Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa V

Zapraszamy na konsultacje:

Małgorzata Suchora: poniedziałek- 16.00 - 16.30

Anna Szczerbin: poniedziałek - 10.00 - 10.30

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2017/18

 

Grupa V  dzieci 4 – letnie  8.00 - 16.00

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów:

  • Katecheza – wtorek 10.30 – 11.00; piątek 8.00 – 8.30
  • Rytmika – środa 11.30 – 12.0; piątek 10.00 – 10.30
  • Język angielski – poniedziałek 12.30 – 13.00;czwartek 10.00 - 10.30
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa – środa 12.00 – 12.30
  • Gry i zabawy logopedyczne w grupie – wtorek 10.00 – 10.30;

zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, przygotowanie do wyjścia na dwór, pobyt na dworze (spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze), czytanie literatury dziecięcej.

10.45 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

12.50 – 13.30

Przygotowanie do obiadu, obiad.

13.30  - 15.10

Czynności obsługowe, leżakowanie, relaksacja; czynności obsługowe przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.

15.10 – 16.00

Podwieczorek, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Porządkowanie sali.

Ogłoszenie

Prosimy o przygotowanie strojów dla krakowianek, pastuszków, królów, Maryi i Józefa oraz potrzebnych do występu akcesoriów.

 

 

Dziękujemy

 

 

Małgorzata Suchora

Anna Szczerbin

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ 2017

Tematyka:

  1. Nadchodzi zima..........................................04.12 - 08.12. 2017 r.
  2. Święta tuż -  tuż.........................................11.12 - 15.12. 2017 r.
  3. Świąteczny czas.........................................18.12 - 22.12. 2017 r.
  4. Zabawy na zimowy czas..............................25.12 - 29.12. 2017 r.

 

Zadania:

1.Nasza grupa

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

- pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych

2.Nasze zabawy i zainteresowania

– uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość

3. Poznajemy przyrodę

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą: zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

4.Nasze rodziny

- organizowanie świąt o charakterze rodzinnym: przygotowanie programu artystycznego, samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela), wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi

- wzmacnianie więzów w rodzinie: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji, miłości

5.Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

6.Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

7.Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

8.Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia  przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

9.Przeliczanie elementów w zakresie 4 - 5. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

10.Rozwijanie mowy.

11.Rozwijanie sprawności manualnej.

12.Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

13.Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów  i zasad  regulujących współżycie w grupie.

Andrzejki - 30.11.2017

W dniu dzisiejszym świętowaliśmy Andrzejki w naszej grupie. Trochę się dowiedzieliśmy o zwyczajach andrzejkowych, były wróżby, no i dobra zabawa. 

Oto nasze świętowanie....... :-)

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox