Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa VIII

Zapraszam na konsultacje:

Małgorzata Suchora - środa:16.00 -16.30

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

 grupa VIII, w roku szkolnym 2018/19

 

 

8.00 – 13.00  REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Schodzenie się dzieci .Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek: Język angielski - 12.00 – 12.30

 

Wtorek: Zabawy logopedyczne w grupie – wtorek 12.00 – 12.30

              Katecheza –12.30 – 13.00

 

 

Środa: Rytmika – środa 11.00 – 11.30

           Gimnastyka ogólnorozwojowa – środa 11.30 – 12.00

 

 

Czwartek: Język angielski - 10.00 - 10.30

 

Piątek: Rytmika - 8.00 – 8.30

            Katecheza – 11.30 – 12.00

 

 

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna;  przygotowanie do podwieczorku

15.10 – 16.00

Podwieczorek, porządkowanie sali.

Dzień Przedszkolaka 20.09.2018 r.

20 września świętowaliśmy Dzień Przedszkolaka maszerując barwnym korowodem alejkami osiedla mieszkaniowego:

 

lightbox

 

M. Suchora

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ 2018

 

 

Tematyka:

 1. Nasze przedszkole…….........…………….…………. 03.09 - 07.09. 2018 r.
 2. Ja i moja grupa………….….............................. 10.09 - 14.09. 2018 r.
 3. Moja droga do przedszkola............................. 17.09 - 21.09. 2018 r.
 4. Idzie jesień przez las, park ..…...………............. 24.09 - 28.09. 2018 r.

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przypomnienie i utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy – rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 4. Nasz kontakt z techniką – Środki transportu – poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji. 
 5. Poznajemy przyrodę – jesień – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy); pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w  wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór).
 6. Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych.
 7. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 8. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.
 9. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
Witamy w przedszkolu!

Witamy wszystkich przedszkolaków w nowym roku szkolnym 2018/19 i życzymy udanej zabawy i owocnej nauki.

                                                       

                                                                                                                                                 panie z gr. VIII 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )