Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa III

Szanowni Państwo, drogie dzieci, 

witamy wszystkich na stronie naszej grupy.

Postaramy się na bieżąco dokumentować, wszystko to, co najważniejsze.  

 

Życzymy samych pogodnych i radosnych dni w naszym przedszkolu

 

Elżbieta Bakalarz

Jolanta Barszcz-Skowronek

Joanna Masierak

 

 

Ramowy rozkład dnia

 

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

 

w roku szkolnym 2017/18

 

Grupa III, dzieci 3- letnie

 

Oddział czynny: 8.00-  16.00

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe; ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów:

 • katecheza – wtorek 12.00- 12.30, piątek 12.30- 13.00
 • rytmika – środa 10.00– 10.30,  piątek – 12.00-12.30
 • język angielski – poniedziałek 10.00-10.30, czwartek 9.30 - 10.00
 • gimnastyka ogólnorozwojowa – środa 09.30 - 10.00
 • gry i zabawy logopedyczne  –  wtorek 11.30- 12.00

zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu, słuchanie literatury dziecięcej.

10.45 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

13.00

Obiad

Po obiedzie - 15.10

Czynności obsługowe; odpoczynek poobiedni – relaksacja przy muzyce, słuchanie literatury dziecięcej; czynności obsługowe; przygotowanie do podwieczorku.

15.10 – 16.00

Podwieczorek, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci, gry i zabawy ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, porządkowanie sali.

 

Konsultacje indywidualne:

Elżbieta Bakalarz- wtorki godz. 7.30- 8.00

 

 

20/06/2018 Urodziny Hani

Haniu,

dzisiaj nawet mały smoczek 
przyszedł na twój 4 roczek. 
Przyjmij więc od niego kwiatka 
na te Twoje 4 latka. 

 

A wszystkiego najlepszego!

 

życzą Dzieci i Panie

lightbox    lightbox

                                                                                                                  Foto: Jolanta Barszcz-Skowronek

 

Tematyka i zadania na czerwiec 2018

Tematyka:

 1. Dzieci z różnych stron świata….....…………………........04.06 - 08.06. 2018r.
 2. Czy to już lato?......……………..................................11.06 - 15.06. 2018r.
 3. Co pływa, co lata, co jeździ?………..….....................18.06 - 22.06. 2018r.
 4. Wakacje, wakacje.........…………………………….........25.06 - 29.06. 2018r.

 

Zadania:

  1. Nasza grupa: Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji; - nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie; - podejmowanie prób wspólnych zabaw.
  2. Nasze zabawy i zainteresowania:- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dzieciom satysfakcję i radość; - podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci.
  3. Poznajemy przyrodę: Lato - obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
  4. W świecie sztuki. Muzyka: gra na instrumentach perkusyjnych: instrumentacja wierszy, opowiadań.
  5. Nasze bezpieczeństwo na co dzień. Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich: - poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu.
  6. Nasz kontakt z techniką. Środki transportu: - poznanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
  7. Nasza grupa. Współdziałanie w grupie: - uczestniczenie we wspólnych zabawach. Komunikowanie się w grupie:- dzielenie się swoimi przeżyciami.
  8. Opowiadamy. swobodne rozmowy: - wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach; - swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.
  9. Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach. Dbanie o higienę poprzez: mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, zachowanie porządku w miejscu zabawy. .
  10. Wzbudzanie zainteresowania literaturą- słuchanie wierszy, opowiadań; odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
  11. Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw- wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów; uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość
  12. .Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji − stosowanie form grzecznościowych.
  13. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia: posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym., kształtowanie umiejętności klasyfikowania.
  14. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

Świadomy przedszkolak dziś – świadomy obywatel jutro

Mali darczyńcy- gromadzenie zabawek,gier, książek do ofiarowania dzieciom z innej grupy.     

 

 

 

Kiedy byłem bardzo mały- kącik foto.

 

 

Kim będę- atrybuty zawodów i nasze zabawy z wykorzystaniem przyniesionych akcesorii.                                             

 

 

     

                                   

 

Kącik skarbów ziemi.

 

 

Służby dbające o nasze bezpieczeństwo

- policja

 

 

- pogotowie

 

 

 

                       

 

- straż

 

 

 

Przedszkoliada- zabawy na Orliku.

 

      

 

     

 

Dzieci świata- oto jak prezentowaliśmy się w polskich strojach ludowych.

 

 

E. Bakalarz

 

 

 

07-18/05/ 2018r. Projekt edukacyjny:Świadomy przedszkolak dziś, świadomy obywatel jutro!

 Świadomy przedszkolak dziś – świadomy obywatel jutro 

07-18.05.2018

PRACE DOMOWE DLA DZIECI I RODZICÓW

 

Data

Polecenie

na poniedziałek

07.05.2018

 

 • Przynieść książkę/zabawkę/grę dla dzieci z innej grupy (przyniesione rzeczy pozostaną w przedszkolu jako dar).

 

na wtorek 08.05.2018

 

 • Wywiad z mamą i tatą na temat: Gdzie uczyli się rodzice? (informacje zapisane na kartce).
 • Przynieść akcesoria zawodowe do „Kącika zawodów”.

 

na środę 09.05.2018

 

 

 • Narysować jakie obowiązki dziecko ma w domu.

 

na czwartek 10.05.2018

 

 • Przynieść fotografie dziecka przed/po urodzeniu.
 • Przynieść słoiczek po koncentracie pomidorowym z wieczkiem (bez etykiety).

 

na piątek 11.05.2018

 

 • Wykonać z rodzicami „coś zdrowego” (posiłek, zabawy na dworze, spacer itp.).
 • Przynieść książkę lub czasopismo o Ziemi, nauce, eksperymentach, człowieku.

 

na poniedziałek 14.05.2018

 

 

 • Przynieść jakiś skarb, który daje Ziemia.

 

 

na wtorek 15.05.2018

 

 

 • Wywiad z rodzicami lub dziadkami na temat: Co to jest smog?

 

 

na środę 16.05.2018

 

 

 • Przyjść do przedszkola w stroju sportowym (ubranie, buty).

 

na czwartek 17.05.2018

 

 

 • Przygotować strój na korowód „Dzieci świata” – polski strój ludowy.

 

na piątek 18.05.2018

 

 • Przynieść wodę mineralną, jaką lubi dziecko.
Zadania dydaktyczno- wychowawcze na maj 2018r.

Tematyka:

 1. Polska, mój dom….…..…...………………………………………............30.04 -04.05.2018 r.
 2. Świadomy przedszkolak dziś, świadomy obywatel jutro.………....07.05-11.05.2018r.

      3. Świadomy przedszkolak dziś, świadomy obywatel jutro.………....14.05-18.05.2018r.

      4. Janusz Korczak naszym patronem…………………………………........21.05-25.05.2018r.

      5. Na majowej łące…………………………………………………...............28.05- 01.06. 2018r.      

   

Zadania:

1. Nasza miejscowość, nasz region. Poznawanie swojej miejscowości. Określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś). Rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu; poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski- Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc

2. Poznajemy przyrodę. Wiosna. Oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno; poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt; dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji; określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. 

3.Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieoddalania się od rodziców w miejscach publicznych, bawienia się w miejscach niedozwolonych, zabawa różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru, wpuszczania do mieszkania, pod nieobecność rodziców, obcych ludzi, rozmawiania z obcymi ludźmi, jedzenie nieznanych roślin, brudnych owoców, bawienia się lekarstwami, środkami chemicznymi, samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych, zbliżania się do nieznanych zwierząt.

4. Komunikowanie się w grupie:

 - mówienie o swoich potrzebach; - odpowiadanie na pytania.

5. W świecie sztuki. Muzyka: wyrażanie muzyki ruchem.

− uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

6. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

7. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

9.  Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

                      

27/04/2018 Wycieczka do biblioteki.

Dzisiaj wyruszyliśmy do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach, by tam spotkać się z Panią Agnieszką Zasadą, która co dwa tygodnie odwiedza nas z książkami.

 

                     

                                    

E. Bakalarz

19/04/2018 Przegląd Piosenki Przedszkolnej

 19 kwietnia wyruszyliśmy do Domu Kultury w Bełżycach, by uczestniczyć w XIII Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej.

Naszą grupę reprezentowały:  Daria Łakota i Daria Złocka w piosence "Duszki".

 

E. Bakalarz

12/04/2018r. DZIEŃ CZEKOLADY

Dzisiaj w naszym przedszkolu obchodziliśmy  Światowy Dzień Czekolady.  Były owocowe szaszłyki polane czekoladą. Było pysznie co widać po naszych buziach.

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                         

E. Bakalarz

 

 

06/04/2018r. Wycieczka do teatru

W dniu  dzisiejszym wyruszyliśmy autobusem do Lublina na przedstawienie teatralne pt. „Kot w butach”. Spektakl wykonali dla nas aktorzy z Zespołu Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa.

 

 

 

 

 

w drodze powrotnej najbardziej smakowały nam rogaliki !!!!!!!!!

 

                       

 

                   

 

Zdjęcia: J. Masierak, E. Bakalarz

 

 

 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na kwiecień 2018r.

Tematyka:

 1. Wiosna idzie przez świat ………….…..…02 - 06.04. 2018r.
 2. Dbamy o Ziemię ……...………….……......09 - 13.04. 2018r.
 3. Chciałbym być kosmonautą …….……....16 - 20.04. 2018r.
 4. Jestem Polakiem i Europejczykiem ......23 - 27.04. 2018r.


Zadania:

 1. Poznajemy przyrodę. Wiosna – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny, np. powracające ptaki, pojawiające się kwiaty.
 2. Poznajemy przyrodę. Ochrona przyrody – pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą; wyrzucanie śmieci do kosza; niedeptanie trawników, klombów z kwiatami; wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
 3. Nasza Ziemia. Poznawanie świata – poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat; gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem; poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.
 4. Nasza miejscowość, nasz region. Poznawanie swojej miejscowości – określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).
 5. Jesteśmy Polakami. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej – poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc; oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchane wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.
 6. Nasze zabawy i zainteresowania: Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 7. Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia, wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, filmu, wysłuchanego tekstu.
 8. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 9. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych: zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 10. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych: poprawne umycie się, poprawne umycie zębów, właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłków.
 11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 12. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania – rozwijanie sprawności rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej; słuchanie opowiadań, baśni, interesowanie się książkami.
28/03/2018 Urodziny Antosia Żuchnika

 

Dzisiaj 28 marca świętowaliśmy  urodziny Antosia Żuchnika

 

ANTOSIU !

 

W dniu Twych urodzin,
w dniu Twego święta
niech buzia Twa będzie uśmiechnięta
przez cały czas, jak słoneczko na niebie,
bo, my wszyscy kochamy Ciebie.
Bo to dzień radosny wielce, 
Masz już jeden roczek więcej!

 

 

 

Dzieci i panie z gr.III

 

27/03/2018 SPOTKANIE WIKLKANOCNE

W  dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w " Spotkaniu Wielkanocnym" dla społeczności przedszkolnej i zaproszonych gości. Podziwialiśmy występy naszych starszych kolegów.

 

 

E. Bakalarz

 

 

Przygotowania do " Świąt Wielkanocnych"

Palemki Wielkanocne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/03/2018 Pożegnanie zimy- powitanie wiosny.

21 marca wyszliśmy do ogrodu przedszkolnego, aby pożegnać się z zimą, a przywitać wiosnę. Chociaż było zimno, nasze Marzanny czekały na swoją uroczystość.

Witaj wiosno! - wołaliśmy głośno i udaliśmy się na przemarsz z kolorowym, wiosennym gaikiem alejkami osiedla.

 

 

    

 

               

 

E. Bakalarz

 

 

20/03/2018 MARZANNA ZIMOWA PANNA

Przygotowania do powitania wiosny rozpoczęliśmy od wykonania " Marzanny"

 

              

 

Każdy z nas pokolorował kwiatek i wspólnie zrobiliśmy piękny szalik.

 

 

 

 

                  

 

                  

E. Bakalarz

 

13/03/2018 CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

W ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom" gościliśmy p. Magdalenę, która przeczytała Nam książkę pt. " Krawcowe" D. Gellner .

 

                

 

E. Bakalarz

09/03/2018 Urodziny Neli Michalak

                                                  

Nelu !!!

Z okazji Twych urodzin,Twego święta

niech buzia Twa będzie uśmiechnięta

przez cały czas, jak słoneczko na niebie.

Ślemy też moc buziaków dla Ciebie.

 

    

 

 

                                                                                                                                        Dzieci i panie z gr.III

08/03/2018 DZIEŃ KOBIET

 Dziś w naszej grupie świętowaliśmy Dzień Kobiet.

Z tej okazji chłopcy odśpiewali gromkie Sto lat oraz wręczyli upominki naszym Dziewczynkom. 

 

 

A potem był słodki poczęstunek dla wszystkich.

 

 

Serdecznie dziękujemy chłopcom za życzenia i upominki.

Dziewczynki i panie z grupy III

 

06/03/2018 W poszukiwaniu oznak wiosy.

W dniu dzisiejszym wybraliśmy się na spacer i szukaliśmy pierwszych oznak nadchodzącej wiosny.

I oto pierwsze kwiaty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

i pierwsza biedronka!!!!!!!!!!!!!

 

 

my też chcemy mieć wiosnę w sali więc sadzimy i siejemy

 

 

 

E.Bakalarz

Urodziny Jasia Chudzika

                                                               

 

Jasiu! 

Ile świat ma zagadek
Ile w zeszycie jest kratek
Ile ziarenek piasku na plaży
Tylu spełnionych życzymy Ci marzeń
Tylu sukcesów i wspaniałości
I niekończącej się ciekawości!

 

 

 

                                                                     

 

                                  

 

Dzieci i panie z gr.III

 

                                                                             

02/03/2018 Urodziny Szymona Smolenia

Szymonku !

Z okazji Twych urodzin,Twego święta

niech buzia Twa będzie uśmiechnięta

przez cały czas, jak słoneczko na niebie.

Ślemy też moc buziaków dla Ciebie.

 

 

                                          

 

                        

 

Dzieci i panie z gr.III

Zabawy plastyczne.

                    

 

                   

 

                   

 

                    

 

E. Bakalarz

 

Spotkania z książką.

Bardzo lubimy spotkania z p. Agnieszką. Zawsze możemy wybrać sobie coś ciekawego.

 

                     

 

                        

E. Bakalarz

 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na marzec

 

Tematyka:

 1. Poznajemy zwierzęta…...…………………………….26.02- 02.03. 2018 r.
 2. Wiosna tuż, tuż………………………...…………......05.03- 09.03.2018 r.
 3. Nadchodzi wiosna………….………...........................12.03- 16.03. 2018 r.
 4. Wkrótce Wielkanoc……………...….……..................19.03- 23.03. 2018 r.
 5. Święta Wielkanocne……..……………………………26.03- 30.03.2018r.

 

Zadania:

1. Nasza grupa: Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

2.Nasze zabawy i zainteresowania: Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

3. Nasze rodziny: Wzmacnianie więzów w rodzinie. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy.

4. Poznajemy przyrodę. Wiosna. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).

5. Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

6. Nasza edukacja matematyczna. Organizacja przestrzeni i czasu. Zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, klockach; dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy; nazywanie pór dnia: rano, południe, wieczór, noc.

7. Komunikowanie się w grupie: - mówienie o swoich potrzebach; - odpowiadanie na pytania.

 8. W świecie sztuki. Muzyka: wyrażanie muzyki ruchem −  uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

9. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

10. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

11. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

12/02/2018 Urodziny Tosi

 

Tosiu.....

Świeczki się na torcie mienią,
obok wiśnie się czerwienią,
cudnie pachnie czekolada,
klaun oklasków zbiera burzę,
skrzy się w szklankach lemoniada,
baloniki wiszą w górze,
a to wszystko z tej przyczyny,
że masz dzisiaj urodziny!

 

lightbox

 

                                                                                                    Zdjęcie: Edyta Sobczyk-Wilkołazka

 

 

 

Wszystkiego najlepszego życzą dzieci i Panie z gr. III

 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na luty

Tematyka:

 1. Zabawy na śniegu.…………………... ...………….........29.01 - 02.02.2018r.
 2. Tak mija czas……………………................................05.02 - 09.02. 2018r.
 3. Poznajemy kosmos…………...….…….......................12.02 - 16.02. 2018r.
 4. Kubusiowi Przyjaciele Natury………………………........19.02- 23.02. 2018r.

Zadania:

1. Nasza grupa: Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

2.Nasze zabawy i zainteresowania: Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

3. Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

4. Nasza edukacja matematyczna. Organizacja przestrzeni i czasu. Zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej,, w klockach; dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, por roku, dni tygodnia, miesięcy; nazywanie por dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy.

5. Nasza Ziemia. Poznawanie świata. Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie ciekawostek na ich temat; gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem; poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma; poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi - Księżyca

6. Komunikowanie się w grupie:

 - mówienie o swoich potrzebach; - odpowiadanie na pytania.

 7. W świecie sztuki. Muzyka: wyrażanie muzyki ruchem.

− uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

8. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

9. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

10. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

24/01/2018 ZABAWA KARNAWAŁOWA

                                                                        

                         

                         

                         

15/01/2018 Urodziny Kornelki

 

Dla Kornelki:

 

Sto lat! Sto lat - wujek krzyczy.

Ciocia wręcza kosz słodyczy,

dziadek w nowej swej koszuli,

babcia Cię do siebie tuli.

Mama torcik dekoruje,

tato wszystko to filmuje.

Skąd to całe zamieszanie?

Urodzinki masz Kochanie

 

 

lightbox

 

Do życzeń dołączają się dzieci i panie z gr. III:))

Urodziny Michaliny Olszak

MICHALINKO !!!

 

W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzymy Tobie sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.
Niech w takim dzionku jak ten
wszystkie troski umkną hen
i nie wracają wcale,
to wtedy będzie całkiem wspaniale!

 

                                                                

 

                 

 

Dzieci i panie z gr.III

Urodziny Macieja Budy

MACIUSIU !!!

 

Składamy Ci wszyscy moc życzeń:

uśmiechu, zdrowia, radości,

mnóstwa prezentów i gości,

przyjaźni wielkich i małych,

wielu przygód niebywałych

i uśmiechu promiennego,

i wszystkiego, wszystkiego najlepszego!

 

 

 

 Dzieci i panie z gr. III

 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na styczeń

Tematyka:

 1. Zima biała………………………………………………….….....02.01 - 05.01. 2018 r.
 2. Moja babcia i mój dziadek…………………... ...…………. 08.01 - 12.01.2018 r.
 3. W podmorskiej krainie……………………......................15.01 - 19.01. 2018 r.
 4. W świecie baśni…………...….……..............................22.01 - 26.01. 2018 r.

 

Zadania:

1. Poznajemy przyrodę. Zima. Obserwowani zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

3. Nasze rodziny. Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek. Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama ojej mamy lub taty.

4. Interesujemy się książką. Wzbudzanie zainteresowania literaturą. Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów. Odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; recytowanie indywidualnie i zespołowo krótkich wierszy. W świecie sztuki. Literatura i czasopisma. Kontakt z literatura i czasopismami. Oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

4. Komunikowanie się w grupie:

 - mówienie o swoich potrzebach; - odpowiadanie na pytania.

5. Nasza edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, pod, przed, za. Przeliczanie elementów w zakresie 3.

 6. W świecie sztuki. Muzyka: wyrażanie muzyki ruchem.

− uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

7. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

8. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

9. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

19/12/2017 SPOTKANIE OPŁATKOWE

   We wtorek 19 grudnia, wystawiliśmy dla naszych kochanych rodzin jasełka. Nasi "MILUSIŃSCY" pozwolili wszystkim poczuć atmosferę  świąt Bożego Narodzenia, przedstawiając historię narodzin Jezusa.

        

 

        

        

        

 

 

Dziękujemy za przepiękne spotkanie.

 

Elżbieta Bakalarz

Zdjęcia: Sylwia Winiarska

Świąteczne pierniki.

 

 

E. Bakalarz

Urodziny Wiktora Winiarskiego

Wiktorku !

 

W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzymy Tobie sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.
Niech w takim dzionku jak ten
wszystkie troski umkną hen
i nie wracają wcale,
to wtedy będzie całkiem wspaniale!

 

                   

Elżbieta Bakalarz

 

 

POMOŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

W okresie od 4 do 15 grudnia zbieraliśmy dary rzeczowe w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

 

lightbox

 

 

Serdecznie dziękujemy za przekazane dary!!!!!!!!

 

 

Zaproszenie na jasełka!

 Serdecznie zapraszamy

rodziny naszych przedszkolaków na jasełka,

dnia 19 grudnia (wtorek) 2017r. o godz. 16.30, w naszej sali.

Dzieci i panie z gr.III

 

6/12/2017 Spotkanie z Mikołajem

 W dniu dzisiejszym Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami.                               

 

 

 

W sali też czekała na nas niespodzianka- SKARPETA MIKOŁAJA PEŁNA CUKIERKÓW

 

       

 

Elżbieta Bakalarz

TEMATYKA I ZADANIA NA GRUDZIEŃ

Tematyka:

 1. Gdzie szukać dobroci?……………….………………..............04.12 - 08.12. 2017 r.
 2. Dokarmiamy ptaki……………………………………...............11.12 - 15.12.2017 r.
 3. Święta tuż, tuż…………..………....................................18.12 - 22.12. 2017 r.
 4. Ulubione zabawy i zabawki ….……..............................25.12 - 29.12. 2017 r.

 

Zadania:

1. Nasze rodziny. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym. Wzmacnianie więzów w rodzinie. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze Świętami bożego Narodzenia, Wielkanocy.

2. Kształtowanie u dzieci samodzielności, odpowiedzialności, podejmowania decyzji, dokonywania samooceny, wyrażania własnych opinii, słuchania innych osób. Zdobywanie wiedzy o świecie przyrodniczo-społecznym w praktyce, samodzielnie.

3. Nasza grupa. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie; podejmowanie prób wspólnych zabaw.

 4. Nasze zabawy i zainteresowania. Uczestniczenie w zabawach. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość. Organizowanie zabawa w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw. Wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli; dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru).

5. Komunikowanie się w grupie:

 - mówienie o swoich potrzebach; - odpowiadanie na pytania.

6. Nasza edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, pod, przed, za. Przeliczanie elementów w zakresie 3.

 7. W świecie sztuki. Muzyka: wyrażanie muzyki ruchem.

− uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

8. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

9. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

10. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Akademia Aquafresh

   Od poniedziałku 27.11. 2017r. realizowaliśmy ogólnopolski program edukacji zdrowotnej Akademia Aquafresh . Nauczyliśmy się jak dbać o zęby ,skąd się biorą zęby, dlaczego należy chodzić do dentysty, co należy jeść, by były zdrowe. 

        

                     

                     

                     

 

E. Bakalarz

1/12/2017 Urodziny Darii

 

Dariu !

 

Ile w ulu pszczół robotnic,

ile pociąg mija zwrotnic,
ile kwiatów liczy łąka,
ile kropek ma biedronka,
tyle szczęścia i słodyczy
grupa IV Tobie życzy.

 

 

 

 

Dzieci i panie z gr III

30/11/2017r. Andrzejkowe zabawy

 W dniu dzisiejszym nie zabrakło  zabaw i wróżb:

                                                                                                                                                                                                     

                       

                       

 

popatrzcie co wywróżyły nam nasze buciki- SAME SŁONECZNE DNI W PRZEDSZKOLU!!!!!

 

                       

 

Pierwsze zimowe zabawy na śniegu

 

                  

 Elżbieta Bakalrz

Prace domowe-projekt "Parasol"

Parasol. Zrównoważony rozwój

PRACE DOMOWE DLA DZIECI I RODZICÓW

 

Data

Polecenie

10.11.2017

piątek

(na poniedz.)

 

Przynieś do przedszkola parasol.

 

13.11.2017

poniedziałek

(na wtorek)

 

Wywiad z rodziną na temat Kiedy potrzebny jest parasol?

 

 

14.11.2017

wtorek

(na środę)

 

Przynieść do przedszkola różnorodne tkaniny, dzianiny, gazy, folie itp. Docięte na wymiar 30x30 cm każdy( nie większy i nie mniejszy) ilość dowolna

 

15.11.2017

środa

(na czwartek)

 

Sprawdź z rodzicami mechanizm działania parasola.

 

16.11.2017

czwartek

(na piątek)

 

Marzenia parasola – historyjka obrazkowa wykonaj z rodzicami.

 

 

17.11.2017

piątek

(na poniedz.)

 

Rodzinny spacer z parasolem

 

20.11.2017

poniedziałek

(na wtorek)

 

 Parasol przygarnięty ze śmietnika - co można zrobić ze starego, połamanego parasola, zrób to i przynieś.

 

 

21.11.2017

wtorek

(na środę)

 

Przynieść zdjęcia parasoli z różnych stron świata (wydrukowane z Internetu), przynieść literaturę dziecięcą o parasolach

 

22.11.2017

środa

(na czwartek)

 

Przynieść wszystkie rzeczy mogące zastąpić parasol – wodowstrzymywacze ( kalosze, pelerynki, płaszcze, kapelusze itp.)

 

23.11.2017

czwartek

(na piątek)

 

Przynieść misia pluszowego do przedszkola

 

24/11/2017r.

Dzisiaj bawiliśmy się z naszymi ulubionymi misiami.

- zabawy z misiem i parasolem

 

 - przemarsz uliczkami osiedla z okazji ŚWIATOWEGO DNIA MISIA

 

- po obiedzie miło przytulić się do swojego misia i odpocząć

 

 

Elżbieta Bakalarz

23/11/2017r. Parasol- zrównoważony rozwój.

Wodowstrzymywacze- prezentacja akcesori przyniesionych z domu.

 

 

 Pokaz mody na czerwonym dywanie

 

 Elżbieta Bakalarz

 

22/11/2017r. Parasol- zrównoważony rozwój

 W dniu dzisiejszym rozmawialiśmy na temat parasoli na świecie , pomogły nam w tym ilustracje  które dzieci przyniosły do przedszkola .

 

 

 

 

Elżbieta Bakalarz

21/11/2017r. Projekt " Parasol- zrównoważony rozwój"

Drugie życie parasola

 

                     

 

                     

 

                      

 

                        

 

                                                            

 

w punkcie naprawczym parasola

                        

   

                                 

Elżbieta Bakalarz

 

 

20/11/2017 Parasol- zrównoważony rozwój

Po przyjściu dzieci do przedszkola rozmawialiśmy na temat rodzinnych spacerów z parasolem.

Po II śniadaniu wybraliśmy się na spacer w celu sprawdzenia - czy parasol ochroni nas przed śniegiem?

 

 

Elżbieta Bakalarz

zdjęcia: Mariola Masternak

17/11/2017 Projekt: " Parasol- zrównoważony rozwój"

„Marzenia parasola”- historyjka obrazkowa narysowana przez dzieci i rodziców.

 

                     

 

W co chciałby się ubrać parasol? - projektowanie i wykonanie stroju dla parasola z wykorzystaniem różnorodnych materiałów (praca zbiorowa).

 

                     

 

Spacer z ozdobionym przez nas parasolem.

 

                    

 

                    

Paulina Pluta

Elżbieta Bakalarz

 

 

 

 

 

16/11/2017 Projekt: " Parasol- zrównoważony rozwój"

 Spotkanie z Panią Elżbietą Goliszek pracownikiem Domu Kultury w Bełżycach w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Nasz Gość przeczytał nam bajkę pt. " Adelka i parasol".

          

                   

zabawy z parasolami

 

Elżbieta Bakalarz

15/11/2017 Projekt: " Parasol- zrównoważony rozwój"

Oglądanie różnorodnych tkanin przyniesionych z domu.

 

 

Doświadczenia z wodą- sprawdzanie, która tkanina nadaje się na parasol.

 

                 

                 

Elżbieta Bakalarz

 

                                            

 

 

14/11/2017 Projekt " Parasol "- dzień 2

Dziś rozmawialiśmy o tym czy i który parasol jest potrzebny, następnie oglądaliśmy zdjęcia przedstawiające różne parasole, następnie  ozdabialiśmy szablony parasoli jesiennymi listkami.

 

   

Elżbieta Bakalarz

 

13/11/2017 Pod parasolem

Najbliższe dni upłyną nam z parasolem w tle a wszystko to za sprawą metody projektu edukacyjnego.

Dzisiaj, podczas zabawy matematycznej, dzieci określały "pojemność" parasola - ile dzieci zmieści się pod parasolem: mało, dużo, więcej, mniej, określały też cechy przedmiotu, np, kolor czy wielkość.

A później był, oczywiście, spacer pod parasolem. I nawet pogoda nam dopisała - padał deszcz. 

 

                     

 

 

                     

 

                                                             

 

lightbox

                                                                                                                                 Panie z gr. III

Jolanta Barszcz- Skowronek

Elżbieta Bakalarz

Projekt "PARASOL"

W dniach 13-24 listopada br.

będzie realizowany projekt edukacyjny

 

Parasol – zrównoważony rozwój.

 


Proszę przynieść na poniedziałek

13 listopada br. parasol.

10/11/2017 URODZINY JAKUBA DZIAKA

 Dzisiaj 10 listopada  świętowaliśmy trzecie urodziny Jakuba Dziaka

 

Kubusiu!

 

Świeczki się na torcie mienią,

obok wiśnie się czerwienią,

cudnie pachnie czekolada,

skrzy się w szklankach lemoniada,

baloniki wiszą w górze,

klaun oklasków zbiera burzę,

a to wszystko z tej przyczyny,

że masz dzisiaj urodziny!

 

 

 

Dzieci i panie z gr.III

 

06/11/2017 URODZINY ALEKSANDRA REJNIAKA

 

                    Aleksandrze  !!!!

 

Idzie misio, idzie konik,
Małpka, piesek, no i słonik,
Wszyscy razem z balonami
Z najlepszymi życzeniami.
Bo to dzień radosny wielce
- masz już jeden roczek więcej!

 

 

Dzieci i panie z gr. III

 

ZADANA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

Tematyka:

 1. Domowi ulubieńcy…………………………………......30.10 - 03.11. 2017 r.
 2. Polska to moja ojczyzna…………………………......06.11 – 10.11.2017 r.
 3. Domy i domki………..………..............................13.11 - 17.11. 2017 r.
 4. A deszcz pada i pada….………….......................20.11 - 24.11. 2017 r.
 5. Akademia Aquafresh…………...….…………....……27.11 - 01.12. 2017 r

 

Zadania:

1. Poznajemy przyrodę. Przyroda w sali, w domu:

– rozpoznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer;

– naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

2. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

 3. Nasza miejscowość, nasz region. Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola.

- poznawanie na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.

4. Poznajemy przyrodę. Jesień.

- pokazywanie na wybranych przykładach ( np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w wyglądzie zwierząt, np.. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

5. Poznajemy przyrodę. Jesień.

- obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

6. Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę:

- dbanie o higienę poprzez: codzienne  mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, samodzielne ubieranie się i rozbierania, dbanie o rzeczy osobiste. Wspomaganie rozwoju ruchowego: - zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych. (Program Akademii Aquafresh).

7. Komunikowanie się w grupie:

 - mówienie o swoich potrzebach; - odpowiadanie na pytania.

8. Nasza edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, pod, przed, za. Przeliczanie elementów w zakresie 3.

 9. W świecie sztuki. Muzyka: wyrażanie muzyki ruchem.

− uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

10. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

11. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

12. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

27/10/2017 Pasowanie na Przedszkolaka

Dzisiaj odbyła się ważna dla nas uroczystość - Pasowanie na Przedszkolaka.    

                                                                                                                                                                               

 

Jolanta Barszcz- Skowronek

Elżbieta Bakalarz

zdjęcia : Kinga Kamińska

26.10 SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

W dnu dzisiejszym gościliśmy w naszej sali panią Agnieszkę Zasadę z Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bełżycach.

Pani Agnieszka przyniosła ze sobą dużo książek, które chętnie oglądaliśmy. Niektórzy z nas wypożyczyli książki do domu.

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Bakalarz

16/10/2017 URODZINY MICHAŁKA

 

Michałku !!!!

Rośnij duży, dzielny, zdrowy

W 100% odlotowy.

Bądź pomocny jak komputer.

Szybki jak japoński skuter.

Sympatyczny jak maskotka,

słodziutki jak szarlotka.

 

 

 

Dzieci i panie z gr. III

Jesienne spacery.

Korzystając z dobrej pogody, często wychodzimy na dwór:

-zbieramy dary jesieni

 

  

 

 

 

- bawimy się liśćmi

 

 

 

Elżbieta Bakalarz

04/10/2017 URODZINY ADASIA

Dzisiaj razem z Adamem świętowaliśmy Jego 3 urodziny. Z tej okazji złożyliśmy Jubilatowi serdeczne życzenia.  Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku!!!!!!!

 

ADASIU!!!!!!!

 

Ile świat ma zagadek
Ile w zeszycie jest kratek
Ile ziarenek piasku na plaży
Tylu spełnionych życzymy Ci marzeń
Tylu sukcesów i wspaniałości
I niekończącej się ciekawości!

 

                                                              

 

Dzieci i panie z gr.III

Tematyka i zadania wychowawczo- dydaktyczne na październik.

Tematyka:

 1. Jesień w sadzie……………………………    02.10- 06.10. 2017 r.
 2. Kolorowe warzywa……….............................09.10- 13.10. 2017 r.
 3. Nasze rodziny….…………............................16.10- 20.10. 2017 r.
 4. Jestem sobie przedszkolaczek….……………23.10- 27.10. 2017 r.

Zadania:

1. Poznajemy przyrodę. Jesień:

– rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku;

– rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

2. Poznajemy przyrodę. Jesień:

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

3. Nasze rodziny. Podawanie informacji na temat swojej rodziny:

- podawanie informacji, jak maja na imię mama, tata;

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;

- pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;

- dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń  w życiu rodziny.

4.Komunikowanie się w grupie:

- mówienie o swoich potrzebach; - odpowiadanie na pytania.

5.Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych:

− ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu

− zakładanie ubrań, butów

− korzystanie z toalety

− spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

6.  Nasze rodziny;- organizowanie uroczystości rodzinnej

- uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

 7. Nasza edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, pod, przed, za. Przeliczanie elementów w zakresie 3.

 8. W świecie sztuki. Muzyka: wyrażanie muzyki ruchem.

− uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

10. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

11. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

12. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

26/09/2017 Urodziny Tymona

 Dzisiaj uroczyście obchodziliśmy urodzimy naszego kolegi Tymona.

Naszemu jubilatowi złożyliśmy gorące życzenia i odśpiewaliśmy 100 LAT!

 

                        

 

 

 

    Dużo uśmiechu na twarzy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!- życzą dzieci i panie z gr.III

25/09/2017 Urodziny Filipa

Filipku!

Twoje Urodziny, które są raz w roku
niech będą szczęśliwe i pełne uroku.
My ze swojej strony ślemy Ci życzenia,
by się spełniły wszystkie Twe marzenia!

 

 

Sto lat życzą dzieci i panie z gr.III

20/09/2017 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy nasze święto.Barwnym korowodem z żółtymi balonami przemaszerowaliśmy ulicami naszego osiedla.

 

                   

 

                   

 

 

                    

Elżbieta Bakalarz

19/09/2017 Próbna "EWAKUACJA"

W dniu dzisiejszym próbowaliśmy jak szybko możemy wyjść z placówki w razie zagrożenia. Poszło nam na prawdę dobrze!!!!!!!!!

 

 

Elżbieta Bakalarz

Tematyka i zadania wychowawczo- dydaktyczne na wrzesień 2017r.

Tematyka:

 1. Pierwszy raz w przedszkolu…………………   01.09 - 08.09. 2017 r.
 2. Jestem przedszkolakiem…........................11.09 - 15.09. 2017 r.
 3. Bezpieczne ulice…………...........................18.09 - 22.09. 2017 r.
 4. Nadeszła jesień………...………………………...25.09 - 29.09. 2017 r.

 Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

– poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie.

2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji:

- stosowanie form grzecznościowych względem siebie.

3. Komunikowanie się w grupie:

- mówienie o swoich potrzebach; - odpowiadanie na pytania.

4.  Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych:

− ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu

− zakładanie ubrań, butów

− korzystanie z toalety

− spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

5. Środki transportu:

- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;        

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.

6.   Jesień:

 - obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą

 -  kolorystykę, zmiany jakie zaszły w przyrodzi

 - oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.

7.  Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

8. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

9. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

Pierwsze dni w przedszkolu.

Już od tygodnia chodzimy do przedszkola, co prawda nie jest łatwo rozstać się z rodzicem, ale potem bawimy się doskonale. 

 

 

    

 

 

                       

 

 

W tym tygodniu obchodziliśmy urodziny Szymona

 

 

                                

 

W kuchni gotują pyszne "obiadki", które nam bardzo smakują- popatrzcie jak je jemy, chyba nam smakują !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

                  

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczymy się dbać o higienę- myjemy zęby

 

 

 

 

 

      

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )