Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa III

Szanowni Państwo, drogie dzieci, 

witamy wszystkich na stronie naszej grupy.

Postaramy się na bieżąco dokumentować, wszystko to, co najważniejsze.  

 

Życzymy samych pogodnych i radosnych dni w naszym przedszkolu

 

Elżbieta Bakalarz

Jolanta Barszcz-Skowronek

Joanna Masierak

 

 

Ramowy rozkład dnia

 

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

 

w roku szkolnym 2017/18

 

Grupa III, dzieci 3- letnie

 

Oddział czynny: 8.00-  16.00

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe; ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów:

 • katecheza – wtorek 12.00- 12.30, piątek 12.30- 13.00
 • rytmika – środa 10.00– 10.30,  piątek – 12.00-12.30
 • język angielski – poniedziałek 10.00-10.30, czwartek 9.30 - 10.00
 • gimnastyka ogólnorozwojowa – środa 09.30 - 10.00
 • gry i zabawy logopedyczne  –  wtorek 11.30- 12.00

zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu, słuchanie literatury dziecięcej.

10.45 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

13.00

Obiad

Po obiedzie - 15.10

Czynności obsługowe; odpoczynek poobiedni – relaksacja przy muzyce, słuchanie literatury dziecięcej; czynności obsługowe; przygotowanie do podwieczorku.

15.10 – 16.00

Podwieczorek, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci, gry i zabawy ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, porządkowanie sali.

 

Konsultacje indywidualne:

Elżbieta Bakalarz- wtorki godz. 7.30- 8.00

 

 

Tematyka i zadania wychowawczo- dydaktyczne na październik.

Tematyka:

 1. Jesień w sadzie……………………………    02.10- 06.10. 2017 r.
 2. Kolorowe warzywa……….............................09.10- 13.10. 2017 r.
 3. Nasze rodziny….…………............................16.10- 20.10. 2017 r.
 4. Jestem sobie przedszkolaczek….……………23.10- 27.10. 2017 r.

Zadania:

1. Poznajemy przyrodę. Jesień:

– rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku;

– rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

2. Poznajemy przyrodę. Jesień:

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

3. Nasze rodziny. Podawanie informacji na temat swojej rodziny:

- podawanie informacji, jak maja na imię mama, tata;

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;

- pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;

- dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń  w życiu rodziny.

4.Komunikowanie się w grupie:

- mówienie o swoich potrzebach; - odpowiadanie na pytania.

5.Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych:

− ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu

− zakładanie ubrań, butów

− korzystanie z toalety

− spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

6.  Nasze rodziny;- organizowanie uroczystości rodzinnej

- uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

 7. Nasza edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, pod, przed, za. Przeliczanie elementów w zakresie 3.

 8. W świecie sztuki. Muzyka: wyrażanie muzyki ruchem.

− uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

10. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

11. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

12. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

26/09/2017 Urodziny Tymona

 Dzisiaj uroczyście obchodziliśmy urodzimy naszego kolegi Tymona.

Naszemu jubilatowi złożyliśmy gorące życzenia i odśpiewaliśmy 100 LAT!

 

                        

 

 

 

    Dużo uśmiechu na twarzy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!- życzą dzieci i panie z gr.III

25/09/2017 Urodziny Filipa

Filipku!

Twoje Urodziny, które są raz w roku
niech będą szczęśliwe i pełne uroku.
My ze swojej strony ślemy Ci życzenia,
by się spełniły wszystkie Twe marzenia!

 

 

Sto lat życzą dzieci i panie z gr.III

20/09/2017 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy nasze święto.Barwnym korowodem z żółtymi balonami przemaszerowaliśmy ulicami naszego osiedla.

 

                   

 

                   

 

 

                    

19/09/2017 Próbna "EWAKUACJA"

W dniu dzisiejszym próbowaliśmy jak szybko możemy wyjść z placówki w razie zagrożenia. Poszło nam na prawdę dobrze!!!!!!!!!

 

 

Tematyka i zadania wychowawczo- dydaktyczne na wrzesień 2017r.

Tematyka:

 1. Pierwszy raz w przedszkolu…………………   01.09 - 08.09. 2017 r.
 2. Jestem przedszkolakiem…........................11.09 - 15.09. 2017 r.
 3. Bezpieczne ulice…………...........................18.09 - 22.09. 2017 r.
 4. Nadeszła jesień………...………………………...25.09 - 29.09. 2017 r.

 Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

– poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie.

2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji:

- stosowanie form grzecznościowych względem siebie.

3. Komunikowanie się w grupie:

- mówienie o swoich potrzebach; - odpowiadanie na pytania.

4.  Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych:

− ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu

− zakładanie ubrań, butów

− korzystanie z toalety

− spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

5. Środki transportu:

- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;        

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.

6.   Jesień:

 - obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą

 -  kolorystykę, zmiany jakie zaszły w przyrodzi

 - oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.

7.  Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

8. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

9. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

Pierwsze dni w przedszkolu.

Już od tygodnia chodzimy do przedszkola, co prawda nie jest łatwo rozstać się z rodzicem, ale potem bawimy się doskonale. 

 

 

    

 

 

                       

 

 

W tym tygodniu obchodziliśmy urodziny Szymona

 

 

                                

 

W kuchni gotują pyszne "obiadki", które nam bardzo smakują- popatrzcie jak je jemy, chyba nam smakują !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

                  

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczymy się dbać o higienę- myjemy zęby

 

 

 

 

 

      

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )