Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa V

Zapraszamy na konsultacje:

Małgorzata Suchora: poniedziałek- 16.00 - 16.30

Anna Szczerbin: poniedziałek - 10.00 - 10.30

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2017/18

 

Grupa V  dzieci 4 – letnie  8.00 - 16.00

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów:

  • Katecheza – wtorek 10.30 – 11.00; piątek 8.00 – 8.30
  • Rytmika – środa 11.30 – 12.0; piątek 10.00 – 10.30
  • Język angielski – poniedziałek 12.30 – 13.00;czwartek 10.00 - 10.30
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa – środa 12.00 – 12.30
  • Gry i zabawy logopedyczne w grupie – wtorek 10.00 – 10.30;

zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, przygotowanie do wyjścia na dwór, pobyt na dworze (spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze), czytanie literatury dziecięcej.

10.45 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

12.50 – 13.30

Przygotowanie do obiadu, obiad.

13.30  - 15.10

Czynności obsługowe, leżakowanie, relaksacja; czynności obsługowe przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.

15.10 – 16.00

Podwieczorek, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Porządkowanie sali.

17.05. Korowód "Dzieci Świata"

W dniu 17 maja w przedszkolu odbył się korowód "Dzieci Świata". W przygotowanych strojach odwiedzaliśmy inne grupy i poznawaliśmy zwyczaje, stroje oraz tańce charakterystyczne dla danej grupy.

 

 

 

 

 

 

 Anna Szczerbin

Projekt Edukacyjny 07. - 11.05.2018 r.

Od 7 maja realizujemy Projekt Edukacyjny "Świadomy przedszkolak dziś, świadomy obywatel jutro".

 

Poznajemy nasze obowiązki i prawa.

lightbox

 

Mamy piękny album rodzinny z czasów naszego bardzo wczesnego dzieciństwa...

lightbox

 

Wspólnie zorganizowaliśmy Kącik Książki o Ziemi.

lightbox

 

 

Prezenty - zabawki dla innej grupy mamy, za chwilę je oddamy.