Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa II

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2018/19

 

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

 • j. angielski 9.30 – 10.00

 

Wtorek:

 • Religia 11.00 – 11.30
 • Logopedia 11.30 – 12.00

 

Środa: 

 • Rytmika 10.30 – 11.00
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa 12.00 – 12.30

 

Czwartek:

 • j. angielski 10.30 – 11.00

 

Piątek:

 • Rytmika 10.30 – 11.00
 • Logopedia 11.00 – 11.30

 

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

leżakowanie, relaksacja; czynności obsługowe; przygotowanie do podwieczorku

 

15.10 – 16.00

Podwieczorek, porządkowanie sali.

Bezpieczne ulice

Ćwiczymy w sali jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę.

 

lightbox

 

Z teorii do praktyki...

 

lightbox

 

W międzyczasie świętujemy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka (20.09.2018) przemarszem ulicami naszego miasta w towarzystwie kolorowych balonów...

 

lightbox lightbox

 

...oraz 20.09 gościliśmy w naszym przedszkolu artystów z Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej EDUARTTE w Lublinie, którzy zaprezentowali nam audycję muzyczną pt. "Podróż po Lubelszczyźnie". Słuchaliśmy muzyki z naszego regionu, dowiedzieliśmy się jak wygląda strój ludowy lublinianki oraz poznaliśmy lubelskiego koziołka ;)

 

lightbox lightbox

Agnieszka Adamczyk

Anna Olszak - Pluta

Nasz pierwszy tydzień

Wspólne pierwsze zabawy...

 

lightbox lightbox

lightbox

 

Zabawy w kole                                                        Smacznie zjadamy wszystkie posiłki :)

 

lightbox lightbox

 

...a po jedzeniu myjemy zęby, bardzo to lubimy ;)

 

lightbox lightbox

 

Podczas spaceru też się dobrze bawimy :)

 

lightbox lightbox

Agnieszka Adamczyk

Anna Olszak - Pluta

ZADANIE DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

Tematyka:

 1. Pierwszy raz w przedszkolu……………………......03.09 - 05.03 2018 r.
 2. Jestem przedszkolakiem…..............................08.09 - 14.09 2018 r.
 3. Bezpieczne ulice………….................................17.09 - 21.09. 2018r.
 4. Nadeszła jesień………...………………….........……24.09 - 28.09. 2018 r.

 

Zadania:

 

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

 •  poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie.

3. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie:

 •  mówienie o swoich potrzebach;
 • odpowiadanie na pytania.

4. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych:

 • ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu
 • zakładanie ubrań, butów      
 • korzystanie z toalety
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

5. Rozwijanie zainteresowań techniką:

 •  poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;            
 •  poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.

6. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów:

 • Poznanie sytuacji zagrażających zdrowiu,
 • Uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni i ulic.

7. Zainteresowanie dzieci zjawiskami przyrodniczymi:

 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.

8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

9. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

10. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

Serdecznie witamy !!!

Serdecznie witamy w roku szkolnym 2018/2019

 

Panie z gr II :)

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )