Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa VII

 

 konsultacje indywidualne : 

Mariola Masternak : środa 15.30- 16.00

 

 

 Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2019/20

 

7.3000 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny                       i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek: religia :  10.30- 11.00,  rytmika 11.00- 11.30

 

Wtorek: język angielski : 9.30- 10.00

 

Środa: rytmika : 11.30- 12.00 , gimnastyka : 12.00- 12.30

 

Czwartek: logopedia : 9.30- 10.00 , język angielski : 10.00- 10.30

 

Piątek: religia: 12.00- 12.30

 

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  

 • Gr.  II, III, V – leżakowanie, relaksacja; czynności obsługowe; przygotowanie do podwieczorku
 • Gr. I, IV, VI, VII, VIII – odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry                  i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym;  przygotowanie do podwieczorku;

15.00 – 15.30

Podwieczorek, porządkowanie sali.

 

 

SUKCESY NASZYCH KOLEGÓW Z GRUPY

Wielkie gratulacje dla Antoniego Gontarczyka za udział w  Biegu  Charytatywnym organizowanym przez PKO  Bank Polski.

Brawo Antoś!!!

 

fot. Mariola Masternak

16.09.2019 r Wiemy jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię.

Kształtowanie prawidłowego zachowania się na ulicy, skrzyżowaniu, bezpieczne poruszanie się po drogach.

Wykonanie pracy plastyczno - technicznej -: uliczne sygnały.

  

 

   

fot. Mariola Masternak

11.09 2019 r OTO JA : MOJE IMIĘ

 

Moja wizytówka : zabawa z literami. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania , rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.Praca z książką.

 

 

fot. Mariola Masternak

WITAMY W PRZEDSZKOLU GR VII

Witamy w przedszkolu po wakacjach .

Mamy nadzieję ,iż  wszystkie Wasze pociechy  odkryją nowe zainteresowania,

poznają nowych przyjaciół, zdobędą nowe umiejętności, usamodzielnią się w każdych działaniach i każdy dzień będzie dla nich wyjątkowy ....) 

     

 

  

Mariola Masternak 

Jolanta Barszcz- Skowronek.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  WRZESIEŃ 2019 W GRUPIE VII (DZIECI 5 LETNIE)

 

Tematyka:

 1. Moja grupa………….. ………...…. 02 - 06.09.2019
 2. To jestem ja ..………………..….... 09 - 13.09.2019
 3. Moja droga do przedszkola ……….16 - 20.09.2019
 4. Idzie jesień przez park, las ….……. 23 - 27.09.2019

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przypomnienie i utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy – rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 4. Nasz kontakt z techniką – Środki transportu – poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.  
 5. Poznajemy przyrodę – jesień – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy); pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w  wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór).
 6. Klasyfikowanie elementów według cech wspólnych.
 7. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 8. Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.
 9. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )