Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa V

Zapraszamy na konsultacje:

Małgorzata Suchora: poniedziałek- 16.00 - 16.30

Anna Szczerbin: wtorek - 10.00 - 10.30

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2017/18

 

Grupa V  dzieci 4 – letnie  8.00 - 16.00

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów:

  • Katecheza – wtorek 10.30 – 11.00; piątek 8.00 – 8.30
  • Rytmika – środa 11.30 – 12.0; piątek 10.00 – 10.30
  • Język angielski – poniedziałek 12.30 – 13.00;czwartek 10.00 - 10.30
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa – środa 12.00 – 12.30
  • Gry i zabawy logopedyczne w grupie – wtorek 10.00 – 10.30;

zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, przygotowanie do wyjścia na dwór, pobyt na dworze (spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze), czytanie literatury dziecięcej.

10.45 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

12.50 – 13.30

Przygotowanie do obiadu, obiad.

13.30  - 15.10

Czynności obsługowe, leżakowanie, relaksacja; czynności obsługowe przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.

15.10 – 16.00

Podwieczorek, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Porządkowanie sali.

Wycieczka do Owadolandii w Wojciechowie

W dniu 9 października odbyła się wycieczka do Owadolandii w Wojciechowie. Chociaż było dość zimno chętnie oglądaliśmy wielkie okazy owadów oraz słuchaliśmy ważnych informacji na temat ich życia i zwyczajów.

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

 

Potem udaliśmy się do miejsca, gdzie mogliśmy podziwiać żywe okazy karaczanów i karaluchów żyjących w krajach egzotycznych. 

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

To były dla nas ciekawe doświadczenia.

Małgorzata Suchora

Anna Szczerbin

Nasze czytanie

W czwartek 5 października odwiedziła nas Pani Agnieszka Zasada z Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach i mieliśmy okazję do poznawania wielu ciekawych książek. 

W tym roku będziemy mogli je wypożyczać, musimy tylko założyć karty czytelnika.  :-)

 

lightbox

 

lightbox

 

Małgorzata Suchora

Anna Szczerbin

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

Tematyka:

 

1. Jesień w sadzie..............................................02.10 -06.10.2017 r.

2. Dary ogrodu..................................................09.10 –13.10.2017 r.

3. Nasze rodziny................................................16.10 –20.10.2017 r.

4. Domowi ulubieńcy..........................................23.10- 27.10.2017 r.

Zadania:

1. Jesień

- rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty)

2. Nasze rodziny

- podawanie informacji jak ma na imię tata, mama

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny np. mama, tata, ciocia, wujek, brat, siostra, dziadek, babcia

- pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny),np. w toku zabaw tematycznych

- podawanie informacji: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).

3. Poznajemy przyrodę

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

- naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

4.Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

5.Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

6.Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

7.Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia  przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

8.Przeliczanie elementów w zakresie 4. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

9.Rozwijanie mowy.

10.Rozwijanie sprawności manualnej.

11.Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

 

Małgorzata Suchora

Anna Szczerbin

Dzień Chłopaka 29.09. 2017 r.

Dzisiaj był wyjątkowy dzień - Dzień Chłopaka. Wszystkie dziewczynki z niecierpliwością czekały, aby złożyć swoim kolegom wspaniałe życzenia. Oczywiście chłopcy otrzymali od swoich koleżanek wspaniałe prezenty... :-)

 

lightbox

 

Dużo zdrowia i uśmiechu, oraz wspaniałej zabawy na co dzień!

- życzą dziewczynki i panie z gr. V.

 

Podobny obraz

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20.09.2017 r.

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w uroczystym przemarszu alejami osiedla mieszkaniowego świętując Dzień Przedszkolaka. Było bardzo barwnie i wesoło. 

 

lightbox

 

lightbox

 

Małgorzata Suchora

Nasze zabawy na powietrzu

Lubimy zabawy w ogrodzie przedszkolnym, a szczególnie na dużym placu zabaw.

 

lightbox      lightbox

 

lightbox      lightbox

 

Małgorzata Suchora

Bezpieczni na ulicy

18 września udaliśmy się na spacer na pobliskie skrzyżowanie. Tam obserwowaliśmy ruch na ulicy, a następnie ćwiczyliśmy przechodzenie przez jezdnię w wyznaczonych miejscach. Wszyscy "zdaliśmy" ten trudny egzamin i na pewno zapamiętamy go na długo.

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

Małgorzata Suchora

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

Tematyka:

  1. Nasza grupa…………………………………….01.09 - 08.09. 2017 r.
  2. Jestem przedszkolakiem……………………11.09 - 15.09. 2017 r.
  3. Uliczne sygnały………………………………..18.09 - 22.09. 2017 r.
  4. Nadeszła jesień………………………………..25.09 - 29.09. 2017 r.

 

 

Zadania:

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – - podawanie swojego imienia, nazwiska

- określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć

- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

- ściąganie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu w szatni

- zakładanie ubrań, butów

- korzystanie z toalety

- spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.

2.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

– poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

3. Środki transportu

- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

- zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

4.Jesień

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści

- zbieranie owoców drzew,  wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy)

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy(odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

5.Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

6.Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

7.Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

8.Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia  przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

9.Przeliczanie elementów w zakresie 4. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

10.Rozwijanie mowy.

11.Rozwijanie sprawności manualnej.

12.Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

13.Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów  i zasad  regulujących współżycie w grupie.

 

Małgorzata Suchora

Anna Szczerbin

Witamy w przedszkolu

Witamy wszystkie dzieci w nowym roku szkolnym i zapraszamy do wspólnej zabawy!

Niech każdy dzień przyniesie same miłe wrażenia i będzie dobrym początkiem naszych wspólnych relacji.

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

Małgorzata Suchora

Teresa Kręgiel

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )