Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa IV

Konsultacje indywidualne

 

Elżbieta Bakalarz- czwartek: godz 16.00-16.30

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2018/19-  gr. IV

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

10.30- 11.00 j. angielski

 

Wtorek:

10.00- 10.30 religia

10.30- 11.00 zabawy logopedyczne

 

Środa:

8.00- 8.30 rytmika

9.30- 10.00 gimnastyka ogólnorozwojowa

 

Czwartek:

12.30- 13.00 j. angielski

 

Piątek:

12.00- 12.30 religia

12.30- 13.00 rytmika

 

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

Gr. IV – leżakowanie, relaksacja; czynności obsługowe; przygotowanie do podwieczorku

 

15.10 – 16.00

Podwieczorek, porządkowanie sali.

19/06/2019 Świętowanie urodzin Hani Doktór

HANIU !!!

Ile drzew rośnie w lesie, ile ciężarów siłacz uniesie,
Ile uciągnie lokomotywa, ile włosów liczy lwia grzywa,
Ile ciastek w ciastkarni, a bułek w piekarni,
Tyle radości, szczęścia i słodyczy grupa czwarta Tobie życzy.

 

Dzieci i panie z gr. IV

14/06/2019 Wycieczka do Owadolandii

Dzisiaj wspólnie z grupą V wyruszyliśmy autobusem do Parku edukacyjno-rekreacyjnego Owadolandia w Wojciechowie.

-malowanie owadów

 

                        

- ścieżka edukacyjna

 

                       

E. Bakalarz

13/06/2019 Świętowanie urodzin Darii Złockiej

DARIU !!!

 

Świeczki się na torcie mienią,
obok wiśnie się czerwienią,
cudnie pachnie czekolada,
skrzy się w szklankach lemoniada,
baloniki wiszą w górze,
klaun oklasków zbiera burzę,
a to wszystko z tej przyczyny,
że masz jutro urodziny!

                                    

Dzieci i panie z gr. IV

 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec 2019 r.

Tematyka:

 1.  Niby tacy sami, a jednak inni ……….… 03 - 07.06.2019
 2.  Święto naszego miasta .................... 10 - 14.06.2019    
 3.  Pożegnania nadszedł czas ……...…..... 17 - 21.06.2019
 4.  Wakacyjne podróże …..…….………...... 24 - 28.06.2019

 

Zadania:

 1. Nasza Ziemia. Poznawanie świata – zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata; szanowanie ich odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi).
 2. To ja – poznawanie swojego ciała poprzez zabawy – dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej. 
 3. Nasze rodziny. Podawanie informacji na temat swojej rodziny – podawanie informacji jak mają na imię mama, tata, gdzie pracują (jaki wykonują zawód); pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.
 4. Nasze bezpieczeństwo na co dzień. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów – poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: oddalanie się od rodziców, bawienia się w miejscach niedozwolonych, zabawy różnymi źródłami ognia, rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi, zbliżania się do nieznanych zwierząt (zwłaszcza psów), jedzenie nieznanych roślin, bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw. 
 5. Poznajemy przyrodę – lato – obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach.
 6. Nasz kontakt z techniką – środki transportu – poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 7. Dbamy o nasze zdrowie – przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 8. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 9. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 10. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 11. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 13. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 14. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne.
 15. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego:
 • Poznanie siebie – dziecko określa, co lubi robić; określa, co robi dobrze; podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
 • Świat zawodów i rynek pracy - dziecko odgrywa różne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę; podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
 • Rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie - dziecko nazywa czynności, których lubi się uczyć.
 • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych - dziecko opowiada, kim chciałoby zostać; na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.
JUBILEUSZ 100-LECIA PRZEDSZKOLA

Program uroczystości jubileuszowych:

Piątek 31.05.2019 r.

16.30 – wyjście spod przedszkola dzieci wraz z rodzicami i pracownikami na uroczysta Mszę św., która odbędzie się o godzinie 17.00. (Dzieci ubrane w stroje tak jak na koncert), zbiórka o godz. 15. 30.

Sobota 01.06.2019 r.

16.00 – Koncert Jubileuszowy w wykonaniu dzieci. Zbiórka o godzinie 15.30 Hala Sportowa CKFiS w Bełżycach

Szóste Ogólnopolskie Dni Bezpiecznego Przedszkola - 13-15.05.2019
 • Poznawanie wyposażenia karetki pogotowia - pomagali nam w tym ratownicy medyczni. 

 

lightbox  lightbox

 

lightbox  lightbox

 

 • Warsztaty na temat "Pierwsza  pomoc" z udziałem uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Bełżycach. 

 

lightbox  lightbox

 

 • spotkanie z policjantem

 

 

 • spotkanie z pracownikami straży

 

 

 

 • przemarsz ulicami osiedla

 

 

 

 

 

BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

Beata Badowska

Elżbieta Bakalarz 

Tropiciele zapachów- prace domowe dla dzieci i rodziców

Data

Praca domowa

(na środę)

24.04

Przynieś do przedszkola lusterko.

(na czwartek)

25.04

Przynieś coś co wydziela zapach.

(na piątek)

26.04

Dowiedz się jak zwierzęta wykorzystują zapachy.

(na poniedziałek)

29.04

Przygotuj pojemnik badacza zapachu.

(na wtorek)

30.04

Narysuj i przynieś do przedszkola rzeczy, które smrodzą.

(na poniedziałek)

06.05

Zbadaj mydło w domu: zapach, kolor, gęstość, pienistość, nazwę.

(na wtorek)

07.05

Zaprojektuj flakon bądź swoje perfumy.

(na środę )

08.05

Dowiedz się co to jest smog?

(na czwartek)

09.05

Przygotuj  z dorosłym pachnącą miksturę, przynieś ją do przedszkola (z czego jest zrobiona?)

(na piątek)

10.05

Przynieś  do przedszkola aromat do ciasta. 

Projekt edukacyjny "Tropiciele zapachów" - 06.05.2019
 • Badanie mydła w naszej przedszkolnej łazience (zapach, kolor, gęstość, pienistość, nazwa).

 

lightbox  lightbox

 

 • Spotkanie z ekspertem Panią Alą.  

 

lightbox

 

 • Badanie świata: Czystość w sali – wycieramy kurze, myjemy krzesełka, stoliki, szafki, parapety, drzwi itp. pod czujnym okiem naszego eksperta. 

 

lightbox  lightbox

Beata Badowska

Elżbieta Bakalarz 

Tropiciele zapachów

Sprawdzenie pracy domowej- prezentujemy to co smrodzi !!!!.

 

Projekt edukacyjny "Tropiciele zapachów" - 29.04.2019
 • Sprawdzenie pracy domowej – prezentujemy przygotowane pojemniki badaczy zapachów.

          Każdy jest inny, niepowtarzalny ...

 

lightbox

 

 • Badanie świata: Tropimy zapachy - wycieczka. Mali badacze wyruszyli w teren z odpowiednimi pojemnikami ;-)

 

lightbox  lightbox

 

 • Spotkanie z Panią Agnieszką Zasadą z M-GBP w Bełżycach - wypożyczamy książki.

 

lightbox

 

Dziękujemy!!!  

Beata Badowska

Elżbieta Bakalarz 

Tematyka i zadania dydaktyczno- wchowawcze na maj.

  

Tematyka:

 1. Projekt edukacyjny  TROPICIELE ZAPACHÓW….……………….....29.04- 03.05. 2019 r.
 2. Projekt edukacyjny  TROPICIELE ZAPACHÓW………….…….....…06.05- 10.05. 2019 r.
 1. Łąka wiosną…...……………………………….....…........................13.05- 17.05. 2019 r.
 2. Moi rodzice……………………...……………….............................. 20.05- 24.05. 2019 r.
 1. Jubileusz 100-lecia przedszkola………………….........................27.05- 31.05. 2019r.                                 

 

Zadania:

- Nasza miejscowość, nasz region. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych.

- Poznajemy przyrodę. Wiosna. Oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno; poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt; określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

- Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieoddalania się od rodziców w miejscach publicznych, bawienia się w miejscach niedozwolonych, zabawa różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru wpuszczania do mieszkania, pod nieobecność rodziców obcych ludzi, jedzenie nieznanych roślin, brudnych owoców, bawienia się lekarstwami, środkami chemicznymi, samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych, zbliżania się do nieznanych zwierząt.

- Komunikowanie się w grupie: mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania.

- W świecie sztuki. Muzyka: wyrażanie muzyki ruchem, uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych

- Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

- Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo- rytmicznych.

- Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

- Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Tropiciele zapachów- projekt edukacyjny

W dniu 24 kwietnia 2019 roku (środa) rozpoczynamy w przedszkolu projekt edukacyjny pt. Tropiciele zapachów, który będzie trwał do 10 maja 2019 roku. W związku z powyższym prosimy Państwa o zaopatrzenie dzieci na 24 kwietnia w małe (bezpieczne) lusterka.

 BARDZO PROSZĘ o przynoszenie podpisanych przedmiotów!!!!!!!!!!!!

Urodziny Antosia Żuchnika - 01.04.2019

ANTOSIU!

W dniu urodzin automaniaka
motożyczenia dla Superchłopaka.
Życzymy Ci tyle radości, ile w wyścigach wspaniałości.

Niech wszystko Ci się układa jak czteropasmowa autostrada.

Ile jest aut na planecie, ile jest dróg na świecie
Tyle dla Ciebie szczęścia pragniemy
I z taką radością świętujemy.

Nie tylko życzenia dla Ciebie mamy
również tysiąc całusów,
bo Cię kochamy!

 

lightbox

 

Dzieci i panie z gr. IV

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ

Tematyka:

 1. Wiosenne powroty………………....... 01 - 05.04.2019
 2. Wielkanoc…………………….……..…...08 - 12.04.2019
 3. Wielkanoc…………………….……..…. .15 - 19.04.2019
 4. Dbamy o przyrodę……………….…… 23 - 26.04.2019

 

Zadania:

 1. Przyroda wiosną - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).
 2. Rodzina Więzi rodzinne - kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 3. Przyroda - Podstawy ekologii - poznawanie sposobów ochrony środowiska. Przyroda wiosną – uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin).
 4. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 5. Ziemia – planeta ludzi - Świat bliski i świat daleki - obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
 6. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 7. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 8. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 10. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 11. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 12. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika, liczenie na palcach, dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach.
 13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
Oznaki wiosny - 25.03.2019

Podczas dzisiejszego spaceru tropiliśmy ślady wiosny. Oto co udało nam się znaleźć:

 

lightbox               lightbox  

                                                   forsycję                                                               bazie

 

lightbox

 

i piękne fiołki

Zdjęcia: Joanna Masierak

Beata Badowska

Elżbieta Bakalarz

21/03/2019 POWITANIE WIOSNY

W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy Zimę i powitaliśmy Wiosnę.

 

 

12/03/2019 Mobilne Planetarium

Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń. Nasze przedszkole odwiedził Pan Kometa z Mobilnym Planetarium. Dzieci z ciekawością słuchały opowieści o planetach, a nawet same mogły przez chwilę wcielić się w nie i pokrążyć wokół "Słońca".

 

 

- a dalej to już prawdziwy kosmos !!!!!!!!!!!!!!!

 

 

E. Bakalarz

 

 

 

Urodziny Neli Michalak - 11.03.2019

NELU!

Rośnij duża, dzielna, zdrowa, w 100% odlotowa. 

Bądź pomocna jak komputer, szybka jak japoński skuter. 

Sympatyczna jak maskotka, słodziutka jak szarlotka. 

Te życzenia są dla Ciebie, byś czuła się jak w siódmym niebie.  

Nie tylko życzenia dla Ciebie mamy
również tysiąc całusów,
bo Cię kochamy!

 

lightbox

Dzieci i panie z gr. IV

08/03/2019 Dzień Kobiet

Dzisiaj w naszej grupie świętowaliśmy Dzień Kobiet. Nasi mali dżentelmeni złożyli życzenia swoim koleżankom z grupy i wręczyli upominki, a potem dla wszystkich był słodki poczęstunek.

 

                                       

                                       

 

E. Bakalarz

05/03/2019 Urodziny Jana Chudzika

JANKU !

 

Dziś są Twoje urodziny, 
zatem zawsze dziarskiej miny.
Do zabawy mnóstwo siły,

żeby każdy dzień był miły

- pełen śmiechu i radości.
Mnóstwo urodzinowych gości, 
aut, klocków i pluszaków.
Stu prezentów i buziaków.

 

 

Dzieci i panie z gr IV.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na marzec 2019 r.

Tematyka:

 1. Moje zdrowie ….………………….......…. 04 - 08.03.2019
 2. Nie jesteśmy sami w kosmosie …........ 11 - 15.03.2019    
 3. Marcowa pogoda …………...……......... 18 - 22.03.2019
 4. Wiosenne przebudzenie …………........ 25 - 29.03.2019

 

Zadania:

 1. Nasze zabawy i zainteresowania: Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 2. Poznawanie świata – poznawanie modelu kuli ziemskiej (globusa): wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz, poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat, gromadzenie literatury, zdjęć, poznawanie zawodów związanych z kosmosem (kosmonauta, astronom).
 3. Poznajemy przyrodę. Wiosna – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsza ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy); poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.
 4. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 5. Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.
 6. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 7. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 8. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 9. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 10. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 11. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 12. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne.
 13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
 14. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego:
 • Poznanie siebie – dziecko określa, co lubi robić; określa, co robi dobrze; podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
 • Świat zawodów i rynek pracy - dziecko odgrywa różne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę; podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
 • Rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie - dziecko nazywa czynności, których lubi się uczyć.
 • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych - dziecko opowiada, kim chciałoby zostać; na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.
Bal karnawałowy - 06.02.2109

Dzisiaj w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy - bal przebierańców, tak oczekiwany przez nas wszystkich.

Nasze Wodzirejki: Pani Ula i Pani Justynka zadbały o to, aby zabawa była super;-) DZIĘKUJEMY!!! 

 

lightbox

A tak prezentujemy się w strojach karnawałowych ;-)

Zdjęcie: Joanna Masierak

Elżbieta Bakalarz

Beata Badowska

Świętowanie urodzin Antoniny Osipowicz i Nikoli Twardzik 01/02/2019

TOSIU !!!

Dziś są Twoje urodziny, 
zatem zawsze dziarskiej miny.
Do zabawy mnóstwo siły,

   żeby każdy dzień był miły.  

 

 

NIKOLKO !!!

 

Dla kochanej Dziewczynki
życzenia na urodzinki.
Poznaj bajek tysiące, przygód dwa tysiące,
miej buzię wesołą, promienną jak słońce!

 

 

 

 

Dzieci i panie z gr. IV

 

 

 

Tematyka i zadania na luty 2019r.

Tematyka:

 1. Muzyka wokół nas ….………………..… 04 - 08.02.2019
 2. Zabawy na śniegu …………………….... 11 - 15.02.2019
 3. Baśnie, bajki, bajeczki …………...….... 18 - 22.02.2019
 4. Kubusiowi Przyjaciele Natury ……….. 25.02 - 01.03.2019

 

Zadania:

 1. Nasze zabawy i zainteresowania: Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 2. Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.
 3. Nasza edukacja matematyczna. Organizacja przestrzeni i czasu. Zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej,, w klockach; dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, por roku, dni tygodnia, miesięcy; nazywanie por dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy.
 4. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 5. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 6. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 7. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 9. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 10. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 11. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne .
 12. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
 13. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego:

- dziecko odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

- podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

- wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

- podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

- opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

- dziecko nazywa czynności, których lubi się uczyć;

- dziecko na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

- podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

Urodziny Stasia - 28.01.2019

 

STASIU!!!

Wiele gwiazdek jest nocą na niebie,
tyle samo serdecznych życzeń dla Ciebie.
Dużo zdrówka, szczęścia i radości,
niech Twój uśmiech na buzi zawsze gości. 

Nie tylko życzenia dla Ciebie mamy
również tysiąc całusów,
bo Cię kochamy!

 

lightbox

Dzieci i panie z gr. IV

Japoński teatr obrazkowy - 14.01.2019

Dzisiaj odwiedziła nas Pani Agnieszka Zasada z M-GBP w Bełżycach, by przedstawić nam teatr obrazkowy - kamishibai. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny/ekranu o nazwie butai (scena). Pani Agnieszka opowiedziała nam historię Trzech świnek oraz Kota w butach. Pięknie dziękujemy!!!

 

lightbox  lightbox

Beata Badowska

Elżbieta Bakalarz

03/01/2019 Urodziny Laury Widyńskiej

      

LAURO !!!

Z okazji Twojego święta
grupa czwarta o Tobie pamięta.
Uśmiechu, zdrowia, radości,
mnóstwa prezentów i gości,
przyjaźni wielkich i małych,
wielu przygód niebywałych
i uśmiechu promiennego 

i wszystkiego najlepszego!

                                              

                                                                        

                                                                 

Dzieci i panie z gr. IV

Tematyka i zadania na styczeń 2019 r.

Tematyka:

 1. Zima ………………………………………... 31.12 – 04.01.2019
 2. Zima i zwierzęta ……………………….... 07 - 11.01.2019
 3. Babcia i Dziadek …………………………. 14 - 18.01.2019
 4. Koncert Noworoczny ………………….... 21 - 25.01.2019
 5. Mijają dni, miesiące, lata …………….… 28 – 01.02.2019

 

Zadania:

 1. Wzmacnianie więzów w rodzinie – kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętem Babci i Dziadka. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 2. Nasze rodziny. Organizowanie imprez o charakterze rodzinnym – przygotowanie i prezentowanie programu artystycznego (Koncert Noworoczny).
 3. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 4. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 5. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 6. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 8. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 9. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 10. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok, liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika, liczenie na palcach, dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach.
 11. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
18/12/2018 Urodziny Wiktora Winiarskiego

          

WIKTORKU !

Dziś są Twoje urodziny, 
zatem zawsze dziarskiej miny.
Do zabawy mnóstwo siły,

   żeby każdy dzień był miły.   

                                              

 

                                                                                    

 

                   Dzieci i panie z gr.IV                                              

Zabawy na śniegu - 17.12.2018

Nasza wielka radość z białego puchu. Zabawy na śniegu są SUPER!

 

lightbox   lightbox

 

lightbox   lightbox

13/12/2018 Pieczenie pierników.

 

Przedszkolny Dzień Pieczenia Świątecznych Pierniczków. 

 Oto ekipa pierniczkowa  przygotowana do pracy!!!

           

                  

Wałkujemy ciasto, wyciskamy wzory i oddajemy  nasze prace do wypieku.

 

 

                    

 

                                       

                                    

            
  

13/12/2018 Audycja muzyczna: Hej kolęda, kolęda.

Audycja muzyczna „Hej kolęda, kolęda …” w wykonaniu artystów z Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej EDUARTTE w Lublinie.                     

                                  

E. Bakalarz

Przedświąteczny czas - 10.12.2018
 • Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia wykonaliśmy ozdoby na choinkę - pawie oczka.

 

lightbox   lightbox

 

 • Nasza grupa włączyła się w akcje zbierania darów dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz dla bezdomnych zwierząt. Przedstawiciele naszej grupy przekazali dary Pani Ani Mazurek - koordynatorce tych akcji.

 

lightbox   lightbox

DZIĘKUJEMY RODZICOM I DZIECIOM ZA TE WSZYSTKIE DARY!!!

 

JAK DOBRZE JEST POMAGAĆ INNYM ... ;)))

6/12/2018 Spotkanie z Mikołajem

              

04/12/2018 r. O smoku co pękł w tym roku- przedsawienie teatralne

4 grudnia gościliśmy aktorów  z przedstawieniem O smoku , który pękł w tym roku.  Przyglądaliśmy się jak aktorzy przygotowują się do spektaklu, oglądaliśmy przedstawienie, a na koniec dowiedzieliśmy się jak aktorzy wykorzystują rekwizyty w swoich przedstawieniach.

 

 

                     

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 3/12- 14/12 2018 r.

                          

 

                                                              lightbox

Nasza grupa w tym roku zbiera makaron i słodycze!

Zbiórka darów potrwa od 3 do 14 grudnia br.

 

 

 

 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na grudzień 2018 r.

Tematyka:

 1.  Czy odwiedzi nas Św. Mikołaj? ………...... 03 – 07.12.2018
 2.  Przygotowania do świąt ………................ 10 - 14.12.2018
 3.  Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż …….. 17 - 21.12.2018
 4.  Świąteczny czas .………………………........ 24 - 28.12.2018

 

Zadania:

 1. Wzmacnianie więzów w rodzinie – kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 2. Nasze rodziny. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym – przygotowanie i prezentowanie programu artystycznego (jasełka w wykonaniu rodziców), wspólne kolędowanie z przybyłymi gośćmi.
 3. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 4. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 5. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 6. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 8. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 9. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 10. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne .
 11. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
30/11/2018 Świętowanie urodzin Darii Łakoty

 

Darusiu!

 

Dla Kochanej Dziewczynki
życzenia na urodzinki.
Poznaj bajek tysiące, przygód dwa tysiące,
miej buzię wesołą, promienną jak słońce!

Nie tylko życzenia dla Ciebie mamy
również tysiąc całusów,

bo Cię kochamy!

 

 

Dzieci i panie z gr. IV

 

30/11/2018 Andrzejkowe zabawy

  Zabawa andrzejkowa -  w tym dniu poznaliśmy wybrane wróżby       

 

 

 

                          

23/11/2018 Dzień Pluszowego Misia

To dzisiaj świętowaliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Zaprosiliśmy do przedszkola nasze ulubione misie i wspólnie spędziliśmy dzień.

 

                       

 

16/11/2018 r.Spektakl pt.,, Śnieżka ,, w CK UP w Lublinie.

Dzisiaj wyruszyliśmy autobusem do Centrum Kongresowego UP w Lublinie na spektakl teatralny „Śnieżka” w wykonaniu aktorów z Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa.

 

                

 

 

                                       

 

E. Bakalarz

 

 

15/11/2018r. Koncert muzyczny

Koncert muzyczny "Idzie żołnierz borem, lasem" w wykonaniu artystów z Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej EDUARTTE w Lublinie.

 

                   

 

E. Bakalarz

14/11/2018r.Urodziny Jakuba Dziaka

Kubusiu!

 

Wszystkiego najlepszego.
Wszystko, co piękne i wymarzone
Niech w Twym życiu będzie spełnione.
Niech życie słodko płynie,
a wszystko, co niemiłe niech szybko minie.

Nie tylko życzenia dla Ciebie mamy
również tysiąc całusów,

bo Cię kochamy!

 

 

                                                 

 

Dzieci i panie z gr. IV

Prace domowe dla dzieci i rodziców- projekt edukacyjny " Polska"

PROJEKT EDUKACYJNY „POLSKA”

 

Data

Polecenie

 

26.10.2018

piątek

(na poniedziałek)

 

Przynieść książkę o Polsce.

 

29.10.2018

poniedziałek

(na wtorek)

 

Przynieść pamiątkę z dalekiej podróży.

 

30.10.2018

wtorek

(na środę)

 

Przynieść różne przybory i narzędzia potrzebne do mierzenia

 (np.: sznurówka, linijka, włóczka, centymetr, metrówka).

 

 

31.10.2018

środa

(na poniedziałek)

 

Znajdź w Internecie z rodzicami ciekawy link na temat Polski. 

 

05.11.2018

poniedziałek

(na wtorek)

 

Przynieść skarby ziemi: węgiel, skały, minerały itp.

05.11.2018 Urodziny Olesia

OLESIU!!!

 

Rośnij duży, dzielny, zdrowy

W 100% odlotowy.

Bądź pomocny jak komputer.

Szybki jak japoński skuter.

Sympatyczny jak maskotka,

słodziutki jak szarlotka.

Te życzenia są dla Ciebie,

byś czuł się jak w siódmym niebie.

 

lightbox

 

Dzieci i panie z gr. IV

29/10- 09/11/2018 r, Projekt edukacyjny POLSKA

W dniach 29.10- 09.11. 2018 r. w naszym przedszkolu realizujemy projekt edukacyjny "Polska".

 

Dzień 1.

 • Sprawdzenie pracy domowej - prezentacja przyniesionych książek o Polsce.

 

lightbox  lightbox

 

 • Budujemy Polskę - zabawa konstrukcyjna.

 

lightbox

 

 • Mapa Polski - układamy puzzle (praca w zespole).

 

lightbox  lightbox

                                                                                    Udało się! Jesteśmy z siebie dumni:-)

Dzień 3

Poznajemy i segregujemy przyniesione przyrządy do mierzenia

 

             

 

 • Poznajemy miejsca pamięci narodowej w naszej miejscowości.

   

                      

 

                                          

 

Dzień 4.

 • Sprawdzenie pracy domowej – rozmowy na temat przyniesionych przez dzieci materiałów (ciekawe linki na temat Polski). 

 

lightbox

 

 • Wirtualna Polska – zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej.

Oglądamy interesujący filmik o Polsce.

 

lightbox

 

 • Legenda o Czechu, Lechu i Rusie oraz Legenda o Smoku Wawelskim - przedstawienia teatralne w wykonaniu Pani Agnieszki Zasady z M-GBP w Bełżycach - japoński teatr obrazkowy.

 

lightbox  lightbox

Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy!!!

 

Dzień 6

 

Sprawdzenie pracy domowej- prezentacja wykonanych wspólnie z rodzicami flag polski.

 

                     

 

                                                             

 

Dzień 7

 

Dzisiaj prezentujemy nasze kotyliony na jutrzejszą uroczystość.

 

                                                            

 

Dzień 8

 

Odświętnie ubrani z kotylionami czekamy na uroczystość!!!!!!!

 

 

                       

 

 

Elżbieta Bakalarz

Beata Badowska

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na listopad

Tematyka:

 1. Projekt edukacyjny POLSKA  ………..... 29.10 – 02.11.2018
 2. Projekt edukacyjny POLSKA ………...... 05 - 09.11.2018
 3. Rodzina – największy skarb …………... 12 - 16.11.2018
 4. Mój dom .………………………………....... 19 - 23.11.2018
 5. Moje prawa i obowiązki ……………..…. 26 - 30.11.2018

 

Zadania:

 1. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.
 2. Nasze rodziny. Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek. Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mojej mamy lub taty.
 3. Obserwowanie przyrody: obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola, szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 4. Działalność plastyczna: malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 5. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 6. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 7. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 8. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 10. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 11. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 12. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie 4, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne .
 13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
22/10/2018 Zabawy badawcze z wodą

Na dzisiejszych zajęciach badaliśmy właściwości wody: piliśmy wodę przez słomkę, określaliśmy jaki woda ma smak i robiliśmy  bańki mydlane.

 

 -

16/10/2018 Urodziny Michała

Michałku !!!

 

W dniu Twych urodzin,
w dniu Twego święta
niech buzia Twa będzie uśmiechnięta
przez cały czas, jak słoneczko na niebie,
bo, my wszyscy kochamy Ciebie.
Bo to dzień radosny wielce, 
Masz już jeden roczek więcej!

 

 

Dzieci i panie z gr. IV

12/10/2018 Jesienne zabawy

Bardzo lubimy spacery w piękne jesienne dni  i zabawy z liśćmi.

 

 

             

05/10/18 Urodziny Adama

ADASIU !

 

Dużo słodkości, szczęścia, radości,
samych luksusów, milion całusów.
Niech odejdą precz gorycze
z głębi serca Tobie wszyscy życzą.
O czym myślisz, o czym marzysz
niech Ci w życiu się przydarzy!

 

 

Dzieci i panie z gr IV.

5/10/2018 Wycieczka do ogródków działkowych

 

W ramach realizacji tematyki jesiennej  mieliśmy przyjemność obserwować pracę osób w ogródkach działkowych oraz rośliny w ich naturalnym środowisku.

Dziękujemy za miłe przyjęcie nas i słodką niespodziankę.

 

                

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na październik

Tematyka:

 

 1. Idzie jesień przez ogród i sad…………01 - 05.10.2018
 2. Idzie jesień … do zwierząt……………08 - 12.10.2018
 3. Co z czego otrzymujemy ….………… 15 - 19.10.2018
 4. Idzie jesień... z deszczem ……..……... 22 - 26.10.2018

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 3. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 4. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 5. Dbamy o nasze zdrowie – spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów, przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.
 6. Jesień - rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw, poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki,
 7. Obserwowanie przyrody: obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola, szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 8. Działalność plastyczna: malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 9. W świecie techniki Działalność konstrukcyjno-techniczna - poznawanie etapów produkcji chleba.
 10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 11. śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem.
 12. Edukacja matematyczna- przeliczanie elementów zbioru w zakresie 4, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów.

 

28/09/2018r. Dzień Chłopaka

W naszej grupie już dzisiaj świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Dla naszych CHŁOPCÓW były piękne, serdeczne życzenia, głośne Sto lat!, drobne upominki i słodki poczęstunek.

 

                   

 

E. Bakalarz

27/09/2018 Spotkanie z książką.

 W czwartek 27 września po raz pierwszy w tym roku szkolnym odwiedziła nas Pani Agnieszka i mogliśmy wypożyczyć książki przez siebie wybrane. Będziemy się spotykać w czwartki co 2 tygodnie.

 

 

E. Bakalarz

26/09/2018r. Urodziny Filipa i Tymona

 FILIPKU !!!

"Dziś jest taki dzień, 
w którym smutki idą w cień,
a marzenia się spełniają
i otuchy dodają.
Każdy składa Ci życzenia: 
szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Miłości i radości 
oraz życia bez przykrości."

 

 

 

Tymonku !!!

 

Dla Przedszkolaka kochanego
mamy życzenia - wszystkiego najlepszego!
  Samych sukcesów i wspaniałości
I niekończącej się ciekawości!

 

Dzieci i panie z gr. IV

 

 

20/IX/2018 Dzień Przedszkolaka

20 września świętowaliśmy Dzień Przedszkolaka maszerując barwnym korowodem alejkami osiedla mieszkaniowego 

  

       

E. Bakalarz

14/09/2018 Urodziny Pawła

 

Pawełku!!!

 

Ile świat ma zagadek
Ile w zeszycie jest kratek
Ile ziarenek piasku na plaży
Tylu spełnionych życzymy Ci marzeń
Tylu sukcesów i wspaniałości
I niekończącej się ciekawości!

 

 

 

 

Dzieci i panie z gr.IV

6/09/2018 Urodziny Szymona

Szymonku!

 

Twoje Urodziny, które są raz w roku
niech będą szczęśliwe i pełne uroku.
My ze swojej strony ślemy Ci życzenia,
by się spełniły wszystkie Twe marzenia!

 

 

Dzieci i panie z gr.IV

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na wrzesień

Tematyka:

 1. To jestem ja …………….………......…. 03 - 07.09.2018
 2. Moja grupa ……...…….……….......…. 10 - 14.09.2018
 3. Moja droga do przedszkola …..……. 17 - 21.09.2018
 4. Idzie jesień … przez las, park ……... 24 - 28.09.2018

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy,  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania.
 3. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 4. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 5. Środki transportu – poznawanie wybranych środków transportu (lądowego, wodnego, powietrznego), poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;  zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.
 6. Dbamy o nasze zdrowie – uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów, poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 7. Jesień - oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści; zbieranie owoców drzew,  wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób; pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.
 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 9. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 10. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 11. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów.
 12. Rozwijanie mowy.
 13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )