Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 7

    7.00 - 16.00

 

 

Wychowawca: Małgorzata Suchora

 

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia: Małgorzata Sajdak

 

Woźna oddziałowa: Joanna Masierak 

 

 

Konsultacje:

Małgorzata Suchora:    środa - godz. 12.30 - 13.00  (lub w innym uzgodnionym terminie)

 

tel: 81 517 20 85   lub przez Komunikator w Dzienniku elektronicznym

Lista dzieci
opis dokumentutypdata

Lista dzieci - gr. VII

pdf30-08-2021[ Pobierz ]
152 kB
Program wychowania przedszkolnego
opis dokumentutypdata

Program wychowania przedszkolnego - Wiesława Żaba - Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

pdf07-09-2021[ Pobierz ]
1 912 kB
Nasze pierwsze zabawy

Witajcie Starszaki!

 

Tak się bawimy w nowej sali....

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

fot. M. Suchora

Małgorzata Suchora

Zebranie z Rodzicami - ogłoszenie

Drodzy Rodzice!

 

Serdecznie zapraszam na zebranie grupowe

3 września 2021 roku (piątek) o godz. 17.30

w sali grupy IV.

                                                                Małgorzata Suchora

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na wrzesień 2021

Tematyka:

 1. Witajcie w przedszkolu ………………  01.09 - 03.09.2021
 2. To jestem ja …………….……………... 06.09 – 10.09.2021
 3. Droga do przedszkola………………... 13.09 - 17.09.2021
 4. Nadeszła jesień ………………………..  20.09 - 24.09.2021
 5. Co robią zwierzęta jesienią?...…….  27.09 - 01.10.2021

 

Zadania

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, .

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych, pląsach przy muzyce,  rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składnia zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności,
 •  dzielenie się wrażeniami , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej  sytuacji,
 • nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.)
 • wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.;

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek,
 • dzielnie się wrażeniami i , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 •  wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą,
 • Artystyczna aktywność dziecka
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań,
 • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu,
 • improwizowanie piosenek ruchem,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,
 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 • śpiewanie piosnek – zbiorowe i indywidulne,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie , ugniatanie itd.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela , dających dziecku satysfakcję i radość,
 • wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalnych) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
 • poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji,
 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itd.),
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku),
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,
 • zwracane uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )