Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 4

 Witamy Rodziców i dzieci z grupy IV w nowym roku szkolnym 2020/2021:)

 

 

 Grafikę pobrano ze strony Facebook Bliżej przedszkola dnia 31. 08. 2020r. 

                                                                                                                                                   Anna Pokładek

                                                                                                                                                   Anna Mazurek

                                                                                                                                                   Alina Szyszko

 

 

 

 

 

 

Konsultacje telefoniczne

Anna Mazurek

czwartek 11.00 - 11.30

tel.510 877 745

Anna Pokładek

tel.508 374 891

piątek 12.00 - 12.30 

 

 

Ramowy rozkład dnia 

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

z oddziałami zamiejscowymi w Wierzchowiskach

w roku szkolnym 2020/21

Grupa IV dzieci 4 - letnie

 

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Wietrzenie sali. Mycie rąk. Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.15

Śniadanie. Czynności samoobsługowe.

9.15 – 13.00

 

Wietrzenie sali, mycie rąk – co godzinę. Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek: Katecheza 11.00 - 11.30

10.45 – 11.15

Wtorek: J. Angielski 10.00 - 10.30

10.45 - 11.15

Środa: Gry i zabawy logopedyczne 11.00 - 11.30

10.45 - 11.15

Czwartek: Gimnastyka ogólnorozwojowa 10.30 - 11.00

J. Angielski 11.00 - 11.30

10.45 - 11.15

Piątek: Katecheza 12.00 -12.30

10.45 - 11.15

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie - 15.10

Wietrzenie sali, mycie rąk. Odpoczynek poobiedni (relaksacja przy muzyce, zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym; przygotowanie do podwieczorku;

15.10 – 16.00

Podwieczorek, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali.

 

 

 

Program edukacji przedszkolnej " Nasze Przedszkole"

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

 

 

opis dokumentutypdata 
  pdf 11-09-2019 [ Pobierz ]
5 118 kB
 
Wiosna na wsi 10 -14.05.2021r.

 

W ubiegłym tygodniu zagościły u nas zwierzęta hodowlane sprawiając ogrom radości i zadowolenia.,,Szalona krowa"dała dużo mleka, po wypiciu którego mieliśmy moc energii do działania.  :) 

 

lightbox  lightbox

 

lightbox   lightbox

 

Tekst i foto : Anna Mazurek  Anna Pokładek

 

 

Zwierzęta z naszych pól i lasów 04 - 07.05.2021r

Pierwszy tydzień maja to rozmowy o łące i jej mieszkańcach. Pszczoła, motyl, biedronka i inni mieszkańcy łąki wzbudzili w nas ciekawość  i  sprowokowali do wielu ciekawych aktywności.

 

 

 

lightbox lightbox

lightbox

 

W piątek swoje urodzin świętował Natanek , nie zabrakło życzeń i słodkości ;)

 

 

Najlepsze życzonka,
pięknego w życiu słonka,
smutków małych jak biedronka
i szczęścia wielkiego jak smok!

 

lightbox

 

 

Tekst i foto : Anna Mazurek

Jestem Polakiem i Europejczykiem 26 – 30.04.2021r.

Za nami narodowy i patriotyczny tydzień poświęcony Polsce i Unii Europejskiej.Okazało się , że żyjemy w bardzo pięknym kraju, który wzbudził naszą ciekawość.Nasze patriotyczne aktywności dały nam wiele radości .

 

lightbox lightbox

 

lightbox lightbox

 

Tekst i foto : Anna Mazurek Anna Pokładek

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc maj

Tematyka:

 

  1. Zwierzęta z naszych pól i lasów ……04 - 07.05.2021r.

  1. Łąka wiosną …..……………………......10 - 14.05.2021r.

  2. Wiosna na wsi ……………………….....17 -21.05.2021r.

  3. Moi rodzice……………………….......... 24 -28.05.2021r.

 

Zadania:

 

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycia w grupie

- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych np. toaleta

- zdejmowanie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu

- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem

- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także, osób dorosłych w każdej sytuacji

- aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

2. Przyroda

Zwierzęta naszych pól i lasów: wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka. Wzbogacenie wiedzy na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie i żyjących na polu. Utrwalenie nazw środowisk przyrodniczych, w których żyją wybrane zwierzęta.

Obserwacja przyrody: zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.Poznawanie życia ptaków wiosną - składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.

3. Łąka wiosną: rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące, utrwalenie pojęcia owady oraz nazw owadów , mieszkańców łąki. Wzbogacenie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. Zachęcenie do samodzielnych doświadczeń , obserwacji i wyciągania wniosków.

4. Wiosna na wsi :poznawanie, pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów. Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

5. Nasze rodziny. Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują. Opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter). Określenie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym- przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków.

7. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

8. Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

9. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne.

10. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

11. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

12. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

13. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego:

- Poznanie siebie – dziecko określa, co lubi robić; określa, co robi dobrze; podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

- Świat zawodów i rynek pracy - dziecko odgrywa różne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę; podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

- Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie - dziecko nazywa czynności, których lubi się uczyć.

- Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych - dziecko opowiada, kim chciałoby zostać; na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

Urodziny

 W poniedziałek (26.04.2020) i piątek (30.04.2020)Świętowaliśmy urodziny Amelki, Marysi i Oli.Było wesoło i słodko... :)

 W pierwszym wagonie olbrzymie słonie.
Dalej żyrafy... lisy... niedźwiedzie...
Na samym końcu pyszny tort jedzie...
Zające z miną uśmiechniętą wołają:
"Dziś jest Wasze święto”

 

lightbox lightbox

W świecie teatru 19 .04 – 23.04.2021r.

Po dwóch  tygodniach wyczekiwania wróciliśmy do przedszkola. Tęskniliśmy za sobą i wspólnymi zabawami. Miniony tydzień był pełen wrażeń, zaczęliśmy od zabaw w teatr. Dowiedzieliśmy się, że w teatrze jest scena, kurtyna, widownia oraz piękne dekoracje. Mogliśmy również zobaczyć , czym się różnią kukiełki od pacynek. 22 kwietnia obchodziliśmy wyjątkowe święto ,,Międzynarodowy Dzień Ziemi''. W tym dniu rozmawialiśmy o tym jak możemy zadbać o naszą planetę. Nie zabrakło zabaw i piosenek o tematyce proekologicznej. 23 kwietnia swoje wielkie święto na całym świecie miały książki. Uwielbiamy jak Panie codziennie nam czytają, a my przenosimy się do innego świata, ucząc się nowych rzeczy.Tak minął tydzień przedszkolnej przygody :)

 

lightbox  lightbox

 

lightbox  lightbox

Tekst i foto: Anna Mazurek  Anna Pokładek

 

 

Kosmos 16.04.2021

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice

 żeby w domu było miło

 żeby Ci się nie nudziło

 by pobudzić Twoje zmysły

 by lenistwa znaki prysły

 kilka zabaw dnia każdego

 tu pojawi się kolego!

 gdy wykonasz je starannie

 sprawisz radość Pani Annie! (nawet dwóm)

 

Dziś temat „UfO”, więc zastanówmy się, czy „Jesteśmy sami w kosmosie?”

https://view.genial.ly/5ec2f81a8e243b0d5a33c63b?fbclid=IwAR00shvrVbrNKMyWC38fEsVSWma8jRofI0MvGz9vumnzluo7FLT9exHp31o

 

Dla odprężenia zabawa plastyczno-techniczna - "Mały Astronauta". Sądzimy, że większość materiałów potrzebnych do wykonania poniższej pracy znajduję się w "Domowych Przedszkolach" (m. in. papierowy talerzyk, folia aluminiowa, rolki po papierze toaletowym do odbicia planet, kartka w kolorze czarnym lub granatowym, którą dodatkowo można pochlapać białą farbą, klej, mazaki).

 

 

Źródło: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3951378384925422&set=p.3951378384925422&

 

 

 

Drogie Dzieci, dziękujemy Wam i Waszym Rodzicom za kolejny tydzień ciężkiej, trudnej pracy. Cieszy nas bardzo Wasze zaangażowanie i zapał. Jesteście dzielnymi przedszkolakami. Wszem i wobec ogłaszamy, że wszyscy zasłużyli ma medal. Pozdrawiamy cieplutko Anna Mazurek i Anna Pokładek

 

 

Źródło : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5065685826834918&set=p.5065685826834918&type=3, pobrano za zgodą autora.

 

16. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 

Zmartwychwstały Pan Jezus mówi do nas

 

Uświadamiamy dziecku, że Pana Jezusa możemy usłyszeć, chociaż Go nie widzimy