Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 6

Konsultacje telefoniczne

Urszula Kijewska

czwartek godz. 15.30- 16.00

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

GR VI

 

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po śniadaniu czynności samoobsługowe.

9.30  – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:
11.30 - 12.00 katecheza

10.40 – 11.10

Wtorek:
11.00 - 11.30 j. angielski

10.40 – 11.10

Środa:11.30 - 1200 zabawy logopedyczne

10.40 – 11.10

Czwartek:
09.30 - 10.00 j. angielski, 11.30 – 12.00 gimnastyka ogólnorozwojowa

10.40 – 11.10

Piątek:
11.30 - 11.30 katecheza

10.40 – 11.10

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

 • odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym;  przygotowanie do podwieczorku;

15.10 – 15.30

Podwieczorek, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali.

Program edukacji przedszkolnej " Nasze Przedszkole"

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

 

 

opis dokumentutypdata 
  pdf 11-09-2019 [ Pobierz ]
5 118 kB
 
LODY, LODY DLA OCHŁODY

21.06 ....w taki upał tylko na lody.....

      za pieniążki, które zostały z rozliczenia wycieczki do Minizoo wybraliśmy się dzisiaj na pyyyyyszne lody !!!!!!

 

 

                                                                                                         Urszula Kijewska

ZABAWY RUCHOWE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

 

                                                                                                   Urszula Kijewska

WYCIECZKA DO MINI ZOO

8.06  ......proszę pani, proszę pani...to był najfajniejszy dzień w moim życiu !!!!!!!!!!!! 

             Warto było podjąć trud.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                        Urszula Kijewska

 

 

ŚWIĘTUJEMY !!!

1.06 Tańce, hulanki, swawole....i cała masa niespodzianek!!!! ....  tak to my lubimy!!!

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Urszula Kijewska

WIOSENNE PRACE W OGRODZIE

28.05 Wszystkie przedszkolaki dbają o to, by nasz przedszkolny ogród wyglądał pięknie, estetycznie i czysto. Dzisiaj pomagałyśmy w sadzeniu begonii  w naszym wagoniku przedszkolnego pociągu. Pociąg stoi na tarasie i jest piękną ozdobą naszego ogrodu.

    

 

                                                                                                       Urszula Kijewska

TEMATYKA I ZADANIA NA CZERWIEC

Tematyka:

 1. Dzieci z całego świata………………. …...31.05 - 04.06.2021
 2. Dziecięce przyjaźnie..……………………...07.06 - 11.06.2021
 3. Moje podwórko.................................14.06 - 18.06.2021   
 4. Wkrótce wakacje……………................. 21.06 - 25.06.2021
 5. To już lato………………………………………28.06 – 30.06.2021

 

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
 • układanie rymów do podanych słów,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną.

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach.
 • poznawanie środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem,
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu,
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami,
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

 

 

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • pełnienie dyżurów np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • wyrażanie i nazywanie swoich emocji podczas zabaw,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcje i radość,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych - ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonych miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety,
 • spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
 • poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu.
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania.

 

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu.
NAJPIĘKNIEJSZE ŚWIĘTO

26.05 Ostatnie dni minęły nam na intensywnych przygotowaniach do najpiękniejszego święta w roku. Każdy z nas starał się najbardziej jak potrafi, aby jego Mama w tym wyjątkowym dniu była szczęśliwa i dumna!!!

 

Wymaluję na laurce czerwone serduszko

ptaka, co ma złote pióra 

i ptaki w dzbanuszku

Żyj Mamusiu moja miła

sto lat albo dłużej

bądź wesoła i szczęśliwa

zdrowie niech Ci służy

 

                       

 

                       

                             

               ..... Kocham Cię Mamusiu !!!!

 

   

 

                  ........... jesteś najpiękniejsza na całym świecie !!!!!

 

 

                                                                                                             Urszula Kijewska

 

URODZINY LENKI

20.05  Dzisiaj uroczyście i bardzo słodko obchodziliśmy urodziny naszej koleżanki Lenki. Jak zwykle w takim dniu były życzenia, własnoręcznie wykonany upominek, gromkie sto lat i.....cała torba słodkości.!!!

STO LAT LENKA!!!

               

                                                                                                                             Urszula Kijewska        

NA MAJOWEJ ŁĄCE

   

 

 

    

 

                                                                                                                 Urszula Kijewska

TEMATYKA I ZADANIA NA MAJ

Tematyka:

 1. Nowinki z wiejskiego podwórka………………. …..03.05 - 07.05.2021
 2. Wiosna na łące..………………………………......…...10.05 - 14.05.2021
 3. Poznajemy różne zawody...............................17.05 - 21.05.2021   
 4. Nasi kochani rodzice……………........................ 24.05 - 28.05.2021

 

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi,
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania,
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi,
 • poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu,
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami,
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • pełnienie dyżurów np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • wyrażanie i nazywanie swoich emocji podczas zabaw,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcje i radość,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych - ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonych miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety,
 • spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 •  podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,
 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby,
 • opowiadanie o tym, kim chciałoby zostać,
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter),
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka.               

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia pływania ciał, rozszczepiania światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.
URODZINY NINKI

30.04 Dzisiaj uroczyście i bardzo słodko świętowaliśmy urodziny naszej koleżanki Ninki. 

Jak zwykle w takim dniu były życzenia, własnoręcznie wykonany upominek, gromkie sto lat i.....cała torba słodkości.!!!

                                                           STO LAT NINKO !!!

 

 

                                                                  Urszula Kijewska

NASZE ŚWIĘTA NARODOWE

Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina

starsi i młodsi

chłopak czy dziewczyna

..niech się święci....

 

                                                                                                                           Urszula Kijewska

CZEKOLADOWY DZIEŃ

22.04 Takie niespodzianki to my lubimy....

 

....samodzielnie wykonane owocowe szaszłyki.....

 

 

.....i polane płynną, mleczną czekoladą !!! PYCHA !!!

 

 

                                                                                                            Urszula Kijewska

URODZINY WIKTORII

22.04 Dzisiaj uroczyście i bardzo słodko obchodziliśmy urodziny naszej koleżanki Wiktorki. Jak zwykle w takim dniu były życzenia, własnoręcznie wykonany upominek, gromkie sto lat i.....cała torba słodkości.!!!

                                                           STO LAT WIKTORKA

 

         

 

                                                                                                                   Urszula Kijewska

WITAMY PONOWNIE

19.04 ....nareszcie razem!!! Nie ma to, jak wspólne  zabawy w naszym ulubionym ogrodzie !!!

 

 

 ...i jeszcze zabawy plastyczne...

 

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ -16.04

Witam kochane Dzieciaki !!!

 

Dużo już wiecie na temat kosmosu, zapraszam Was zatem do kosmicznych łamigłówek - rozwiązywanie zagadek słownych B. Koronkiewicz. Narysujcie to, co kryje się w tych zagadkach.

 

W dzień widać na nim chmury i słońce,

A nocą Księżyc i gwiazdy lśniące.

Na nim samolot drogę swą znaczy,

Podnosisz głowę, by je zobaczyć(niebo)

 

Nocą na niebie są ich tysiące,

W dzień widać tylko najbliższą – Słońce.

Mały i Wielki Wóz z nich się składa.

Pomyśl życzenie, gdy któraś spada! (gwiazdy)

 

Ono nam ciepło na Ziemi daje

I dzięki niemu dzień jasny wstaje.

Na złoty kolor opala skórę,

Albo się chowa za dużą chmurę. (słońce)

 

Są we wszechświecie porozrzucane,

Te wokół Słońca najbardziej znane.

Wśród nich jest Ziemia, na niej żyjemy,

Czy ktoś na innych mieszka, nie wiemy. (planety)

 

Posłuchajcie teraz kilku piosenek

ZAPADA NOC - Piosenki dla dzieci - SING SING

https://www.youtube.com/watch?v=SjSWDW5ydQg

Ballada KSIĘŻYCOWA || NutkoSfera || Piosenki DLA DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=5Am8X_iHzz4

Piosenka o dniu i nocy

https://www.youtube.com/watch?v=AL1rgGE143s

                                                                                                                                       Pozdrawiam cieplutko

                                                                                                                                            Urszula Kijewska

 

 

 

 

 

 

16. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 

Zmartwychwstały Pan Jezus mówi do nas

 

Uświadamiamy dziecku, że Pana Jezusa możemy usłyszeć, chociaż Go nie widzimy

 

 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/getattachment/d6711d00-c05e-4fb6-90e4-47aa3d6f2179/.aspx

– Kogo widzisz na tym zdjęciu ?(kapłan)

– Co on robi? (czyta księgę)

– Co to za księga, którą kapłan odczytuje podczas Mszy św.?(Pismo Święte)

– Czyje słowa zapisane są w Piśmie św.? (Pana Jezusa)

– Kto do nas mówi, gdy kapłan czyta Pismo św. (Pan Jezus)

 

Rodzicu pokaż dziecku Pismo Święte, odczytaj wybrany fragment.

 

https://static.abstore.pl/img/wds/1ca8b559-2fc7-4235-b8fa-a6170e201b66/l/ilustrowane-pismo-swiete-dla-dzieci.jpg

Rodzicu: Uświadom dziecku, że Pan Jezus mówi do nas w liturgii słowa (Msza św. – poprzez słuchanie słów zapisanych w Piśmie Świętym). Choć nie można Go wtedy zobaczyć, to jednak mocno wierzymy, że tak jest. Możemy Go wtedy usłyszeć. Poprośmy Pana Jezusa, żeby w naszych sercach było wciąż „światełko wiary” i powiedzmy Mu, że wierzymy Jego słowom. Uczmy dzieci otwartości na słowo Boże.

 

Piosenka: „Wierzę i kocham Go”, modlitwa na zakończenie (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=vTvfpmO2NAQ

 

– Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał cię?

Wierzę i kocham Go.

– Że wszystko, co dobre, od Niego jest?

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał?

 Wierzę i kocham Go.

– To tak, jakby serce swoje nam dał.

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem był?

Wierzę i kocham Go.

– I po to, by kochać, jedynie żył?

Wierzę i kocham Go.

– Życie na krzyżu wysłużył nam.

Wierzę i kocham Go.

– Przez Ducha Świętego pomaga nam.

Wierzę i kocham Go.

W związku Tygodniem Biblijnym czytajmy dziecku fragmenty Pisma Świętego dla dzieci.

                                                 Szczęść Boże!                                                               Bożena Dziewicka

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 15.04

Witam kochane Dzieciaki !!!

 

Posłuchajcie rymowanki. spróbujcie narysować ufoludka według wzoru:

Ufoludek, Ufoludek

to zielony, mały ludek

Oczy duże ma jak sowa,

trzecią rękę z tyłu chowa.

Nóżki krótkie jak u świnki,

a na głowie dwie sprężynki

 

Dzień i noc - zabawa badawcza

Chcecie teraz dowiedzieć się, dlaczego na Ziemi panuje dzień i noc ? Zapraszam Was do przeprowadzenia doświadczenia. Potrzebna nam będzie lampka nocna i globus. Jeżeli nie macie globusa, można go zastąpić piłką. Lampka nocna to Słońce, globus (piłka) to Ziemia.

Ziemia kręci się wokół własnej osi. Na ten obrót potrzebuje 24 godziny, czyli jedną dobę- dzień i noc. Dzień jest po tej stronie Ziemi, która jest zwrócona w stronę Słońca, widać je wtedy na niebie. noc jest po tej stronie Ziemi, która jest odwrócona od Słońca. Na niebie widać wtedy Księżyc, który odbija światło słoneczne. To ,że Ziemia wiruje wokół siebie powoduje zmianę oświetlenia Ziemi przez Słońce i dlatego po nocy następuje dzień.

 

 

Kosmiczna matematyka

https://www.youtube.com/watch?v=SugYveefcuY

 

                                                                                                                             Pozdrawiam cieplutko

                                                                                                                              Urszula Kijewska

14.04.2021 r. LOGOPEDYCZNE ZABAWY W .... KOSMOSIE ;)

Kochane Przedszkolaki,zachęcam do zabawy:

 

 

 

kliknij w poniższy link:

https://view.genial.ly/606dcd4736be9d0d9f8e4735/interactive-content-kosmiczne-zabawyPozdrawiam serdecznie

Anna Boruch

Gimnastyka 15.04.2021

Witajcie Przedszkolaki;)

 

Oto propozycja ćwiczeń. Zachęcam Was do aktywności fizycznej. 

 

   

    Justyna Giza

 

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ -14.04

Witam kochane Dzieciaki !!!

Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania piosenki  „Każdy chciałby być odkrywcą”

(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

https://www.youtube.com/watch?v=tRwCgirO4SY

1. Znam już dobrze kraj nasz Polskę,

Miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach –

Zwiedziłem Europę.

 

Ref. : Chcę poznać cały świat:

Kontynenty, morza, oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

Rakietą w kosmos polecę.

 

2. Znam też inne kontynenty

Azję i Afrykę.

A niedługo także zwiedzę

Ogromną Amerykę.

 

3. Będę pływał wielkim statkiem

Latał samolotem.

Podróżował autokarem

I jeździł autostopem.

 

Teraz proponuję zabawę, do której zaproś mamą lub tatę...

 

Zabawa: „Z planety na planetę” – zabawa z elementami skoku.                                                                        

Rodzic rozkłada na podłodze poduszki. Dziecko przy dźwięku dowolnej melodii skacze z poduszki na poduszkę i wypowiada nazwy  planet.

Zabawa „Słońce parzy”.
Rodzic rzuca piłką do dziecka i podaje nazwę planet np. Jowisz, Mars. Zadaniem dziecka jest złapać piłkę i odrzucić do rodzica. Dopiero kiedy padnie słowo „Słońce” to nie można łapać.

 

...i jeszcze kosmiczne czary- mary...Narysuj świecą na białej kartce papieru kosmos (gwiazdy, słońce, księżyc, planety), następnie zamaluj całą kartkę farbą w kolorze niebieskim.

