Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa I

24.09.2018 : Idzie jesień.. przez las, park : Dary pani Jesieni

         W dniu 24 września, do naszego przedszkola przyszedł długo oczekiwany gość – w kolorach złota i czerwieni, w długiej zwiewnej sukience, z koszem kolorowych darów – Pani Jesień.  Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały pomysłowe i oczywiście w kolorach jesieni prace o tematyce jesiennej, które wzbogaciły przedszkolną galerię. Na koniec Pani Jesień podarowała każdemu dziecku wierszyk o Jesieni i szyszkę.

 

  

  

Mariola Masternak

Basia Gustyn

4. PKO Bieg Charytatywny w Lublinie: Pomagamy z każdym krokiem. W szczytnym celu pobiegli dla najmłodszych .

 70 drużyn pobiegło w 4. PKO Biegu Charytatywnym na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie. Podobne imprezy zorganizowano w 11 innych miastach w Polsce.

Brawo !!!! dla naszego Antosia Gontarczyka który wziął udział w biegu , przebiegł całą trasę  i otrzymał wspaniały medal .

 

Gratulujemy !!!

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2018/19

 

Grupa I (dzieci 4-letnie)  8.00 – 14.00

 


8.00 – 13.00                
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

 • język angielski – 8.00- 8.30

 

Wtorek:

 • gry i zabawy logopedyczne – 9.30-10.00
 • katecheza – 8.00- 8.30

 

Środa:

 • gimnastyka ogólnorozwojowa – 8.00- 8.30
 • rytmika –10.00- 10.30

 

Czwartek:

 • język angielski - 9.30 -10.00

 

Piątek:

 • katecheza – 10.00- 10.30
 • rytmika – 11.30- 12.00

 

13.00

Obiad, czynności higieniczne i samoobsługowe.

po obiedzie  - 14.00

Odpoczynek poobiedni , relaksacja przy muzyce rozchodzenie się dzieci na leżakowanie , do domów.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ

NA WRZESIEŃ 2018 W GRUPIE I (DZIECI 4 LETNIE)

 

Tematyka:

 1. To jestem ja ……………………03.09 - 07.09. 2018 r.

 2. Moja grupa ….................................10.09 - 14.09. 2018 r.

 3. Moja droga do przedszkola …………............................... .17.09 - 21.09. 2018 r.

 4. Idzie jesień ..przez las, park ………...………………………24.09 - 28.09. 2018 r. 

Zadania:

 

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania.
 3. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 4. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 5. Środki transportu – poznawanie wybranych środków transportu (lądowego, wodnego, powietrznego), poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;  zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.
 6. Dbamy o nasze zdrowie – uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów, poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 7. Jesień - oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści; zbieranie owoców drzew,  wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób; pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.
 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 9. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 10. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 11. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów.
 12. Rozwijanie mowy.
 13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania witamy w przedszkolu obrazki

 

 

Witamy wszystkie dzieci w przedszkolu po wakacjach.

 

: Mariola Masternak

Basia Gustyn

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )