Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa IV

 

                       Witamy Rodziców i dzieci z gr.IV w nowym roku szkolnym 2019/2020:)

                             Gr IV dzieci 4-letnie     7.00-16.00

 

 

 

Zapraszamy na konsultacje:

Jolanta Karaś  poniedziałek 16.00 - 16.30

Justyna Giza    środa 16.00- 16.30

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2019/20

 

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, czytanie literatury dziecięcej, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

Katecheza: godz. 10.00-10.30

Rytmika: godz. 11.30-12.00

 

Wtorek:

Język angielski: godz. 10.30 - 11.00

 

Środa:

Zajęcia ruchowe: godz. 11.00 - 11.30

Rytmika:10.30-11.00

 

 

Czwartek:

Język angielski: godz. 11.00 - 11.30

Logopedia: godz. 11.30 - 12.00

 

Piątek:

Katecheza: godz. 11.00 - 11.30

 

13.00

Obiad, czynności obsługowe

Po obiedzie-15.10

Odpoczynek poobiedni,(zabawy relaksacyjne,czytanie literatury dziecięcej).Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;praca indywidualna;przygotowanie do podwieczorku.

 

15.10 – 16.00

Podwieczorek, porządkowanie sali.

 

 

Bal karnawałowy 05.02.2020

Dzisiaj w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Nasze dzieci bawiły się wspaniale. 

 

 

                                                                                                                                     Justyna Giza

 

Zadania dydkatyczno - wychowawcze na luty 2020 roku

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  LUTY 2020 W GRUPIE IV (DZIECI 4-LETNIE)

 

 

Tematyka:

 1. Zimowe zabawy………..…………………..... 03 – 07.02.2020
 2. Zima i zwierzęta ……………………………...10 – 14.02.2020
 3. Muzyka wokół nas  …………...……..............17 – 21.02.2020
 4. Nie jesteśmy sami w kosmosie …………........24 – 28.02.2020

 

 

Zadania:

 

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie

Zimowe zabawy obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, poznanie wybranych sportów zimowych, poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Zima i zwierzęta – wzbogacanie wiadomości na temat wyglądu i sposobu przygotowania się wybranych zwierząt do zimy, zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania zwierząt leśnych zimą.

Muzyka wokół nas - zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów muzycznych, rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków otoczenia zimową porą,  poznanie roli muzyki w życiu człowieka, rozbudzanie zainteresowań muzyką.

Kosmoszdobywanie wiadomości na temat układu słonczego, rozbudzanie zainteresowań kosmosem.

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne.

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

 

 

 

 

 

Bal karnawałowy

Zapraszamy dzieci

na bal karnawałowy, który odbędzie się

w naszym przedszkolu

5 lutego br. (środa).

 

Prosimy Rodziców

o przygotowanie swoim Pociechom

kostiumów karnawałowych

Zabawy czas

W ostatnim czasie nasza grupa wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne. Dzięki temu pobyt w przedszkolu jest jeszcze fajniejszy. Nasze dzieci nie nudzą się ani przez chwilę;)

 

 

 

  

                                                                                                                                        Justyna Giza

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na styczeñ 2020

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA STYCZEŃ 2019 W GRUPIE IV (DZIECI 4-LETNIE)

 

 

Tematyka:

 1. Kartki z kalendarza …………………..... 01 – 02.01.2020

 2. W krainie baśni………. ………................06 - 10.01.2020

 3. Zimo baw się z nami …………...……... 13 - 17.01.2020

 4. Moja babcia i mój dziadek …………..... 20 - 24.01.2020

 5. Ptasie pogotowie…………………………27 – 31.01.220

 

Zadania:

Wzmacnianie więzów w rodzinieOdczuwamy poczucie więzi z najbliższymi krewnymi, rozumiemy konieczność niesienia pomocy starszym. Poznajemy sposoby ciekawego spędzania czasu z babcią i dziadkiem, rozumiemy, że każdy ma prawo do rozwijania własnych zainteresowań oraz odpoczynku. Doskonalimy umiejętność wypowiadania się na określony temat, rozumiemy pojęcie „drzewo genealogiczne” w odniesieniu do własnej rodziny

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Poznajemy tradycje karnawałowe w Polsce i na świecie. Odczuwamy radość z wspólnych tańców i zabaw przy muzyce. Nabywamy umiejętność stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i względem siebie

Poznajemy różne gatunki ptaków, środowiska ich przebywania oraz zwyczaje i ciekawostki dotyczące ich życia

Znamy sposoby i niesiemy pomoc ptakom w okresie zimy

Rozpoznajemy i stosujemy nazwy gatunków ptaków żyjących w naszej okolicy

Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne .

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Jasełka 2019

Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana jest do kalendarza uroczystości organizowanych w naszym przedszkolu. W tym roku również postanowiliśmy w naszej grupie przeprowadzić tę uroczystość integrując dom rodzinny i przedszkole, wprowadzając nastrój świąteczny oraz pokazując rodzicom, babciom i dziadkom umiejętność prezentowania swoich umiejętności wokalno - recytatorskich. 

                                         fot. Jolanta Barszcz- Skowronek.

 

                                                                                                                                                    Jolanta Karaś

                                                                                                                                                      Justyna Giza

Mikołajki 2019

6 grudnia to dzień  pełen wrażeń. Po śniadaniu wyruszyliśmy autobusem na wycieczkę do Centrum Kongresowego w Lublinie na widowisko "Teatr baniek mydlanych". Po powrocie do przedszkola czekały na nas paczki od Świętego Mikołaja!!

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  Jolanta Karaś

                                                                                                                                  Justyna Giza 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na grudzień 2019

 

 

 

 

      Tematyka:

 1. Czy odwiedzi nas Św. Mikołaj? ………...... 02 – 06.12.2019

 2. Przygotowania do świąt ………................. 09 - 13.12.2019

 3. Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż ……... 16 - 20.12.2019

 4. Świąteczny czas .……………………….........  23 - 28.12.2019

 

 

 

 

Zadania:

 1. Wzmacnianie więzów w rodzinie – kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 2. Nasze rodziny. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym – przygotowanie i prezentowanie programu artystycznego, wspólne kolędowanie z przybyłymi gośćmi.

 3. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 4. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

 5. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.

 6. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

 7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 8. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

 9. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

 10. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne .

 11. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

 

Andrzejki - 29.11.2019

Dziś w naszej grupie obchodziliśmy Andrzejki, były tańce, hulańce i wróżby...

 

 

   

 

 

                                                                                                                                              Jolanta Karaś

                                                                                                                                              Justyna Giza

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada to dzień w którym swoje święto obchodziły wszystkie pluszowe Misie. Tego dnia każdy mógł pochwalić się swoim najlepszym przyjacielem i najlepsza przytulanką jaka jest Miś. 

 

 

 

                                                                                                                                         Justyna Giza

Przedszkolaki pamiętają!

W ostatnim czasie nasza grupa wybrała się na spacer, pod pomniki aby zapalić znicze. Dla dzieci to doskonała okazja by dowiedzieć się więcej o swojej miejscowości. 

.

 

                                                                                                                                                           J. Giza

Spotkanie z książką!

Nasze przedszkolaki miały ponownie możliwość wypożyczenia nowych ciekawych książek. Dziękujemy Pani Agnieszce z M-GBP w Bełżycach za wizytę. 

 

 

                                                                                                                                               Fot.  Justyna Giza

Przedstawienie "Pinokio"

 

 W piątek 8 listopada wybraliśmy się na wycieczkę do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na przedstawienie teatralne pt. "Pinokio" Dla naszej grupy był to pierwszy tego rodzaju wyjazd. Bajka bardzo nam się podobało a podroż autobusem była nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem.

 

 

    

 

 

                                                                                                                                          Justyna Giza

 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na listopad

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  LISOPAD 2019 W GRUPIE IV (DZIECI 4-LETNIE)

 

 

Tematyka:

 

 1. Moja rodzina...……………………………….04.11 – 09.11.2019 r.
 2. Mój dom ……………………………………....12.11 – 15.11.2019 r.
 3. Moje prawa i obowiązki……………………18.11.- 22.112019  r.
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo…………25.11.-29.11.2019 r.

 

Zadania:

 

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

-  utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy

-  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycia w grupie

-  samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych np. toaleta

-  zdejmowanie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu

-  spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem

-  rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw;   stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także, osób dorosłych w każdej sytuacji

-  aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

2.  Podawanie informacji na temat swojej rodziny:

-  podawanie informacji jak mają na imię członkowie rodziny bliższej i dalszej, jakie zawody wykonują rodzice.

-  opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie charakterystycznych cech wyglądu,

-  wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom

-  szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nie prze4szkadzanie im w czasie odpoczynku i pracy.

-  Wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

3. Nasze prawa i obowiązki;

-  poznanie znaczenia słów prawo, obowiązek

-  poznanie praw dziecka

-  poznanie obowiązków dziecka w przedszkolu i domu,

-  Dbamy o nasze zdrowie:

-  spożywanie zdrowej żywności, : warzyw, owoców, mięsa, ograniczenie spożycia słodyczy.

- ubieranie się stosowne do warunków atmosferycznych,

-  przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach , zabawach,

-  samodzielne ubieranie się i rozbieranie,

-  mycie zębów po posiłkach.

4. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

5. Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

6. Przeliczanie elementów w zakresie do 4

7. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

8. Rozwijanie mowy.

 

9. Rozwijanie sprawności manualnej.

10. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

11. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Pieczemy szarlotke

Ostatnie dni w naszej grupie miały smak owoców. Dzieci poznawały najpopularniejsze drzewa i krzewy owocowe wraz z owocami i bardzo chętnie wzbogacały swój kącik przyrody. Bardzo przyjemną kontynuacją zajęć badawczych i edukacyjnych było przygotowanie pysznej szarlotki z jesiennych jabłek. Dzieci   z ochotą przystąpiły do ścierania jabłek na tarce o grubych oczkach i przygotowały kruche ciasto. Pracy było dużo i wszystkie przedszkolaki miały jakieś ważne zadania do wykonania. Ale warto się było pomęczyć, bo smakowity zapach pieczonego ciasta oraz jego smak zrekompensował wszystkie trudy! Szarlotka wyszła wspaniała! Taka jaką możemy spotkać u wielu mam czy babć

 

 

 

Prace plastyczne w wykonaniu naszych przedszkolaków.

Nasze kochane przedszkolaki wykonały przepiękne prace plastyczne "Jesienne drzewa". Prace wyszły przepięknie, możemy je podziwiać na grupowej tablicy która znajduje się w szatni.

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  PAŹDZIERNIK 2019 W GRUPIE VI (DZIECI 4-LETNIE)

 

 

 

Tematyka:

 

 1. Idzie jesień przez … las, park…...……………….30.09.-04.10.2019 r.
 2. Idzie jesień przez … ogród i sad………………....07.10.-11.10.2019 r.
 3. Idzie jesień … do zwierząt…………………….....14.10.-18.10.2019 r.
 4. Idzie jesień z deszczem…………………………...21.10.-25.10.2019 r.
 5. Co z czego otrzymujemy………………………….28.10.-01.11.2019 r.

 

 

Zadania:

 

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

ü  utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy

ü  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycia w grupie

ü  samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych np. toaleta

ü  zdejmowanie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu

ü  spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem

ü  rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także, osób dorosłych w każdej sytuacji

ü  aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

2. Poznajemy przyrodę – jesień w lesie, parku:

ü  poznanie charakterystycznych cech późnojesiennej pogody

ü  poznanie znaczenia słów: las, park

ü  poznanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie

ü  oglądanie drzew, nazywanie, wyjaśnianie zjawiska usychania liści

ü  poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy)

3. Poznajemy przyrodę – jesień w sadzie i ogrodzie:

ü  poznanie znaczenia słów: sad, ogród,

ü  rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców; rozróżnianie owoców i warzywa za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,

ü  nazywanie przetworów z owoców i warzyw

4. Poznajemy przyrodę – jesień a zachowania zwierząt:

ü  rozpoznawanie i nazywanie zwierząt

ü  zdobycie wiedzy na temat życia i sposobu przygotowywania się zwierząt do zimy

5. Surowce i produkty spożywcze:

ü  poznanie wybranych rodzajów produktów, poznanie źródła ich pochodzenia

ü  rozpoznawanie wybranych produktów, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt

6. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

7. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

8. Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

9. Przeliczanie elementów w zakresie do 4

10. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

11. Rozwijanie mowy.

12. Rozwijanie sprawności manualnej.

13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

14. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Świętujemy Dzień Chłopaka

30 września  obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki złożyły naszym chłopcom życzenia by byli szczęśliwi i rośli duzi. Były także drobne upominki i oczywiście mnóstwo uścisków.  Był to dzień pełen wrażeń i dobrej zabawy :)  

 

 

 

Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole"
opis dokumentutypdata

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

pdf13-09-2019[ Pobierz ]
5 118 kB
Zadania dydaktyczno - wychowawcze na wrzesień

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  WRZESIEŃ 2019 W GRUPIE IV (DZIECI 4 - LETNIE)

 

Tematyka:

 1. To jestem ja……………………………………02.09 - 06.09. 2019 r.
 2. Moja grupa……………….................................09.09 - 13.09. 2019 r.
 3. Moja droga do przedszkola.………….................16.09 - 20.09. 2019r.
 4. Idzie jesień…przez las,park………...…………23.09 - 27.09. 2019 r.

 

Zadania:

 1. Podawanie informacji o sobie:

- podawanie swojego imienia, nazwiska

- określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć

- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

- ściąganie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu w szatni

- zakładanie ubrań, butów

- korzystanie z toalety

- spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.

     2.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

– poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie.

     3.Środki transportu

- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

- zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

     4.Jesień

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści

- zbieranie owoców drzew,  wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy)

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy(odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

       5. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

       6. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

       7.Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

       8.Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia  przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na,              nad, pod, przed, obok, za.

       9.Przeliczanie elementów w zakresie 4. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

      10.Rozwijanie mowy.

      11.Rozwijanie sprawności manualnej.

      12.Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

      13.Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2019r

Dzisiaj (03.09.2019) świętowaliśmy 4 urodziny Piotrusia B.

 

Piotrusiu!

Z okazji Twojego święta 

dużo,zdrowia,radości,

mnóstwa prezentów i gości

przyjaźni wielkich i małych,

wielu przygód niebywałych

i uśmiechu promiennego

i wszystkiego...wszystkiego najlepszego!

Życzą dzieci i panie z grupy IV.

 

                                                                  

                                                                                                                         Fot.Marta Wójtowicz

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )