Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 7

Konsultacje dla Rodziców:

Tel. 81 517 20 85

lub przez komunikator dziennika elektronicznego

Edyta Maliborska:  wtorek: 12.00 – 12.30

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

z oddziałami zamiejscowymi w Wierzchowiskach

w roku szkolnym 2020/21

 

Grupa VII

 

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny                       i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 - 9.30

Śniadanie. Po posiłku czynności samoobsługowe.

9.30– 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

 • Katecheza: 12.00-12.30

10.45-11.15

Wtorek:

 • J. angielski: 12.00-12.30

10.45-11.15

Środa:

 • Gry i zabawy logopedyczne: 12.00-12.30

10.45-11.15

Czwartek:

 • Gimnastyka ogólnorozwojowa: 12.00-12.30
 • J. angielski: 12.30-13.00

10.45-11.15

Piątek:

 • Katecheza: 10.00-10.30

10.45-11.15

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

 •  odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym;  przygotowanie do podwieczorku;

 

15.10 – 15.30

Podwieczorek, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali.

Program edukacji przedszkolnej
opis dokumentutypdata

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

pdf15-09-2020[ Pobierz ]
5 118 kB
NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA - 04.05 - 07.05.2021r.

W minionym tygodniu poznawaliśmy zwierzęta hodowane na wsi – dorosłe i młode, ich domy, sposób poruszania, odżywiania, a także znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi.

 

foto: E. Maliborska

 

foto: A. Mazurek

 

Edyta Maliborska

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MAJ

Tematyka:

 1. Nowinki z wiejskiego podwórka………………. …..03.05 - 07.05.2021
 2. Wiosna na łące..………………………………......…...10.05 - 14.05.2021
 3. Poznajemy różne zawody...............................17.05 - 21.05.2021   
 4. Nasi kochani rodzice……………........................ 24.05 - 28.05.2021

 

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną.

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi,
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania,
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi,
 • poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach.

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu,
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami,
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

 

 

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • pełnienie dyżurów np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • wyrażanie i nazywanie swoich emocji podczas zabaw,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcje i radość,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych - ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonych miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety,
 • spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 •  podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,
 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby,
 • opowiadanie o tym, kim chciałoby zostać,
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter),
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka.               

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia pływania ciał, rozszczepiania światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.
JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM 26.04 - 30.04.2021r.

„Kto Ty jesteś?

- Polak mały.

Jaki znak Twój?

- Orzeł biały…”

 

Za nami tydzień, w którym rozmawialiśmy o naszej Małej i Dużej OJCZYŹNIE, przypomnieliśmy sobie nasze symbole narodowe, wiemy, że jesteśmy Polakami i Europejczykami.

 

 

foto: E. Maliborska

 

foto: A. Mazurek

 

 foto: E. Maliborska

 

Edyta Maliborska

MALI STRAŻNICY PRZYRODY 19.04 - 23.04.2021r.

„Kochane dzieci na całym świecie!

Nie depczcie trawy, nie róbcie wrzawy. Gałęzi nie łamcie, śmieci do kosza wrzucajcie”.

 

 • nasze ekologiczne zabawy:

 

foto: E. Maliborska

 

foto: A. Mazurek

 

20. kwietnia świętowaliśmy szóste urodziny Basi Czuryszkiewicz i Alanka Rolli.

Basia obchodziła urodziny 23. marca, Alanek  2. kwietnia.

 

BASIU i ALANKU!

 

Samych uśmiechów, przyjaciół stu,
Tysiąca przygód, bajecznych snów,
Worka prezentów, uciech bez liku,
Słonecznych dni, lodów na patyku
I mnóstwa, mnóstwa słodyczy 

 grupa siódma Wam życzy.

 

 

Basiu i Alanku 100 lat !!!

życzą Dzieci i Panie z grupy VII

 

 • 22 kwietnia  obchodziliśmy Dzień Ziemi:

 

„… Ziemia to wyspa, to wyspa zielona

Wśród innych dalekich planet

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt

Więc musi być bardzo zadbany.”

 

 

 • Dzień czekolady w przedszkolu:

 

foto: E. Maliborska

 

Edyta Maliborska

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 16.04.2021r.

Witajcie Kochani :)))


Posłuchajcie wiersza M. Terlikowskiej Halo, tu Ziemia.


Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia,
wielka, okrągła jak balonik.
Z tej strony – słońce mnie opromienia,
a z tamtej strony – nocy cień przesłonił.
Gdy jedna strona jest oświetlona,
to zaciemniona jest druga strona.
Wy zajadacie pierwsze śniadanie,
a spać się kładą – Amerykanie,
właśnie!
Bo ja się kręcę w krąg
jak bardzo, bardzo duży bąk.
- Dobranoc!- wołam
- Dzień dobry!- wołam,
to znaczy – zrobiłam obrót dokoła.
A oprócz tego wciąż, bez końca,
muszę się kręcić wokół Słońca.
Nigdyście jeszcze nie widzieli,
takiej olbrzymiej karuzeli!
Bo trzeba mi całego roku,
żeby Słońce obiec wokół.

 

Zapraszam Was do obejrzenia filmów:

Paxi - Dzień, noc i pory roku

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k

Detektyw Łodyga | Piknik w królestwie nocy | bajki dla dzieci MIniMini+ 

https://www.youtube.com/watch?v=VxUqNKByRj8

 

Teraz sami spróbujcie wykonać doświadczenie z filmu.

 

Zatańczcie przy piosence: Układ Słoneczny – Śpiewające Brzdące

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg

 

Spróbujcie rozwiązać kilka zagadek:

Co to za przestrzeń między Ziemią, Księżycem planetami oraz między gwiazdami? (kosmos)
Zawsze jest nad nami. To płacze czasami deszczem, to śmieje się słońcem albo gwiazd tysiącem.(niebo)
Kiedy po niebie wędruje nocą, dokoła niego gwiazdy migocą. Raz jest jak rogalik, raz okrągły jak talerz. Kiedy słońce wschodzi, wnet      z nieba ucieka. (księżyc)
Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem Ziemię otula? (słońce)
Z ziemi do gwiazd mknie pocisk złoty, szybszy niż wiatr i samochody. (rakieta)
W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami. Można je zobaczyć nocą i wieczorami. (gwiazdy)
Co to za okrągła planeta, na której bez wody, tlenu i słońca nie byłoby życia. (Ziemia)

 

Posłuchajcie piosenek kołysanek:

ZAPADA NOC - Piosenki dla dzieci - SING SING

https://www.youtube.com/watch?v=SjSWDW5ydQg

Ballada KSIĘŻYCOWA || NutkoSfera || Piosenki DLA DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=5Am8X_iHzz4

Piosenka o dniu i nocy

https://www.youtube.com/watch?v=AL1rgGE143s

 

źródło: Przewodnik metodyczny "Odkrywam siebie" cz. 4

YouTube

 

 

KOCHANI POZDRAWIAM WAS CIEPLUTKO

DO ZOBACZENIA W PONIEDZIAŁEK

W PRZEDSZKOLU :)))

Edyta Maliborska

16. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 

Zmartwychwstały Pan Jezus mówi do nas

 

Uświadamiamy dziecku, że Pana Jezusa możemy usłyszeć, chociaż Go nie widzimy

 

 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/getattachment/d6711d00-c05e-4fb6-90e4-47aa3d6f2179/.aspx

– Kogo widzisz na tym zdjęciu ?(kapłan)

– Co on robi? (czyta księgę)

– Co to za księga, którą kapłan odczytuje podczas Mszy św.?(Pismo Święte)

– Czyje słowa zapisane są w Piśmie św.? (Pana Jezusa)

– Kto do nas mówi, gdy kapłan czyta Pismo św. (Pan Jezus)

 

Rodzicu pokaż dziecku Pismo Święte, odczytaj wybrany fragment.

 

https://static.abstore.pl/img/wds/1ca8b559-2fc7-4235-b8fa-a6170e201b66/l/ilustrowane-pismo-swiete-dla-dzieci.jpg

Rodzicu: Uświadom dziecku, że Pan Jezus mówi do nas w liturgii słowa (Msza św. – poprzez słuchanie słów zapisanych w Piśmie Świętym). Choć nie można Go wtedy zobaczyć, to jednak mocno wierzymy, że tak jest. Możemy Go wtedy usłyszeć. Poprośmy Pana Jezusa, żeby w naszych sercach było wciąż „światełko wiary” i powiedzmy Mu, że wierzymy Jego słowom. Uczmy dzieci otwartości na słowo Boże.

 

Piosenka: „Wierzę i kocham Go”, modlitwa na zakończenie (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=vTvfpmO2NAQ

 

– Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał cię?

Wierzę i kocham Go.

– Że wszystko, co dobre, od Niego jest?

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał?

 Wierzę i kocham Go.

– To tak, jakby serce swoje nam dał.

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem był?

Wierzę i kocham Go.

– I po to, by kochać, jedynie żył?

Wierzę i kocham Go.

– Życie na krzyżu wysłużył nam.

Wierzę i kocham Go.

– Przez Ducha Świętego pomaga nam.

Wierzę i kocham Go.

W związku Tygodniem Biblijnym czytajmy dziecku fragmenty Pisma Świętego dla dzieci.

                                                 Szczęść Boże!                                                               Bożena Dziewicka

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 15.04.2021r.

Witajcie Kochani :)))

 

Zaśpiewajcie piosenkę „Każdy chciałby być odkrywcą”

https://www.youtube.com/watch?v=tRwCgirO4SY

 

Obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy, utrwalicie sobie czym jest kosmos, z czego składa się nasz układ słoneczny, poznacie i utrwalicie nazwy planet:

Kosmos – animacja edukacyjna

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0

Nasz Układ Słoneczny, o Słońcu i planetach dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI

 

Porozmawiajmy z dziećmi na temat naszego miejsca we wszechświecie, zadajmy pytania mające na celu usystematyzowanie wiedzy dziecka:

-Czy wiecie gdzie mieszkamy?

 -Jak nazywa się miejscowość, kraj, kontynent na którym mieszkamy?

-Jak nazywa się planeta, na której mieszkamy?

 -Jak nazywa się miejsce, w którym znajdują się słońce i planety?( kosmos, przestrzeń kosmiczna, wszechświat)

 - Czym jest słońce? ( gwiazdą)

- Co robią planety w stosunku do słońca? (krążą)

 - Jak nazywa się tor po którym poruszają się planety?  (orbity)

 - Ile planet krąży wokoło słońca? (8 , dziewiąta Pluton to planeta karłowata)

 - Czy potraficie podać kolejno nazwy planet w Układzie Słonecznym? Wokół Słońca krąży 8 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.

- Którą planetą z kolei od słońca jest ziemia? (trzecią)

 - Która planeta jest największa, a która najmniejsza?

- W jaki sposób można udać się w kosmos i kto może tego dokonać?

 

 

W Układzie Słonecznym wszystko jest możliwe! Planety śpiewają, rapują i tańcują.                      

Zatańczcie i Wy:                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

 

Zapraszam Was do wykonania rakiety  kosmicznej z rolek po papierze toaletowym:    

https://www.youtube.com/watch?v=-Qj8IU-rlRs

Gdy rakieta będzie gotowa wybierzcie się w podróż, może uda Wam się wylądować na którejś planecie i przeżyjecie tam niezapomniane przygody. Wspaniałej zabawy.

 

Na zakończenie zachęcam do masażu relaksacyjnego „Kosmita” wg K. Kutyły

Była sobie mleczna droga – rysujemy na plecach dziecka palcem krętą linię;
Pełna wielu błyszczących gwiazd. – stukamy palcami po plecach
Na jednej z planet Ufoludek mieszka – rysujemy palcem koło
Co chude nóżki ma – dwoma palcami rysujemy na plecach dwie linie
Ma duże zielone uszy – łaskoczemy dziecko w uszy
I szyję długą ma. – gładzimy szyję dziecka
Dwa okrągłe brzuszki – dwoma palcami rysujemy dwa kółka
I śmieje się ha, ha, ha. – łaskoczemy dziecko w brzuszek.

 

źródło: Przewodnik metodyczny "Odkrywam siebie" cz. 4

YouTube

 Życzę udanej zabawy i dobrego dnia

Pozdrawiam Was słonecznie :)))

Edyta Maliborska

Gimnastyka 15.04.2021

Witajcie Przedszkolaki;)

 

Oto propozycja ćwiczeń. Zachęcam Was do aktywności fizycznej. 

 

   

    Justyna Giza

 

Zabawy z mamą i tatą 14. 04. 2021r.

Drogie Dzieci

Doszły nas słuchy, że wiele z Was „Chce być kosmonautą”. Przecież możecie, dzięki swojej wyobraźni i dzięki Internetowi, który daje wiele możliwości. Zabierzemy Was w Internetową kosmiczną podróż z zabawą matematyczną - ”Kosmiczna matematyka” https://www.youtube.com/watch?v=SugYveefcuY

Kolejna propozycja Internetowej zabawy „Układ słoneczny”

https://view.genial.ly/5ec121674a81770d9df52070?fbclid=IwAR2sZVyZ4z1uRCiugq6ofymgcBKSPVuC0wTYH5LZprjYI0gloeKAzUxpkDQ

I na koniec Internetowa zabawa „Kosmos”

https://view.genial.ly/5ec2dde22106c10d1683184a?fbclid=IwAR2oZ9e7DgNCeG4-QK7HmCm810Wvjgy4vpwDzGVhvBSgM8VEjUwnTQ9VA1M

Wspaniałej zabawy,  Anna Mazurek

14.04.2021 r. LOGOPEDYCZNE ZABAWY W... KOSMOSIE ;)

Kochane Przedszkolaki,zachęcam do zabawy:

 

 

 

kliknij w poniższy link:

https://view.genial.ly/606dcd4736be9d0d9f8e4735/interactive-content-kosmiczne-zabawyPozdrawiam serdecznie

Anna Boruch

 

 

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 13.04.2021r.

Witajcie Kochani :)))

 

Zapraszam Was w kosmiczną podróż.  

Obejrzyjcie zdjęcie, posłuchajcie nazw planet i powiedzcie, jak nazywa się pierwsza planeta, druga, trzecia… ósma planeta licząc od Słońca. Poproście Rodziców o wyjaśnienie znaczenia słów: kosmos, planety, przestrzeń międzyplanetarna, rakieta, sputnik, UFO, pojazd kosmiczny, kosmonauta.

 

foto: E. Maliborska - Karty pracy "Odkrywam siebie"

 

Obejrzyjcie film o układzie słonecznym:                                                                                                                    

Układ Słoneczny dla dzieci - 123 Edukacja                            

https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU

Zachęcam Was do nauki piosenki  „Każdy chciałby być odkrywcą” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

https://www.youtube.com/watch?v=tRwCgirO4SY

 

1. Znam już dobrze kraj nasz Polskę,

Miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach –

Zwiedziłem Europę.

 

Ref. : Chcę poznać cały świat:

Kontynenty, morza, oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

Rakietą w kosmos polecę.

 

2. Znam też inne kontynenty

Azję i Afrykę.

A niedługo także zwiedzę

Ogromną Amerykę.

 

3. Będę pływał wielkim statkiem

Latał samolotem.

Podróżował autokarem

I jeździł autostopem.

 

Poruszajcie się trochę:

Zabawa: „Z planety na planetę” – zabawa z elementami skoku.                                                                        

Rodzic rozkłada na podłodze poduszki. Dziecko przy dźwięku dowolnej melodii skacze z poduszki na poduszkę i wypowiada planety.

Zabawa „Słońce parzy”.
Rodzic rzuca piłką do dziecka i podaje nazwę planet np. Jowisz, Mars. Zadaniem dziecka jest złapać piłkę i odrzucić do rodzica. Dopiero kiedy padnie słowo „Słońce” to nie można łapać.

 

Zapraszam Was teraz do wykonania farbami pracy plastycznej „W Kosmosie”.

 

 

 

źródło: Przewodnik metodyczny "Odkrywam siebie" cz. 4

YouTube

 Życzę udanej zabawy i dobrego dnia

Pozdrawiam Was słonecznie :)))

Edyta Maliborska

Język angielski 13.04.2021

Hello Everyone! Witajcie Kochani!

Today, we are going to the moon! Dzis wybieramy się w kosmos!

Are you ready? Czy jesteście gotowi?

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfyVPTuikiI

 

Słownictwo:

rocket- rakieta

spaceship- statek kosmiczny

moon-księżyc

sun-słońce

take off- odlecieć

 

Have fun! Miłej zabawy!

 

Pozdrawiam,

Ewa Baprawska

 

                           źródło You Tube

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 12.04.2021r.

Witajcie Kochani :)))

 

Czy wiecie jaki dziś jest dzień????

Dziś jest ŚWIATOWY DZIEŃ CZEKOLADY (szkoda, że nie obchodzimy go wspólnie w przedszkolu). Ale i tak myślę, że czeka Was - czekoladowy zawrót głowy.

 

Jaka jest wasza ulubiona czekolada?

Czy chcecie zobaczyć jak ona powstaje? Jeśli tak, to zapraszam Was do Fabryki czekolady:

Miszyn Faszyn - Fabryka Czekolady

https://www.youtube.com/watch?v=o07X1ESNZbE

 

Posłuchajcie opowiadania „W czekoladowej krainie”

Na pewnej planecie panował król „Batonik wielki” i królowa „Bombonierka”.
Mieli piękny czekoladowy zamek. który stał w parku pełnym czekoladowych drzew z których można było zrywać czekoladowe przysmaki. W parku fruwały czekoladowe motyle i ptaki. Spacerowały czekoladowe zwierzęta. Pewnego dnia do królestwa czekolady przybył zły czarodziej. Ukradł on czekoladowe berło, a królewnę „Pralinkę” zamienił w czekoladowy posąg. Król pogrążył się w rozpaczy, poddani płakali dzień i noc, bowiem wszyscy kochali królewnę Pralinkę. Król obiecał temu, kto odwróci działanie złego zaklęcia pół królestwa. Smutny byłby koniec tej opowieści gdyby do królestwa nie przybyła Wróżka Zdrowie.
Wróżka Zdrowie przyniosła ze sobą magiczny wiklinowy koszyk zawierający ….

Spróbujcie wymyślić zakończenie tego opowiadania i narysujcie królewnę Pralinkę.


A teraz wspólnie z Rodzicami spróbujecie wykonać domową czekoladę:

Domowa czekolada z solonymi orzechami. I czekoladki: Skutecznie.Tv 

https://www.youtube.com/watch?v=hbVW0Q6hD4U

 

Zatańczcie z Rodzicami: Chocolate choco choco

https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg

 

Zachęcam do spróbowania różnych rodzajów czekolad.

Życzę Wam SMACZNEGO!!!!

 

Po słodkościach wybierzcie się na dwór, pamiętajcie, że ruch to zdrowie.

 

Źródło: YouTube

 

Pozdrawiam bardzo, bardzo słodko :))

Trzymajcie się

Edyta Maliborska

12. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie

Modlitwa „Aniele Boży” i śpiew: „Spotkał mnie dziś Pan”.

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

 

Opowiadanie.

Dawno, dawno temu zdarzyła się ciekawa historia. Pewien pasterz, który codziennie wieczorem przeliczał swoje owieczki, zauważył, że jedna z nich gdzieś się zagubiła. Była to mała Kropeczka – bo pasterz każdą z nich nazywał po imieniu. Ona zawsze biegła na końcu, tak że nieraz pasterz, chcąc pośpieszyć całe stado, brał ją na ręce, aby się nie zmęczyła lub nie pokaleczyła. Tym razem nie pamiętał nawet, kiedy widział ją po raz ostatni. Chodził po całej zagrodzie, szukał i wołał. Kropeczka zaginęła. Pasterz pozamykał swoją owczarnię i wyruszył na poszukiwanie zagubionej. Była już ciemna noc, księżyc wciąż chował się za chmurę, a wilki wyły groźnie, gdzieś w pobliżu. Pasterz z pośpiechu zapomniał nawet latarki. Szedł więc po ciemku i nasłuchując myślał, że może ona gdzieś jest tu blisko. Kiedy schodził ostrożnie z urwiska, usłyszał ciche kwilenie. Ależ tak! To jego owieczka! Choć było to bardzo niebezpieczne, pasterz pochylił się całym ciałem ze skały, aby spośród cierniowego krzaku wyciągnąć zagubioną i wystraszoną Kropeczkę. Przyniósł ją do domu, nakarmił, a potem długo jeszcze trzymał w ramionach, dopóki się nie uspokoiła.

Rozmowa na temat opowiadania:

– Co stało się z małą owieczką?

– Dlaczego owieczka się zagubiła?

– Co zrobił pasterz, gdy zobaczył, że nie ma owieczki?

– Jaki był pasterz dla swoich owiec?

 

Odczytanie tekstu z Pisma Świętego i omówienie ilustracji

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11)

 

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

Analiza tekstu biblijnego.

– Co Pan Jezus mówi o sobie?

– Kim są owieczki Pana Jezusa?

– Co robi dobry pasterz dla swoich owiec?

– Co zrobił Pan Jezus dla ludzi – swoich owieczek?

– Jakim pasterzem jest Pan Jezus?

Pan Jezus jest naszym Dobrym Pasterzem. Oddał za nas swoje życie na krzyżu i troszczy się o nas, wskazując drogę do nieba. Wszyscy powinniśmy starać się o to, aby się nie zagubić. Musimy być blisko Pana Jezusa.

Odpowiedz

– Kiedy jesteśmy blisko Pana Jezusa?

 

Pan Jezus porównał siebie do Dobrego Pasterza, a nas nazwał swoimi owieczkami. Zawsze, kiedy słuchamy słów Pana Jezusa i wypełniamy je, jesteśmy blisko Niego

 

Modlitwa na zakończenie: „Pan jest pasterzem moim”  (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

 

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Na niwach zielonych pasie mnie,

nad wody spokojne prowadzi mnie. /x2

 

Dziecko koloruje obrazek pt. „Owieczka”.

 

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

 

Źródło: podręcznik – Jezus mnie kocha, Internet:

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

                                                                                Bożena Dziewicka

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 09.04.2021r.

Witajcie Kochani :)))

 

Zapraszam Was do poruszania się według słów rymowanki:

 

Zrób do przodu cztery kroki

I wykonaj dwa podskoki.

Zrób do tyłu kroki trzy,

Potem krzyknij: raz, dwa, trzy!

Lewą ręką dotknij czoła,

No i obróć się dokoła.

W prawą stronę kroków pięć

Zrób – jeśli masz na to chęć.

Potem kroki w lewą stronę:

Raz, dwa, trzy – no i zrobione.

 

Wybierzcie się na wycieczkę na Stadion Narodowy:

https://www.youtube.com/watch?v=L1LrrwvFQxg

Porozmawiajcie o tej wirtualnej wycieczce:

- Czy podobał Wam się stadion?

- Kto pracuje w klubach sportowych przy stadionach oprócz sportowców?

- Czy byliście kiedyś na meczu lub zawodach sportowych odbywających się na jakimś stadionie?

- Kto z Was chciałby zostać sportowcem? Dlaczego?

- Jak myślicie, jak wygląda praca sportowców? Co oni robią, aby być sprawnymi i osiągać dobre wyniki?

- Podajcie nazwiska sportowców, których znacie. Poproście, aby Rodzice lub rodzeństwo opowiedziało Wam o wybranym sportowcu.

 

Teraz zapraszam do wspólnych ćwiczeń gimnastycznych:

 

Rozwijanie świadomości własnego ciała.

 

 • Wirujący bączek – dziecko ślizga się w kółko na brzuchu, a następnie na plecach.
 • Chowamy się – w siadzie, przyciąga kolana do głowy, chowa głowę; rozprostowuje się do pozycji leżącej.
 • Gorąca podłoga – biega z wysokim unoszeniem kolan.
 • Na szczudłach – chodzi na sztywnych nogach.
 • Ugniatamy podłogę – w leżeniu na plecach, wciska wszystkie części ciała w podłogę.

 

Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi przez ćwiczenia w parach: z biernym partnerem, przeciwko partnerowi, razem z partnerem.

 

 • Przesuwamy partnera – dziecko leży przodem (na brzuchu), rodzic – poprzez chwycenie go za nadgarstki – stara się je przesunąć; potem zmiana ról.
 • Dziecko w leżeniu tyłem (na plecach), rodzic chwyta za kostki nóg i stara się przesunąć dziecko; potem zmiana ról.
 • Prowadzimy niewidomego – dziecko zamyka oczy, rodzic staje zwrócony twarz a do niego i podaje mu ręce; prowadzi dziecko z zamkniętymi oczami w różnych kierunkach, a ono się temu poddaje. Potem zmiana ról.
 • Przekładamy naleśnik – dziecko w leżeniu na brzuchu przylega do podłoża; rodzic próbuje przewrócić je na drugą stronę. Potem zmieniają się miejscami.
 • Wstajemy razem – dziecko i rodzic siedzą tyłem do siebie, złączone plecami; próbują razem wstać, nie odrywając się od siebie. 
 • Relaks – odpoczynek w pozycji leżącej - Przyciągnij pozytywną energię i posłuchaj wspólnie z rodziną muzyki relaksacyjnej:

https://www.youtube.com/watch?v=o5n1QNwTPgY

 

Zachęcam Was także do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

 

źródło: Przewodnik metodyczny "Odkrywam siebie" cz. 4

yutube

Życzę udanej zabawy i dobrego dnia :))

Pozdrawiam ciepło

Edyta Maliborska

09. 04. 2021. katecheza

RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA

Bóg nie umarł (piosenka)

https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

Wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa i kochają Go, cieszą się z Jego zmartwychwstania.

 My również cieszymy się, że Jezus powstał z martwych, dlatego dajemy temu wyraz w piosence.

 

Bóg nie umarł, Jezus żyje x3

                               (dzieci najpierw kiwają palcem, a następnie wskazują nim w górę)

Daj mu ręce swe,             (dzieci klaszczą w dłonie)

Daj mu nogi swe,              (dzieci tupią nogami)

Daj mu serce swe,            (dzieci uderzają lekko pięścią w swoje serce, naśladując jego bicie)

On zawsze z nami jest.       (dzieci radośnie podskakują

Znaki zmartwychwstałego Jezusa w kościele

Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą- teraz modlimy się w domu. W kościele znajdujemy wiele znaków przypominających nam o radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa.

Paschał

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

Paschał jest to duża świeca, która oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy rozświetla  ciemność,

tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią.

 Figura zmartwychwstałego Jezusa

 

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

Figura przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć.

Rymowanka – naucz dziecko

Radości nadszedł czas –Jezus żyje pośród nas.

Źródło: strony internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

 Przewodnik metodyczny: Kocham Dobrego Boga.                          Bożena Dziewicka

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 08.04.2021r.

Witajcie Kochani :))

 

Zapraszam Was do wspólnych zabaw.

Zacznijcie od zabawy ruchowej z wykorzystaniem rymowanki:

 

Maszerują dzieci drogą             (dziecko maszeruje w miejscu)

Raz, dwa, raz i dwa.

Prawą nogą,                           (wyciągają do przodu prawa nogę)

Lewą nogą:                            (wyciągają do przodu lewą nogę)

Raz, dwa, raz i dwa.                (maszerują w miejscu)

I rękami poruszają:

Raz, dwa, raz i dwa                 (maszerują w miejscu)

W prawo – lewą                      (lewą ręką wyciągają w prawą stronę)

W lewo – prawą                      (prawą ręką wyciągają w lewą stronę)

Raz, dwa, raz i dwa.                (maszerują w miejscu)

 

Teraz zapraszam do zabawy słownej „Szukamy rymów”.

Rodzic wymienia słowa, a dziecko podaje do nich rymy np.

Wiosna – radosna, sosna,

Skowronek – dzwonek,

Sasanka – pisanka, kraszanka, skakanka,

Krokus – hokus pokus, morokus,

Piłka – żyłka,

Bieg – śnieg,

Narty – żarty, itp.

 

Mam nadzieję, że pamiętacie zabawę ruchową „Głowa, ramiona”

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E

 

Zapraszam Was do wykonania pracy plastycznej „Moja ulubiona forma czynnego wypoczynku”.

Potrzebne będą kartki, kredki, flamastry, kolorowy papier, nożyczki, klej. Spróbujcie wykonać pracę łącząc rysunek z wycinanką. Opowiedzcie o tym, co wykonaliście. Pamiętajcie o porządkowaniu swojego miejsca pracy.

 

Na zakończenie pobawcie się w „Rób tak jak ja”

Rodzic stoi przed dzieckiem i wykonuje różne ruchy, np.: podskakuje w miejscu, wykonuje przysiady, wykonuje skłony...  . Dziecko naśladuje te ruchy. Możecie zamienić się rolami i teraz dziecko wykonuje ruchy, a rodzic je naśladuje.

 

źródło: Przewodnik metodyczny "Odkrywam siebie" cz. 4

yutube

 

Życzę miłej zabawy:)))

Pozdrawiam cieplutko

Edyta Maliborska

Gimnastyka 08.04.2021

Kochane Przedszkolaki dziś zapraszam Was na muzyczną gimnastykę ;)

 

Ćwiczenia możecie powtórzyć kilka razy ;)

 

(3412) MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1 - YouTube

 

 

 

Miłej zabawy ;)

  

Justyna Giza

Język angielski 08.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki!

 

Czy pamiętacie nazwy zawodów z naszych ostatnich zajęć?

 

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw

 

Dzisiaj poznamy zwrot I want to be....Ja chcę zostać/być ....

Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Spróbujcie odpowiedzieć w języku angielskim.

 

Na koniec przypomnijmy sobie dni tygodnia- days of the week.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

 

Have fun!

 

Pozdrawiam Was serdecznie,

Ewa Baprawska.

 

Zabawy z mamą i tatą 07.04.2021r.

Kochane przedszkolaki, zapraszam Was do wspólnej zabawy

Na początk  - "Jestem małym sportowcem"  - ćwiczenia gimnastyczne na podstawie filmu edukacyjnego. Doskonale wiecie, że gimnastyka to bardzo ważna sprawa, dlatego zapraszam Was do wspólnych ćwiczeń 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc&list=PLHAKYSUVjpEDUhVP64bO35P8EWpU-hEHR

Po ćwiczeniach gimnastycznych zapraszam do zabawy rozwijającej mowę – "Sposób na nudę", na podstawie wiersza Marii Kownackiej “Słoneczko po deszczu”

Zatuliły kwiatki płatki,

główki chylą do rabatki.

Kap! Kap! Kap! (dziecko powtarza).

Deszcz ustaje, płyną chmury,

kwiaty wznoszą się do góry!

Ho! Ho! Ho! (dziecko powtarza).

Wiatr tu pędzi na wyścigi.

Wiatr kołysze nam łodygi.

Wiu! Wiu! Wiuu! (dziecko powtarza).

Biegną dzieci tu z ochotą:

uważajcie – takie błoto!

Hyc! Hyc! Hyc! (dziecko powtarza).

Byle słonko nam nie zgasło –

róbmy prędko z błota masło!

Chlap! Chlap! Chlap! (dziecko powtarza).

Teraz baczność – kroki duże,

przeskoczymy przez kałużę!

Hop! Hop! Hop! (dziecko powtarza).

Już pogoda – słonko świeci,

maszerują sobie dzieci.

Raz, dwa trzy. (dziecko klaszcze 3 razy)

Na koniec zapraszam Was do  matematycznej zabawy plastycznej "Moje ulubione zabawy ruchowe na powietrzu". 

Potrzebne będą: kredki, kartka, dwa dłuższe i dwa krótsze paski papieru kolorowego lub gazety, klej.  Paski przyklejcie tak,  żeby powstała ramka.  Wskażcie boki, do których przykleiliscie krótsze paski, a potem boki, do których przykleiliscie dłuższe paski. Określcie kształt pasków i kolor,  położenie ( góra, dół, bok, prawo, lewo)  W środku narysujcie siebie podczas zabaw ruchowych na podwórku. W międzyczasie policzcie kredki, nazwijcie ich kolory.  Następnie opowiedzcie, co przedstawia rysunek i dlaczego wybraliście właśnie taką zabawę. 

Życzę Wam cudownego dnia i ciekawych zabaw, ściskam cieplutko Anna Mazurek

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 06,04.2021r.

 

Witajcie Kochane Przedszkolaki :))

 

Witajcie Kochani. Mam nadzieję, że wszyscy czujecie się dobrze. Zapraszam Was do wspólnej zabawy z Rodzicami lub rodzeństwem.

 

Posłuchajcie wiersza  Jadwigi Koczanowskiej „Gimnastyka”

 

Gimnastyka to zabawa
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny
żeby silnym być i zwinnym

Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć- nie ma rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.

 

Odpowiedzcie na pytania:

– Dlaczego gimnastyka to ważna sprawa?

– Jakie ćwiczenia trzeba wykonywać?

– Jaki sport najbardziej lubisz, a jaki Twoi Rodzice?

Porozmawiajcie o różnych dyscyplinach sportowych.

 

Zachęcam Was do nauki tego wiersza na pamięć.

 

Teraz zapraszam Was do wspólnych ćwiczeń z mamą, tatą lub rodzeństwem.

https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ

 

Pobawcie się przy piosenkach:

- piosenka „Skaczemy, biegniemy” Wygibasy TV

 https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

 

- piosenka „Najpierw skłon”  Wygibasy TV

 https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

 

źródło: Przewodnik metodyczny "Odkrywam siebie" cz. 4

yutube

 

Życzę Wam miłej zabawy.

Pozdrawiam cieplutko

Edyta Maliborska

Język angielski 06.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki!

Mam nadzieję, że miło spędziliście święta.

Dzisiaj poznamy nazwy zawodów w języku angielskim.

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

Zapraszam do obejrzenia filmiku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyy6sLTFKHc

 

Co robią Twoi rodzice?

 

Pozdrawiam i miłego dnia życzę,

Ewa Baprawska.

 

                                 Źródło You Tube

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzymy wszystkim: Dyrekcji, Pracownikom przedszkola,

Rodzicom i Kochanym Przedszkolakom

zdrowia, pokoju, miłości i odpoczynku w gronie najbliższych.

Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego

odnowi wiarę i wniesie nadzieję w serca.