Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa IV

 

                       Witamy Rodziców i dzieci z gr.IV w nowym roku szkolnym 2019/2020:)

                             Gr IV dzieci 4-letnie     7.00-16.00

 

 

 

Zapraszamy na konsultacje:

Jolanta Karaś  poniedziałek 16.00 - 16.30

Justyna Giza    środa 16.00- 16.30

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2019/20

 

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, czytanie literatury dziecięcej, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

Katecheza: godz. 10.00-10.30

Rytmika: godz. 11.30-12.00

 

Wtorek:

Język angielski: godz. 10.30 - 11.00

 

Środa:

Zajęcia ruchowe: godz. 11.00 - 11.30

Rytmika:10.30-11.00

 

 

Czwartek:

Język angielski: godz. 11.00 - 11.30

Logopedia: godz. 11.30 - 12.00

 

Piątek:

Katecheza: godz. 11.00 - 11.30

 

13.00

Obiad, czynności obsługowe

Po obiedzie-15.10

Odpoczynek poobiedni,(zabawy relaksacyjne,czytanie literatury dziecięcej).Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;praca indywidualna;przygotowanie do podwieczorku.

 

15.10 – 16.00

Podwieczorek, porządkowanie sali.

 

 

Konsultacje z Rodzicami

Szanowni Państwo!

 

Informujemy,że od dnia 25.03.2020 roku konsultacje z wychowawcami  grupy IV będą możliwe poprzez kontakt mailowy, komunikator w dzienniku elektronicznym, a także kontakt telefoniczny.

 

 

 

 

Numery telefonów i adresy e-mail  udostępnimy dla Państwa w komunikatorze dziennika elektronicznego. 

 

 

                                                                                Justyna Giza

                                                                                Jolanta Karaś

Zabawy w domu 03.04.2020

Witajcie Przedszkolaki :)

 

Powroty ptaków:

 

 • Oglądanie filmów przyrodniczych o ptakach wiosną:

 

- Co robią ptaki po przylocie do Polski? https://www.youtube.com/watch?v=l5c4hxgdaB4

- Jakie gniazda budują różne gatunki ptaków? https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM

 

 • Rozwiązywanie zagadek wg M. Smułki:

 

Ma długie czerwone nogi,

długi dziób.

choć żabek nie lubi,

to czasem je zje. (bocian)

 

Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka,

bo właśnie wołamy na wiosnę... (skowronka).

 

Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach

i choć, nie wiem czemu, robi kółka,

to wiadomo, że to...(jaskółka).

 

Ptaszek, o którym myślę, boi się huku,

a oprócz tego często woła: kuku, kuku. (kukułka).

Przewodnik metodyczny Nowe przygody Olka i Ady

 

Po rozwiązaniu zagadek wyszukajcie w książkach, gazetach lub internecie zdjęć przedstawiających ptaki, które odgadliście.

 

Już pojutrze Niedziela Palmowa. Może wspólnie wykonacie palmę wielkanocną z bazi, bukszpanu, traw, kolorowej bibuły,…? Zachęcamy :))) 

 

Palma wielkanocna - Prace plastyczne dla dzieci

 

Palma wielkanocna - Prace plastyczne dla dzieci

pracaplastyczna.pl

 

Justyna Giza

03.04.2020. katecheza

Szczęść Boże!

Niedziela Palmowa – Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy

 

„Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie” (Mk 11,9)

 

Rodzicu przeczytaj dziecku opowiadanie

Przed wielu laty w pewnym zamku życie płynęło wspaniale. Pewnego dnia król zamku powiedział: – Nadszedł czas, by zorganizować piękną uroczystość. Zaprosimy wszystkich królów, królewny i wszystkich rycerzy, których znamy. Jak powiedział, tak uczynił. Wysłał do wszystkich znajomych posłańców z zaproszeniem, w którym napisano: „Wszystkich królów, królowe, księżniczki i królewiczów oraz rycerzy zapraszamy na zamek, aby wspólnie uczestniczy-li we wspólnej zabawie. Król byłby rad, gdyby wszyscy goście mieli na sobie najcenniejsze szaty i najwspanialsze klejnoty”. Wszyscy rzeczywiście ubrali się w szaty najpiękniejsze i mieli na sobie korony, pierścienie i naszyjniki. Do zamku przybyli w kryształowych karetach. Po wspaniałej uczcie wrócili do swoich domów. Przez długie lata wszyscy opowiadali o niezwykłym spotkaniu i o bogactwie, które królowie pokazali.

Zapytaj

– Kogo król zaprosił na uroczystość?

– O co król poprosił królów, królowe, księżniczki i królewiczów?

– O czym długo opowiadano?

Wyjaśnij

Pan Jezus również jest królem, ale zupełnie innym, niż ci królowie, o których słyszeliśmy w opowiadaniu. Nie posiadał bogactwa, pięknych szat, klejnotów, ani kryształowej karety. Jest królem ludzkich serc i pragnie, aby wszyscy byli dla siebie dobrzy i wzajemnie się kochali. Żyjąc tu na ziemi, nie wymagał, aby Mu ludzie służyli, lecz to On służył innym – pomagał, uzdrawiał, pocieszał, nawoływał wszystkich do miłości. Ludziom podobała się Jego postawa, dlatego też, kiedy przybywał do jakiejś miejscowości wszyscy bardzo się cieszyli i witali Go radośnie. Niezwykłe powitanie przygotowali Mu mieszkańcy Jerozolimy.

Ludzie, witając Pana Jezusa, pragnęli oddać Mu hołd jak Królowi. Pan Jezus, wjeżdżając na osiołku, chciał pokazać, że jest królem cichym, skromnym i niosącym pokój. Podobnie, jak mieszkańcy Jerozolimy i my oddamy cześć Panu Jezusowi.

 

Wspólna recytacja wiersza - modlitwy.

Hosanna, Hosanna, Jezu nasz i Panie.

Niech Twa cześć i chwała nigdy nie ustanie.

Przyjmij nasze palmy i serca dziecięce.

Chcemy Twoją chwałę śpiewać coraz więcej.

 

POBIERZ I WYDRUKUJ

Nadchodząca Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Wykonaj wraz z dzieckiem  pracę z gotowych materiałów.

http://www.paperloving.com/wp-content/uploads/2015/03/palm-sunday-paper-craft.pdf

 

„Radość tchnij w serce me”(posłuchaj, zaśpiewajcie razem)

https://www.youtube.com/watch?v=OIoQ-1ol9dQ&list=RDOIoQ-1ol9dQ&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=gXeFfdTCCZg

 

Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił.

Radość tchnij, proszę, w serce me.

Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,

bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.

 

Ref. Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna!

Śpiewaj Panu, który Królem jest!

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna!

Śpiewaj Panu cały dzień.

                                                               Szczęść Boże, pozdrawiam, całuski     Bożena Dziewicka

 

2/04/2020 "LOGOPEDYCZNE ROZGRYWKI"
 1. JĘZYCZKI – GIMNASTYCZKI”

 

Ćwiczenia wykonywane przed lustrem z wierszem „Zwinne języczki”:

 

Pięknie ćwiczą gimnastyki

podziwiają je języczki.

 

Zwinne chcą być tak jak one,

chcą być pięknie wyszkolone.

 

Języczki – wędrowniczki

naśladują gimnastyczki.

 

W górę, na dół, w lewo, w prawo,    (dotykanie czubkiem języka: górnej wargi, dolnej wargi; kącików ust)

ćwiczą wszystkie, szybko, żwawo.    

Jeśli język zwinny masz,

to ćwicz dalej, radę dasz.

Język rusza się na boki,

raz jest wąski, raz szeroki. (wysuwanie raz szerokiego, raz wąskiego języka)

 

Skłony będą trenowały,

duży, średni oraz mały.

 

W górę, na dół, w lewo, w prawo

ćwiczą wszystkie, szybko, żwawo.

Jeśli język zwinny masz,

to ćwicz dalej, radę dasz.

Język rusza się na boki,

raz jest wąski, raz szeroki.

 

Skłony będą trenowały

duży, średni oraz mały.

 

Marzy im się olimpiada,

każdy pokłon buzi składa. (rytmiczne poruszanie czubkiem języka między górnym a dolnym "wałkiem" dziąsłowym

                                            przy otwartej buzi)

 

W górę, na dół, w lewo, w prawo,

ćwiczą wszystkie, szybko, żwawo.

Jeśli język zwinny masz,

to ćwicz dalej, radę dasz.

Język rusza się na boki,           (dotykanie czubkiem języka kącików ust)

raz jest wąski, raz szeroki.      (wysuwanie raz szerokiego, raz wąskiego języka)

 

Skłonów kilka zrobi jeszcze  

bardzo sprawne będą wreszcie.    (rytmiczne poruszanie czubkiem języka między górnym a dolnym "wałkiem" dziąsłowym

                                                       przy otwartej buzi)

 

W górę, na dół, w lewo, w prawo

ćwiczą wszystkie, szybko, żwawo.

Jeśli język zwinny masz

to ćwicz dalej, radę dasz.

Język rusza się na boki,

raz jest wąski, raz szeroki.

 

                       (E. M. Skorek, Zwinne języczki, [w:] tejże, 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych, Gdańsk 2008, s. 84-85).

 

 

 2. ROZEGRAJMY MECZ! - „logopedyczne” starcie ;)

 

 

    Zabawy z wykorzystaniem słomek to jedne z bardziej lubianych przez dzieci aktywności w gabinecie logopedycznym.

Celem ćwiczeń oddechowych jest wzmacnianie pojemności płuc, pogłębianie oddechu, wydłużanie fazy wydechowej, a także wzmacnianie siły mięśni oddechowych.

 

     Dziś proponuję „sportowe rozgrywki logopedyczne” :) Potrzebne będą: słomki, piłeczka pingpongowa oraz klocki, z których zbudujemy nasze boisko i bramki (można także wykorzystać do tego pudełko np. po butach. Należy przygotować narysowane na zielonej kartce boisko i zaznaczyć kształt bramek).

    Zaczynamy zabawę!

 

   

                                                                                                             Anna Boruch

Zabawy w domu 02.04.2020

Witajcie Kochane Przedszkolaki ;)))

 

1. Mój pierwszy motyl - papieroplastyka

 

Link przestawiający jak wykonać pięknego motyla:

https://www.youtube.com/watch?v=MIMjAwPfhWk

 

 

2. Zabawa przy piosence Kle, kle boćku, kle, kle

 

Dziecko swobodnie porusza się przy piosence (improwizacja ruchowa). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9GXQJ6kRRA

 

3. Ciekawostki o bocianie – oglądanie filmu na: YouTube Wywiad z Bocianem I Film dla dzieci I Lulek.tv

                                 - słuchanie opowiadania "Bocianie gniazdo" : www.nasze-bajki.pl › przegladarka › bajka=799

 

źródło: www.youtube.com

Przewodnik metodyczny Nowe przygody Olka i Ady

 

 

                                                                                                                 Justyna Giza

                                                                                                                 Edyta Maliborska

Rytmika z rodzicem.

Witam Państwa bardzo serdecznie . Dzisiaj proponuję abyśmy pobawili się z dzieciakami zabawą ludową pt.,, Wieziemy tu kogucika". podaję tekst przyśpiewki:

 

Wieziemy tu kogucika
dajcie jajek do koszyka
dajcie aby choć ze cztery
a do tego ze trzy sery
dla kogucika!
Kukuryku!

Oj, zieleni się, zieleni
młoda trawka tuż przy ziemi
kukuryku, kukuryku
już i pełno jest w koszyku
dla kogucika!
Kukuryku!

Do was tutaj wstępujemy
zdrowia, szczęścia winszujemy
dajcie też co macie dodać
zdrowia, szczęścia nie żałować
dla kogucika!
Kukuryku!

 

Zabawę możemy obejrzeć na YouTube, wystarczy wpisać ,, Wieziemy tu kogucika".

 

Życzę miłej zabawy. Pozdrawiam serdecznie .

                         Urszula Wnuk

Wspólne zabawy 01.04.2020

Propozycje zabaw:

 

 

 1. Zabawa ruchowo-matematyczna – Kukułka podrzuca jajka.
 Pomoce:  Dla dziecka mała obręcz i koperta z papierowymi jajkami Dziecko liczy jajka i układa je w swojej obręczy. Następnie Rodzic włącza nagranie muzyki (https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY ). Podczas trwania utworu ptaki wylatują z gniazd – dziecko biega po pokoju i macha rękami jak ptaki skrzydłami. W tym czasie R., który jest kukułką, podrzuca do  obręczy po jednym jajku (lub po 2 czy 3 jajka, w zależności od umiejętności dziecka). Podczas przerwy w muzyce ptaki wracają do gniazd – dziecko siada przed swoją obręczą. Przelicza, czy ma tyle samo jajek co przedtem, a jeśli nie, to o ile jajek mają więcej. R. powtarza zabawę kilkakrotnie. Za każdym razem R. albo dokłada jajka, albo zabiera.

 

2.Zabawa ruchowa przenieś jajko

 

Dzieci na wyznaczonej trasie próbują przenieść piłeczkę na łyżeczce. Zabawę powtarzamy trzymając łyżeczkę w lewej, prawej ręce, idąc wolno i szybko. Na łyżeczce można spróbowac przenieść prawdziwe jajko.

 

3. Zabawa taneczna przy piosence "Kukułeczka"

https://www.youtube.com/watch?v=opWpfgBGxgU

 

źródło:

www.youtube.com

Przewodnik metodyczny - Nowe przygody Olka i Ady

 

 

                                                                                                                                     Udanej zabawy;)

                                                                                                                                        Justyna Giza

 

Liczymy po angielsku

Dzień dobry

Dziś propozycja zabaw rozwijających umiejętność liczenia.

 

http://linoit.com/users/edit188/canvases/Kindergarden3%3ANumbers

 

Pozdrawiam

Edyta Sobczyk-Wilkołazka

Zabawy w domu 31.03.2020

Propozycja zabaw z mamą i tatą


1. Osłuchanie z piosenką Zielona wiosna.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM

 

Nad brzegiem rzeki żabki siedziały

coś do ucha sobie szeptały

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum (bis)

 

Przyleciał bociek, usiadł na błocie

i do drugiego boćka klekoce

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle ,kle

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle (bis)

 

Wszystko usłyszał mały wróbelek

i przetłumaczył na ptasie trele

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.

 

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,

Wiosna, wiosna jest już wśród nas.

 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

 

 

2. Zabawa ruchowa Bociany na łące

 

Dzieci naśladują chód bociana po  wysokiej trawie (unosząc wysoko nogi do góry). Na klaśniecie zatrzymują się, stają na jednej nodze, wyciagają ręce przed siebie i w nie klaszczą. Naśladują odgłosy wydawane przez bociana mówia: kle, kle, kle.

 

 

                                                                                                                                Justyna Giza

 

3. Rytmiczne kubki

 

Do tej zabawy potrzebujemy minimum dwóch osób (ale im więcej tym fajniejsza zabawa). Potrzebne nam będą do niej plastikowe kubeczki – dla każdej osoby po jednym. Siadamy z dzieckiem naprzeciw siebie (lub w kole, jeżeli osób jest więcej). Każdy stawia swój kubeczek do góry dnem przed sobą. Rodzic – jako lider zabawy (przynajmniej na początku) konstruuje prostą sekwencję rytmiczną i pokazuje ją dziecku. Próbujecie wykonać ją wspólnie. Później Rodzic wymyśla kolejną sekwencję – może przy tym nieco zwiększać poziom trudności, ale pamiętajcie, aby był on wciąż w zasięgu możliwości dziecka. Na przykład: 

 

– jedno klaśnięcie + przesunięcie kubka dalej (tam | ta – dam)
– jedno klaśnięcie + przesunięcie kubka + jedno klaśnięcie (tam | ta – dam – tam)
– jedno klaśnięcie + uderzenie w kolana / o podłogę + jedno klaśnięcie + przesunięcie kubka dalej (tam | tam | tam – ta – dam)

Na początku bardzo dobrze jest powiedzieć dziecku całą sekwencję na głos – dużo lepiej i łatwiej się wtedy ją koduje. 

Taka zabawa rozwija umiejętność koncentracji, skupienia uwagi, pamięć, motorykę czy koordynację.

 

Edyta Maliborska

Rytmika z rodzicem.

Witam. Proszę państwa proponuję na ten tydzień taniec integracyjny pt.,,Qusi Que no", wpisujemy tylko tytuł na yuotobe i się pojawia. Niech dziecko ogląda i na ile może ćwiczy  choreografię, nie dłużej niż 15 minut dziennie. Bardzo proszę o powtórzenie też piosenki pt.,, Piosenka o wiośnie" z repertuaru Orkiestry Dni Naszych.

 

 Życzę miłej zabawy.

 

                                                       Urszula Wnuk

Zabawy z mama i tatą! 30.03.2020

 Serdecznie zapraszam Państwa i Dzieci do dalszej wspólnej zabawy.

 

1. Słuchanie wiersza K. Datkun- Czerniak Wiosna.

 

Wiosna w zielonej sukience

nogami bosymi stąpa.

I gdzie stopę stawia,

tam...to chyba czary –

wiosenny kwiat zakwita.

Po spacerze wiosny

świat zmienia się cały.

Ptaki wśród zieleni

radośnie śpiewają,

motyle fruwają,

świerszcze cicho grają.

Kwiaty kolorowe

wśród traw zakwitają.

Gdyby nie ty, wiosno,

i te twoje czary,

to świat byłby pewnie

i smutny, i szary.

 

Rozmowa nt. wiersza: Rodzice zadają pytania dzieciom ;)

- Co zakwita tam, gdzie stopę stawia wiosna?

- Jak zmienia się świat po spacerze wiosny?

- Co robią wiosną: kwiaty, ptaki, motyle i świerszcze?

- Jaki byłby świat, gdyby nie czary wiosny

 

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Rośnie kwiatek”

 

Dziecko kuca, rękoma przykrywa głowę, naśladuje rosnący kwiatek z opowieści rodzica: unosi głowę, wstaje, staje na paluszkach i wyciąga ręce w górę, rozkłada ręce, robi ukłon.

Rodzic opowiada: Był sobie malutki kwiatek.  Gdy zaświeciło słoneczko i popadał deszczyk, kwiatek zaczął rosnąć. Robił się coraz większy. Rozwinął swe płatki i ukłonił się słońcu.

 

 

 

 Źródło: Przewodnik metodyczny Nowe przygody Olka i Ady, cz. 3

 

 

                                                                                                                                              Justyna Giza

30.03.2020. katecheza

Szczęść Boże!!!

 

Boża wiosna daje nam dar życia

Uczymy dzieci, że wszystko, co budzi się do życia, jest darem Pana Boga. Wzbudzamy u dzieci pragnienie dziękowania Panu Bogu za Jego dary.

 

Rodzicu przeczytaj dziecku list, niech dziecko odpowie na zadane w liście pytania, posłuchajcie i zaśpiewajcie piosenkę.

Pączuszki, kwiatuszki, Dzieciaczki, cudaczki!

Jestem zieloną, kwitnącą wiosną.

Piszę do was list, aby powiedzieć Wam,

że już wiosenny wiaterek wieje, słoneczko coraz cieplej grzeje,

a na drzewach nabrzmiewają pąki.

Spotkałam szarego ptaszka, który zaśpiewał jak dzwonek.

Znacie go dobrze Dzieci, bo to był skowronek.

A teraz mam do was pytanie:

Czy kaczeńce i kaczuszki zawsze mają mokre nóżki?

Kto odpowie, czy baranki lubią zapach macierzanki?

O czym gwiżdże sobie szpaczek, kiedy po gałęziach skacze?

Gdy wyjdziecie na spacerek, wnet odpowiedź będzie znana.

Odpowiedzcie wszyscy pięknie na zadane tu pytania.

Na tym kończę list Dzieciaki i przesyłam wam wiosenne swe radosne dziś buziaki.

 

 

 

Powiedzmy dobremu Bogu o naszej radości i wdzięczności za Jego dary tak, jak każdy potrafi.

Źródła: Pan Jezus mnie kocha.

Piosenka: Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody

https://www.youtube.com/watch?v=-bJMbQm2jbY

 

                                                                                                                                             Bożena Dziewicka

Zabawy w domu 27.03.2020

Kolorowanki dla dzieci wg wzoru:

W miarę Państwa możliwości proszę o wydrukowanie dzieciom. 
Format do wydruku dostępny w komunikatorze w dzienniku elektronicznym.

  

 

źródło: www.czaryzdrukary.pl 

 

Justyna Giza

 

27.03.2020. katecheza

 

Droga krzyżowa Pana Jezusa

 

Na drodze Cię, Jezu spotykam i krzyża ciężkiego dotykam,

Więc pójdę za Tobą cichutko, by ulżyć choć trochę Twym smutkom.

 

Kochany przedszkolaku!

Jeśli chcesz pomóc Jezusowi pokoloruj obrazek lub narysuj z pomocą rodziców Drogę krzyżową.

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRjY2rWeTXN7ZEUNUXX4idgVvT7_GpcCyhv6MbnNpQ532ZnlszN

 

Drodzy Rodzice

 

Droga Krzyżowa jest dowodem wielkiej miłości Boga do nas. Znaleźli się na niej różni ludzie i różną przybierali postawę (opowiedz dziecku kogo Pan Jezus spotkał na swojej drodze).

                                                                                                                                       Bożena Dziewicka

 

Źródło: W świecie mojego Boga

Zabawy w domu 26.03.2020

Zabawa w smakosza

Przygotuj kilka smacznych przekąsek w osobnych, małych miseczkach. Na przykład rodzynki, orzechy, suszone śliwki, płatki kukurydziane, kawałki jabłka, gruszki itd. Następnie zawiąż na swoich oczach chustkę i połóż się na podłodze. Zadaniem dziecka jest serwowanie ci posiłku do ust a twoim – odgadnięcie, co to jest. A potem zmiana. Chwila na leżenie i smakowanie, która sprawia dużo radości.

 

 

Co to jest ?

 

Zachęć dziecko do zabawy w zgadywanie. Będziesz do tego potrzebować średniej wielkości kartonu z przykrywką. Na bocznej ścianie zrób otwór na tyle duży, by dziecko mogło wsadzić do środka rękę, ale nie głowę. Wkładaj do środka po kolei różne przedmioty, np. kredę, łyżkę, kubeczek, grzebień, książeczkę. Niech dziecko spróbuje rozpoznać przedmiot tylko po dotyku i powiedzieć, do czego on służy.

 

 

żródło: www.dziecisawazne.pl

 

 

 

Muzyka relaksacyjna - źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lvN7bc9vU7Q

 

Pozdrawiamy gorąco, życzymy uśmiechu i zdrowia                                                                                   

 

                        Edyta Maliborska

                             Justyna Giza

Praca plastyczna "Bocianie gniazdo" wykonana w domu.

Bardzo Państwu dziękuję za pomoc w wykonaniu zadanej pracy plastycznej "Bocianie gniazdo"

Cieszę się,  że wspierają Państwo swoje dzieci w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Oto kilka zdjęć nadesłanych prze Państwa;))

 

 Praca Laury, Antosia, Piotra i Karola ;)

 

 

  

 

 

                                                                                                                                              Justyna Giza

Zabawy z mama i tatą! 25.03.2020

"Maszeruje wiosna"

 

Nauka piosenki "Maszeruje wiosna" autor K.Bożek- Gowik ,  a także wspólna zabawa rodziców i dzieci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vx2vNXEyIk

 

 

  dziecko wraz z rodzicem słucha piosenki,

 

- krótka rozmowa: dziecko odpowiada na pytania rodzica (o czym jest piosenka, po czym poznajemy, że to już wiosna?),

 

- określanie nastroju piosenki,

 

 

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu 
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna...
 
  

 "Bocianie gniazdo"

 

Przygotuj:

białą, kremową, niebieską, czerwoną i brązową kredkę, płatki kosmetyczne, nożyczki, klej, czarny i czerwony pisak.

 

Wykonanie:

1. Za pomocą niebieskiej kredki pomaluj całą biała kartkę

2. Z czerwonej  kartki wytnij małe prostokąty (takie jak na zdjęciu)m - to będą cegiełki

3. Z kremowej (może być tez biała) wytnij duży prostokąt- to będzie komin

4. Cegiełki naklej na komin, a komin na pokolorowaną kartkę

5. Z bazowej kartki wytnij gałązki (takie jak na zdjęciu)i przyklejamy na czubek komina - to będzie gniazdo

6. Płatki kosmetyczne przyklej na kartkę tworząc głowę i tułów bociana

7. Doklej lub dorysuj szyję, dziób, nogi oraz oczy

8. Udekoruj obrazek według uznania o listki, chmurki i słońce.

 

 

                                      fot. M Kowalczyk

 

 

źródła: www.youtube.com

 

 

 

                                                                                                                                       Justyna Giza

 

Rytmika z rodzicem.

Witam, Proszę Państwa proszę o utrwalanie z dzieckiem zabaw z poniedziałku.

      Pozdrawiam serdecznie

                   Urszula Wnuk

Gimnastyka

Drodzy Państwo!

Przedstawiam  Państwu kilka ćwiczeń dla dzieci w domu, zachęcam do codziennego ruchu.

 

Rozgrzewka:

Marsz w miejscu

Wysokie unoszenie kolan naprzemian

Krążenia ramion w przód następnie w tył

Podskoki na jednej nodze

 

Po rozgrzewce skupimy się na rzutach i łapaniu różnych przedmiotów, moga to być: piłki rożnej wielkości, rolka papieru toaletowego, para skarpetek zwinietych w kulke, kulka z gazety itp.

Ustawiamy na dywanie w niewielkiej odległości ok 2-3m kosz lub jakis pojemnik do którego dziecko będzie trafiało ww przedmiotami, nastpenie rodzic wyjmuje przedmioty z kosza i rzuca do dziecka, które ma za zadanie złapać. ;)

 

 

                                                                                                                                    Justyna Giza

Zabawy w domu! 23.03.2020

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy kolejne propozycje zabaw ;)

 

 

 

 Spacer

 

Puszczamy maluchom muzykę i rzucamy różne polecenia: "Zbieramy grzyby!" a wtedy maluchy udają, że podnoszą coś z podłogi; "Gonimy motyle"- smyki podbiegają i łapią niewidoczne motylki; "Zrywamy szyszki", a dzieciaki muszą podskakiwać i symulować obrywanie z gałęzi szyszek itd. 

 

 

Czarodziejski obraz

 

Dziecko dostaje białą kartkę papieru, na której uprzednio namalowaliśmy za pomocą zaostrzonej białej świecy jakiś przedmiot, na przykład kwiatek, dom, słonia lub samochód.

Dziecko otrzymuje farby akwarelowe i gruby pędzel i ma teraz zamalować całą kartkę. Jak za dotknięciem czarodziejskiej ręki, farba perli się w miejscach, które zostały wcześniej pomalowane woskiem. W ten sposób powstają same wspaniałe czarodziejskie obrazy!

 

 

Źródło:

Polki.pl -  zabawy dla dzieci

Zabawy dla maluchów.

 

 

                                                               Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

 

                                                                                                                                          Justyna Giza

                                                                                                                                          Jolanta Karaś 

 

 

 

 

 

23/03/2020 Logopedia w domu - zabawy z głoską "s"
 1. JĘZYKOWA ROZGRZEWKA” (ćwiczenia usprawniające aparat mowy):

 

    Podczas wymowy głoski „s”: czubek języka znajduje się przy dolnych zębach, usta – rozciągnięte w „uśmiech”, zęby – zbliżone do siebie).

 

                              

                  schemat przedstawiający układ narządów mowy przy wymowie głoski „s”

 

                   (za: R. Sprawka, Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego. Scenariusze zajęć, Gdańsk 2011, s. 10).

 

   Do zabawy potrzebujemy: kostki do gry oraz 6 kubków/ miseczek (mogą być w różnych kolorach), pod którymi ukrywamy karteczki z ćwiczeniami aparatu artykulacyjnego:

 

 • dmuchanie przez słomkę lub z wykałaczką ułożoną na środkowej linii języka;

 • „strażak” - zwijanie boków języka w rurkę i wydmuchiwanie przez nią powietrza;

 • wymawianie połączeń samogłoskowych (e-o, i-a, e-u);

 • mycie językiem dolnych zębów od środka;

 • dmuchanie na zapaloną świeczkę, by płomień „tańczył”;

 • „bańki mydlane”: nadmuchanie jak największej bańki (język powinien być ułożony przy dolnych siekaczach).

 

  Dziecko wybiera kubek/ kolor miseczki i rzuca kostką. Wykonuje dane ćwiczenie tyle razy, ile wskazuje liczba wyrzuconych oczek.

 

 

2. „CIASTECZKOWY POTWÓR” – zabawa słuchowa

 

    Do zabawy potrzebny jest „CIASTECZKOWY POTWÓR” - spróbujcie go stworzyć ;). Użyjcie do tego dostępnych materiałów w domu. (Polecam opakowanie po chusteczkach higienicznych ze względu na gotowy otwór, który może posłużyć jako "buzia". Można też wykorzystać inne opakowania: po ryżu, kaszy czy herbacie).

   Na papierze narysujcie szablon potwora, wytnijcie go i przyklejcie na pudełko (pozostawiając wycięty otwór na "buzię"). Razem z dzieckiem przygotujcie papierowe ciasteczka (lub – jeśli macie ochotę – zastąpcie je prawdziwymi :).

 

  Rodzic wymawia wyrazy. Zadaniem dziecka jest wrzucenie ciastka/ krakersa do buzi potwora za każdym razem, gdy usłyszy wyraz z głoską „s”:

 

sanki, ślimak, śliwka, stół, sok, sałata, ślub, śmigło, skakanka, ślad, śmietana, samochód, samolot, śnieg, sowa, śliniak, sople, śniadanie, sum

 

 

3. CO ZJADŁ „CIASTECZKOWY POTWÓR”? - „SYCZĄCE” ZAGADKI

 

   Osoba dorosła czyta zagadki z głoską „s”. Zadanie dziecka polega na odgadnięciu haseł i narysowaniu rozwiązań na papierowych ciasteczkach. Gdy już są gotowe – można nimi nakarmić naszego stwora ;).

 

Czerwona jest i soczysta,
zjeść ją to przyjemność czysta.
Wczesnym latem się pojawia,
w ustach słodki smak zostawia.

(truskawka)

 

Soczystych, zielonych,
tuzin ma spódniczek,
chętnie ją chrupiemy,
ja i mój króliczek.

(sałata)

 

Szparagową lub „Jaśkiem”
ją nazywają.
Wszyscy to warzywo

dobrze znają.

(fasola)

 

Choć dziurek w nim sporo,
łatać ich nie trzeba.
Zjesz go z apetytem
do kawałka chleba.

(ser)

 

Zwykle bywa w sklepie,
w kostkach sprzedawane.
Będzie nim pieczywo
w mig posmarowane.

(masło)

 

Zagadki pochodzą ze strony: http://zagadkidladzieci.net/

 

 

                                                                                              Anna Boruch

 

Rytmika z rodzicem.

Witam serdecznie.

W dniu dzisiejszym będziemy pracować nad uwrażliwieniem dzieci na zmiany rytmu,tempa i dynamiki.

 

Proponuję następujące zabawy:

 

1. Muzyczne powitanie(dowolna- wymyślona  przez dziecko melodia)'

2.Zabawa ruchowa:

    -przy wesołej muzyce- skacze we wszystkie strony jak tylko potrafi(,,wesołki"),

    -przy smutnej siada skrzyżnie i chowa głowę między kolana(,,smutki").

 

              Państwo sami dobieracie utwory z własnej płytoteki.

              Zabawę należy powtórzyć kilkakrotnie.

 

3. Uczymy się piosenki pt.,, Marcowa pogoda"(internet).

      

            1. Ugotuję dziś pogodę, na marcową zmienną porę

               Wleję deszczu kilka kropel , dodam też lodowy sopel

               Słońca żółcią wnet poleję, niech się w garnku słońce grzeje.

           

            2.Już pogoda się gotuje, wszystko mieszam i próbuję

              Jak mgła z garnka para bucha, och, pogoda mnie nie słucha

              Już unosi się pokrywa, zerkam- w garnku tęcza pływa.

.

 Możecie Państwo z dzieckiem skomponować własną  melodię , rytm, tempo i dynamikę(gdzie głośno a gdzie cicho).

 

4. Muzyczne pożegnanie( może być oparte na melodii z piosenki).

 

 

                                                     Miłej zabawy Urszula Wnuk

23.03.2020. katecheza

Krzyż znakiem miłości Pana Jezusa do ludzi.

 

Uczymy dzieci postawy szacunku dla Krzyża.

 

Dzieci wykonują krzyżyki z papieru np.; wycinając dwa paski ( jeden dłuższy, drugi krótszy) łączą je klejem i kolorują.

 

Modląc się z dziećmi – zaśpiewajmy piosenkę: „Rysuję Krzyż”.

 

1. Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą,

za krzyżem drzwi do nieba drzwi.

Dla mnie otwarte są.

 

Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi

Jezu dziękuję Ci.

Za otwarte nieba drzwi, dróżkę, którą szedłeś Ty

Jezu dziękuję Ci.

 

                                                                                                                                       Bożena Dziewicka

 

Domowe zabawy z mamą i tatą!

 

 

Rzeźbiarz

Dziecko  zawiązuje oczy rodzicom,   jeden z nich staje w dowolny sposób i tworzy pozę, którą drugi rodzic  ma naśladować (ale nie widzi jej, bo oboje mają zasłonięte oczy). Aby wykonać zadanie, dziecko- rzeźbiarz wydaje drugiemu z rodziców polecenia typu: Połóż prawą rękę na biodrze, itp. Na koniec obie rzeźby otwierają oczy….i kupa śmiechu gotowa.

 

 

 

 

Minikalambury

W tej zabawie przyda nam się tablica lub szary papier. Rodzic rysuje obrazki, których pierwsze głoski stworzą wyraz, np. dłoń, oko, miskę -  hasło: dom;  lody, ananas, sanki- hasło: las…….

 

 

 

                                                                            Udanej zabawy!!!

                                                                                                                                      

                                                                                                                                            Justyna Giza

                                                                                                                                            Jolanta Karaś

20.03. 2020. katecheza

Chcę być dobrym jak Pan Jezus.

 

Drogie dzieci:

 

Pan Jezus dał nam  przykazanie. Przykazanie to nazywamy przykazaniem miłości:

 

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12)

 

Pan Jezus uczy nas, abyśmy pomagali sobie wzajemnie i obdarzali miłością wszystkich ludzi.

 

Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat:

W jaki sposób dzieci mogą wypełniać przykazanie miłości ? ( dziecko wymienia dobre uczynki).

 

Wiersz do słuchania

Gdy pomogę mamie posprzątać dom,

choremu koledze prezent dam.

Gdy potrafię z bratem w zgodzie żyć,

czynię co Pan Jezus uczył nas.

                                                                                                                                              Bożena Dziewicka

Zabawy w domu

Przedstawiamy Państwu kolejne sposoby na zabawy z dziećmi. 

 

 

1. Gniotek- super maskotka

 

  Do wykonania Gniotka potrzebujecie:

  balon, butelkę 500 ml, mąką ziemniaczaną lub ryż, lejek, słomkę lub wykałaczkę, włóczkę do zrobienia fryzury naszemu stworkowi oraz czarny marker.

               Krok po kroku wykonanie gniotka . Na początku wsypujemy mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od wielkości balona. Najlepiej robić to przez lejek, poruszając w środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się bez zastojów. Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się do nadmuchanego balona. Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę.

Czemu nie wsypujemy mąki przez lejek bezpośrednio do balona?

 Odpowiedź jest prosta,  do nienadmuchanego balona nie zmieścimy tyle mąki, co do nadmuchanego i zamiast gniotka wyjdzie nam “flak” . Dlatego właśnie robimy to za pomocą butelki. Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy się za dekorowanie. Na czubku głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy włóczkę i rysujemy markerem buzię. Nasza zabawka jest już gotowa .

 

 

 

                                                                                                             źródło: www.mojedziecikreatywnie.pl

 

2. Praca plastyczna

 

Potrzebna będzie kartka i mnóstwo kolorowych kredek ;)

 

Temat pracy: "Wiosna"

 

 

 

                                                                                                                              Justyna Giza

                                                                                                                              Jolanta Karaś

                                                                                         

Zabawy w domu 18.03.2020

Drodzy Państwo!

Prezentujemy kolejne zabawy i materiały do pracy z dziećmi. Jeżeli nie maja Państwo możliwości wydruku, dzieci mogą również te rzeczy wykonać na  komputerze. 

 

 

1. https://eduzabawy.com/karty_pracy/wiosna-dopasuj-cienie/

 

 

2. Masa balonowa,

Wspaniała rzecz do zabawy dla dzieci, wystarczy dwa składniki- klej i żel do prania. W poniższym linku obejrzą Państwo instrukcje krok po kroku;)

 

https://youtu.be/yfbOkfm-i18

 

 

 fot. Ewa Wojtan

 

żródło:

www.eduzabawy.com

www.youtube.com  

www.mojedziecikreatywne.pl

 

 

 

                                                                                                                                                   Justyna Giza

                                                                                                                                                   Jolanta Karaś

 

18.03.20 Rytmika z rodzicem

Proszę Państwa 

bardzo proszę o obejrzenie na internecie filmików z nagrań występów przedszkolaków tańczących poloneza, tańce śląskie  i lubelskie. Proszę o pośpiewanie z dzieckiem piosenki o wiośnie.

 

Podaję linki :

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PW19iiWC3uU

https://www.youtube.com/watch?v=xh1chdtZ0YE

https://www.youtube.com/watch?v=Y9rB4ADGI0U

https://www.youtube.com/watch?v=hHvqucAAN28

 

Urszula Wnuk

 

Uczymy się języka angielskiego 17/03/2020

Poniższy link odeśle Państwa do propozycji zabaw, piosenek przeznaczonych do nauki języka angielskiego. 

 

 

http://linoit.com/users/edit188/canvases/1.Kindrergarden1

 

 

Edyta Sobczyk-Wilkołazka

Propozycje zabaw 17.03.2020

                                                              Szanowni Rodzice!

W czasie pandemii zachęcamy Państwa do wspólnych zabaw z dziećmi w domu. Mamy nadzieje, że nasze propozycje będą dla Państwa przydatne;) 

 

1. "Zabawa zgadnij co to"

Dzieci rozpoznają przez dotyk, to co przygotował im rodzic (kiwi, cukierek, baton, jabłko, orzech w łupinie itp.) wszystkie produkty są w pudełku a dziecko ma zawiązane oczy. W nagrodę za odgadnięcie zagadki, dzieci  mogą zjeść/zatrzymać wylosowaną rzecz.

 

2. "Znikający owoc" -

Ustawiamy wybrane owoce w szeregu ok 5-6 sztuk. Dziecko się odwraca a rodzic chowa 1 owoc, dziecko odgaduje co zniknęło.

 

Jeżeli posiadaja Państwo w domu drukarkę zachęcamy do drukowania dzieciom kolorowanek ze strony www.e-kolorwanki.eu

 

Zachęcamy do obserwowania strony bedziemy zamieszczać tu propozycję zabaw. 

 

 

źródło: mojedziecikreatywnie.pl

           

                                                                                                                                        Justyna Giza

                                                                                                                                                 Jolanta Karaś

 

Urodziny!!!

Dzisiaj wspólnie z Szymonem świętowaliśmy Jego 5. urodziny. Naszemu Jubilatowi odśpiewaliśmy "Sto lat" i złożyliśmy serdeczne życzenia. Dziękujemy za słodki poczęstunek ;-)

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - Marzec

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA MARZEC 2020 W GRUPIE VI (DZIECI 3, 4-LETNIE)

 

 

Tematyka:

 

 1. 1.     Kubusiowi przyjaciele natury……….02 – 06.03.2020
 2. 2.      Dbamy o Ziemię…............................. 11 - 15.03.2020  
 3. 3.      Marcowa pogoda …………...…….... 18 - 22.03.2020
 4. 4.     Wiosenne przebudzenie …………..... 25 - 29.03.2020

 

Zadania:

 1. Nasze zabawy i zainteresowania: Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 2. Poznaję przyrodę. Ochrona przyrody

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrody: zatruwanie gleby, wody, wyrzucanie śmieci, niszczenie roślin,

- poznawanie sposobów troszczenia się o środowisko: nieziszczenie roślin, segregacja śmieci, porządkowanie miejsca zabaw, sprzątanie trawników.

 1. Poznajemy przyrodę. Wiosna – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsza ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy); poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.
 2. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 1. Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.
 2. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 3. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 4. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 5. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 1. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 2. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 3. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne.
 4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
 5. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego:
 • Poznanie siebie – dziecko określa, co lubi robić; określa, co robi dobrze; podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
 • Świat zawodów i rynek pracy - dziecko odgrywa różne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę; podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
 • Rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie - dziecko nazywa czynności, których lubi się uczyć.
 • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych - dziecko opowiada, kim chciałoby zostać; na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

Poznajemy instrumenty

Ostatnio nasza grupa miała zajęcia na temat instrumentów  muzycznych . Dzieci poznały tamburyno, janczary, grzechotkę, kołatkę oraz wiele innych instrumentów. Oczywiście każde dziecko miało możliwość zagrać na każdym z tych instrumentów. Następnie przeszliśmy do zabawy ruchowej, Pani wystukiwała wolny rytm z tamburyna dzieci maszerowały powoli na szybkie wydawanie dźwięku  biegały po całej sali co sprawiało wiele radości.

 

 

 

Bal karnawałowy 05.02.2020

Dzisiaj w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Nasze dzieci bawiły się wspaniale. 

 

 

                                                                                                                                     Justyna Giza

 

Zadania dydkatyczno - wychowawcze na luty 2020 roku

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  LUTY 2020 W GRUPIE IV (DZIECI 4-LETNIE)

 

 

Tematyka:

 1. Zimowe zabawy………..…………………..... 03 – 07.02.2020
 2. Zima i zwierzęta ……………………………...10 – 14.02.2020
 3. Muzyka wokół nas  …………...……..............17 – 21.02.2020
 4. Nie jesteśmy sami w kosmosie …………........24 – 28.02.2020

 

 

Zadania:

 

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie

Zimowe zabawy obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, poznanie wybranych sportów zimowych, poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Zima i zwierzęta – wzbogacanie wiadomości na temat wyglądu i sposobu przygotowania się wybranych zwierząt do zimy, zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania zwierząt leśnych zimą.

Muzyka wokół nas - zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów muzycznych, rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków otoczenia zimową porą,  poznanie roli muzyki w życiu człowieka, rozbudzanie zainteresowań muzyką.

Kosmoszdobywanie wiadomości na temat układu słonczego, rozbudzanie zainteresowań kosmosem.

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne.

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

 

 

 

 

 

Bal karnawałowy

Zapraszamy dzieci

na bal karnawałowy, który odbędzie się

w naszym przedszkolu

5 lutego br. (środa).

 

Prosimy Rodziców

o przygotowanie swoim Pociechom

kostiumów karnawałowych

Zabawy czas

W ostatnim czasie nasza grupa wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne. Dzięki temu pobyt w przedszkolu jest jeszcze fajniejszy. Nasze dzieci nie nudzą się ani przez chwilę;)

 

 

 

  

                                                                                                                                        Justyna Giza

Zadania dydaktyczno- wychowawcze na styczeñ 2020

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA STYCZEŃ 2019 W GRUPIE IV (DZIECI 4-LETNIE)

 

 

Tematyka:

 1. Kartki z kalendarza …………………..... 01 – 02.01.2020

 2. W krainie baśni………. ………................06 - 10.01.2020

 3. Zimo baw się z nami …………...……... 13 - 17.01.2020

 4. Moja babcia i mój dziadek …………..... 20 - 24.01.2020

 5. Ptasie pogotowie…………………………27 – 31.01.220

 

Zadania:

Wzmacnianie więzów w rodzinieOdczuwamy poczucie więzi z najbliższymi krewnymi, rozumiemy konieczność niesienia pomocy starszym. Poznajemy sposoby ciekawego spędzania czasu z babcią i dziadkiem, rozumiemy, że każdy ma prawo do rozwijania własnych zainteresowań oraz odpoczynku. Doskonalimy umiejętność wypowiadania się na określony temat, rozumiemy pojęcie „drzewo genealogiczne” w odniesieniu do własnej rodziny

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Poznajemy tradycje karnawałowe w Polsce i na świecie. Odczuwamy radość z wspólnych tańców i zabaw przy muzyce. Nabywamy umiejętność stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i względem siebie

Poznajemy różne gatunki ptaków, środowiska ich przebywania oraz zwyczaje i ciekawostki dotyczące ich życia

Znamy sposoby i niesiemy pomoc ptakom w okresie zimy

Rozpoznajemy i stosujemy nazwy gatunków ptaków żyjących w naszej okolicy

Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne .

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Jasełka 2019

Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana jest do kalendarza uroczystości organizowanych w naszym przedszkolu. W tym roku również postanowiliśmy w naszej grupie przeprowadzić tę uroczystość integrując dom rodzinny i przedszkole, wprowadzając nastrój świąteczny oraz pokazując rodzicom, babciom i dziadkom umiejętność prezentowania swoich umiejętności wokalno - recytatorskich. 

                                         fot. Jolanta Barszcz- Skowronek.

 

                                                                                                                                                    Jolanta Karaś

                                                                                                                                                      Justyna Giza

Mikołajki 2019

6 grudnia to dzień  pełen wrażeń. Po śniadaniu wyruszyliśmy autobusem na wycieczkę do Centrum Kongresowego w Lublinie na widowisko "Teatr baniek mydlanych". Po powrocie do przedszkola czekały na nas paczki od Świętego Mikołaja!!

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  Jolanta Karaś

                                                                                                                                  Justyna Giza 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na grudzień 2019

 

 

 

 

      Tematyka:

 1. Czy odwiedzi nas Św. Mikołaj? ………...... 02 – 06.12.2019

 2. Przygotowania do świąt ………................. 09 - 13.12.2019

 3. Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż ……... 16 - 20.12.2019

 4. Świąteczny czas .……………………….........  23 - 28.12.2019

 

 

 

 

Zadania:

 1. Wzmacnianie więzów w rodzinie – kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 2. Nasze rodziny. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym – przygotowanie i prezentowanie programu artystycznego, wspólne kolędowanie z przybyłymi gośćmi.

 3. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie –przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 4. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

 5. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.

 6. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

 7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 8. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

 9. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

 10. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne .

 11. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

 

Andrzejki - 29.11.2019

Dziś w naszej grupie obchodziliśmy Andrzejki, były tańce, hulańce i wróżby...

 

 

   

 

 

                                                                                                                                              Jolanta Karaś

                                                                                                                                              Justyna Giza

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada to dzień w którym swoje święto obchodziły wszystkie pluszowe Misie. Tego dnia każdy mógł pochwalić się swoim najlepszym przyjacielem i najlepsza przytulanką jaka jest Miś. 

 

 

 

                                                                                                                                         Justyna Giza

Przedszkolaki pamiętają!

W ostatnim czasie nasza grupa wybrała się na spacer, pod pomniki aby zapalić znicze. Dla dzieci to doskonała okazja by dowiedzieć się więcej o swojej miejscowości. 

.

 

                                                                                                                                                           J. Giza

Spotkanie z książką!

Nasze przedszkolaki miały ponownie możliwość wypożyczenia nowych ciekawych książek. Dziękujemy Pani Agnieszce z M-GBP w Bełżycach za wizytę. 

 

 

                                                                                                                                               Fot.  Justyna Giza

Przedstawienie "Pinokio"

 

 W piątek 8 listopada wybraliśmy się na wycieczkę do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na przedstawienie teatralne pt. "Pinokio" Dla naszej grupy był to pierwszy tego rodzaju wyjazd. Bajka bardzo nam się podobało a podroż autobusem była nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem.

 

 

    

 

 

                                                                                                                                          Justyna Giza

 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na listopad

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  LISOPAD 2019 W GRUPIE IV (DZIECI 4-LETNIE)

 

 

Tematyka:

 

 1. Moja rodzina...……………………………….04.11 – 09.11.2019 r.
 2. Mój dom ……………………………………....12.11 – 15.11.2019 r.
 3. Moje prawa i obowiązki……………………18.11.- 22.112019  r.
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo…………25.11.-29.11.2019 r.

 

Zadania:

 

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

-  utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy

-  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycia w grupie

-  samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych np. toaleta

-  zdejmowanie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu

-  spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem

-  rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw;   stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także, osób dorosłych w każdej sytuacji

-  aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

2.  Podawanie informacji na temat swojej rodziny:

-  podawanie informacji jak mają na imię członkowie rodziny bliższej i dalszej, jakie zawody wykonują rodzice.

-  opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie charakterystycznych cech wyglądu,

-  wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom

-  szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nie prze4szkadzanie im w czasie odpoczynku i pracy.

-  Wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

3. Nasze prawa i obowiązki;

-  poznanie znaczenia słów prawo, obowiązek

-  poznanie praw dziecka

-  poznanie obowiązków dziecka w przedszkolu i domu,

-  Dbamy o nasze zdrowie:

-  spożywanie zdrowej żywności, : warzyw, owoców, mięsa, ograniczenie spożycia słodyczy.

- ubieranie się stosowne do warunków atmosferycznych,

-  przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach , zabawach,

-  samodzielne ubieranie się i rozbieranie,

-  mycie zębów po posiłkach.

4. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

5. Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

6. Przeliczanie elementów w zakresie do 4

7. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

8. Rozwijanie mowy.

 

9. Rozwijanie sprawności manualnej.

10. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

11. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Pieczemy szarlotke

Ostatnie dni w naszej grupie miały smak owoców. Dzieci poznawały najpopularniejsze drzewa i krzewy owocowe wraz z owocami i bardzo chętnie wzbogacały swój kącik przyrody. Bardzo przyjemną kontynuacją zajęć badawczych i edukacyjnych było przygotowanie pysznej szarlotki z jesiennych jabłek. Dzieci   z ochotą przystąpiły do ścierania jabłek na tarce o grubych oczkach i przygotowały kruche ciasto. Pracy było dużo i wszystkie przedszkolaki miały jakieś ważne zadania do wykonania. Ale warto się było pomęczyć, bo smakowity zapach pieczonego ciasta oraz jego smak zrekompensował wszystkie trudy! Szarlotka wyszła wspaniała! Taka jaką możemy spotkać u wielu mam czy babć

 

 

 

Prace plastyczne w wykonaniu naszych przedszkolaków.

Nasze kochane przedszkolaki wykonały przepiękne prace plastyczne "Jesienne drzewa". Prace wyszły przepięknie, możemy je podziwiać na grupowej tablicy która znajduje się w szatni.

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  PAŹDZIERNIK 2019 W GRUPIE VI (DZIECI 4-LETNIE)

 

 

 

Tematyka:

 

 1. Idzie jesień przez … las, park…...……………….30.09.-04.10.2019 r.
 2. Idzie jesień przez … ogród i sad………………....07.10.-11.10.2019 r.
 3. Idzie jesień … do zwierząt…………………….....14.10.-18.10.2019 r.
 4. Idzie jesień z deszczem…………………………...21.10.-25.10.2019 r.
 5. Co z czego otrzymujemy………………………….28.10.-01.11.2019 r.

 

 

Zadania:

 

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

ü  utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy

ü  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycia w grupie

ü  samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych np. toaleta

ü  zdejmowanie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu

ü  spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem

ü  rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także, osób dorosłych w każdej sytuacji

ü  aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

2. Poznajemy przyrodę – jesień w lesie, parku:

ü  poznanie charakterystycznych cech późnojesiennej pogody

ü  poznanie znaczenia słów: las, park

ü  poznanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie

ü  oglądanie drzew, nazywanie, wyjaśnianie zjawiska usychania liści

ü  poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy)

3. Poznajemy przyrodę – jesień w sadzie i ogrodzie:

ü  poznanie znaczenia słów: sad, ogród,

ü  rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców; rozróżnianie owoców i warzywa za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,

ü  nazywanie przetworów z owoców i warzyw

4. Poznajemy przyrodę – jesień a zachowania zwierząt:

ü  rozpoznawanie i nazywanie zwierząt

ü  zdobycie wiedzy na temat życia i sposobu przygotowywania się zwierząt do zimy

5. Surowce i produkty spożywcze:

ü  poznanie wybranych rodzajów produktów, poznanie źródła ich pochodzenia

ü  rozpoznawanie wybranych produktów, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt

6. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

7. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

8. Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

9. Przeliczanie elementów w zakresie do 4

10. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

11. Rozwijanie mowy.

12. Rozwijanie sprawności manualnej.

13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

14. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Świętujemy Dzień Chłopaka

30 września  obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki złożyły naszym chłopcom życzenia by byli szczęśliwi i rośli duzi. Były także drobne upominki i oczywiście mnóstwo uścisków.  Był to dzień pełen wrażeń i dobrej zabawy :)  

 

 

 

Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole"
opis dokumentutypdata

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

pdf13-09-2019[ Pobierz ]
5 118 kB
Zadania dydaktyczno - wychowawcze na wrzesień

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA  WRZESIEŃ 2019 W GRUPIE IV (DZIECI 4 - LETNIE)

 

Tematyka:

 1. To jestem ja……………………………………02.09 - 06.09. 2019 r.
 2. Moja grupa……………….................................09.09 - 13.09. 2019 r.
 3. Moja droga do przedszkola.………….................16.09 - 20.09. 2019r.
 4. Idzie jesień…przez las,park………...…………23.09 - 27.09. 2019 r.

 

Zadania:

 1. Podawanie informacji o sobie:

- podawanie swojego imienia, nazwiska

- określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć

- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

- ściąganie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu w szatni

- zakładanie ubrań, butów

- korzystanie z toalety

- spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.

     2.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

– poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie.

     3.Środki transportu

- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

- zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

     4.Jesień

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści

- zbieranie owoców drzew,  wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy)

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy(odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

       5. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

       6. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

       7.Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

       8.Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia  przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na,              nad, pod, przed, obok, za.

       9.Przeliczanie elementów w zakresie 4. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

      10.Rozwijanie mowy.

      11.Rozwijanie sprawności manualnej.

      12.Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

      13.Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2019r

Dzisiaj (03.09.2019) świętowaliśmy 4 urodziny Piotrusia B.

 

Piotrusiu!

Z okazji Twojego święta 

dużo,zdrowia,radości,

mnóstwa prezentów i gości

przyjaźni wielkich i małych,

wielu przygód niebywałych

i uśmiechu promiennego

i wszystkiego...wszystkiego najlepszego!

Życzą dzieci i panie z grupy IV.

 

                                                                  

                                                                                                                         Fot.Marta Wójtowicz

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )