Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa VIII

Zapraszam na konsultacje:

Małgorzata Suchora - środa:16.00 -16.30

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

 grupa VIII, w roku szkolnym 2018/19

 

 

8.00 – 13.00  REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Schodzenie się dzieci .Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

11.15 - 11.30

Poniedziałek: Język angielski - 12.00 – 12.30

 

Wtorek: Zabawy logopedyczne w grupie – wtorek 12.00 – 12.30

              Katecheza –12.30 – 13.00

 

 

Środa: Rytmika – środa 11.00 – 11.30

           Gimnastyka ogólnorozwojowa – środa 11.30 – 12.00

 

 

Czwartek: Język angielski - 10.00 - 10.30

 

Piątek: Rytmika - 8.00 – 8.30

            Katecheza – 11.30 – 12.00

 

 

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna;  przygotowanie do podwieczorku

15.10 – 16.00

Podwieczorek, porządkowanie sali.

ZADANIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2018

 

 

Tematyka:

 1. Projekt edukacyjny: Polska  …………………...05.11 - 09.11. 2018r.
 2. Moje prawa i obowiązki………….…............... 12.11 - 16.11. 2018r.
 3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.........................19.11 - 23.11. 2018r.
 4. Jak wyglądał świat przed milionami..…...…….26.11 - 30.11. 2018r.

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji– współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3. Rodzina - dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, wzmocnienie więzów w rodzinie.
 4. Nasze zdrowie - poznanie czynników warunkujących zdrowie, poznanie zachowań sprzyjających zdrowiu w kategorii: ruch, dieta, higiena, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, wykonywanie czynności samoobsługowych, wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo.
 5. Nasze prawa i obowiązki - poznanie pojęcia praw i obowiązków, uświadomienie dzieciom ich praw oraz konieczności przestrzegania ich przez inne dzieci i osoby.
 6. 6.     Edukacja matematyczna - kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami.
 7. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania - rozwijanie sprawności manualnej, odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 8. Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: l, L
 9. Wychowanie patriotyczne - odczuwanie i wyrażanie swojej przynależności do rodziny, narodu.
 10. 10.  Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.
PROJEKT EDUKACYJNY POLSKA

30. 10.2018 - Podróżujemy po krajach Europy i nie tylko...

 

lightbox

 

 

lightbox

 

Małgorzata Suchora

PROJEKT EDUKACYJNY POLSKA

29.10.2018 - KTO TY JESTEŚ? - nasz kącik książki o Polsce

 

lightbox

 

Małgorzata Suchora

Spotkanie z książką 12.10.18

12 października odwiedziła nas Pani Agnieszka Zasada, która po raz kolejny przyniosła nam świeżą porcję wspaniałej literatury dla dzieci, a my chętnie z tej możliwości korzystamy. 

 

lightbox

 

lightbox

 

Małgorzata Suchora

Cała Polska Czyta Dzieciom - 09.10.18

W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom gościliśmy harcerki, które czytały dzieciom ciekawe opowieści o ulubionym ich bohaterze Franklinie.

 

lightbox

 

Dziękujemy bardzo i zapraszamy. 

Małgorzata Suchora

Wizyta w ogrodzie - 02.10.18

W ramach realizacji tematyki jesiennej w ogrodzie mieliśmy przyjemność obserwować pracę osób w ogródkach działowych. Gościliśmy w ogródku babci Hani z gr. VI. 

Dziękujemy za miłe przyjęcie nas i słodką niespodziankę. 

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

Małgorzata Suchora

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK 2018

Tematyka:

 1. Idzie jesień przez ogród i sad………………… 01.10 - 05.10. 2018 r.
 2. Idzie jesień do zwierząt………….…............... 08.10 - 12.10. 2018 r.
 3. Idzie jesień z deszczem.................................... 15.10 - 19.10. 2018 r.
 4. Co z czego otrzymujemy..…...………………. 22.10 - 26.10. 2018 r.
 5. Rodzina………………………………………. 29.10 - 02.11 2018r.

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3. Poznajemy przyrodę – jesień  w sadzie i ogrodzie poznanie charakterystycznych cech późnojesiennej pogody, wyjaśnienie znaczenia słowa sad, ogród, rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców; rozróżnianie owoców i warzywa za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu, nazywanie przetworów z owoców i warzyw.
 4. Poznajemy przyrodę – jesień a zachowania zwierzątnazywanie dorosłych i młodych zwierząt, zdobycie wiedzy na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych dziko żyjących zwierząt do zimy, wykorzystywanie tworzywa przyrodniczego w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej.
 5. Rodzina - podawanie informacji na temat swojej rodziny (zawody wykonywane przez rodziców, zajęć określanych jako czynności domowe wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny) dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, wzmocnienie więzów w rodzinie.
 6. 6.      Edukacja matematyczna: kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami.
 7. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania - rozwijanie sprawności manualnej, odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 8. Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: m,  M , i , I.
 9. 9.     Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.
 10. 10.  Troska o zdrowie: rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych, wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo.
Dzień Chłopaka 28.09.2018

W piątek, 28 września świętowaliśmy Dzień Chłopaka w naszej grupie. Było bardzo miło i wesoło, a chłopcy czekali na małe prezenty od rana. 

Dziękujemy mamie Zuzi Bednarczyk za przygotowanie tej miłej niespodzianki. 

 

lightbox

 

Małgorzata Suchora

Dzień Przedszkolaka 20.09.2018 r.

20 września świętowaliśmy Dzień Przedszkolaka maszerując barwnym korowodem alejkami osiedla mieszkaniowego:

 

lightbox

 

M. Suchora

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ 2018

 

 

Tematyka:

 1. Nasze przedszkole…….........…………….…………. 03.09 - 07.09. 2018 r.
 2. Ja i moja grupa………….….............................. 10.09 - 14.09. 2018 r.
 3. Moja droga do przedszkola............................. 17.09 - 21.09. 2018 r.
 4. Idzie jesień przez las, park ..…...………............. 24.09 - 28.09. 2018 r.

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przypomnienie i utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy – rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 4. Nasz kontakt z techniką – Środki transportu – poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji. 
 5. Poznajemy przyrodę – jesień – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy); pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w  wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór).
 6. Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych.
 7. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 8. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.
 9. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Witamy w przedszkolu!

Witamy wszystkich przedszkolaków w nowym roku szkolnym 2018/19 i życzymy udanej zabawy i owocnej nauki.

                                                       

                                                                                                                                                 panie z gr. VIII 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )