Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa VI

     ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE:

 • Edyta Maliborska – środa godz. 16.00 – 16.30

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

grupa VI w roku szkolnym 2018/19

 

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny                       i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu.

Przygotowanie do II śniadania,

II śniadanie

Poniedziałek: Język angielski – 12.30 – 13.00

 

Wtorek: Logopedia – 11.00 -11.30

              Katecheza – 11.30 – 12.00

 

Środa: Gimnastyka ogólnorozwojowa – 10.00 – 10.30

            Rytmika – 12.30 – 13.00

 

Czwartek: Język angielski – 8.00 – 8.30

 

Piątek: Rytmika – 10.00 -10.30

            Katecheza – 10.30 – 11.00

 

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna;  przygotowanie do podwieczorku

15.10 – 16.00

Podwieczorek, porządkowanie sali.

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI - 09.11.2018R.

               

Dziś świętowaliśmy okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczestniczyliśmy w uroczystej akademii przygotowanej przez grupę V.

 

 

              

SYMBOLE NARODOWE - SIÓDMY DZIEŃ PROJEKTU

Dziś do przedszkola przynieśliśmy własnoręcznie wykonane flagi.

 

                                             

BADANIE SKARBÓW ZIEMI - piąty dzień projektu

Prezentacja przyniesionych przez dzieci skarbów ziemi:

 

 

Mali badacze - poznawanie za pomocą zmysłów i różnych przyrządów: 

 

 

 

 

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

URODZINY HANI - 5.11.2018r.

5. listopada świętowaliśmy piąte urodziny Hani Zielińskiej.

 

HANIU !

 

Wszystkiego najlepszego.
Wszystko, co piękne i wymarzone
Niech w Twym życiu będzie spełnione.
Niech życie słodko płynie,
a wszystko, co niemiłe niech szybko minie.

Nie tylko życzenia dla Ciebie mamy
również tysiąc całusów,

bo Cię kochamy!

 

 

 

 

Haniu 100 lat !!!

 

życzą dzieci i Panie z grupy VI

WIRTUALNA POLSKA - czwarty dzień projektu

Legenda o Czechu, Lechu i Rusie oraz Legenda o Smoku Wawelskim - przedstawienia teatralne w wykonaniu Pani Agnieszki Zasady z Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach - japoński teatr obrazkowy.

 

 

Serdecznie dziękujemy mamie Natalki :)))

 

Wirtualna Polska – zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej.

 

 

Rozwiązujemy krzyżówki o Polsce:

 

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

URODZINY MICHAŁKA

                                                                                   DROGI MICHAŁKU!!!

 

                                                                                   Niech Ci słonko ciepło gra,
                                                                               niech Twój uśmiech długo trwa,
                                                                                   nie trać swej wesołej minki,
                                                                                   bo dziś są Twoje urodzinki.

 

 

                                                                   

 

                                                         

 

 

                                                                                 ŻYCZĄ DZIECI I PANIE

                                                                                              Z GRUPY VI

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ : Polak odwiedza prawdziwą królową - drugi dzień projektu

Co ciekawego przywieźliśmy z dalekich podróży?

Prezentacja swoich pamiątek:

 

 

 

 

Tego dnia wysłuchaliśmy hymnu Wielkiej Brytanii, poznaliśmy flagę i godło , przywitaliśmy się w języku angielskim, zastanawialiśmy się po co uczymy się języków obcych?

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

"KTO TY JESTEŚ?"- pierwszy dzień projektu

Prezentacja przez dzieci przyniesionych książek o Polsce:

 

 

 

Tworzenie mapy kategorialnej, próby odpowiedzi na pytanie: "Kto Ty jesteś?", "Co to jest Polska?":

 

 

Poszukiwanie miejsc pamięci narodowej w naszej miejscowości:

 

 

 

 

"Polska"- układamy puzzle:

 

 

 

 

Praca domowa na wtorek: Przynieś pamiątkę z dalekiej podróży.

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

Tematyka:

 1. Polska- nasza ojczyzna (projekt edukacyjny)………………………. 29.10 - 02.11 2018 r.
 2. Polska- nasza ojczyzna (projekt edukacyjny)………….…............05.11 - 09.11. 2018 r.
 3. Mój dom i rodzina…………………….………..................................12.11 - 16.11. 2018 r.
 4. Moje prawa i obowiązki…….....…...…….............................… …19.11 - 23.11. 2018 r.
 5. Moje zdrowie i bezpieczeństwo………………..............................26.11 – 30.11.2018 r.

 

Zadania:

 1. Rodzina - podawanie informacji na temat swojej rodziny (zawody wykonywane przez rodziców, zajęć określanych jako czynności domowe wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny) dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, wzmocnienie więzów w rodzinie.
 2. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju. Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski - Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc. Nazywanie największych rzek Polski: Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski.
 3. Spacery, wycieczki po swojej miejscowości– poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, ważniejsze miejsca pamięci narodowej.
 4. Wartości społeczno-moralne

          przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, akceptowanie równości praw wszystkich.

      5. Rozwój fizyczny: Higiena ciała i otoczenia: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną. W zdrowiu i chorobie- uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.       Racjonalne odżywianie- spożywanie różnorodnych pokarmów.

      6. Edukacja matematyczna: kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach    liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym. Orientacja przestrzenna: posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami. Intuicja matematyczna:  wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach, rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt,   prostokąt; podawanie ich podstawowych cech, dostrzeganie symetrii w otoczeniu.

7.Kształtowanie gotowości do czytania i pisania - rozwijanie sprawności manualnej, odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

    Początkowa nauka czytania i pisania

   Słuch fonematyczny

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

   Przygotowanie do czytania Próby czytania:

   czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

    rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: i , I, t, T, d, D, k, K.

8. Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych.

9. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

10.Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

ZABAWY BADAWCZE

Poznajemy:

 • wodę - zjawisko krążenia w przyrodzie, co pływa,co tonie?

 

 

 

 

 • mąkę, cukier

 

 

 

 

 • węgiel

 

 

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

Bardzo lubimy ćwiczenia gimnastyczne z przyborami:

 

 

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 15.10.2018r.

W poniedziałek 15 października w imieniu wszystkich przedszkolaków swoim występem złożyliśmy życzenia wszystkim pracownikom naszego przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

"Dziękujemy, dziękujemy, całym sercem, z całych sił.

 Dziękujemy, dziękujemy, za tak wiele miłych chwil".

 

 

 

 

 

 

 

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

 

 

 

URODZINY FILIPA - 12.10.2018r.

Dzisiaj 12. października świętowaliśmy piąte urodziny Filipa Kawy.

 

FILIPKU !

 

W dniu Twych urodzin,
w dniu Twego święta
niech buzia Twa będzie uśmiechnięta
przez cały czas, jak słoneczko na niebie,
bo, my wszyscy kochamy Ciebie.
Bo to dzień radosny wielce, 
Masz już jeden roczek więcej!

 

 

 

Filipku 100 lat !!!

 

życzą dzieci i Panie z grupy VI

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - 09.10.2018r.

W ramach akcji "Cała Polska czyta Dzieciom" odwiedziły nas harcerki: Ewelinka i Amelka (siostry Zuzi i Antosia), które przeczytały nam bajkę pt. "Franklin śpi w namiocie".

Dziewczęta opowiedziały nam o tym, czym zajmują się w harcerstwie, a na koniec spotkania miały dla nas słodką niespodziankę.

 

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY EWELINCE I AMELCE :))))

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

URODZINY WOJTKA - 08.10.2018r.

Dzisiaj 8. października świętowaliśmy piąte urodziny Wojtka Dziaka.

 

WOJTUSIU !

 

Dużo słodkości, szczęścia, radości,
samych luksusów, milion całusów.
Niech odejdą precz gorycze
z głębi serca Tobie wszyscy życzą.
O czym myślisz, o czym marzysz
niech Ci w życiu się przydarzy!

 

 

 

Wojtusiu 100 lat !!!

 

życzą dzieci i Panie z grupy VI

Z WIZYTĄ W OGRODZIE

Realizując tematykę "Idzie jesień...przez ogród i sad" odwiedziliśmy ogródki działkowe, gdzie mogliśmy obserwować jesienne prace ogrodników. Gościły nas Babcia Hani - Pani Partyka i Pani Woźniak.

 

 

 

Bardzo dziękujemy Paniom za miłe spotkanie i cukierki:)))

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

 

Tematyka:

 1. Idzie jesień...przez ogród i sad…… …………….……...01.10 - 05.10. 2018 r.
 2. Idzie jesień… do zwierząt………….….......................08.10 - 12.10. 2018 r.
 3. Co z czego otrzymujemy?................................... .15.10 - 19.10. 2018 r.
 4. Idzie jesień… z deszczem..........................…...…….22.10 - 26.10. 2018 r.

 

Zadania:

 1. Przyroda jesienią - poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach. Rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 2. Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy - zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała. Rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.
 3. Miejscowość, region - określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym, nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 4. Poznajemy oznaki późnej jesieni - dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

5. Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych.

6. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

7. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

8. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

DZIEŃ CHŁOPAKA - 28.09.2018r.

W dniu dzisiejszym świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki złożyły życzenia, zaśpiewały Sto lat i wręczyły upominki swoim kolegom.

 

 

 

 

 

CHŁOPCY życzymy Wam STO LAT !!! :))))

 

Dziękujemy Pani Agnieszce Zasadzie – mamusi Natalki za pomoc w przygotowaniu tego święta :-)

 

Dziewczynki i Panie z gr. VI

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ - 27.09.2018r.

Nasze pierwsze spotkanie z "książką z biblioteki" w tym roku:

 

 

 

Dziękujemy mamie Natalki za odwiedziny i czekamy na kolejne :)

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

URODZINY DOMINIKA - 27.09.2018r.

Dzisiaj 27. września świętowaliśmy piąte urodziny Dominika Matyjasika.

 

DOMINIKU !

 

Dla Przedszkolaka kochanego
mamy życzenia - wszystkiego najlepszego!
Ile świat ma zagadek
Ile w zeszycie jest kratek
Ile ziarenek piasku na plaży
Tylu spełnionych życzymy Ci marzeń
Tylu sukcesów i wspaniałości
I niekończącej się ciekawości!

 

 

 

 Dominiku 100 lat !!!

 

życzą dzieci i Panie z grupy VI

URODZINY NATALII - 24.09.2018r.

Dzisiaj 24. września świętowaliśmy piąte urodziny Natalii Zasady.

 

NATALKO !

 

Urodziny, urodzinki,
wszyscy mają słodkie minki.
Żyj nam długo i szczęśliwie,
pomyśl o nas czasem mile...
Natalko, nie tylko życzenia
dla Ciebie mamy,
również tysiąc całusów,
bo Cię Kochamy!

 

 

 

Natalko 100 lat !!!

 

życzą dzieci i Panie z grupy VI

DARY JESIENI

Segregujemy przyniesione dary jesieni:

 

 

 

 

Zabawy tworzywem przyrodniczym:

 

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

Oto jak wyglądały nasze pierwsze ćwiczenia gimnastyczne w strojach:

 

 

 

 

Było super!!!

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Poznajemy zasady ruchu drogowego:

 

 

Samochody specjalistyczne i numery alarmowe:

 

 

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA - 20.09.2018r.

 Dzień Przedszkolaka to okazja do barwnego korowodu ulicami miasta wspólnie ze wszystkimi kolegami i koleżankami.

 PRZEDSZKOLAKOM życzymy wszystkiego najlepszego :)

 

 

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

 

 

URODZINY ZOSI - 17.09.2018r.

Dzisiaj 17. września świętowaliśmy piąte urodziny Zosi Żolik.

 

ZOSIU !

 

"Dziś jest taki dzień, 
w którym smutki idą w cień,
a marzenia się spełniają
i otuchy dodają.
Każdy składa Ci życzenia: 
szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Miłości i radości 
oraz życia bez przykrości."

 

 

 

Zosiu 100 lat !!!

 

życzą dzieci i Panie z grupy VI

MOJE IMIĘ

Poznajemy swoje imię:

 

 

 

Edyta Maliborska

Edyta Sobczyk - Wilkołazka

URODZINY KUBY - 6.09.2018r.

Dzisiaj 6. września świętowaliśmy piąte urodziny Jakuba Jośko.

 

KUBA !

 

Dużo słodkości, szczęścia, radości,
samych luksusów, milion całusów.
Niech odejdą precz gorycze
z głębi serca Tobie wszyscy życzą.
O czym myślisz, o czym marzysz
niech Ci w życiu się przydarzy!

 

 

 

 

Kuba 100 lat !!!

 

życzą dzieci i Panie z grupy VI

 

URODZINY GABRYSI - 5.09.2018r.

Dzisiaj 6. września świętowaliśmy piąte urodziny Gabrysi Drozd.

 

GABRYSIU !

 

Życzymy Ci dzisiaj wszystkiego,
wszystkiego najsłodszego na ziemi,
niech Twe życie w sen piękny się zmieni.
To Ci pozwoli uśmiechać się zawsze,
śnij sny cudowne i najciekawsze!
Słońce świeci dziś dla Ciebie,
a chmurki tańczą na niebie.
Śmieją się motylki, a biedronki i kwiatki
przesyłają życzenia i słodkie buziaczki!

 

 

Gabrysiu 100 lat !!!

 

życzą dzieci i Panie z grupy VI

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

Tematyka:

 1. Nasze przedszkole…… …………….…………03.09 - 07.09. 2018 r.
 2. Ja i moja grupa………….….....................10.09 - 14.09. 2018 r.
 3. Moja droga do przedszkola.................. .17.09 - 21.09. 2018 r.
 4. Idzie jesień… przez las, park ..…...……… 24.09 - 28.09. 2018 r.

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przypomnienie i utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy – rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 4. Nasz kontakt z techniką – Środki transportu – poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji. 
 5. Poznajemy przyrodę – jesień – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy); pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w  wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór).
 6. Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych.
 7. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 8. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.
 9. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
WITAMY PO WAKACJACH

 

Serdecznie witamy Dzieci i Rodziców w nowym roku szkolnym 2018/2019

 

Edyta Maliborska i Edyta Sobczyk- Wilkołazka

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )