Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa VI

Konsultacje

Agnieszka Adamczyk: Poniedziałek godz: 16.30 - 17.00

Anna Olszak-Pluta: Wtorek godz. 16.30 - 17.00

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2019/20

 

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny                       i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

Katecheza 11.30 – 12.00

Rytmika 12.00 – 12.30

10.45 - 11.15

Wtorek:

J. angielski 10.00 – 10.30

10.45 - 11.15

Środa:

Gimnastyka ogólnorozwojowa 8.00 – 8.30

Rytmika 12.30 – 13.00

10.40 - 11.15

Czwartek:

J. angielski 9.30 – 10.00

Logopedia 10.00 – 10.30

10.40 - 11.15

Piątek:

Katecheza 10.00 – 10.30

10.40 - 11.15

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

 • Gr. VI – odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym;  przygotowanie do podwieczorku;

15.10 – 16.00

Podwieczorek, porządkowanie sali.

 

16.00 – 16.30

gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; pobyt w ogrodzie przedszkolnym

Program edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole"
opis dokumentutypdata

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

pdf11-09-2019[ Pobierz ]
5 118 kB
Zawsze dobrze się bawimy 10-14.02

W wolnej chwili...bawimy się kubeczkami, kodujemy, układamy multimedialne puzzle, wypożyczamy książki. 

 

lightbox lightbox

 

lightbox lightbox

 

lightbox lightbox

 

 

Z okazji Walentynek samodzielnie wykonaliśmy okulary w kształcie serca ……...

 

A.Adamczyk

A.Olszak - Pluta

Bal karnawałowy 05.02.2020

Szaleństwo karnawałowe za nami...było świetnie. Dziękujemy Pani Justynie i Pani Uli za wspaniałą zabawę :)

 

lightbox lightbox

 

lightbox lightbox

A. Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Koncert muzyczny 03.02.2020

Tym razem artyści przybliżyli nam "Niemcy i Austria - światowa kariera wiedeńskich tańców i niemieckich melodii".

 

lightbox

A.Adamczyk

A.Olszak - Pluta

Zadani dydaktyczno - wychowawcze na luty

Tematyka:

 1. Zimowe zabawy………..…………………..... 03 – 07.02.2020
 2. Zima i zwierzęta ……………………………...10 – 14.02.2020
 3. Muzyka wokół nas  …………...……..............17 – 21.02.2020
 4. Nie jesteśmy sami w kosmosie …………........24 – 28.02.2020

 

 

Zadania:

 

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie

Zimowe zabawy obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, poznanie wybranych sportów zimowych, poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Zima i zwierzęta – wzbogacanie wiadomości na temat wyglądu i sposobu przygotowania się wybranych zwierząt do zimy, zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania zwierząt leśnych zimą.

Muzyka wokół nas - zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów muzycznych, rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków otoczenia zimową porą,  poznanie roli muzyki w życiu człowieka, rozbudzanie zainteresowań muzyką.

Kosmoszdobywanie wiadomości na temat układu słonczego, rozbudzanie zainteresowań kosmosem.

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne.

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Urodziny Michalinki 07.01.2020r.

Michalinko!

 

Ile drzew rośnie w lesie,
Ile ciężarów siłacz uniesie,
Ile uciągnie lokomotywa,
Ile włosów liczy lwia grzywa,
Ile ciastek w ciastkarni,
A bułek w piekarni,
Tyle szczęścia i słodyczy
W dniu urodzin Tobie życzymy :)

 

lightbox

Dzieci i panie  z gr

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na styczeń

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  STYCZEŃ 2019 W GRUPIE VI (DZIECI 4-LETNIE)

 

 

Tematyka:

 1.  Kartki z kalendarza …………………....... 01 - 02.01.2020
 2.  W krainie baśni………. ………...............06 - 10.01.2020
 3.  Zimo baw się z nami …………...…….... 13 - 17.01.2020
 4.  Moja babcia i mój dziadek …………..... 20 - 24.01.2020
 5. Ptasie pogotowie…………………….....……27 - 31.01.2020

 

Zadania:

Wzmacnianie więzów w rodzinie – Odczuwamy poczucie więzi z najbliższymi krewnymi, rozumiemy konieczność niesienia pomocy starszym. Poznajemy sposoby ciekawego spędzania czasu z babcią i dziadkiem, rozumiemy, że każdy ma prawo do rozwijania własnych zainteresowań oraz odpoczynku. Doskonalimy umiejętność wypowiadania się na określony temat, rozumiemy pojęcie „drzewo genealogiczne” w odniesieniu do własnej rodziny

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Poznajemy tradycje karnawałowe w Polsce i na świecie. Odczuwamy radość z wspólnych tańców i zabaw przy muzyce. Nabywamy umiejętność stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i względem siebie

Poznajemy różne gatunki ptaków, środowiska ich przebywania oraz zwyczaje i ciekawostki dotyczące ich życia

Znamy sposoby i niesiemy pomoc ptakom w okresie zimy

Rozpoznajemy i stosujemy nazwy gatunków ptaków żyjących w naszej okolicy

Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne .

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Urodziny Weroniki 20.12.2019r.

Weronisiu!

Wszystkiego najlepszego…
Szczęścia i radości moc…
Ciepłego słoneczka co dzień…
Kolorowych snów co noc…

 

lightbox

Dzieci i Panie z gr II

Urodziny Alicji 18.12.2019r.

Alu!

Ile w ulu pszczół robotnic,
ile pociąg mija zwrotnic,
ile kwiatów liczy łąka,
ile kropek ma biedronka,
tyle szczęścia i słodyczy
w Dniu Urodzin Tobie życzymy.

 

lightbox

Dzieci i panie z gr II

PDPZ - podsumowanie akcji

Nasza grupa w tym roku zebrała 15.6 kg makaronu i 8.5 kg słodyczy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję :)

 

lightbox

A.Adamczyk

A.Olszak - Pluta

Urodziny Juleczki

 

Juleczko!

Najlepsze życzonka,
pięknego w życiu słonka,
smutków małych jak biedronka
i szczęścia wielkiego jak smok!

 

 

Dzieci i Panie z grupy

Imieniny Nataszki

Nataszko!

Dla Kochanej Dziecinki
życzenia na imieninki.
Poznaj bajek miliony,
przygód dwa tysiące,
miej buzię wesołą,
promienną jak słońce!

 

 

Dzieci i Panie z grupy

Spotkanie z Mikołajem 06.12.2019r.

Czy to duży, czy też mały, każdy czeka na Mikołaja :) Tym razem to My odwiedziliśmy Mikołaja. Zanim jednak to się stało, obejrzeliśmy występ Teatru Baniek Mydlanych w Centrum Kongresowym na UP w Lublinie.

 

lightbox lightbox

 

lightbox

Po powrocie do przedszkola czekały na nas prezenty :) Dziękujemy, do zobaczenia za rok Mikołaju!

A.Adamczyk

A.Olszak - Pluta

Przedszkolne pieczenie pierniczków 5.12.2019r.

Zapach i magia pieczonych pierników pozytywnie nas nastroiła do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Najfajniejsze jest to, że mogliśmy zrobić, ozdobić i zjeść je sami :)

 

lightbox lightbox

 

Oczywiście dla najbliższych też coś zostało ;)

 

lightbox

A.Adamczyk

A.Olszak - Pluta

 

Zabawy andrzejkowe 29.11.2019r.

W miniony piątek nasze Przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci poznały znaczenie różnych kolorów, liczb oraz magicznych przedmiotów. Przedszkolaki mogły także „zajrzeć” w przyszłość i sprawdzić co je czeka. Ten magiczny dzień był okazją do zapoznania się z tradycją ludową oraz integracji grupy.

 

 

 

 

A.Adamczyk

A. Olszak - Pluta

 

Mobilna biblioteka 03.12.19r.

Spotkanie  z p. Agnieszką Zasadą.

 

lightbox

A.Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Audycja muzyczna 27.11.19r.

Spotkanie z grupą EduArte na które zawsze z niecierpliwością czekamy. Tym razem wysłuchaliśmy audycji muzycznej na żołnierską nutę :)

 

lightbox

A.Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na grudzień

 

Tematyka:

 1.  Czy odwiedzi nas Św. Mikołaj? ………...... 02 – 06.12.2019
 2.  Przygotowania do świąt ………................ 09 - 13.12.2019
 3.  Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż .…….. 16 - 20.12.2019
 4.  Świąteczny czas .………………………......... 23 - 28.12.2019

 

Zadania:

 1. Wzmacnianie więzów w rodzinie – kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 2. Nasze rodziny. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym – przygotowanie i prezentowanie programu artystycznego, wspólne kolędowanie z przybyłymi gośćmi.
 3. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 4. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 5. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 6. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 1. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 1. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 2. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 3. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne .
 4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
 5. Rozwijanie sprawności manualnej.
 6. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
 7. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
Światowy Dzień Pluszowego Misia

Dnia 25 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych "milusińskich". Cały dzień upłynął w miłej i wesołej atmosferze.

 

 

 

A. Adamczyk

A. Olszak - Pluta

"Rodzina jest najważniejsza"

Nasze laureatki konkursu "Rodzina jest najważniejsza", organizowanego przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Bełżycach:

II miejsce ex aequo Barbara Czuryszkiewicz i Alicja Tarczyńska

 

lightbox

 

lightbox

Gratulujemy!!! :)

Po ogłoszeniu wyników odbyło się przedstawienie teatralne "Na misiowych urodzinkach".

 

lightbox

A. Adamczyk

A. Olszak - Pluta

"Pinokio" - z wizytą w teatrze

8 listopada wybraliśmy się na wycieczkę do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na przedstawienie teatralne. Celem wycieczki było między innymi rozbudzanie zainteresowania kulturą oraz wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji. Bajka bardzo nam się podobała a podróż autokarem była super doświadczeniem ;)

 

lightbox lightbox

 

lightbox lightbox

A.Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Biało - Czerwoni

„Barwy ojczyste”
Czesław Janczarski

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

 

lightbox

A.Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Urodziny Tomka

Tomaszku!

Z okazji Twoich 4 urodzin:

Niech Ci słonko ciepło gra,
niech Twój uśmiech długo trwa,
nie trać swej wesołej minki,
bo dziś są Twoje urodzinki.

 

Dzieci i Panie z grupy

Zadania dydaktyczo - wychowawcze na listopad

Tematyka:

 

 1. Moja rodzina...………………………….......…….04.11 – 09.11.2019 r.
 2. Mój dom …………………………………..….........12.11 – 15.11.2019 r.
 3. Moje prawa i obowiązki…………………..….....18.11.- 22.112019 r.
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo………………..25.11.-29.11.2019 r.

 

Zadania:

 

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

 • utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycia w grupie
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych np. toaleta
 • zdejmowanie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem
 •  rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także, osób dorosłych w każdej sytuacji
 • aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

2. Podawanie informacji na temat swojej rodziny:

 • podawanie informacji jak mają na imię członkowie rodziny bliższej i dalszej, jakie zawody wykonują rodzice.
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie charakterystycznych cech wyglądu,
 • wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nie przeszkadzanie im w czasie odpoczynku i pracy.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

3. Nasze prawa i obowiązki;

 • poznanie znaczenia słów prawo, obowiązek
 • poznanie praw dziecka
 • poznanie obowiązków dziecka w przedszkolu i domu,
 • dbamy o nasze zdrowie:
 • spożywanie zdrowej żywności, : warzyw, owoców, mięsa, ograniczenie spożycia słodyczy.
 • ubieranie się stosowne do warunków atmosferycznych,
 • przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach , zabawach,
 • samodzielne ubieranie się i rozbieranie,
 • mycie zębów po posiłkach.

6. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

7. Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

8. Przeliczanie elementów w zakresie do 4

9. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

10. Rozwijanie mowy.

11. Rozwijanie sprawności manualnej.

12. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

13. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Tomaszku!

W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzymy Ci serduszkiem całym
dużo zdrowia, sto lat życia,
moc zabawek do zdobycia.

 

 

 

 

Dzieci i Panie z grupy

 

Urodziny Anastazji

Anastazjo!

Z okazji Twoich 4 urodzin:

Wszystko, co piękne i wymarzone
Niech w Twym życiu będzie spełnione.
Niech życie słodko płynie,
a wszystko, co złe niech szybko minie!

 

lightbox

Dzieci i panie z grupy

Idzie jesień z deszczem...

Za oknem słońce świeci, a my eksperymentujemy i zamykamy deszcz w słoiku...

 

lightbox lightbox

 

Po eksperymentach czas na literaturę. Wizyta pani Agnieszki z biblioteki.

 

lightbox

 

Audycja muzyczna - "Włochy - ojczyzna pięknego śpiewu, opery i niezapomnianych muzycznych przeżyć"

 

lightbox

A. Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Dzień Edukacji Narodowej

15 października uczestniczyliśmy w przedstawieniu artystycznym przygotowanym przez dzieci z gr. VIII. Bardzo nam się podobało. Dziękujemy :)

 

lightbox

A. Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Przedstawianie teatralne "Pinokio"

8 października gościliśmy artystów, którzy zaprezentowali nam bajkę pt. "Pinokio". Dziękujemy :)

 

lightboxfoto. A. Olszak - Pluta

A.Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na październik

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  PAŹDZIERNIK 2019 W GRUPIE VI (DZIECI 4-LETNIE)

 

 

 

Tematyka:

 

 1. Idzie jesień przez … las, park…...……………….30.09.-04.10.2019 r.
 2. Idzie jesień przez … ogród i sad………………....07.10.-11.10.2019 r.
 3. Idzie jesień … do zwierząt…………………….....14.10.-18.10.2019 r.
 4. Idzie jesień z deszczem…………………………...21.10.-25.10.2019 r.
 5. Co z czego otrzymujemy………………………….28.10.-01.11.2019 r.

 

 

Zadania:

 

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

 •   utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycia w grupie
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych np. toaleta
 • zdejmowanie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także, osób dorosłych w każdej sytuacji
 • aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

2. Poznajemy przyrodę – jesień w lesie, parku:

 • poznanie charakterystycznych cech późnojesiennej pogody
 • poznanie znaczenia słów: las, park
 • poznanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie
 • oglądanie drzew, nazywanie, wyjaśnianie zjawiska usychania liści
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy)

3. Poznajemy przyrodę – jesień w sadzie i ogrodzie:

 • poznanie znaczenia słów: sad, ogród,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców; rozróżnianie owoców i warzywa za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw

4. Poznajemy przyrodę – jesień a zachowania zwierząt:

 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
 • zdobycie wiedzy na temat życia i sposobu przygotowywania się zwierząt do zimy

5. Surowce i produkty spożywcze:

 • poznanie wybranych rodzajów produktów, poznanie źródła ich pochodzenia
 • rozpoznawanie wybranych produktów, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt

6. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

7. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

8. Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

9. Przeliczanie elementów w zakresie do 4

10. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

11. Rozwijanie mowy.

12. Rozwijanie sprawności manualnej.

13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

14. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

 

Dzień chłopaka

Buzia Twoja uśmiechnięta,
w dniu radosnym Twego święta
Przyjmij proszę te życzenia,
niech się spełnią Twe marzenia
Ważna dzisiaj data taka,
bo to przecież Dzień Chłopaka!

 

Dnia 30 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczynki wspólnie z Paniami odśpiewały uroczyste „sto lat” i złożyły bohaterom dnia najserdeczniejsze życzenia. Chłopcy otrzymali drobne upominki. Był to dzień pełen wrażeń i dobrej zabawy.

 

 

A.Adamczyk

A. Olszak - Pluta

 

 

Mobilna biblioteka

Pierwsze spotkanie z Panią Agnieszką Zasadą w nowym roku szkolnym.

 

lightbox lightbox

Pamiętajmy o przynoszeniu przeczytanych już książek :)

A.Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Urodziny Ignasia

Ignasiu!

Z okazji Twoich 4 urodzin składamy Ci życzenia:

Wszystko, co piękne i wymarzone
Niech w Twym życiu będzie spełnione.
Niech życie słodko płynie,
a wszystko, co złe niech szybko minie!

 

lightbox

Dzieci i Panie z grupy

Bezpieczne ulice

O bezpieczeństwie na drodze wiemy coraz więcej...

 

lightbox lightbox

 

lightbox

A.Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Ogólnopolski Dzień przedszkolaka 20.09.2019r.

Dziś każdy przedszkolak duży i mały świętuje razem z nami. Tak prezentowaliśmy się tuż przed uroczystością "Pasowania na Przedszkolaka" naszych młodszych kolegów i koleżanek...

 

lightbox

 

przygotowania do barwnego korowodu z balonami...

 

lightbox

A.Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Ruch na świeżym powietrzu

W zdrowym ciele, zdrowy duch. Malowanie kredą, gry w piłkę oraz rzut dyskiem.

 

lightbox lightbox

 

lightbox

A. Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Wycieczka po przedszkolu

Pewnego dnia wybraliśmy się na wycieczkę po naszym przedszkolu. Odwiedziliśmy miejsca, których jeszcze nie znaliśmy...

 

 • z wizytą w kuchni i piwnicy (tam podobało nam się najbardziej ;))

 

lightbox lightbox

 

 • obejrzeliśmy windę, którą jeżdżą posiłki

 

lightbox

 

 • odwiedziliśmy naszą dawną salę

 

lightbox

 

 • pokój logopedyczny

 

lightbox

 

 • oraz sekretariat - nasze małe centrum, w którym dużo się dzieje

 

lightbox

A. Adamczyk

A. Olszak - Pluta

Urodziny Wojtusia

Wojtusiu!
z okazji Twoich 4 urodzin składamy Ci życzenia:
uśmiechu, zdrowia, radości,
mnóstwa prezentów i gości,
przyjaźni wielkich i małych,
wielu przygód niebywałych,
uśmiechu wesołego i wszystkiego,
wszystkiego najlepszego!

 

lightbox

1 2 3 4

Dzieci i Panie z grupy

 

 

Spotkanie po wakacjach...

lightbox

A.Adamczyk

A. Olszak- Pluta

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na wrzesień

Tematyka:

 

 1. Taki jestem…………..……………………....……02.09 - 06. 09. 2019 r.
 2. Nasza grupa……………………………....……….09.09 - 13. 09. 2019 r.
 3. Jestem przedszkolakiem………………………. 16.09. -20. 09. 2019 r.
 4. Droga do przedszkola …………………..………23. 09. -27. 09. 2019 r.

 

 

Zadania:

 

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

-  przypomnienie imion i nazwisk dzieci z grupy,

-  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycia w grupie.

-  podawanie informacji o sobie

-  określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,

-  samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych np. toaleta,

-  zdejmowanie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu,

-  spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.

-  rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także, osób dorosłych w każdej sytuacji.

-  aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

2. Środki transportu

-  poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,

-  poznawanie znaczenia znaków drogowych, pasów, sygnalizacji świetlnej,

-  zaznajomienia z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw, literatury, spacerów,  wycieczek.

3. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

4. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

5. Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

6. Przeliczanie elementów w zakresie

7. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

8. Rozwijanie mowy.

9. Rozwijanie sprawności manualnej.

10. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

11. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

12. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Witamy serdecznie !!!

lightbox

Panie z gr VI

Jasełka 2019

Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana jest do kalendarza uroczystości organizowanych w naszym przedszkolu. W tym roku również postanowiliśmy w naszej grupie przeprowadzić te uroczystość, integrując dom rodzinny i przedszkole wprowadzając świąteczny nastrój oraz pokazując rodzicom umiejętność prezentowania swoich umiejętności wokalno - recytatroskich. 

 

                                      fot. Jolanta Barszcz- Skowronek

 

 

                                                                                                                              Jolanta Karaś

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )