Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa VIII

Konsultacje w grupie VIII:

 

Bożena Dziewicka czwartek: godz. 16.30 - 17.00

Dominika Małek wtorek: godz. 16.30 - 17.00

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

grupa VIII w roku szkolnym 2017/18

 

7.00 – 8.00

 Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola

i nauczycieli specjalistów:

 • Katecheza: wtorek, piątek 9.30 – 10.00
 • Rytmika: środa 9.30, piątek  8.00 – 8.30
 • Język angielski: poniedziałek 11.30 – 12.00, czwartek 12.30 – 13.00
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa: środa 8.00 – 8.30
 • Gry i zabawy logopedyczne w grupie: wtorek 8.00 – 8.30

Zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja   i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze (spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze), przygotowanie do obiadu.

 

11.00 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

13.00

Obiad, czynności obsługowe.

po obiedzie  - 15.10

Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej), gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, praca indywidualna,  przygotowanie do podwieczorku.

15.10 – 16.00

Podwieczorek, porządkowanie sali.

 

16.00 – 16.30

Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, porządkowanie sali.

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc listopad 2017

Tematyka:

 

 1. Urządzenia elektryczne……….......30.10 - 03.11. 2017
 2. Polska to moja ojczyzna ……...…..06 - 10.11.2017
 3. Bełżyce to moja mała ojczyzna ...13 - 17.11.2017
 4. A deszcz pada i pada ……………....20 - 24.11.2017
 5. Akademia Aquafresh ………..........27.11 - 01.12.2017

 

Zadania:

 

 1. Nasz kontakt z technika – bezpieczne korzystanie  z wybranych urządzeń elektrycznych, poznawanie w sposób bezpośredni i pośredni różnych form stosowania techniki w życiu ludzi.
 2. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych : flagi, godła, hymnu.  Nazywanie największych rzek Polski: Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski. Poznanie ważniejszych wydarzeń z życia  Polski. Wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów.
 3. Nasza miejscowość, nasz region – nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, poznawanie legend, opowieści związanych z Bełżycami, wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski, poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości, jej herbu. Spacery, wycieczki po swoim regionie – zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej, cmentarz parafialny, ukształtowanie terenu, roślinność.
 4. Poznajemy przyrodę – jesieńobserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia; wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin.
 5. Kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych – profilaktyka stomatologiczna ( jak dbać o zęby, skąd się biorą zęby, dlaczego należy chodzić do dentysty, co należy jeść, by mieć zdrowe zęby) – realizacja ogólnopolskiego  programu edukacji zdrowotnej Akademia Aquafresh.
 6. Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia, wypowiadania się na temat  ilustracji, filmu, wysłuchanego tekstu, odwiedzanego miejsca.
 7. Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych: kolorów, wielkości, kształtu. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.  
 8. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.  
 9. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.
 10. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów,  składanie ubrań, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 11. Współdziałanie w grupie − uczestniczenie we wspólnych zabawach.

 

Dominika Małek

Bożena Dziewicka

 

Nasze czytanie- Bełżyce w literaturze pięknej 27.10.2017

Piątek 27 października był pełen atrakcji. Najpierw pojechaliśmy do Lublina na spektakl pt. Alicja w zaczarowanej krainie. Później udaliśmy się wraz z rodzicami do Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Tym razem to nasza grupa wystąpiła na scenie, biorąc czynny udział w uroczystości ,,Nasze czytanie- Bełżyce w literaturze pięknej". Zaśpiewaliśmy piosenkę pt. ,,Bo nasze Bełżyce".

 

Przygotowania tuż przed występem:

 

Występ naszej grupy:

 

 

 

Dominika Małek

Bożena Dziewicka

Wycieczka na spektakl pt. Alicja w zaczarowanej krainie - 27.10.2017

W piątek 27 października udaliśmy się do Centrum Kongresowego w Lublinie na spektakl pt. ,,Alicja w zaczarowanej krainie".

Zarówno przedstawienie jak i podróż bardzo nam się podobały.

 

 

 

Dominika Małek

Urodziny- Filip Z.

Filipku!

 

Z okazji urodzin życzymy Ci radosnego uśmiechu,

wielu wesołych przyjaciół, wspaniałych zabaw,

wymarzonych zabawek, bajkowych snów do poduszki,

lodów na deser i wszystkiego, czego tylko zapragniesz.

 

 

 

 

Dominika Małek

Bożena Dziewicka

Jesień w sadzie 04. 10. 2017r.

Owoce z sadu - ćwiczenia w liczeniu. Doskonalimy  umiejętność posługiwania się liczebnikiem głównym

i porządkowym w zakresie 6.  Tworzymy zbiory o określonej liczebności.

Nazywamy drzewa owocowe.

 

 

 

 

                                                               Bożena Dziewicka

Jesień w sadzie

Ten tydzień był pełen wyzywań plastycznych oraz kulinarnych.

 

Nasze owoce z sadu malowaliśmy plasteliną:

 

A oto wystawa naszych owoców:

 

Stworzyliśmy makietę sadu, do której dołączyły później jeżyki:

 

Tydzień zakończył się pyszną owocową sałatką, którą zrobiliśmy sami:

 

 

 

Sałatka była pyszna, wszystko bardzo szybko zniknęło z naszych pełnych miseczek:

 

 

Dominika Małek

Wypożyczamy książki - 5.10. 2017 r.

W dniu dzisiejszym gościliśmy Panią Agnieszkę Zasadę - pracownika Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej. Każde dziecko mogło samodzielnie wybrać dla siebie książeczkę oraz wypożyczyć ją do domu. Bardzo dziękujemy.

 

 

 

 

                                                                                                             Bożena Dziewicka

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc październik 2017

Tematyka:

 1. Jesień w sadzie………..………...…. 02 - 06.10.2017
 2. Jesień na działce……………………. 09 - 13.10.2017
 3. Nasze rodziny………………………... 16 - 20.10.2017
 4. Nasi domowi ulubieńcy ………….. 23 - 27.10.2017

 

Zadania:

1. Poznajemy przyrodę. Jesień:

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad,

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw ( soki, dżemy, kiszonki, kompoty),

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

2. Przyroda w sali , w domu:

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, wychodzenia na spacer,

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt,

- wykorzystywanie tworzywa przyrodniczego w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej.

3. Nasze rodziny:

- podawanie informacji na temat swojej rodziny : podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują,

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,

- wyjaśnienie wieloznaczności słowa „ dom”,

- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie,

- wzmocnienie więzów w rodzinie: wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji, miłości.

4. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

5. Nasza edukacja matematyczna:
- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów wg podanej cechy, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich:  koło, kwadrat, prostokąt.

6. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

7. Nasza grupa:

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

8. Nasze zdrowie:

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,
- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych,
- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

                                                                                                                                                          Bożena Dziewicka

                                                                                                                                                          Dominika Małek  

Dzień Chłopaka 2017

 

W dniu 29 września w naszej grupie uroczyście obchodziliśmy Dzień Chłopaka! Dziewczynki z tej okazji przygotowały dla chłopców niespodziankę- złożyły życzenia, wręczyły upominki i zaśpiewały Sto lat. Na koniec chłopcy razem z dziewczynkami zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

 

 

 

Oto nasi chłopcy:

 

 

Zdjęcia pamiątkowe z dziewczynkami:

 

 

 

 

 

Życzymy Wam STO LAT!

Dziewczynki i Panie z grupy VIII

Liczymy kasztany i żolędzie

 

Kasztany, kasztanki i żołędzie – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenie umiejętności liczenia obiektów liczebnikiem głównym i porządkowym, tworzenia zbiorów o wyznaczonej liczebnci.

 

                                                                                                                            Bożena Dziewicka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20. 09. 2017 r.

 

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.  Uczestniczyliśmy w uroczystym przemarszu alejami osiedla mieszkaniowego. Było bardzo barwnie i wesoło.

 

 

 

                                                                                                                         Bożena Dziewicka

Zabawy swobodne na placu zabaw

Bardzo lubimy bawić się na placu zabaw

 

 

                                                                                                                Bożena Dziewicka

Koncert muzyczny - 12. 09. 2017r.

Uczestniczyliśmy w koncercie muzycznym pt. "Muzyczna podróż dookoła Świata" w wykonaniu muzyków z Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej EDUARTTE

w Lublinie

 

 

                                                                                                        Bożena Dziewicka

                                                                                                                        

Urodziny - Bartosz

Bartoszu 

 

Twoje Urodziny, które są raz w roku
niech będą szczęśliwe i pełne uroku.
My ze swojej strony ślemy Ci życzenia,
by się spełniły wszystkie Twe marzenia!

 

 

 

 

                                                                       Bożena Dziewicka

                                                                    Dominika Małek

 

Maja - urodziny

Majeczko

 

Wiele gwiazdek jest nocą na niebie,
tyle samo najlepszych życzeń  dla Ciebie.
Dużo zdrówka, szczęścia i radości,
niech Twój śliczny uśmiech na buzi zawsze gości.

 

 

 

                                                                                                                                   Bożena Dziewicka

                                                                                                                                   Dominika Małek

Urodziny - Piotr

Piotrusiu

 

Dużo słodkości, szczęścia, radości,
samych luksusów, milion całusów.
Niech odejdą precz gorycze
z głębi serca Tobie wszyscy życzą.
O czym myślisz, o czym marzysz
niech Ci w życiu się przydarzy!

 

 

 

 

                                               Bożena Dziewicka

                                            Dominika Małek

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc wrzesień 2017

 

Tematyka

 

 1. Witamy w przedszkolu ………...… 04 - 08.09.2017
 2. Jestem Przedszkolakiem…………   11 - 15.09.2017
 3. Droga do przedszkola …………..…18 - 22.09.2017
 4. Jesień w parku …………...….……. 25 - 29.09.2017

 

Zadania

 

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przypomnienie i utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy – rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 4. Nasz kontakt z techniką – Środki transportu – poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji. 
 5. Poznajemy przyrodę – jesień – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy); pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w  wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór).
 6. Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych, rozwijanie umiejętności liczenia.
 7. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 8. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.
 9. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 11. Rozwijanie mowy.
 12. Rozwijanie sprawności manualnej.
 13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

 

                                                                                                                                       Bożena Dziewicka

                                                                                                                                       Dominika Małek

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )