wioletta Bukowska - starszy intendent

Olga Matyjasik - główny księgowy

 

Pracownicy obsługi:

Zdzisław  Jęczeń - konserwator

Alina Szyszko - starsza woźna oddziałowa

Joanna Masierak - starsza woźna oddziałowa

Alina Hałas - starsza  woźna oddziałowa

Urszula Wójtowicz - starsza  woźna oddziałowa

Iwona Krzyżanek - starsza woźna oddziałowa w zastępstwie Teresa Kręgiel

Barbara Gustyn- woźna oddziałowa

Dorota Plewik  - kucharz

Leszek Szichowicz - pomoc kucharza

 

Stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy z gwarancją pracy:

Marta Wójtowicz

Barbara Kozieł

 

Kadra przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Dyrektor przedszkola:

Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Nauczyciele-wychowawcy grup:

gr. I - Edyta Maliborska, Mariola Masternak

gr. II - Małgorzata Suchora

gr. III - Urszula Kijewska, Jolanta Barszcz-Skowronek

gr. IV - Bożena Dziewicka, Agnieszka Adamczyk

gr. V - Anna Pokładek, Jolanta Karaś

gr. VI - Ewa Paśnik, Edyta Józefczak (od 1 stycznia 2017)

gr. VII - Beata Badowska

gr. VIII - Urszula Lipniewska, Elżbieta Bakalarz 

 

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda - Anna Olszak

Terapia pedagogiczna - Jolanta Karaś, Anna Pokładek

Rytmika, muzykoterapia - Urszula Wnuk

Katecheza - Bożena Dziewicka (od 20 lutego 2017)

Język angielski - Agnieszka Adamczyk

Gimnastyka ogólnorozwojowa - Justyna Giza

Psycholog - Barbara Kufel 

Oligofrenopedagog - Anna Mazurek

Nauczyciel wspomagający - Anna Mazurek

 

Pracownicy administracji:

Grażyna Madej - sekretarz przedszkola

Wioletta Bukowska - starszy intendent

Olga Matyjasik - główny księgowy

 

Pracownicy obsługi:

Zdzisław  Jęczeń - konserwator

Alina Szyszko - starsza woźna oddziałowa

Joanna Masierak - starsza woźna oddziałowa/pomoc nauczyciela

Alina Hałas - starsza  woźna oddziałowa

Urszula Wójtowicz - starsza  woźna oddziałowa

Iwona Krzyżanek - starsza woźna oddziałowa

Teresa Zawół - kucharz

Dorota Plewik  - pomoc kuchenna

Leszek Szichowicz - pracownik gospodarczy

Barbara Gustyn - pomoc kuchenna 

 

Stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy z gwarancją pracy:

Ilona Pietras

Danuta Wójtowicz

Dorota Majewska

Teresa Kręgiel

Izabela Wójcik-Fryc

 

Kadra przedszkola w roku szkolnym 2015/16

Dyrektor przedszkola:

Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Nauczyciele-wychowawcy grup:

gr. I - Bożena Dziewicka, Urszula Kijewska

gr. II - Elżbieta Bakalarz, Urszula Lipniewska

gr. III - Ewa Paśnik, Jolanta Barszcz-Skowronek

gr. IV - Beata Badowska, Małgorzata Suchora

gr. V - Anna Pokładek, Agnieszka Adamczyk

gr. VI - Jolanta Karaś

gr. VII - Edyta Maliborska

 

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda - Anna Olszak

Terapia pedagogiczna - Jolanta Karaś, Anna Pokładek

Rytmika, muzykoterapia - Urszula Wnuk

Katecheza - Agnieszka Zięba

Język angielski - Agnieszka Adamczyk

Gimnastyka ogólnorozwojowa - Justyna Giza

Psycholog - Barbara Kufel 

Oligofrenopedagog - Jolanta Barszcz-Skowronek

Fizjoterapeuta - Małgorzata Stępień 

 

Pracownicy administracji:

Grażyna Madej - sekretarz przedszkola

Wioletta Bukowska - starszy intendent

Olga Matyjasik - główny księgowy

 

Pracownicy obsługi:

Zdzisław  Jęczeń - konserwator

Alina Szyszko - starsza woźna oddziałowa

Joanna Masierak - starsza woźna oddziałowa

Alina Hałas - starsza  woźna oddziałowa

Urszula Wójtowicz - starsza  woźna oddziałowa

Iwona Krzyżanek - starsza woźna oddziałowa

Teresa Zawół - kucharz

Dorota Plewik  - pomoc kuchenna

Magdalena Dalmata - pomoc kuchenna (zastępstwo za osobę nieobecną)

 

 

Stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy:

Barbara Gustyn

Weronika Garach

Ilona Pietras

Katarzyna Bednarczyk

Teresa Kręgiel

Danuta Wójtowicz

Dorota Majewska

Mariola Masternak

 

Wolontariat:

Danuta Wójtowicz

 

 

 

Kadra przedszkola w roku szkolnym 2014/15

Dyrektor przedszkola:

Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Nauczyciele:

gr. I - Bożena Dziewicka, Ewa Paśnik

gr. II - Beata Badowska, Edyta Maliborska

gr. III - Anna Pokładek, Aleksandra Król, Jolanta Barszcz-Skowronek

gr. IV - Jolanta Karaś, Małgorzata Suchora

gr. V - Urszula Kijewska

gr. VI - Urszula Lipniewska

gr. VII - Elżbieta Bakalarz

 

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda - Anna Boruch

Terapia pedagogiczna - Bożena Watras

Rytmika, muzykoterapia - Ewelina Oroń-Książek

Katecheza - Damian Żydek

Język angielski - Aleksandra Król

Gimnastyka ogólnorozwojowa - Justyna Giza

Psycholog - Barbara Kufel

 

Pracownicy administracji:

Grażyna Madej - sekretarz przedszkola

Wioletta Bukowska - starszy intendent

Olga Matyjasik - główny księgowy

 

Pracownicy obsługi:

Zdzisław  Jęczeń - konserwator

Alina Szyszko - starsza woźna oddziałowa

Joanna Masierak - starsza woźna oddziałowa

Alina Hałas - starsza  woźna oddziałowa

Urszula Wójtowicz - starsza  woźna oddziałowa

Iwona Krzyżanek - starsza woźna oddziałowa

Teresa Zawół - kucharz

Dorota Plewik  - pomoc kuchenna

Grażyna Wójtowicz - pomoc kuchenna (1/09/2014 - 30/10/2014)

 

Stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy:

Barbara Gustyn

Irena Majkowska

Monika Jasińska

Magdalena Dalmata

 

 

 

Kadra przedszkola w roku szkolnym 2013/14

Dyrektor przedszkola:

Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Nauczyciele:

gr. I - Anna Pokładek, Agnieszka Adamczyk

gr. II - Jolanta Karaś, Ewa Paśnik

gr. III - Elżbieta Bakalarz

gr. IV - Urszula Lipniewska, Bożena Dziewicka 

gr. V - Małgorzata Suchora, Beata Badowska

gr. VI - Edyta Maliborska, Bożena Dziewicka

gr. VII - Urszula Kijewska 

 

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda - Anna Boruch

Terapia pedagogiczna - Bożena Watras

Rytmika - Zbigniew Wiertel

Katecheza - Mateusz Dubaj

Język angielski - Agnieszka Adamczyk

Gimnastyka ogólnorozwojowa - Dorota Sadurska, w zastępstwie od 7/04/2014 roku - Justyna Giza

 

Pracownicy administracji:

Grażyna Madej - sekretarz przedszkola

Wioletta Bukowska - starszy intendent

Gabriela Dobrowolska - główny księgowy

 

Pracownicy obsługi:

Zdzisław  Jęczeń - konserwator

Alina Szyszko - starsza woźna oddziałowa

Joanna Masierak - starsza woźna oddziałowa

Alina Hałas - starsza  woźna oddziałowa

Urszula Wójtowicz - starsza  woźna oddziałowa

Iwona Krzyżanek - starsza woźna oddziałowa

Teresa Zawół - kucharz

Dorota Plewik  - pomoc kuchenna

Magdalena Rumińska - pomoc kuchenna

Anna Taramas - pomoc kuchenna

 

Stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy:

Grażyna Wójtowicz - pomoc kuchenna

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )