Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa V

Zapraszamy na konsultacje:

Małgorzata Suchora: poniedziałek- 16.00 - 16.30

Anna Szczerbin: poniedziałek - 10.00 - 10.30

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2017/18

 

Grupa V  dzieci 4 – letnie  8.00 - 16.00

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów:

  • Katecheza – wtorek 10.30 – 11.00; piątek 8.00 – 8.30
  • Rytmika – środa 11.30 – 12.0; piątek 10.00 – 10.30
  • Język angielski – poniedziałek 12.30 – 13.00;czwartek 10.00 - 10.30
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa – środa 12.00 – 12.30
  • Gry i zabawy logopedyczne w grupie – wtorek 10.00 – 10.30;

zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, przygotowanie do wyjścia na dwór, pobyt na dworze (spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze), czytanie literatury dziecięcej.

10.45 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

12.50 – 13.30

Przygotowanie do obiadu, obiad.

13.30  - 15.10

Czynności obsługowe, leżakowanie, relaksacja; czynności obsługowe przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.

15.10 – 16.00

Podwieczorek, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Porządkowanie sali.

WAKACJE

” WAKACJE”

Na wakacje przedszkolacy
dzisiaj wyjeżdżają.
Już za chwilę do pociągu
wesoło wsiadają.

Tuf, tuf, tuf, tuf jedzie pociąg
wiezie nas daleko.
Odpoczniemy gdzieś nad morzem
w lesie i nad rzeką.


Pożegnali dziś przedszkole
kolegów i panią.
Przez wakacje pewnie często
będą tęsknić za nią.

Będą kąpać się w jeziorze
słuchać śpiewu ptaków.
Po wakacjach znów spotkamy
miłych przedszkolaków.

                                                B. Forma

 

Słonecznej pogody,  ciepłej wody w jeziorach i morzach, udanego i bezpiecznego wypoczynku oraz wesołego powrotu do przedszkola Rodzicom i Dzieciom życzą panie z gr. V.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC 2018

Tematyka:

  1. Taki sam, ale inny..................…........................... 04.06 – 08.06.2018 r.
  2. Wszystko może być muzyką ............................... 11.06 – 15.06.2018 r.
  3. Na moim podwórku ............................................. 18.06 – 22.06.2018 r.
  4. Nadchodzą wakacje.............................................. 25.06 – 29.06.2018 r.

 

 

Zadania:

1.Poznawanie świata

- poznawanie ludzi różnych ras, określenie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją

- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata

- szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi).

2. W świecie sztuki. Muzyka

- słuchanie i śpiewanie piosenek: nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;

- gra na instrumentach perkusyjnych: poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;

- wyrażanie muzyki ruchem: uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;

- rozwijanie wrażliwości słuchowej: rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie.

3. Nasze bezpieczeństwo na co dzień

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

*bawienia się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie

*zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru

*rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi

*zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

*bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw

4.Jesteśmy Polakami

- poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych

5. Nasz kontakt z techniką

- poznawanie wybranych środków transportu: wodnego, lądowego, powietrznego

6. Nasze bezpieczeństwo na co dzień

 poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

*bawienia się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie

*zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru

*rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi

*zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

*bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw

*jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców

7.Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

8.Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

9.Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia  przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

10.Przeliczanie elementów w zakresie 4 - 5. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

11.Rozwijanie mowy.

12.Rozwijanie sprawności manualnej.

13.Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

14.Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów  i zasad  regulujących współżycie w grupie.

Urodziny Judytki 28.05

Dzisiaj w przedszkolu swoje 5 urodziny świętowała z kolegami i koleżankami Judytka Dobrowolska. Były życzenia, uściski i słodkości. Wszystkiego najlepszego Judytko!

 

 

 

Nie tylko życzenia
dla Ciebie mamy
również tysiąc całusów
bo Cię Kochamy!

Kotek na torcie
świeczki zdmuchuje,
Twoje urodzinki
z nami świętuje!

W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Ci serduszkiem całym
dużo zdrowia, sto lat życia,
moc zabawek do zdobycia.