Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 5

Podziękowanie dla gr. 5 za udział w projekcie

lightbox

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

z oddziałami zamiejscowymi w Wierzchowiskach

w roku szkolnym 2020/21

 

Grupa V – 5-latki

 

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe, czynności higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie.  Czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

 • Katecheza: 8.00 - 8.30

 

11.00 -11.15

 

Wtorek:

 • J. angielski: 11.30 - 12.00

 

11.00 -11.15

 

Środa:

 • Gry i zabawy logopedyczne: 10.30 - 11.00

 

11.00 -11.15

 

Czwartek:

 • Gimnastyka ogólnorozwojowa: 8.00 - 8.30

 • J. angielski: 12.00 - 12.30

 

11.00 -11.15

 

Piątek:

 • Katecheza: 8.00 - 8.30

 

11.00 -11.15

 

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie - 15.10

 • Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej), gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym; przygotowanie do podwieczorku.

 

15.10 – 16.00

Podwieczorek, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali.

 

 

 

Program edukacji przedszkolnej

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

 

 

opis dokumentutypdata 
 Program edukacji przedszkolnej  pdf 11-09-2019 [ Pobierz ]
5 118 kB
W zdrowym ciele zdrowy duch

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

W zdrowym ciele zdrowy duch

Ćwicz aż będzie z ciebie zuch.

Hartuj ciało bez obawy

Niż w przyszłości mieć objawy.

Zdrowie najważniejsze jest na świecie

Drugiego takiego nie dostaniecie. Przysiady, podskoki, poranne ćwiczenia

Pomogą zapobiec Twojego lenia.

A po południu tak dla odmiany Bieg półgodzinny jest wskazany.

Dodając do tego zdrowe żywienie

Łatwiej wykonasz swoje ćwiczenie.

Dobre chęci i motywacja

Pomogą wiele i w tym jest racja.

Jedz dużo warzyw i owoców wiele

Bo to są Twoi najlepsi przyjaciele.

Z dala omijaj słodyczy grona

Puste kalorie – nie w tym jest moda.

Tkanka tłuszczowa właśnie tak się stworzy

Gdy bez ruchu Twoje życie się ułoży.

 

 

 

 

Justyna Giza

 

 

Wycieczka do ZOO

W dniu 8 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę do Zoo do Wojciechowa. Był to pierwszy nasz wspólny wyjazd po bardzo długiej przerwie. Było fantastycznie , mogliśmy oglądać zwierzęta, spędzić wspólnie czas i się pobawić ;)

 

 

 

 

 

 

Justyna Giza

 

 

 

 

Urodziny Liliany;)

Lilianko wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

życzą

koleżanki, koledzy i panie z grupy 5 ;)

 

 

Justyna Giza

 

Zadania Dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec

Tematyka:

 1. Dzieci z całego świata………………. …...31.05 - 04.06.2021
 2. Dziecięce przyjaźnie..……………………...07.06 - 11.06.2021
 3. Moje podwórko.................................14.06 - 18.06.2021   
 4. Wkrótce wakacje……………................. 21.06 - 25.06.2021
 5. To już lato………………………………………28.06 – 30.06.2021

 

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
 • układanie rymów do podanych słów,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną.

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach.
 • poznawanie środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem,
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu,
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami,
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

 

 

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • pełnienie dyżurów np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • wyrażanie i nazywanie swoich emocji podczas zabaw,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcje i radość,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych - ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonych miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety,
 • spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
 • poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu.
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania.

 

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu.

 

 

24.05-28.05.2021 Nasi kochani rodzice

Miniony tydzień poświęciliśmy tematyce rodziny. Był to wspaniały tydzień... Wspominaliśmy o naszej mamie i tacie. Wykonaliśmy piękne laurki dla naszych kochanych Mam ;) Posadziliśmy także kwiatki w pociągu który pięknie prezentuje się na przedszkolnym tarasie.

 

 

 

 

 

Justyna Giza

Dzień Kosmosu 21.05.2021

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Dzień Kosmosu. To był bardzo fajny i kreatywny dzień :)

 

 

 

 

Justyna Giza

Urodziny Oliwii ;)

Oliwio 

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

bądź zawsze wesoła i uśmiechnięta ;)

 

 

Justyna Giza

Wiosna na łące 10.05-14.05.2021

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o wiośnie :) wykonywaliśmy mnóstwo prac plastycznych poświęconych Pani Wiośnie ;)

 

 

 

 

 

Justyna Giza

 

 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na Maj

Tematyka:

 1. Nowinki z wiejskiego podwórka………………. …..03.05 - 07.05.2021
 2. Wiosna na łące..………………………………......…...10.05 - 14.05.2021
 3. Poznajemy różne zawody...............................17.05 - 21.05.2021   
 4. Nasi kochani rodzice……………........................ 24.05 - 28.05.2021

 

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną.

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi,
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania,
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi,
 • poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach.

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu,
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami,
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

 

 

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • pełnienie dyżurów np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • wyrażanie i nazywanie swoich emocji podczas zabaw,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcje i radość,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych - ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonych miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety,
 • spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 •  podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,
 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby,
 • opowiadanie o tym, kim chciałoby zostać,
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter),
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka.               

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia pływania ciał, rozszczepiania światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.
26.04- 30.04.2021 Jestem Polką i Europejczykiem

Święto Narodowe 3 Maja jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych.

 

 

 

Justyna Giza

Urodziny Alicji!

Alicjo!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!!

Bądź zawsze radosna ;)

życzą

koleżanki, koledzy i panie z grupy 5 ;)

 

 

Bożena Dziewicka

Justyna Giza

Urodziny Alicji ;)

Alicjo wszystkiego najlepszego z okazji urodzin życzą koleżanki i koledzy oraz panie z grupy 5 ;)

 

 

 

Justyna Giza

Dzień czekolady ;)

 Światowy Dzień Czekolady obchodzony jest 12 kwietnia. W naszym przedszkolu obchodziliśmy my go z lekkim opóźnieniem  ;)

Radość dzieci na widok czekolady - bezcenna;)

 

 

 

Justyna Giza

16. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 

Zmartwychwstały Pan Jezus mówi do nas

 

Uświadamiamy dziecku, że Pana Jezusa możemy usłyszeć, chociaż Go nie widzimy

 

 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/getattachment/d6711d00-c05e-4fb6-90e4-47aa3d6f2179/.aspx

– Kogo widzisz na tym zdjęciu ?(kapłan)

– Co on robi? (czyta księgę)

– Co to za księga, którą kapłan odczytuje podczas Mszy św.?(Pismo Święte)

– Czyje słowa zapisane są w Piśmie św.? (Pana Jezusa)

– Kto do nas mówi, gdy kapłan czyta Pismo św. (Pan Jezus)

 

Rodzicu pokaż dziecku Pismo Święte, odczytaj wybrany fragment.

 

https://static.abstore.pl/img/wds/1ca8b559-2fc7-4235-b8fa-a6170e201b66/l/ilustrowane-pismo-swiete-dla-dzieci.jpg

Rodzicu: Uświadom dziecku, że Pan Jezus mówi do nas w liturgii słowa (Msza św. – poprzez słuchanie słów zapisanych w Piśmie Świętym). Choć nie można Go wtedy zobaczyć, to jednak mocno wierzymy, że tak jest. Możemy Go wtedy usłyszeć. Poprośmy Pana Jezusa, żeby w naszych sercach było wciąż „światełko wiary” i powiedzmy Mu, że wierzymy Jego słowom. Uczmy dzieci otwartości na słowo Boże.

 

Piosenka: „Wierzę i kocham Go”, modlitwa na zakończenie (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=vTvfpmO2NAQ

 

– Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał cię?

Wierzę i kocham Go.

– Że wszystko, co dobre, od Niego jest?

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał?

 Wierzę i kocham Go.

– To tak, jakby serce swoje nam dał.

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem był?

Wierzę i kocham Go.

– I po to, by kochać, jedynie żył?

Wierzę i kocham Go.

– Życie na krzyżu wysłużył nam.

Wierzę i kocham Go.

– Przez Ducha Świętego pomaga nam.

Wierzę i kocham Go.

W związku Tygodniem Biblijnym czytajmy dziecku fragmenty Pisma Świętego dla dzieci.

                                                 Szczęść Boże!                                                               Bożena Dziewicka

Zabawy z mamą i tatą 16.04.2021

Witajcie Przedszkolaki!

 

Posłuchajcie rymowanki i spróbujcie narysować ufoludka

 

Ufoludek, Ufoludek

to zielony, mały ludek

Oczy duże ma jak sowa,

trzecią rękę z tyłu chowa.

Nóżki krótkie jak u świnki,

a na głowie dwie sprężynki

 

Dzień i noc - zabawa badawcza

Chcecie teraz dowiedzieć się, dlaczego na Ziemi panuje dzień i noc ? Zapraszam Was do przeprowadzenia doświadczenia. Potrzebna nam będzie lampka nocna i globus. Jeżeli nie macie globusa, można go zastąpić piłką. Lampka nocna to Słońce, globus (piłka) to Ziemia.

Ziemia kręci się wokół własnej osi. Na ten obrót potrzebuje 24 godziny, czyli jedną dobę- dzień i noc. Dzień jest po tej stronie Ziemi, która jest zwrócona w stronę Słońca, widać je wtedy na niebie. noc jest po tej stronie Ziemi, która jest odwrócona od Słońca. Na niebie widać wtedy Księżyc, który odbija światło słoneczne. To ,że Ziemia wiruje wokół siebie powoduje zmianę oświetlenia Ziemi przez Słońce i dlatego po nocy następuje dzień.

 

 

Justyna Giza

Bożena Dziewicka

 

Gimnastyka 15.04.2021

Witajcie Przedszkolaki;)

 

Oto propozycja ćwiczeń. Zachęcam Was do aktywności fizycznej. 

 

   

    Justyna Giza

15. 04. 2021. Tajemnice kosmosu

Drodzy Rodzice oto propozycje wspólnych zabaw i zajęć z dziećmi

Zabawa ruchowa na powitanie

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2

 

W Kosmos można udać się rakietą. Rakieta to taki pojazd …. (…) dokończ zdanie.

Zabawy badawcze z wykorzystaniem balonika, świeczki, piłki

- Napełnij balon powietrzem, nie związuj tylko puść rzucając w górę.   Co zaobserwowałeś?

Strumień wyrzucanego powietrza napędza przedmiot balon, na tej zasadzie działa silnik pojazdu kosmicznego.

 

- Kolejną zabawę robimy z rodzicem:  świeczka na talerzyku rodzic ją zapala,  zapaloną  świeczkę  przykrywasz  szklanką lub  słoikiem. Co zaobserwowałeś?

Świeczka gaśnie, żeby się paliła musi mieć tlen.

 

- Księżyc to ciało niebieskie pokryte szarym pyłem, wydaje się nam, że Księżyc świeci w nocy ale tak nie jest.

Piłkę owiń folią aluminiową, na owiniętą piłkę skieruj  światło np. latarki.  Co zaobserwowałeś?

Wydaje nam się, że piłka się świeci a ona tylko odbija światło, podobnie jest z księżycem - nie świeci własnym światłem tylko odbija światło słoneczne.

 

Posłuchaj wiersza

Dookoła ziemi ciągle biega księżyc naszej ziemi najbliższy kolega

Cały miesiąc musi siedzieć dookoła

Zanim raz naszą ziemię okrążyć zdoła

Słońce go oświetla , tam gdzie słońce zerka

Światło się odbija tak jak od luster

Sam księżyc nie świeci to co widać z ziemi jest właśnie odbiciem słonecznych promieni .

Zabawa badawcza – kosmiczny taniec

Potrzebujesz wysoką szklankę  wypełnioną olejem spożywczym,

¼ szklanki wody z barwnikiem spożywczym,

musującą tabletkę.

Do szklanki z olejem delikatnie i powoli wlewasz wodę z barwnikiem, obserwuj potem zamieszaj i wrzuć tabletkę musującą,

( obserwuj co się dzieje). Woda z olejem się nie lubią.

 

I jeszcze  film którego bohaterem jest księżyc

https://www.youtube.com/watch?v=DYdAR2F7KTY

 Bożena Dziewicka, Juztyna Giza

Zabawy z mamą i tatą 14.04.2021

Witajcie Przedszkolaki !!!

 

 

Na początek zapraszamy Was do  zabawy, do której zaprosicie mamę lub tatę ;)

 

Zabawa: „Z planety na planetę” – zabawa z elementami skoku.                                                                        

Rodzic rozkłada na podłodze poduszki. Dziecko przy dźwięku dowolnej melodii skacze z poduszki na poduszkę i wypowiada nazwy  planet.

Zabawa „Słońce parzy”.
Rodzic rzuca piłką do dziecka i podaje nazwę planet np. Jowisz, Mars. Zadaniem dziecka jest złapać piłkę i odrzucić do rodzica. Dopiero kiedy padnie słowo „Słońce” to nie można łapać

 

 A teraz posłuchajcie piosenki  „Każdy chciałby być odkrywcą”

(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

https://www.youtube.com/watch?v=tRwCgirO4SY

1. Znam już dobrze kraj nasz Polskę,

Miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach –

Zwiedziłem Europę.

 

Ref. : Chcę poznać cały świat:

Kontynenty, morza, oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

Rakietą w kosmos polecę.

 

2. Znam też inne kontynenty

Azję i Afrykę.

A niedługo także zwiedzę

Ogromną Amerykę.

 

3. Będę pływał wielkim statkiem

Latał samolotem.

Podróżował autokarem

I jeździł autostopem.

 

 

Justyna Giza

Bożena Dziewicka

 

14.04.2021 r. LOGOPEDYCZNE ZABAWY W ... KOSMOSIE ;)

Kochane Przedszkolaki,zachęcam do zabawy:

 

 

 

kliknij w poniższy link:

https://view.genial.ly/606dcd4736be9d0d9f8e4735/interactive-content-kosmiczne-zabawyPozdrawiam serdecznie

Anna Boruch

Zabawy z mamą i tatą 13.04.2021

Witajcie ;)

 

Posłuchajcie opowiadania "Dzieci Ziemi pamiętajcie", Schima Schimmela  następnie porozmawiajcie z rodzicami  na temat opowiadania 

 

Gdzieś w najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży cudownie błękitny świat. Z daleka wygląda on jak prześliczna, niebiesko-biała, zamglona marmurowa kula. Ale im bardziej się zbliżamy, tym więcej widzimy kolorów – czerwienie, brązy, żółcie i wszystkie odcienie zieleni. Jest wiele światów unoszących się w przestrzeni, ale ten świat jest szczególny. To nie jest zwykły świat. Są bowiem na nim zwierzęta. Miliardy zwierząt. Więcej zwierząt niż wszystkich gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. A wszystkie owe zwierzęta są dziećmi tego świata. Ponieważ ten świat jest ich Matką. My zaś nazywamy go Matką Ziemią. Zwierzęta nie są same na Matce Ziemi. Żyją tu również ludzie. Miliardy ludzi. Jest ich więcej niż gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. Oni także są dziećmi Matki Ziemi. Tak więc zwierzęta i ludzie, i Matka Ziemia – to jedna wielka rodzina. I bawią się tu delfiny. I śpiewają ptaki. I tańczą gazele. I żyją ludzie. W najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży rodzina Matki Ziemi. I zwierzęta pamiętają. One pamiętają Matkę Ziemię z czasów, zanim pojawili się na niej ludzie. Pamiętają czas, gdy lasy były gęste, bujne i zielone. Gdy oceany i rzeki, i jeziora były przejrzyste i krystalicznie czyste. Gdy niebo było jasne i tak błękitne. Zwierzęta pamiętają też chwile, kiedy ujrzały pierwszych ludzi. Na początku zaledwie kilku. Ale potem coraz więcej i więcej, aż ludzie rozeszli się po całej Matce Ziemi. Mimo to nadal zwierząt było więcej niż ludzi. I ludzie dzielili się Matką Ziemią ze zwierzętami. Jeszcze pamiętali, że zwierzęta są ich siostrami i braćmi. Jeszcze pamiętali, że stanowią cząstkę jednej wielkiej rodziny. I zwierzęta, i ludzie – to oczy i uszy, i serce Matki Ziemi. Więc kiedy bawiły się delfiny, bawiła się Matka Ziemia. Kiedy śpiewały ptaki, Matka Ziemia śpiewała. Kiedy tańczyły gazele, Matka Ziemia tańczyła. A kiedy ludzie kochali, kochała i Matka Ziemia. Mijały lata, rodzili się ludzie. Coraz więcej i więcej, i więcej. Aż wreszcie ludzi było więcej niż zwierząt. I ludzie zapomnieli. Zapomnieli dzielić się ze zwierzętami ziemią i wodą, i niebem Matki Ziemi. Zapomnieli, że zwierzęta to ich siostry i bracia. Zapomnieli, że wszyscy są cząstką jednej wielkiej rodziny Matki Ziemi. Ludzie zapomnieli. Ale zwierzęta pamiętały. Wiedziały, że kiedyś będą musiały ludziom o tym przypomnieć. I teraz każdego dnia nasze siostry i bracia przypominają. Bo kiedy bawią się delfiny, ludzie pamiętają. Kiedy śpiewają ptaki, także pamiętają. Kiedy tańczą gazele, także pamiętają. A kiedy ludzie będą pamiętać, będą też kochać.

Rozmowa na temat opowiadania:

- Jakie kolory można spotkać na naszej planecie?

- Kto mieszka na Matce Ziemi?

- O czym zapomnieli ludzie

 

2. Powiedzcie, jak nazywa się pierwsza, druga, trzecia… ósma planeta, licząc od Słońca.

https://www.youtube.com/watch?v=RRKJDn_8Su0 - Planety, Księżyc, Słońce - Czym jest kosmos.

 

 

 

Justyna Giza

Bożena Dziewicka

Język angielski 13.04.2021

Hello Everyone! Witajcie Kochani!

Today, we are going to the moon! Dzis wybieramy się w kosmos!

Are you ready? Czy jesteście gotowi?

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfyVPTuikiI

 

Słownictwo:

rocket- rakieta

spaceship- statek kosmiczny

moon-księżyc

sun-słońce

take off- odlecieć

 

Have fun! Miłej zabawy!

 

Pozdrawiam,

Ewa Baprawska

 

                           źródło You Tube

12. 04. 2021.

Kosmiczna podróż

Witamy was serdecznie

https://www.youtube.com/watch?v=IFj4BW0O3gI

Zabierzemy się teraz w niezwykłą podróż:  zamienisz się kosmonautę bo to będzie podróż kosmiczna , ale zanim to nastąpi musisz się przygotować.

Wierszyki na orientację w schemacie ciała

Tu ramiona, a tu łokcie ręce, pięści

Plecy, brzuch, pięścią stuknę, nogą tupnę  taki ze mnie zuch

Tu kolana, łydki, stopy, uda mam dwie silne nogi i podskoczyć mi się uda

Ramię, ramię, łokieć, łokieć

Udo, udo, pięta, pięta

Ucho, ucho, oko, oko, nos i buzia uśmiechnięta

Opowieść ruchowa   ( kosmos ) …..mama czyta – ty naśladujesz kosmonautę

Wybieramy  się w podróż kosmiczną, zanim wystartujemy musimy się odpowiednio ubrać, wkładamy kombinezon, prawa noga, lewa noga, zapinamy suwak  szszuuuu, wkładamy jeden but, drugi but,  prawą rękawicę, lewą rękawicę i hełm. Uwaga wsiadamy do rakiety  włączamy silnik, zapinamy pasy i odliczamy.  Wiem że potrafisz liczyć w drugą stronę  3.2.1 start, lecimy wysoko, jeszcze wyżej wchodzimy w przestrzeń kosmiczną, turbulencje czujesz, burza kosmiczna, odłamki skał musimy uciekać przechyl się w jedną stronę, potem w drugą stronę  - ufff udało się, o jakaś planeta  lądujemy.

Klaszczemy, tupiemy i cichutko siadamy.

Zapraszamy na film:

https://www.youtube.com/watch?v=LqCXZrCI9Pw

Podobał ci się film?

Mama zadaje pytania, a ty odpowiadasz:

 1. Czym jest słońce ?
 2. Po czym krążą planety wokół słońca ?
 3. W jaki sposób można udać się w podróż kosmiczną ?
 4. Jak nazywa się planeta ,która ma pierścienie ?
 5. Jak nazywa się planeta na której jest życie
 6. Jaką planetę nazywamy czerwoną?

Ponieważ kosmonauci muszą być zdrowi, silni zwinni dlatego Ty poćwicz, powtórz każde ćwiczenie kilka razy.

Wirujący bączek  – ślizgasz się w kółko na brzuchu.

Wiatraczek  – usiądź na podłodze podkurcz nogi  kręcisz się na pupie.

Chowamy się  – siadasz  na podłodze przyciągasz kolana do głowy , rozprostuj nogi.

Gorąco   – chodzisz wysoko podnosząc kolana.

Naleśnik  – zwijamy dziecko w kocyk , głowa poza kocykiem ,dziecko musi się rozplątać.

Tango – rodzic stoi twarzą do dziecka , dziecko na stopach rodzica tańczycie.

Zwierzątko   – rodzic stoi w rozkroku, dziecko na czworakach przechodzi między nogami robiąc ósemki, naśladuje kotka lub pieska.

Modelka; model – na podłodze sznurek, dziecko idzie po sznurku plecy wyprostowane, głowa wysoko, kroki pełne gracji.

Lustro  – siadamy naprzeciw siebie, dziecko naśladuje ruchy rodzica, kiwa głową podnosi rękę  itp. potem zmiana ról.

Miś się budzi – dziecko leży na podłodze naśladuje chrapanie, na hasło miś się budzi przeciąga się i chodzi na czworakach, hasło miś idzie spać, zwija się kłębek.

 

Możesz obejrzeć inne filmy o kosmosie, albumy które masz w domu.

Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką na temat: Jestem w kosmosie.

 Bożena Dziewicka, Justyna Giza

12. 04. 2012. katecheza

 

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie

Modlitwa „Aniele Boży” i śpiew: „Spotkał mnie dziś Pan”.

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

 

Opowiadanie.

Dawno, dawno temu zdarzyła się ciekawa historia. Pewien pasterz, który codziennie wieczorem przeliczał swoje owieczki, zauważył, że jedna z nich gdzieś się zagubiła. Była to mała Kropeczka – bo pasterz każdą z nich nazywał po imieniu. Ona zawsze biegła na końcu, tak że nieraz pasterz, chcąc pośpieszyć całe stado, brał ją na ręce, aby się nie zmęczyła lub nie pokaleczyła. Tym razem nie pamiętał nawet, kiedy widział ją po raz ostatni. Chodził po całej zagrodzie, szukał i wołał. Kropeczka zaginęła. Pasterz pozamykał swoją owczarnię i wyruszył na poszukiwanie zagubionej. Była już ciemna noc, księżyc wciąż chował się za chmurę, a wilki wyły groźnie, gdzieś w pobliżu. Pasterz z pośpiechu zapomniał nawet latarki. Szedł więc po ciemku i nasłuchując myślał, że może ona gdzieś jest tu blisko. Kiedy schodził ostrożnie z urwiska, usłyszał ciche kwilenie. Ależ tak! To jego owieczka! Choć było to bardzo niebezpieczne, pasterz pochylił się całym ciałem ze skały, aby spośród cierniowego krzaku wyciągnąć zagubioną i wystraszoną Kropeczkę. Przyniósł ją do domu, nakarmił, a potem długo jeszcze trzymał w ramionach, dopóki się nie uspokoiła.

Rozmowa na temat opowiadania:

– Co stało się z małą owieczką?

– Dlaczego owieczka się zagubiła?

– Co zrobił pasterz, gdy zobaczył, że nie ma owieczki?

– Jaki był pasterz dla swoich owiec?

 

Odczytanie tekstu z Pisma Świętego i omówienie ilustracji

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11)

 

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

Analiza tekstu biblijnego.

– Co Pan Jezus mówi o sobie?

– Kim są owieczki Pana Jezusa?

– Co robi dobry pasterz dla swoich owiec?

– Co zrobił Pan Jezus dla ludzi – swoich owieczek?

– Jakim pasterzem jest Pan Jezus?

Pan Jezus jest naszym Dobrym Pasterzem. Oddał za nas swoje życie na krzyżu i troszczy się o nas, wskazując drogę do nieba. Wszyscy powinniśmy starać się o to, aby się nie zagubić. Musimy być blisko Pana Jezusa.

Odpowiedz

– Kiedy jesteśmy blisko Pana Jezusa?

 

Pan Jezus porównał siebie do Dobrego Pasterza, a nas nazwał swoimi owieczkami. Zawsze, kiedy słuchamy słów Pana Jezusa i wypełniamy je, jesteśmy blisko Niego

 

Modlitwa na zakończenie: „Pan jest pasterzem moim”  (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

 

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Na niwach zielonych pasie mnie,

nad wody spokojne prowadzi mnie. /x2

 

Dziecko koloruje obrazek pt. „Owieczka”.

 

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

 

Źródło: podręcznik – Jezus mnie kocha, Internet:

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

                                                                                Bożena Dziewicka

Zabawy z mamą i tatą 09.04.2021

Witajcie Przedszkolaki ;)

 

 Dziś  zapoznacie się z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej Kwiecień

 

Chodzi Kwiecień po świecie

w fiołkowym berecie,

z czarodziejską pałeczką w kieszeni.

Za pomocą pałeczki

w ciągu małej chwileczki

wszystkie rzeczy potrafi odmienić.

Koniom – skrzydła doczepia,

krowę zmieni w fortepian,

tort upiecze ze śniegu,

strusia wyśle na biegun,

dom na dachu postawi,

klucz zmajstruje żurawi,

księżyc w czapkę ubierze,

gwiazdy zmieni w talerze,

z klombu zerwie dwa słonie,

by pachniały w wazonie,

z papug zrobi tygrysy,

które jedzą irysy,

sto kogucich grzebieni

w wielkie góry zamieni –

ledwie wyjmie pałeczkę z kieszeni.

 

 

Po wysłuchaniu wiersza zachęcamy Was do zabawy  ;)

Zabawa Jestem kwietniem i wyczaruję…

Pałeczka do czarowania.

Dzieci poruszają pałeczką przygotowaną przez Rodzica i kończą zdanie: Jestem kwietniemi wyczaruję…, wymyślając coś nieprawdopodobnego.

 

 

Mieszanie kolorów.

Słoiki z roztworami barw podstawowych, puste słoiki.

Rodzic ma słoiki z roztworami farb: żółtej, czerwonej i niebieskiej, oraz puste słoiki. Prosi dzieci, żeby przypomniały mu, jakie kolory powstaną przez zmieszanie farb:

– żółtej i niebieskiej (zielony),

– niebieskiej i czerwonej (fioletowy),

– czerwonej i żółtej (pomarańczowy).

Po każdej uzyskanej odpowiedzi miesza farby w tych kolorach.

 

Justyna Giza

Bożena Dziewicka

09. 04. 2021. katecheza

RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA

Bóg nie umarł (piosenka)

https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

Wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa i kochają Go, cieszą się z Jego zmartwychwstania.

 My również cieszymy się, że Jezus powstał z martwych, dlatego dajemy temu wyraz w piosence.

 

Bóg nie umarł, Jezus żyje x3

                               (dzieci najpierw kiwają palcem, a następnie wskazują nim w górę)

Daj mu ręce swe,             (dzieci klaszczą w dłonie)

Daj mu nogi swe,              (dzieci tupią nogami)

Daj mu serce swe,            (dzieci uderzają lekko pięścią w swoje serce, naśladując jego bicie)

On zawsze z nami jest.       (dzieci radośnie podskakują

Znaki zmartwychwstałego Jezusa w kościele

Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą- teraz modlimy się w domu. W kościele znajdujemy wiele znaków przypominających nam o radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa.

Paschał

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

Paschał jest to duża świeca, która oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy rozświetla  ciemność,

tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią.

 Figura zmartwychwstałego Jezusa

 

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

Figura przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć.

Rymowanka – naucz dziecko

Radości nadszedł czas –Jezus żyje pośród nas.

Źródło: strony internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

 Przewodnik metodyczny: Kocham Dobrego Boga.                          Bożena Dziewicka

Zabawy z mamą i tatą 08.04.2021

Dzień dobry kochane Przedszkolaki ;)

 

W dniu dzisiejszym tematem zajęć jest odpoczynek, postarajcie wykonać się poniższe zadania ;)

 

1.  Jak lubię czynnie odpoczywać ?

Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze - Jedziemy na rowerkach. Dziecko kładzie się na dywanie, naśladuje nazwę na rowerku mówiąc: Na wycieczkę wyruszamy, raz i dwa, raz i dwa, Tata jedzie obok mamy, z tyłu- nas ma.

 

2. Zajęcie edukacyjne Przebiegnięcie przez slalom- tor przeszkód ułożony przez rodzica Rodzic układa w dwóch rzędach po cztery krzesełka. Na końcu każdego rzędu ułożone jest kółeczko z szarfy lub sznurka. Dziecko pokonuje najpierw jeden rząd a potem drugi na czas. Biegnie slalomem między krzesełkami, przechodzi przez szarfę, następnie w ten sam sposób pokonuje drugi rząd.

 

3. Ćwiczenie relaksacyjne Odpoczynek u babci. Dziecko leży wygodnie na kocyku lub dywanie, nogi ma wyciągnięte, ramiona ułożone wzdłuż tułowia tak, aby się nie dotykały. Dziecko leży i oddycha spokojnie.

 

 

Justyna Giza

Bożena Dziewicka

Język angielski 08.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki!

 

Czy pamiętacie nazwy zawodów z naszych ostatnich zajęć?

 

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw

 

Dzisiaj poznamy zwrot I want to be....Ja chcę zostać/być ....

Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Spróbujcie odpowiedzieć w języku angielskim.

 

Na koniec przypomnijmy sobie dni tygodnia- days of the week.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

 

Have fun!

 

Pozdrawiam Was serdecznie,

Ewa Baprawska.

 

Muzyczna gimnastyka 08.04.2021

Kochane Przedszkolaki dziś zapraszam Was na muzyczną gimnastykę ;)

 

Ćwiczenia możecie powtórzyć kilka razy ;)

 

(3412) MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1 - YouTube

 

 

 

Miłej zabawy ;)

 

Justyna Giza

 

 

Zabawy z mamą i tatą 07.04.2021

Witajcie kochane Przedszkolaki!

 

Na początek zachęcamy Was do krótkiej rozgrzewki przy muzyce:

Dowolny taniec przy nagraniu fragmentu utworu Antonia Vivaldiego „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku" (3412) Antonio Vivaldi - "Wiosna" - YouTube

 

Teraz pora na "Pogodne ćwiczenia" ;)

 

(3412) Pogodne ćwiczenia W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI - YouTube

 

 

Następnie poproście rodziców o rozmowę na temat różnych dyscyplin sportowych.

Układanie zdań na temat wybranej dyscypliny sportowej – liczenie słów w zdaniu.

np. Mężczyźni grają w piłkę ręczną (5 słów).

Siatkarze są wysocy (3 słowa).

Gimnastyk ćwiczy na drążkach (4 słowa).itd.

 

A dalszą część dnia spędźcie na świeżym powietrzu ;)))

 

 

Justyna Giza

Bożena Dziewicka

 

Zabawy z mamą i tatą 06.04.2021

Dzień Dobry Kochane Przedszkolaki !

Mamy nadzieję, ze odpoczęliście w czasie Świąt i jesteście gotowi do dalszych zabaw i ćwiczeń.

W tym tygodniu realizujemy tematykę pt: ,, Chciałbym być sportowcem”.

 

1. Na początek zachęcamy Was do ćwiczeń porannych :

- Dziecko porusza się po pokoju przy dźwięku tamburyna ( dźwięk znajdziecie w linku poniżej) , na przerwę w muzyce Rodzic mówi , jakimi częściami ciała dziecko będzie z nim witało np.: witamy się łokciami, witamy się kolanami, witamy się stopami itp.).

Dźwięk tamburyno ((3411) Tamburyn - instrument dla dzieci w Drewniaczek.eu - YouTube)

 

2. Proponujemy poranne ćwiczenia ruchowe:

- Ćwiczenie ramion ,, Prasujemy ubrania :dziecko naśladuje prasowanie żelazkiem- naprzemiennie prawą ręką i lewą;

- Ćwiczenia dużych grup mięśniowych ,, Zakładamy ubrania”- dziecko naśladuje wkładanie elementów ubrania , o którym rodzic mówi;

- Ćwiczenia tułowia ,, Prosimy do tańca”- dziecko staje w rozkroku i wykonuje po 5 skłonów do prawej stopy, lewej i do środa. Pamiętając o tym, ze nogi w kolanach są wyprostowane.

- Ćwiczenia pamięci ruchowej- ,, Przeglądamy się w lustrze”- Rodzic pokazuje ruchy , dziecko naśladuje, po pewnym czasie następuje zamiana.

- Ćwiczenia nóg : ,, Idziemy na boisko”- marsz po pokoju po obwodzie koła. Wysokie unoszenie kolan.

 

3. Może macie ochotę na zabawę ruchową przy znanej piosence ,, Głowa , ramiona, kolana , piety..”.

Głowa, ramiona, kolana, pięty ((3411) Piosenka dziecięca Głowa ramiona kolana pięty BZYK.tv - YouTube)

 

4. Posłuchajcie wiersza Jadwigi Koczanowskiej pt: ,, Gimnastyka”

Gimnastyka to zabawa
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny
żeby silnym być i zwinnym

Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć- nie ma rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.

Porozmawiajcie na temat treści wiersza:

- Co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym?

Zachęcamy was do nauczenia tego wiersza na pamięć .

 

 

 

Życzymy Wam miłej zabawy!

 

źródło: youtube

 

Justyna Giza

Bożena Dziewicka

Język angielski 06.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki!

Mam nadzieję, że miło spędziliście święta.

Dzisiaj poznamy nazwy zawodów w języku angielskim.

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

Zapraszam do obejrzenia filmiku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyy6sLTFKHc

 

Co robią Twoi rodzice?

 

Pozdrawiam i miłego dnia życzę,

Ewa Baprawska.

 

                                 Źródło You Tube

 

Zabawy z mamą i tatą 02.04.2021

 Kochane Dzieciaki!

 

Posłuchajcie piosenki: Śmigus – dyngus.

Poruszajcie się przy piosence tak jak podpowiada muzyka.

https://www.youtube.com/watch?v=kRWYnZ8dGzA

 

 

 

https://www.szkolneblogi.pl/static/media/users/private/BasiaSKO/lany-poniedziaek.jpg

                                                                                                                           

Opowieści biblijne - Zmartwychwstanie Chrystusa - film animowany. 

 

Drogi Przedszkolaku, zapraszam Cię do obejrzenia filmu o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=IcU94EeMVps

Po filmie, proszę opowiedz swoim bliskim o swoich wrażeniach, odczuciach na temat filmu.

 

Przedszkolaku - Starszaku,

zachęcam do pomocy Rodzicom w przygotowaniach świątecznych

(może jakieś porządki, może pomoc w kuchni przy przyrządzaniu potraw świątecznych).

 

Źródło: Przewodnik metodyczny Nowe przygody Olka i Ady, cz. 4,

YouTube

 

 

Justyna Giza

Bożena Dziewicka

 

02. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

Święcenie pokarmów na wielkanocny stół - Koszyczek dobrych życzeń

 

https://i.pinimg.com/originals/c9/96/d8/c996d8c322ec77ce519593e8b4b42e2b.jpg

 

Rodzicu - wraz z dzieckiem przygotuj koszyczek ze święconką, wytłumacz co oznaczają poszczególne potrawy.

Przygotowany koszyczek odstawmy w chodne miejsce, żeby czekał na nasze wielkanocne śniadanie.

 

Przy świątecznym stole w Wielką Niedzielę, dzieląc się pokarmami z koszyczka powiedzcie wraz z dziećmi modlitwę:

„Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami i udziel nam radości Twego zmartwychwstania, a stół nasz

niech będzie znakiem pojednania. Alleluja!” (można nauczyć się w sobotę).

 

Posłuchajcie piosenek:

Wielkanocna piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw

 

Wesołego Alleluja

https://www.youtube.com/watch?v=lVsbR81g8UM

 

 

 

https://archidiecezjalubelska.pl/wp-content/uploads/2020/04/pok02-678x381.jpg

 

                                                        Wesołego Alleluja!                Bożena Dziewicka

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ

Tematyka:

1. Chciałbym być sportowcem ............................. 05.04-09.04.2021

2. Cuda i dziwy ................................................... 2.04- 16.04.2021

3. Mali strażnicy przyrody..................................... 19.04- 23.04.2021

3. Jestem Polakiem i Europejczykiem ................... 26.04- 30.04.2021