 

                                                                                            Pozdrawiam cieplutko i miłej zabawy życzę !!!

                                                                                                      Urszula Kijewska

 

Język angielski 13.04.2021

Hello Everyone! Witajcie Kochani!

Today, we are going to the moon! Dzis wybieramy się w kosmos!

Are you ready? Czy jesteście gotowi?

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfyVPTuikiI

 

Słownictwo:

rocket- rakieta

spaceship- statek kosmiczny

moon-księżyc

sun-słońce

take off- odlecieć

 

Have fun! Miłej zabawy!

 

Pozdrawiam,

Ewa Baprawska

 

                           źródło You Tube

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 13.04

Witam kochane Dzieciaki !!!

 

Zapraszam Was dzisiaj do wspólnej zabawy, ponieważ kosmonauci muszą być zdrowi, silni zwinni dlatego Ty poćwicz, powtórz każde ćwiczenie kilka razy.

 

Wirujący bączek  – ślizgasz się w kółko na brzuchu.

Wiatraczek  – usiądź na podłodze podkurcz nogi  kręcisz się na pupie.

Chowamy się  – siadasz  na podłodze przyciągasz kolana do głowy , rozprostuj nogi.

Gorąco   – chodzisz wysoko podnosząc kolana.

Naleśnik  – zwijamy dziecko w kocyk , głowa poza kocykiem ,dziecko musi się rozplątać.

Tango – rodzic stoi twarzą do dziecka , dziecko na stopach rodzica tańczycie.

Zwierzątko   – rodzic stoi w rozkroku, dziecko na czworakach przechodzi między nogami robiąc ósemki, naśladuje kotka lub pieska.

Modelka; model – na podłodze sznurek, dziecko idzie po sznurku plecy wyprostowane, głowa wysoko, kroki pełne gracji.

Lustro  – siadamy naprzeciw siebie, dziecko naśladuje ruchy rodzica, kiwa głową podnosi rękę  itp. potem zmiana ról.

Miś się budzi – dziecko leży na podłodze naśladuje chrapanie, na hasło miś się budzi przeciąga się i chodzi na czworakach, hasło miś idzie spać, zwija się kłębek.

 

Zapraszamy na film:

https://www.youtube.com/watch?v=LqCXZrCI9Pw

 

Podobał ci się film, spróbujcie odpowiedzieć na te pytania:

 1. Czym jest słońce ?
 2. Po czym krążą planety wokół słońca ?
 3. W jaki sposób można udać się w podróż kosmiczną ?
 4. Jak nazywa się planeta ,która ma pierścienie ?
 5. Jak nazywa się planeta na której jest życie
 6. Jaką planetę nazywamy czerwoną ?                                                       Pozdrawiam cieplutko
 7.                                                                                                            Urszula Kijewska
12. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie

Modlitwa „Aniele Boży” i śpiew: „Spotkał mnie dziś Pan”.

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

 

Opowiadanie.

Dawno, dawno temu zdarzyła się ciekawa historia. Pewien pasterz, który codziennie wieczorem przeliczał swoje owieczki, zauważył, że jedna z nich gdzieś się zagubiła. Była to mała Kropeczka – bo pasterz każdą z nich nazywał po imieniu. Ona zawsze biegła na końcu, tak że nieraz pasterz, chcąc pośpieszyć całe stado, brał ją na ręce, aby się nie zmęczyła lub nie pokaleczyła. Tym razem nie pamiętał nawet, kiedy widział ją po raz ostatni. Chodził po całej zagrodzie, szukał i wołał. Kropeczka zaginęła. Pasterz pozamykał swoją owczarnię i wyruszył na poszukiwanie zagubionej. Była już ciemna noc, księżyc wciąż chował się za chmurę, a wilki wyły groźnie, gdzieś w pobliżu. Pasterz z pośpiechu zapomniał nawet latarki. Szedł więc po ciemku i nasłuchując myślał, że może ona gdzieś jest tu blisko. Kiedy schodził ostrożnie z urwiska, usłyszał ciche kwilenie. Ależ tak! To jego owieczka! Choć było to bardzo niebezpieczne, pasterz pochylił się całym ciałem ze skały, aby spośród cierniowego krzaku wyciągnąć zagubioną i wystraszoną Kropeczkę. Przyniósł ją do domu, nakarmił, a potem długo jeszcze trzymał w ramionach, dopóki się nie uspokoiła.

Rozmowa na temat opowiadania:

– Co stało się z małą owieczką?

– Dlaczego owieczka się zagubiła?

– Co zrobił pasterz, gdy zobaczył, że nie ma owieczki?

– Jaki był pasterz dla swoich owiec?

 

Odczytanie tekstu z Pisma Świętego i omówienie ilustracji

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11)

 

 

Analiza tekstu biblijnego.

– Co Pan Jezus mówi o sobie?

– Kim są owieczki Pana Jezusa?

– Co robi dobry pasterz dla swoich owiec?

– Co zrobił Pan Jezus dla ludzi – swoich owieczek?

– Jakim pasterzem jest Pan Jezus?

Pan Jezus jest naszym Dobrym Pasterzem. Oddał za nas swoje życie na krzyżu i troszczy się o nas, wskazując drogę do nieba. Wszyscy powinniśmy starać się o to, aby się nie zagubić. Musimy być blisko Pana Jezusa.

Odpowiedz

– Kiedy jesteśmy blisko Pana Jezusa?

 

Pan Jezus porównał siebie do Dobrego Pasterza, a nas nazwał swoimi owieczkami. Zawsze, kiedy słuchamy słów Pana Jezusa i wypełniamy je, jesteśmy blisko Niego

 

Modlitwa na zakończenie: „Pan jest pasterzem moim”  (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

 

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Na niwach zielonych pasie mnie,

nad wody spokojne prowadzi mnie. /x2

 

Dziecko koloruje obrazek pt. „Owieczka”.

 

 

 

Źródło: podręcznik – Jezus mnie kocha, Internet:

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

                                                                                Bożena Dziewicka

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 12.04

 

Witam kochane Dzieciaki !!!

 

Zapraszam Was dzisiaj w podróż,  zamienisz się kosmonautę bo to będzie podróż kosmiczna , ale zanim to nastąpi musisz się przygotować.

https://www.youtube.com/watch?v=IFj4BW0O3gI

 

Wierszyki na orientację w schemacie ciała

Tu ramiona, a tu łokcie ręce, pięści

Plecy, brzuch, pięścią stuknę, nogą tupnę  taki ze mnie zuch

Tu kolana, łydki, stopy, uda mam dwie silne nogi i podskoczyć mi się uda

Ramię, ramię, łokieć, łokieć

Udo, udo, pięta, pięta

Ucho, ucho, oko, oko, nos i buzia uśmiechnięta

 

Opowieść ruchowa   ( kosmos ) …..mama czyta – ty naśladujesz kosmonautę

Wybieramy  się w podróż kosmiczną, zanim wystartujemy musimy się odpowiednio ubrać, wkładamy kombinezon, prawa noga, lewa noga, zapinamy suwak  szszuuuu, wkładamy jeden but, drugi but,  prawą rękawicę, lewą rękawicę i hełm. Uwaga wsiadamy do rakiety  włączamy silnik, zapinamy pasy i odliczamy.  Wiem że potrafisz liczyć w drugą stronę  3.2.1 start, lecimy wysoko, jeszcze wyżej wchodzimy w przestrzeń kosmiczną, turbulencje czujesz, burza kosmiczna, odłamki skał musimy uciekać przechyl się w jedną stronę, potem w drugą stronę  - ufff udało się, o jakaś planeta  lądujemy.

Klaszczemy, tupiemy i cichutko siadamy.

 

 

Możesz obejrzeć inne filmy o kosmosie, albumy które masz w domu.

Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką na temat: Jestem w kosmosie.

 

                                                                                                               Pozdrawiam cieplutko

                                                                                                                Urszula Kijewska

 

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 09.04

Witam kochane Dzieciaki !!!

 

Zapraszam Was do zabawy przy wesołym wierszyku, powtarzajcie za rodzicem słowa i wykonujcie czynności, o których mowa....

 

Zrób do przodu cztery kroki

i wykonaj dwa podskoki

Zrób do tyłu kroki trzy,

potem krzyknij: raz, dwa, trzy

Lewą ręką dotknij czoła,

no i obróć się dookoła.

W prawą stronę kroków pięć

zrób- jeśli masz na to chęć.

Porem kroki w lewą stronę:

raz, dwa, trzy- no i zrobione!

 

Narysujcie teraz waszą ulubioną formę wypoczynku na świeżym powietrzu, czy będzie to jazda na rowerze, hulajnodze, skakanie na skakance, pływanie, gra w piłkę......a może coś zupełnie innego?

 

Na zakończenie proponuję masażyk relaksacyjny z mamą lub tatą. Rodzic kładzie się na dywanie, a ty wykonujesz ćwiczenia na jego plecach.:

 

Świeci słonko, świeci                                      rysowanie słonka na plecach partnera

a chmurka się skrada                                     rysuje małą chmurkę

zasłoniła słonko                                            rysuje dużą chmurę

będzie deszczyk padać                                   uderza palcami, naśladując padający deszcz

 

 

                                                                                                             Miłej zabawy, pozdrawiam cieplutko

                                                                                                                           Urszula Kijewska

09. 04. 2021. katecheza

RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA

Bóg nie umarł (piosenka)

https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

Wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa i kochają Go, cieszą się z Jego zmartwychwstania.

 My również cieszymy się, że Jezus powstał z martwych, dlatego dajemy temu wyraz w piosence.

 

Bóg nie umarł, Jezus żyje x3

                               (dzieci najpierw kiwają palcem, a następnie wskazują nim w górę)

Daj mu ręce swe,             (dzieci klaszczą w dłonie)

Daj mu nogi swe,              (dzieci tupią nogami)

Daj mu serce swe,            (dzieci uderzają lekko pięścią w swoje serce, naśladując jego bicie)

On zawsze z nami jest.       (dzieci radośnie podskakują

Znaki zmartwychwstałego Jezusa w kościele

Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą- teraz modlimy się w domu. W kościele znajdujemy wiele znaków przypominających nam o radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa.

Paschał

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

Paschał jest to duża świeca, która oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy rozświetla  ciemność,

tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią.

 Figura zmartwychwstałego Jezusa

 

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

Figura przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć.

Rymowanka – naucz dziecko

Radości nadszedł czas –Jezus żyje pośród nas.

Źródło: strony internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

 Przewodnik metodyczny: Kocham Dobrego Boga.                          Bożena Dziewicka

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 08.04

Witam kochane Dzieciaki !!!

 

 Zapraszam Was dzisiaj na muzyczną gimnastykę ;)

 

Ćwiczenia możecie powtórzyć kilka razy ;)

 

(3412) MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1 - YouTube

 

 

 

Teraz coś co wszyscy lubimy...... może JOGA ???:) Zaproście do wspólnej zabawy wszystkich chętnych domowników. Zaczynamy! Włącz muzykę KLIKNIJ TU

 

lightbox

 

                                                                                                       Pozdrawiam cieplutko 

                                                                                                        Urszula Kijewska

 

 

 

 

 

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 07.04

Witajcie kochane Przedszkolaki!

 

Na początek zachęcam Was do krótkiej rozgrzewki przy muzyce:

Dowolny taniec przy nagraniu fragmentu utworu Antonia Vivaldiego „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku" (3412) Antonio Vivaldi - "Wiosna" - YouTube

 

Teraz pora na "Pogodne ćwiczenia" ;)

 

(3412) Pogodne ćwiczenia W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI - YouTube

 

 

Następnie poproście rodziców o rozmowę na temat różnych dyscyplin sportowych.

Układanie zdań na temat wybranej dyscypliny sportowej – liczenie słów w zdaniu.

np. Mężczyźni grają w piłkę ręczną (5 słów).

Siatkarze są wysocy (3 słowa).

Gimnastyk ćwiczy na drążkach (4 słowa).itd.

 

A dalszą część dnia spędźcie na świeżym powietrzu ;)))

 

                                                                                                           Pozdrawiam cieplutko

                                                                                                           Urszula Kijewska

Język angielski 08.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki!

 

Czy pamiętacie nazwy zawodów z naszych ostatnich zajęć?

 

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw

 

Dzisiaj poznamy zwrot I want to be....Ja chcę zostać/być ....

Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Spróbujcie odpowiedzieć w języku angielskim.

 

Na koniec przypomnijmy sobie dni tygodnia- days of the week.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

 

Have fun!

 

Pozdrawiam Was serdecznie,

Ewa Baprawska.

 

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ 06.04

Witam kochane Dzieciaki !!!

W tym tygodniu realizujemy tematykę pt: ,, Chciałbym być sportowcem”.

 

 Posłuchajcie wiersza Jadwigi Koczanowskiej pt: ,, Gimnastyka”

 

Gimnastyka to zabawa
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny
żeby silnym być i zwinnym

Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć- nie ma rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.

 

Porozmawiajcie z Rodzicami na temat treści wiersza:

- Co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym?

Zachęcam was do nauki tego wiersza na pamięć z jednoczesną ilustracją ruchową.

 

I jeszcze kilka propozycji zabaw ruchowych, które poprawiają kondycję fizyczną i poprawiają humor...

 

- Dziecko porusza się po pokoju przy dźwięku tamburyna ( dźwięk znajdziecie w linku poniżej) , na przerwę w muzyce Rodzic mówi , jakimi częściami ciała dziecko będzie się  z nim witało np.: witamy się łokciami, witamy się kolanami, witamy się stopami itp.).

Dźwięk tamburyno ((3411) Tamburyn - instrument dla dzieci w Drewniaczek.eu - YouTube)

 

- Ćwiczenie ramion ,, Prasujemy ubrania :dziecko naśladuje prasowanie żelazkiem- naprzemiennie prawą ręką i lewą;

- Ćwiczenia dużych grup mięśniowych ,, Zakładamy ubrania”- dziecko naśladuje wkładanie elementów ubrania , o którym rodzic mówi;

- Ćwiczenia tułowia ,, Prosimy do tańca”- dziecko staje w rozkroku i wykonuje po 5 skłonów do prawej stopy, lewej i do środa. Pamiętając o tym, ze nogi w kolanach są wyprostowane.

- Ćwiczenia pamięci ruchowej- ,, Przeglądamy się w lustrze”- Rodzic pokazuje ruchy , dziecko naśladuje, po pewnym czasie następuje zamiana.

- Ćwiczenia nóg : ,, Idziemy na boisko”- marsz po pokoju po obwodzie koła. Wysokie unoszenie kolan.

 

 Może macie ochotę na zabawę ruchową przy znanej piosence ,, Głowa , ramiona, kolana , piety..”.

Głowa, ramiona, kolana, pięty ((3411) Piosenka dziecięca Głowa ramiona kolana pięty BZYK.tv - YouTube)

 

                                                                                                    Pozdrawiam Was cieplutko

                                                                                                           Urszula Kijewska

 

 

 

Język angielski 06.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki!

Mam nadzieję, że miło spędziliście święta.

Dzisiaj poznamy nazwy zawodów w języku angielskim.

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

Zapraszam do obejrzenia filmiku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyy6sLTFKHc

 

Co robią Twoi rodzice?

 

Pozdrawiam i miłego dnia życzę,

Ewa Baprawska.

 

                                 Źródło You Tube

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

         RODZINNYCH, PEŁNYCH MIŁOŚCI, ZDROWIA I UŚMIECHU ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY    

                                      życzą panie z grupy VI                                                    

02. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

Święcenie pokarmów na wielkanocny stół - Koszyczek dobrych życzeń

 

https://i.pinimg.com/originals/c9/96/d8/c996d8c322ec77ce519593e8b4b42e2b.jpg

 

Rodzicu - wraz z dzieckiem przygotuj koszyczek ze święconką, wytłumacz co oznaczają poszczególne potrawy.

Przygotowany koszyczek odstawmy w chodne miejsce, żeby czekał na nasze wielkanocne śniadanie.

 

Przy świątecznym stole w Wielką Niedzielę, dzieląc się pokarmami z koszyczka powiedzcie wraz z dziećmi modlitwę:

„Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami i udziel nam radości Twego zmartwychwstania, a stół nasz

niech będzie znakiem pojednania. Alleluja!” (można nauczyć się w sobotę).

 

Posłuchajcie piosenek:

Wielkanocna piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw

 

Wesołego Alleluja

https://www.youtube.com/watch?v=lVsbR81g8UM

 

 

 

https://archidiecezjalubelska.pl/wp-content/uploads/2020/04/pok02-678x381.jpg

 

                                                        Wesołego Alleluja!                Bożena Dziewicka

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ - 01.04

Witam Was kochane Przedszkolaki !!!

 

 Na początku posłuchajcie opowiadania

"Najpiękniejsze" Grzegorz Kasdepke

Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, naj, najwspanialsze!.... Prawda? 

   Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi znanymi kurami. Któregoś ranka, wszystkie trzy zniosły jajka.  Cóż to była za radość!  Gdakały wniebogłosy ze szczęścia!  Spoglądały z miłością na swe jajeczka.  Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk.  Jednym słowem, jak wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania. - Z mojego jajeczka - gdakała pierwsza kura - wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym podwórku!  - A z mojego - gdakała druga - najpiękniejsza nioska w całej wsi!

Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze.  Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły. Mój kogucik - gdakała pierwsza kura - będzie czerwony w niebieskie paski. - A moja nioska - gdakała druga - będzie różowa w zielone groszki. Zaś trzecia kura, nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki.  Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaki na świecie. I rzeczywiście, którejś nocy, usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania.. - zanim się obejrzały, z popękanych, kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci.  - Jaka śliczniutka!... - wygdakała pierwsza kura.  - Mój ty kochany!... - rozczuliła się druga.  - Chlip, chlip! - płakała ze szczęścia trzecia kura.

A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie: - Mamo!  Już jestem!

 

Podobało się Wam opowiadanie?

O jakich kurczakach marzyły kury?

Co zrobiły z jajkami? Jakiego koloru były małe kurczęta?

Jeżeli uważnie słuchaliście opowiadania, to znacie odpowiedzi na te pytania. A teraz przypomnijcie sobie, jakie jeszcze zwierzęta (oprócz ptaków) wykluwają się z jaj? Podpowiem, że należy szukać wśród owadów, gadów, płazów, ryb i... ssaków. Tak! Są dwa gatunki ssaków, które też wykluwają się z jaj.

 

Czy chcecie zobaczyć, jak z jajka wylęgają się malutkie żółciutkie kurczaki? Zapraszam na film:

http://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE

 

 

 Macie teraz ochotę na zabawę w małych odkrywców ? Zapraszam do przeprowadzenia eksperymentów...

"Skaczące jajko"

Surowe jajko włóżcie do słoika i zalejcie je octem. Teraz musicie poczekać co najmniej 48 godzin, czyli ... 2 dni. Po tym czasie, ostrożnie umyjcie jajko pod wodą - skorupka powinna być już rozpuszczona, a jajko pozostać tylko w błonce. Możecie wtedy zobaczyć żółtko, bo białko, chociaż ścięte, jest przezroczyste. Co czujecie trzymając takie jajko w dłoni? Tak, jest jak gumowa piłeczka i odbija się od stołu. Nie rzucajcie nim za mocno, bo wtedy pęknie - to jednak jest tylko jajko.

 

 ''Obrotowe jajko ''

Weźcie jedno ugotowane jajko i jedno surowe. Zakręćcie nimi na stole. Które jajko dłużej się kręciło? Tak! Gotowane. Takim sposobem możecie sprawdzać, które jajka są ugotowane, a które nie - jeśli niechcący ktoś je pomiesza.  :-)

 

                                                                                                                               Pozdrawiam Was cieplutko

                                                                                                                                    Urszula Kijewska

 

Gimnastyka na wesoło 01.04.2021

Propozycja zabawy na dziś ;)

 

Zabawy rytmiczne do muzyki ,,Ćwiczenia w podskokach z liczeniem".

 

Rodzicu udostępnij dziecku film z zabawami rytmicznymi, który rozwija poczucie rytmu, słuch muzyczny i technikę swobodnego liczenia. Zachęcam do ćwiczeń rytmicznych, oto link:

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg lekcja 4. ćw. z liczeniem w podskokach

 

 

 Źródło: Przewodnik metodyczny Nowe przygody Olka i Ady, cz. 4, Karty pracy,YouTube. 

 

Justyna Giza

 

Język angielski 01.04.2021

Witajcie Kochane Przedszkolaki!

 

Święta Wielkanocne (Easter) tuż, tuż.

Zobaczcie, co robi świąteczny króliczek.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc.

 

A teraz przypomnijmy sobie nasze wielkanocne słownictwo:

Easter- Wielkanoc

Easter egg- jajko wielkanocne, pisanka

Bunny- królik 

Chick- kurczaczek 

 

 

Dzieci liczą małe wielkanocne zajączki (Little Easter Bunnies) z piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

 

i poruszają się tak jak one:

 

-kiedy usłyszymy - hop, hop, hop,… - skoki obunóż,

 

-kiedy usłyszymy - run, run, run,… - bieganie,

 

-kiedy usłyszymy – walk, walk, walk,… - spacerowanie,

 

-kiedy usłyszymy – skip, skip, skip,… - podskoki „z nóżki na nóżkę”

 

Happy Easter! wesołych Świąt!

 

 

Serdecznie pozdrawiam,

Ewa Baprawska.

TEMATYKA I ZADANIA NA KWIECIEŃ

Tematyka:

 1.  Chciałbym być sportowcem ………….......….. .05.04 –09.04.2021
 2.  Cuda i dziwy…………………………............……..12.04- 16.04.2021
 3.  Mali strażnicy przyrody….............................19.04- 23.04.2021   
 4.  Jestem Polakiem i Europejczykiem…........... 26.04- 30.04.2021

 

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby, liczenie sylab w słowach, tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

- odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,

- wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,

- układanie rymów do podanych słów,

- naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.

- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,

- aktywne słuchanie rozmówcy.

 

Poznawcza aktywność dziecka

- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,

- uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,

- nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,

- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

- poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem, poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma, poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi– Księżyca,

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,

- zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy,

- rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach,

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach,

- wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt, szanowanie wody, niemarnowanie jej,

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach,

- poznawanie wytworów artystów wybranych wspólnot narodowych lub etnicznych,

- rozpoznawanie godła danej wspólnoty narodowej lub etnicznej,

- tworzenie planu okolicy przedszkola,

- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu,

- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc,

- wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami,

- poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej,

- podawanie adresu swojego zamieszkania,

- nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków,

- poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie,

- stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku,

- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc,

- oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

- rozwijanie sprawności całego ciała,

- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,

- przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,

- bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw

- aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu.

- zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,

- pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,

- odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,

- dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, szukanie kompromisu w spornych sprawach,

- samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę.

- wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,

- prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania.

- zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

- śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne,

-  uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

- estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

- wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry),

- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,

- odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.

- improwizowanie piosenek ruchem,

- wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,

- oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ 31.03.

Witam kochane Dzieciaki !!!

 

 

Zapraszam Was dzisiaj do zabawy i eksperymentów  z jajkami w roli głównej....

 

Czy potrafisz samodzielnie odpowiedzieć , czyje to są jaja ?