Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa VII

Konsultacje indywidualne w grupie VII

 

Anna Pokładek czwartek godz.15.30-16.00

Anna Mazurek czwartek godz.15.30-16.00

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2017/18

 

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów

  • Katecheza-wtorek 10.00-10.30, piętek 12.00-12.30
  • Rytmika-środa 8.00-8.30, piątek 11.30-12.00
  • Język angielski-poniedziałek 9.30-10.00, czwartek 10.30-11.00
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa w grupie-środa 10.00-10.30
  • Gry i zabawy logopedyczne w grupie-wtorek 9.30-10.00

zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu.

10.45 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

13.00

Obiad, czynności obsługowe,

po obiedzie  - 15.10

Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna;  przygotowanie do podwieczorku.

15.10 – 15.30

Podwieczorek, porządkowanie sali.

 

 

 

 

Nasze rodziny 16-20.10.2017r.

W poniedziałek 16 października udaliśmy się do Centrum Kongresowego na bajkę muzyczną, pt. ,,Kozucha Kłamczucha''. Z tego wyjazdu wszyscy wróciliśmy zadowoleni :) 

 

lightbox lightbox

 

lightbox lightbox

 

lightbox

 

Udział naszych kolegów w przedstawieniu teatralnym, pt.,, Śpiąca królewna''. 

 

lightbox

 

Cały tydzień gromadziliśmy nasze rodzinne zdjęcia. Wszyscy mieli okazję przedstawić całej grupie członków swojej najbliższej rodziny. Nazywaliśmy członków rodzin, opisywaliśmy miejsca, w których były zrobione zdjęcia, opowiadaliśmy o sposobach wspólnego spędzania wolnego czasu.

 

lightbox

 

Zabawy w kole naszych rodziców.

 

lightbox

 

Wprowadzenie litery ,,m'' , ,,M'' - wyraz podstawowy ,,mama'' ,ćwiczenia małej motoryki , kreślenie litery na dywanie, w powietrzu, na ruchomej folii. 

 

lightbox lightbox

 

Rodzinne muzykowanie :)

 

lightbox

 

18 października obchodziliśmy Dzień Poczty Polskiej. Rozmawialiśmy o niełatwej pracy listonosza i w tym dniu udaliśmy się do punktu poczty.

 

lightbox

 

Przez cały tydzień gościliśmy naszych kochanych Rodziców, którzy wśród codziennych obowiązków znaleźli czas by nas odwiedzić w przedszkolu i czytać nam nasze ulubione bajki. Za te spotkania bardzo dziękujemy i prosimy o więcej :)

 

lightbox lightbox

Mama Jasia                                                                 Mama Ali

lightbox lightbox

Mama Zosi                                                                  Mama Stasia

 

lightbox

                                                 Mama Damianka

 

W czwartek spotkała nas niespodzianka. Odwiedziła nas również Pani Ula. Bardzo miło było ją zobaczyć ponownie. Zaprezentowaliśmy się wierszem i piosenką, a ona nagrodziła nas za to słodkościami. 

 

lightbox

 

Co drugi tydzień w naszym przedszkolu odbywają się spotkania z Panią Agnieszką Zasadą z biblioteki, która wypożycza nam nasze ulubione książki.

 

lightbox

 

 Wszyscy lubimy ćwiczenia gimnastyczne, a tor przeszkód okazał się niezwykłą frajdą.

 

lightbox lightbox

 

lightbox lightbox

 

Nasi rodzice- collage.

 

lightbox

 

 

Anna Pokładek

Anna Mazurek

Lubimy owoce i warzywa 09-13.10.2017r.

Ćwiczenia grafomotoryczne na folii ruchomej.          Warzywne puzzle.

 

lightbox lightbox

 

Wprowadzenie cyfry 3, poznanie obrazu graficznego liczby 3, utrwalenie cyfr 1 i 2.

 

lightbox lightbox

 

lightbox lightbox

 

Wprowadzenie litery ,,a'' , ,,A''; poznanie obrazu graficznego głoski ,,a'' , doskonalenie słuchu fonematycznego , rozpoznawanie i nazywanie litery ,,a'' , ,,A'' , odwzorowywanie kształtu litery , czytanie globalne 

 

lightbox

 

W środę 11 października nasza grupa swoim występem uświetniła obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia cała społeczność naszego przedszkola wspólnie świętowała. Na uroczystości nie zabrakło naszych wspaniałych rodziców, którzy trzymali za nas mocno kciuki. Oto krótka fotorelacja :) :

 

lightbox lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

 

lightbox

 

Tego dnia Stasio obdarował nas słodkościami. 

 

lightbox

 

Wycieczka do sklepu. Przypomnienie nazw owców i warzyw, wskazywanie tych, które rosną w Polsce oraz tych, które się do nas sprowadza. Zwrócenie uwagi w jaki sposób są posegregowane i w czym umieszczone. 

 

lightbox lightbox

 

Udział naszych przedszkolaków w audycji muzycznej  "Przeboje nie tylko z dzikiego zachodu...". 

 

lightbox

 

Malowanie plasteliną.                                            Galeria naszych prac.

 

lightbox lightbox

 

Anna Pokładek

Anna Mazurek

Edyta Józefczak

Lubimy owoce i warzywa 02-06.10.2017r.

Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców.    Na straganie- zabawy z wierszem, dostrzeganie elementów humorystycznych, utrwalanie nazw warzyw, rozwijanie percepcji podczas wyszukiwanie wskazanego warzywa.

 

lightbox lightbox

 

Wprowadzenie litery ,,o'' ,,O'' . Wyraz podstawowy ,, osa''.Ułożenie schematu wyrazu , podzielenie schematu wyrazu na sylaby , przeliczanie głosek w wyrazie ,,osa'' , układanie kartoników , w miejscu głoski O wstawianie kartonika z nowo powstałą literą .Ćwiczenia małej motoryki kreślenie litery na dywanie ,w powietrzu, na ruchomej folii.

 

lightbox lightbox

 

Wycieczka do pobliskiego sklepu z owocami i warzywami. Oglądanie i rozpoznawanie owoców i warzyw. Rozróżnianie owoców pochodzących z sadów i owoców południowych używając nazwy ,,owoce egzotyczne''.

 

lightbox

 

Praca domowa odrobiona na 6 :)

 

lightbox lightbox

 

Zorganizowaliśmy w naszej sali piękny, warzywny stragan. Przyporządkowywaliśmy wyrazy do globalnego czytania.

 

lightbox

 

Jaki to owoc? Zabawa rozwijająca zmysły.                        Zabawy badawcze- badanie zdolności przewodzenia

                                                                                   energii elektrycznej przez warzywa i owoce przy użyciu

                                                                                   eko-zegara.

 

lightbox lightbox

                                                                                   

Klasyfikowanie warzyw i owoców według rodzaju.              Co ma jabłko w środku? Zabawy badawcze.

 

lightbox lightbox

 

Omawiamy budowę jabłka.                                            Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1 i 2. 

 

lightbox lightbox

 

Przygotowania do występu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

lightbox lightbox

 

Zajęcia indywidualne.

 

lightbox

 

Jesienne inspiracje- wydrapywanka.

 

lightbox

 

Anna Pokładek

Anna Mazurek

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

Tematyka:

  1. Jesień w sadzie………..........… 02 - 06.10.2017
  2. Jesień na działce ……….........  09 - 13.10.2017
  3. Nasze rodziny …………..…........16- 20.10.2017
  4. Nasi domowi ulubieńcy........… 23 - 27.09.2017

 

Zadania:

Poznajemy przyrodę. Jesień:

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad

-rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

-nazywanie przetworów z owoców i warzyw ( soki, dżemy, kiszonki, kompoty)

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych

Przyroda w sali , w domu:

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, wychodzenia na spacer.

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

- wykorzystywanie tworzywa przyrodniczego w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej.

Nasze rodziny:

- podawanie informacji na temat swojej rodziny : podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

- wyjaśnienie wieloznaczności słowa „ dom”

- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie

- wzmocnienie więzów w rodzinie: wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji, miłości.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania:

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: o, a, m, e.

Nasza edukacja matematyczna:

- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3 , 4.

- nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt.

Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

Nasza grupa:

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
Nasze zdrowie:
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych
- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

 

Jesień w parku 25-29.09.2017r.

Jesień to piękna pora roku,która inspiruje przedszkolaków do wielu działań i obserwacji.

 

Nazywanie wybranych drzew i krzewów, porównywanie ich wyglądu, przyporządkowywanie do nich liści i owoców.

 

lightbox lightbox

 

Zabawa ruchowa: drzewo, owoc, liść.

 

lightbox

 

Zagospodarowując materiałem przyrodniczym kącik przyrody znaleźliśmy ślimaka. 

 

lightbox

 

Spacer po okolicy ukierunkowany na obserwację oznak jesieni.

 

lightbox

 

Piotruś wzbogacił nasz kącik przyrodniczy o grzyby, które wspólnie z tatą zbierał w lesie. Omawialiśmy ich wygląd oraz poznaliśmy również grzyby jadalne i niejadalne. Pamiętamy o tym, aby nie zbierać nieznanych grzybów.

 

lightbox lightbox

 

Segregowanie przyniesionych skarbów według rodzaju ;rozpoznawanie i nazywanie liści i owoców wybranych drzew 

 

lightbox

 

W przedstawieniu teatralnym, pt.,, Kozucha kłamczucha'' Adaś z Jasiem mieli swój debiut :)

 

lightbox lightbox

 

Zabawy z rytmami z wykorzystaniem żołędzi, orzechów, kasztanów. Damian przyniósł grzyby ,wszyscy od razu rozpoznali opienki. Powiedział nam również ,że jego mama zrobiła przetwory na zimę między innymi grzybki.

 

lightbox lightbox

 

W kąciku czytelniczym.... :)

 

lightbox

 

 Dzień Chłopaka w naszej grupie, dziewczynki przygotowały dla swoich kolegów w tym dniu wiele niespodzianek

 

lightbox lightbox

 

lightbox

 

Anna Pokładek

Anna Mazurek

 

Jestem przedszkolakiem 18-22.09.2017r.

Omawiamy Kodeks Przedszkolaka, oceniamy poprawność zachowań.

 

lightbox

 

Zabawy doskonalące umiejętności matematyczne. Szeregowanie od najmniejszej do największej liczby elementów, odwzorowywanie takiej samej liczby elementów. 

 

 lightbox lightbox

 

Indywidualne doskonalenie dodawania i odejmowania na konkretach, dopełnianie lub ujmowanie do pięciu.

 

lightbox

 

Tak świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Wszyscy radośni maszerowaliśmy w barwnym korowodzie.

 

lightbox lightbox

 

Nasze zmysły. Zabawy badawcze: jak poznajemy świat? Nasze odczucia, co schowałem?

 

lightbox lightbox

 

Co tak pachnie?

 

lightbox

 

Jaki to smak?

 

lightbox

 

Ciepło, zimno                                                   Co to za odgłosy?

 

lightbox lightbox

 

Indywidualne doskonalenie techniki cięcia nożyczkami. 

 

lightbox

 

Anna Pokładek

Anna Mazurek

 

 

Przedszkolak na drodze 11.09-15.09.2017r.

lightbox

 lightbox

 

Rozmowa wprowadzająca do tematu ,,Przedszkolak na drodze'', ,,Jestem pieszym''- scenki dramowe. Zabawa ruchowa ,,pojazdy'' z zastosowaniem elementu umownego. Ćwiczenia prawidłowego przechodzenia przez pasy.

 

lightbox

 

Jestem pieszym - odzwierciedlenie poznanych zasad w praktyce.

 

lightbox lightbox

 

Zabawy na placu zabaw z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 lightbox lightbox

 

Ukryty obrazek -rozwiązanie zagadki słownej ;poznanie specyfiki pracy policjanta. Zgaduj- zgadula geometryczna: rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych i kolorów.

 

lightbox lightbox

 

Kolorowe znaki- zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi. Klasyfikowanie klocków geometrycznych według określonych cech.

 

lightbox

 

Spacer po okolicy. Zwracanie uwagi na spotykane znaki drogowe, utrwalenie w praktyce zasad właściwego poruszania się.

 

lightbox lightbox

 

 Po lądzie, po wodzie czy w powietrzu?                          Zapoznanie z wybranymi pojazdami uprzywilejowanymi.

 

lightbox lightbox

 

lightbox

 

 

Dzielenie nazw rysunków na sylaby. 

 

lightbox

 

Pojazdy- wydzieranka z kolorowego papieru.

 

lightbox

 

Zakończyliśmy tematykę ,,Przedszkolak na drodze''. Teraz w drodze do przedszkola będziemy odzwierciedlać naszą zdobytą wiedzę :)

 

lightbox

 

 

Anna Pokładek

Anna Mazurek

 

 

 

Witaj przedszkole

W przedszkolu każdy dzień jest ciekawy:) :

 

lightbox

 

Czytanie globalne- poznanie obrazu graficznego swojego imienia

 

lightbox

 

Nasze zabawki- zabawa dydaktyczna; odgadywanie zagadek słownych, globalne odczytywanie nazw zabawek.

 

lightbox lightbox

 

Czytanie globalne, podział na sylaby z wyklaskiwaniem.

 

lightbox

 

Figury-zabawa ruchowa z piłką. Nie wolno złapać piłki na hasło ,,koło'' :)

 

lightbox

 

 Malowanie fajna sprawa:)                                          Ćwiczenia sprawności manualnej z wykorzystaniem plasteliny 

 

 lightbox lightbox

 

Gra na instrumentach perkusyjnych sprawiła nam wiele radości :)

 

lightbox

 

Anna Pokładek

Anna Mazurek

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

 

 

 

Tematyka:

 

Witamy po wakacjach..................01.09 - 08.09.2016r.

Moja droga do przedszkola..........11.09 - 15.09.2016r.

Jestem przedszkolakiem..............18.09 - 22.09.2016r.

Nadeszła jesień............................25.09 - 29.09.2016r.

 

 

Zadania:

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie − przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

2. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy: rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

3. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

4. Poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego. Poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych. Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek. Poznanie wybranych pojazdów specjalistycznych.

5. Jesień - oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści. Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie kącika przyrodniczego.

6. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie ubrań, butów; umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, korzystanie z toalety; mycie zębów, spożywanie posiłków; prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

8. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

9. Słuchanie utworów literatury dziecięcej.

10. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.

11. Kształtowanie określonych umiejętności technicznych poprzez konstrukcje z różnych klocków.

12. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom, wskazywanie różnic między przedmiotami, rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie pięciu i więcej.

Witamy po wakacjach !

Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

 

 

 

Anna Pokładek

Anna Mazurek

Edyta Józefczak

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )