Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa IV

Zapraszamy na konsultacje:

Bożena Dziewicka: piątek godz: 16.00 - 16.30

Agnieszka Adamczyk: poniedziałek godz: 15.30 - 16.00

 

Ramowy rozkład dnia

w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach

 

Grupa IV (dzieci 4 - letnie)

 

 

 

7.30 – 8.00

Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

8.00 – 8.30

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe, czynności  higieniczno-porządkowe).

8.30 – 9.00

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

 

9.00 – 13.00

Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola

i nauczycieli specjalistów:

 • Katecheza: wtorek 11.00 – 11.30, piątek 10.00 – 10.30
 • Rytmika: środa 10.30 – 11.00, piątek 11.00 – 11.30
 • Język angielski: wtorek 12.30 – 13.00, czwartek 9.30 – 10.00
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa: poniedziałek 9.30 – 10.00
 • Gry i zabawy logopedyczne w grupie: czwartek 9.00 – 9.30

zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, w tym rewalidacja, pobyt na dworze (spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze), przygotowanie do obiadu.

- Czytanie: utwory z literatury dziecięcej (codziennie)

11.00 – 11.20

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

13.00

Obiad.

Po obiedzie

15.10

Czynności obsługowe, leżakowanie, przygotowanie do podwieczorku.

15.10 – 15.30

Podwieczorek.            

 

15.30 – 16.00

Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, praca indywidualna, pobyt na dworze. Porządkowanie sali.

Wycieczka 22. 06. 2017r.

Zwiedzamy Mini ZOO w Wojciechowie

 


 

 

 

chwila odpoczynku...

 

 

relaks na placu zabaw

 


 

 

                                                                                         Bożena Dziewicka

Tablica pamiątkowa z okazji 600-lecia Bełżyc - 13. 06. 2017r.

Uroczysty przemarsz ulicami miasta - odsłonięcie pamiątkowej tablicy

z okazji 600 lecia Bełżyc

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bożena Dziewicka

Urodziny Miłosza 13. 06. 2017r.

Sto lat !!! Wszystkiego co najpiękniejsze!!!

 

 

                                                                                        Bożena Dziewicka

Parada Młodości 12.06.2017r.

Uczestniczyliśmy w Paradzie Młodości maszerując barwnym korowodem ulicami miasta

  

                                                               Bożena Dziewicka

PRZEDSZKOLIADA - 05. 06. 2017r.

Pani Justyna Giza zorganizowała dla wszystkich przedszkolaków zawody sportowe

na stadionie CKFiS – PRZEDSZKOLIADĘ

Bawiliśmy się wspaniale!!! Na zakończenie wszyscy otrzymaliśmy „złote” medale

                                                                            Bożena Dziewicka

2/06/2017 Urodziny Agatki

Dzisiaj świętowaliśmy urodziny Agatki Wiślińskiej.

Po złożeniu życzeń i gromkim 100 lat Agatka poczęstowała nas pysznymi cukierkami.

 

lightbox  lightbox

                                                                                                                      Panie z gr. IV

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC

 

Tematyka:

 

 1. Moi rodzice…..…………………………………05. 06. - 09. 06. 2017 r.
 2. Wiosna na łące……………..…..……………....12. 06. - 16. 06. 2017 r.
 3. Taki sam, ale inny.……………..…………...….19. 06. -  23. 06. 2017 r.
 4. Nadchodzą wakacje…….……..……………….26. 06  -  30. 06. 2017 r.

 

Zadania:

 

1. Nasze rodziny – Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Podawanie informacji: jak mają na imię mama i tata.  Pełnienie ról społecznych – członkowie rodziny. Dzielenie się informacjami na temat życia w rodzinie, sposobów wspólnego spędzania czasu.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

2. Poznajemy przyrodę – Wiosna. Oglądanie kwitnących roślin – zwracanie uwagi na zawarte w nich piękno. Omawianie życia ptaków wiosną  - budowanie gniazd. Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. Poznanie wybranych owadów: pszczół, mrówek.

3. Nasza Ziemia. Poznawanie świata. Poznanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją. Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras( ubiór, mieszkania)Zwracanie uwagi na zabawy dzieci różnych rejonów świata, szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi różnych ras. Zwrócenie uwagi na równość praw wszystkich ludzi.

4. Jesteśmy Polakami. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej poprzez poznawanie wybranych rejonów Polski.

Nasz kontakt z techniką. Poznanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego i powietrznego.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów ( nieoddalanie się od opiekunów, bawienie się w miejscach niedozwolonych, rozmawianie z obcymi ludźmi, zbliżanie się do nieznajomych zwierząt, jedzenie nieznanych roślin)

6. Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw

7. Nasza edukacja matematyczna. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz przeliczania w dostępnym zakresie za pomocą liczebników głównych i porządkowych. Tworzenie zbiorów o określonej liczebności. Dodawanie i odejmowanie przez dokładanie lub odejmowanie elementów.

8. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

9. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach i zabawach, wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

10. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych.

11. Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć.

12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

13. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

14. Rozwijanie mowy.

15. Rozwijanie sprawności manualnej.

16. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

17. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

 

 

Projekt Bełżyce - oddziecięce poznawanie historii

Dzień Królewski

Królewski orszak - spacer alejkami osiedla mieszkaniowego

 

 

 

 

Na szlaku handlowym - handel

wycieczka na miejskie targowisko

 

 

Zabawy w kąciku handlowym

 


 

 

 

W dniu dzisiejszym przynieśliśmy zdjęcia starych Bełżyc

odszukaliśmy na osiedlu mieszkaniowym budynek ze starej fotografii i sprawdziliśmy co się teraz tam znajduje

 

 

 

Spotkanie z ekspertem panem Rakusiem mieszkańcem Bełżyc, który opowiadał dzieciom

jak to było dawniej w Bełżycach

 

Miejsca ważne dla moich rodziców

 


Nasze  drzewa genealogiczne

 

 

Urodziłem się w Bełżycach

 

 

 

 

Moje imię i nazwisko

dzisiaj dzieci zaczęły dzień od oglądania swoich zdjęć

 

 

 


 


 

 

 

 

Mieszkam w Bełżycach

 

 

 

 

 

Moja praca domowa

 


Powstawanie makiety Bełżyc

 

 

 

Dzień Dziecka

Spotkanie z Tygryskiem

 

 

 

 

                                                                                                                           Bożena Dziewicka

 

Urodziny przedszkolaków

Sto lat i dużo radości !!!

Emilka

 

 

 

Łucja

 

 

 

Hania

 

 

 

Ania

 

 

 

                                                                                                  Bożena Dziewicka

Konkurs plastyczny "Moja przestrzeń ..."

Dzieci zdobyły nagrodę w wysokości 1000zł

 

 

 

Dziękujemy za nagrodę !!!

                                                                                                   Bożena Dziewicka

Spotkanie autorskie - 10.05.2017r.

W naszym przedszkolu gościł Pan Zbigniew Dmitroca - autor książek dla dzieci 

 

 

                                       

                                                                                                              Bożena Dziewicka

Sadzenie dębów na 600 - lecie Bełżyc 05. 05. 2017 r.

 

Dzisiaj wyszliśmy do naszego ogrodu, aby w towarzystwie Pani dyrektor Jolanty Barszcz - Skowronek i zastępcy Burmistrza Bełżyc - Pana Marcina Olszaka,

posadzić swój dąb z okazji 600 - lecia istnienia miasta Bełżyce. 

 

 

                                                                                                                   Bożena Dziewicka

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc maj

 

Tematyka

 

 1.  Moja Ojczyzna………………………………….....01. 05. - 05. 05. 2017 r.
 2.  Jestem Europejczykiem………..……………... 08. 05. - 12. 05. 2017 r.
 3.  Bezpieczne przedszkole.……………….…......15. 05. -  18. 05. 2017 r.
 4.  Projekt Bełżyce- moje miasto…….…...…….19. 05  -  02. 06. 2017 r.

Zadania

 

1. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Poznawanie ważniejszych regionów naszego kraju, znajdujących się tam bogactw naturalnych. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.

2. Polska w Europie. Zainteresowanie Unią Europejską. Wyjaśnienie znaczenia zdań: Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem, wyjaśnienie, jakie znaczenie ma dla Polski przynależność do UE, poznanie nazw wybranych państw  należących do Unii Europejskiej.

3. Poznanie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa. Nasze bezpieczeństwo na co dzień:

 poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach, poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu

5. Projekt: Bełżyce- moje miasto. Budzenie zainteresowań własnym miastem, poznanie najbliższej okolicy, wybranych zabytków, ciekawych ludzi, miejscowych legend.

6. Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw

7. Nasza edukacja matematyczna. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz przeliczania w dostępnym zakresie za pomocą liczebników głównych i porządkowych. Tworzenie zbiorów o określonej liczebności. Dodawanie i odejmowanie przez dokładanie lub odejmowanie elementów.

8. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

9. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach i zabawach, wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

10. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych.

11. Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć.

12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

13. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

14. Rozwijanie mowy.

15. Rozwijanie sprawności manualnej.

16. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

17. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

 

Piknik ekologiczny - 27. 04. 2017r.

 Dzisiaj  uczestniczyliśmy w Pikniku ekologicznym z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi 

" Kochajmy naszą Ziemię - każdy człowiek potrafi czegoś dokonać"

Pogoda nam nie dopisała, aby wykonać nasze prace na dworze, ale wykonaliśmy je w sali przedszkolnej.

Tak powstały nasze ekologiczne plakaty...

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Bożena Dziewicka

Spotkanie Wielkanocne 07.04. 2017 r.

Oglądaliśmy piękne przedstawienie w wykonaniu starszych przedszkolaków z grupy VII, wprowadzające w atmosferę Świąt Wielkanocnych

 

 

 

 

 

 

                                  GRATULUJEMY !!!  DZIECI Z GRUPY IV  Bożena Dziewicka

Konkurs plastyczny " Uroki mojej miejscowości"

Dzieci,  których prace plastyczne zakwalifikowały się na wystawę

 

                                        

                                                                                                      Bożena Dziewicka

Przegląd Piosenki Przedszkolnej 04. 04. 2017 r.

 

W Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbył się XII  Przegląd Piosenki Przedszkolnej pt. "Przyroda w piosence" organizowany przez nasze przedszkole.

 Oglądaliśmy występy małych artystów z wielu przedszkoli. Na początku wystąpiły dzieci z naszego koła wokalno-tanecznego pod kierunkiem pani Urszuli Wnuk, do którego należą m.in. Alicja Pachuta, Łucja Skraińska, Wiktoria Gołaś, Wiktor Kowalczyk, Tobiasz Bednarczyk

 

 

 

 

Grupę IV reprezentowali Alicja Pachuta i Piotr Madej w piosence "Wiosenna piosenka"

 

 

 

 

Ponadto podczas tej imprezy miało miejsce rozstrzygnięcie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

"Uroki mojej miejscowości"

Prace plastyczne w wykonaniu Łucji Skraińskiej, Weroniki Gołaś i Miłosza Dudy zostały zakwalifikowane

na wystawę pokonkursową.

 

                                               

                                                                GRATULUJĘ !!!   Bożena Dziewicka 

 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc kwiecień

  

 

Tematyka:

 

 

 1. Wielkanocne tradycje…………………………03. 04. - 07. 04. 2017 r.
 2. Wielkanoc…………………………………….....10. 04. - 14. 04. 2017 r.
 3. Dzień Książek…………………………………...18. 04. -  21. 04. 2017 r.
 4. Dbamy o Ziemię………………………………...24. 04  -  28. 04. 2017 r.

 

Zadania:

 

 

1. 2. Nasze rodziny: Wzmacnianie więzów w rodzinie

     - kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Wielkanocy.

3. Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła wiedzy     

    i przeżyć, organizowanie kącików książek.

4. Poznaję przyrodę. Ochrona przyrody

    - poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrody: zatruwanie gleby, wody, wyrzucanie    

    śmieci, niszczenie roślin,

    - poznawanie sposobów troszczenia się o środowisko: nieziszczenie roślin, segregacja    

    śmieci, porządkowanie miejsca zabaw, sprzątanie trawników.

5. Poznajemy przyrodę – wiosna. Oglądanie kwitnących roślin – zwrócenie uwagi na ich   

    piękno.

6. Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw

7. Nasza edukacja matematyczna. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz przeliczania    

    w dostępnym zakresie za pomocą liczebników głównych i porządkowych. Tworzenie

    zbiorów o określonej liczebności. Dodawanie i odejmowanie przez dokładanie lub  

    odejmowanie elementów.

8. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

9. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze   

    roku, przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach i zabawach,

    wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

10. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych.

11. Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć.

12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

13. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

14. Rozwijanie mowy.

15. Rozwijanie sprawności manualnej.

16. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

17. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładzmy zielony kącik

 

 

 

                                                                                                                             Bożena Dziewicka

 

Pożegnanie zimy i powitanie wiosny

A ty zimo uciekaj, za górkę za las

I nie marudź, nie zwlekaj - już na wiosny czas!!!

  

 

                                                                                                                            Bożena Dziewicka

Śniadanie inaczej

Samodzielnie robimy sobie kanapki - ale smaczne!!!

 

 

 

 

                                                                                                                            Bożena Dziewicka

Zwierzęta prehistoryczne

Zabawy z dinozaurem

 
                                                                                                                            Bożena Dziewicka

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - 24.02.2017r.

W ramach akcji "Cała Polska czyta Dzieciom" gościliśmy w naszym przedszkolu Panią Alicję Czerniec, która jest pracownikiem Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Nasz gość czytał nam piękne bajki. Dziękujemy za miłe spotkanie :)

 

 

                                                                                               Bożena Dziewicka

Przedstawienie teatralne 23. 02. 2017 r.

Miejski Dom Kultury w Bełżycach  - przedstawienie pt. "Czarodziejskie jabłko"

 

 

Oczekując na spektakl, mieliśmy okazję obejrzeć wystawę związaną z obchodami 600-lecia Bełżyc

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Bożena Dziewicka

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc marzec

 

Tematyka 

 

 1. AKADEMIA AQUAFRESH  …………………........ 27. 02. - 03. 03. 2017 r.
 2. Kubusiowi Przyjaciele Natury…………………..06. 03. - 10. 03. 2017 r.
 3. Zwierzęta prehistoryczne………………………13. 03. - 17. 03. 2017 r.
 4. Wiosna tuż – tuż………………………………….20. 03 - 24. 03. 2017 r.
 5. Nadeszła wiosna………………………………….20. 03 - 24. 03. 2017 r.

 

Zadania  

 

1. Dbałość o higienę: Budowanie świadomości konieczności dbania o higienę jamy ustnej. (Akademia Aquafresh- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków).

2. Kubusiowi Przyjaciele Natury – realizacja programu. Budowanie świadomości wśród dzieci o potrzebie dbania o przyrodę. Kształtowanie wrażliwości na otaczający świat, szacunku do świata zwierząt i roślin.

3. Poznajemy przyrodę – poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (olbrzymie paprocie) występujących w czasach prehistorycznych.

4. Poznajemy przyrodę – wiosna. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, powracające pierwsze ptaki – skowronek, bocian, jaskółka, pojawiające się pierwsze kwiaty: przebiśniegi, krokusy. Poznawanie zwiastunów wiosny: kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach.

5. Poznajemy przyrodę – wiosna. Oglądanie kwitnących roślin – zwrócenie uwagi na ich piękno. Omawianie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd.

6. Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw

- wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

7. Nasza edukacja matematyczna. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz przeliczania w dostępnym zakresie za pomocą liczebników głównych i porządkowych.

Nabywanie umiejętności tworzenia kolekcji.

8. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie. Pomaganie kolegom, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

9. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach i zabawach, dotlenianie organizmu, wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

10. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków

-prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

11. Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć − udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

13. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

14. Rozwijanie mowy.

15. Rozwijanie sprawności manualnej.

16. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

17. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Koncert muzyczny 22.02.2017r.

W dniu dzisiejszym wysłuchaliśmy koncertu muzycznego pt. "Bajki Ezopa". Bardzo nam się podobało :)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Przedstawienie teatalne 06. 02. 2017 r.

 

 

W dniu dzisiejszym aktorzy z Krakowa wystawili dla nas bajkę pt."Czerwony Kapturek"

 

 

 

 

                     

                                                                                                              Bożena Dziewicka

Urodziny Wiktora 02. 02. 2017 r.

 

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy urodziny Wiktora

 

 

                                                                                                                                                   Bożena Dziewicka

 

Bal karnawałowy 01. 02. 2017 r.

  Wielki Bal Przebierańców

Dziś w przedszkolu śpiew i tańce ...(...)

Prezentacja strojów

 

 

 

Wszyscy świetnie się bawimy i wyjątkowo wyglądamy

 

 
 

Chwila odpoczynku i zabawa trwa dalej

 

 

 

 

 

 

 Bawiliśmy się wspaniale!:+)

                                                                                      Bożena Dziewicka

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc luty

 

 

Tematyka

 

 1. W karnawale same bale…………………... 30. 01. - 03. 02. 2017 r.
 2. Czy jesteśmy sami w kosmosie ?…………06. 02. - 10. 02. 2017 r.
 3. Poznajemy zwierzęta…………………….... 13. 02. - 17. 02. 2017 r.
 4. Tak mija czas……..……..………………......20. 02. - 24. 02. 2017 r.

 

 

Zadania

 

1. Nasze zabawy i zainteresowania

Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw

-   wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

W świecie sztuki – Muzyka

Wyrażanie muzyki ruchem

- uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,

- rytmiczne poruszanie się przy muzyce

 2. Nasza Ziemia. Poznawanie świata. Poznawanie wybranych nazw Układu Słonecznego np. Wenus, Merkury; słuchanie ciekawostek na ich temat, gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem. Poznawanie zawodów związanych z kosmosem np.: kosmonauty, astronoma.

3. Poznajemy przyrodę. Poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych, poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt, dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych w bezpośredniej obserwacji. Ochrona przyrody, wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione.

4. Nasza edukacja matematyczna. Organizacja przestrzeni i czasu. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodni, miesięcy; nazywanie pór dnia: rano, południe, wieczór, noc.

5. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie. Pomaganie kolegom, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

6. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach i zabawach, hartowanie i dotlenianie organizmu, wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Nasze zabawy i zainteresowania: organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw z   wykorzystaniem zabawek i różnych przedmiotów. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela dających dziecku satysfakcję i radość.

8. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

9. Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć − udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

11. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

12. Rozwijanie mowy.

13. Rozwijanie sprawności manualnej.

14. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

15. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

16. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

 

Urodziny Tobiasza 03. 01. 2017r.

 

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy urodziny Tobiasza

 

 

                                                                                   Bożena Dziewicka

Urodziny Jagody 02. 01. 2017r.

 

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy urodziny Jagody

 

 

 

                                                                                                                       Bożena Bziewicka

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na styczeń

Tematyka:

 

 1. W krainie baśni..………………………….02 - 06.01. 2017 r.
 2. Ptaki zimą………….…………………..….09 - 16.01. 2017 r.
 3. Zimo baw się z nami……………………. .16. - 20.01. 2017 r.
 4. Zimno coraz zimniej……..……………….23. - 27.01. 2017 r. 

 

Zadania:

 

 1. Nasze rodziny: organizowanie świąt o charakterze rodzinnym. Wzmacnianie więzów w rodzinie: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, wzajemne okazywanie sobie uczyć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 2. Nasza grupa: współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie. Pomaganie kolegom, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
 3. Nasza edukacja matematyczna: kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, posługiwanie się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 4. Dbamy o nasze zdrowie: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach i zabawach, hartowanie i dotlenianie organizmu, wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 5. Nasze zabawy i zainteresowania: organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw z   wykorzystaniem zabawek i różnych przedmiotów. Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela dających dziecku satysfakcję i radość.
 6. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 7. Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć − udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 9. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 10. Rozwijanie mowy.
 11. Rozwijanie sprawności manualnej.
 12. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
 13. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 14. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
Projekt Boże Narodzieńie tydzień II

Drugi tydzień projektu.

Dzień 6

Rozpoczęliśmy od sprawdzenie pracy domowej w której prezentowaliśmy "gwiazdki dobroczynności", z których wykonaliśmy łańcuch na choinkę.

 

lightbox

 

Tego samego dnia ubraliśmy wspólnie choinkę...

lightbox

 

 

lightbox

Dzień 7

Tego dnia było pysznie. Sami upiekliśmy pierniczki, które później oczywiście zjedliśmy :)

 

lightbox lightbox

lightbox lightbox

 

Dzień 8

Nakrywamy do świątecznego stołu :) Zaprezentowaliśmy przyniesione potrawy, przygotowaliśmy wspólnie stół, podzieliliśmy się opłatkiem i przy dźwiękach kolęd wspólnie ucztowaliśmy :) Było pysznie. Serdecznie dziękuje za zaangażowanie rodziców i babć :)

 

lightbox lightbox

lightbox lightbox

lightbox lightbox

lightbox lightbox

 

Dzień 9

W tym dniu było przekazanie darów przynoszonych przez dzieci do przedszkola w Ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zebraliśmy 24 kg makaronu, 9,5 kg słodyczy, 0,4 kg kaszy :)

 

lightbox lightbox

lightbox

 

Dzień 10

Pomagamy braciom mniejszym. Oglądaliśmy, segregowaliśmy i porównywaliśmy przyniesione nasiona. Wykonaliśmy wspólnie karmniki z przyniesionych nasion, które zawiesiliśmy na choince która rośnie na placu przedszkolnym.

 

lightbox lightbox

lightbox lightbox

lightbox lightbox

Tego samego dnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu poprzez rozświetlenie choinki i wspólne kolędowanie :)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

 

 

 

Kącik projektanta

Efekty naszej pracy  

 
 

                                                                                                                Bożena Dziewicka

Ozdoby choinkowe

Prezentacja ozdób choinkowych z „dobrym słowem”  

odczytywanie słów i omawianie ich znaczenia

 

 

 

Kolorowe ozdoby choinkowe – spotkanie z ekspertem wykonującym ozdoby na choinkę

Panią Urszulą Pioś 

Pani ekspert wykonała dla nas reniferka

 


 

Dziękujemy!!!

 

Pora na pracę twórczą - samodzielne wykonanie bombki na  choinkę

 

 

 

 

 

Oto efekty naszej pracy

 

 

 

Ale ładne!!!

                                                           Bożena Dziewicka

Spotkanie z darczyńcą

   Sprawdzenie pracy domowej - rozmowa w oparciu o portrety ludzi lub zwierząt,

którzy spotkali dobroczyńcę


wraz z rodzicami pomagamy innym, zbieramy dary- jesteśmy darczyńcami

 

uczymy się pomagać potrzebującym

 

 

wykonaliśmy świąteczne kartki, które wręczymy najbliższym

 

                                                                                                                                                 Bożena Dziewicka

Przedstawienie teatralne

Przedstawienie teatralne pt. „Tańcząca choinka” w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach

 


w oczekiwaniu na przedstawienie

 

przedstawienie trwa...

 

aktywnie uczestniczymy - jesteśmy aktorami

                                                                                                                           Bożena Dziewicka

Wizyta Mikołaja - 6 grudzień

Spotkanie z Mikołajem - długo wyczekiwany gość!

 


 

 

 

 

                                                                                                                       Bożena Dziewicka

Boże Narodzenie – dziecko w świecie wartości i tradycji (projekt edukacyjny )

Wykonanie mapy kategorialnej: dziecko w świecie wartości i tradycji 

 

 

                       ,,Sokole oko”-w jaki sposób możemy pomagać innym w oparciu o literaturę

dziecięcą,obrazki, wydarzenie w którym dostrzegamy pomoc ludziom, bądź zwierzętom

 

 

 

                                                                                                                             Bożena Dziewicka

 

Projekt Boże Narodzenie PRACE DOMOWE

PROJEKT

Boże Narodzenie. Dziecko w świecie wartości i tradycji

PRACE DOMOWE DLA DZIECI I RODZICÓW

 

Data

Polecenie

 

05.12.2016

poniedziałek

(na wtorek)

 

Wywiad z rodziną na temat W czym mogę pomóc w domu?

 

 

06.12.2016

wtorek

(na środę)

 

Przynieść starą płytę CD.

 

 

07.12.2016

środa

(na czwartek)

 

Narysować portrety osób, zwierząt, które spotkały dobroczyńcę.

 

08.12.2016

czwartek

(na piątek)

 

Wykonanie ozdoby choinkowej z dobrym słowem.

 

 

09.12.2016

piątek

(na poniedz.)

 

Sprzątanie w domu nagrodzone gwiazdką dobroczynności

wykonaną przez rodziców

(na gwiazdce napisać, co dziecko zrobiło).

 

 

12.12.2016

poniedziałek

(na wtorek)

 

Przynieść fartuszek kuchenny i foremki do pieczenia pierników.

 

 

 

13.12.2016

wtorek

(na środę)

 

Przynieść potrawy wigilijne na świąteczny stół.

 

14.12.2016

środa

(na czwartek)

 

Świąteczne plany naszej rodziny - rozmowa.

 

 

15.12.2016

czwartek

(na piątek)

 

Przynieść nasiona (np. słonecznik, dynia, rzepak, proso oraz zboża), orzechy, słoninę na karmniki.

 

Zadania ddydaktyczno - wychowawcze na grudzień

Tematyka:

 

 1. Projekt Boże Narodzenie………………………………….05.12. - 09.12. 2016 r.
 2. Projekt Boże Narodzenie…………..…………….…..….12.12. - 16.12. 2016 r.
 3. Święta tuż – tuż…………………….....................…. .19.12. - 23.11. 2016 r.
 4. Zabawy na zimowy czas………...................….…….27.12. - 30.12. 2016 r.

 

Zadania:

 

 1. Realizacja projektu „Boże Narodzenie” (metoda projektów). Nacisk na samodzielną pracę dzieci i umożliwienie im korzystania z różnych źródeł informacji. Kształtowanie u dzieci samodzielności, odpowiedzialności, podejmowania decyzji, dokonywania samooceny, wyrażania własnych opinii, słuchania innych osób. Zdobywanie wiedzy o świecie przyrodniczo-społecznym w praktyce, samodzielnie.

 

 1. Nasze rodziny: organizowanie świąt o charakterze rodzinnym. Wzmacnianie więzów w rodzinie: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, wzajemne okazywanie sobie uczyć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 2. Nasza grupa: współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie. Pomaganie kolegom, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
 3. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 4. Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć − udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 5. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 6. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 7. Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna: określanie położenia                   przedmiotów w przestrzeni,  rozwijanie umiejętności klasyfikowania poprzez segregowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę – kolor lub kształt. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4. Doskonalenie umiejętności porównywania liczby w dwóch zbiorach (o ile więcej, o ile mniej?, rozwijanie umiejętności dodawania elementów.
 8. Rozwijanie mowy.
 9. Rozwijanie sprawności manualnej.
 10. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
 11. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 12. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
Cała Polska Czyta Dzieciom

Kolejne spotkanie w ramach akcji: "Cała Polska Czyta Dzieciom".

Naszym gościem była Pani  Magdalena Widelska - Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki

Publicznej w Bełżycach

                                                                  Bożena Dziewicka 

25 listopada

Za nami dzień pełen wrażeń, ponieważ obchodziliśmy dzisiaj Dzień Pluszowego Misia oraz andrzejki. Na samym początku przywitaliśmy nasze misie, klasyfikowaliśmy je według wielkości i koloru, tańczyliśmy...i przyszedł magiczny czas wróżb. Kręciliśmy między innymi kołem szczęścia, losowaliśmy fanty i duuużo dowiedzieliśmy się o naszej przyszłości :) we wszystkich zabawach towarzyszyły nam misie. Tańczyliśmy i bawiliśmy się fajnie razem :)

 

lightbox 

 

lightbox

 

lightbox

 

 lightbox

 

lightbox lightbox

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Zabawy matematyczne

Kolorowe kalosze

 

Para-nie para:  stosowanie pojęcia ,,para kaloszy’’

 

 

 

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy – wielkości lub koloru.  

                                                                                                                          Bożena Dziewicka

Jesienna aura

Gdy deszcz pada i pada...

 


przeliczam liczebnikiem głównym i porządkowym, układam od największej do najmniejszej kropli 

 

wesoła zabawa - spadające krople


wiem, co chroni mnie przed deszczem


 

zabawa plastyczna - deszczowe krople

                                                                                                               Bożena Dziewicka

Urodziny Wiktora Hwrmanowicza 21.11.2016r.

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy czwarte urodziny Wiktora

 

                                                                                                                                          Bożena Dziewicka

Cukier Lukier

17 listopada wybraliśmy się na wycieczkę do cukierkowni w Lublinie - Cukier Lukier. Poznaliśmy proces powstawania cukierków, dowiedzieliśmy się z czego są zrobione i że to nie taka prosta sprawa... a na koniec każdy sam przygotował własnego lizaka, zobaczcie sami :)

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Bożena Dziewicka

Poznajemy urządzenia elektryczne

Wycieczka do przedszkolnej kuchni: zapoznanie  z wybranymi urządzeniami elektrycznymi, nazywanie oglądanych urządzeń, przyglądanie się pracy kucharek

 

Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

 

                       

Maszynka do mielenia mięsa na pyszne kotleciki, mniam...    Tu się miesza ciasto naleśnikowe         

 

                      

                         Patelnia elektryczna        Winda: pomoc pani Alusi - jedzie czerwony barszczyk

 

                      

     Czyste naczynia

                                                                                   Bożena Dziewicka

 

11 listopada

Samodzielnie wykonaliśmy chorągiewki z okazji Święta Niepodległości :)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Rodzinne czytanie

Naszym gościem była mama Wiktora Kowalczyka, która przeczytała nam opowiadanie "O smoku wawelskim". Na zakończenie Wiktor poczęstował wszystkie dzieci cukierkami. Nasze spotkania cieszą się powodzeniem, zapraszamy kolejnych gości :)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na listopad

Tematyka:

 

 1. Domy i domki…………..…….………….31.10 - 04. 11. 2016 r.
 2. Nasza Ojczyzna..…………….……..…..07.11 - 11. 11. 2016 r.
 3. Urządzenia elektryczne………………. 14.11. - 18.11. 2016 r.
 4. A deszcz pada i pada………………..…21.11. - 25.11. 2016 r.
 5. Dbamy o zdrowie………....…………….28.11. – 02.11. 2016 r.

 

Zadania:

 

 1. Nasza miejscowość, nasz rejon. Poznanie swojej miejscowości; określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś); poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; poznanie na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i dziś. Nasz kontakt z techniką. Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne; uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych, budowanie z naturalnych materiałów.
 2. Nasz kontakt z techniką. Doświadczenia konstrukcyjno- techniczne ;bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, np.: telewizor, komputera, odkurzacza; poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi. Urządzenia gospodarstwa domowego. Dostrzeganie roli urządzeń w ułatwianiu pracy ludziom, poznanie zasad działania wybranych urządzeń np.: odkurzacza, miksera, , zasady bezpiecznego korzystania z nich.
 3. Poznajemy przyrodę. Jesień. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
 4. Dbamy o nasze zdrowie. Zdrowa żywność. Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału ( ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów,), picie kompotów, soków, (ograniczenie napojów gazowanych; przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw. Dbałość o higienę; przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych; dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach. Zapobieganie chorobom; systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.
 5. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 6. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 7. Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć − udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 9. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 10. Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za. Przeliczanie elementów w zakresie 4. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.
 11. Rozwijanie mowy.
 12. Rozwijanie sprawności manualnej.
 13. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
 14. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 15. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
Przedstawienie teatralne 07. 11. 2016 r.

"Jaś i Małgosia" - bajkę wystawili aktorzy z Krakowa

czekamy na przedstawie

 

 

Przedstawienie trwa...

 

 

 

Koniec bajki

 

 

                                                                                                      Bożena Dziewicka

Zabawy matematyczne

 Liczymy z wymienieniem kolejnych liczebników głównych, układamy, porównujemy, określamy równoliczność

 

 

   

   

   

                                                                    Bożena Dziewicka

 

Jesienne zabawy

 Wyprawa po jesienny bukiet: szukamy ładnych liści, zbieramy, przeliczamy - bukiet z 5 listków

 

  

 

   

 

  

 

                                                                           Bożena Dziewicka

Nasze obowiązki

Dyżurnym być - to ważna sprawa

 

 

Nakrywamy...

 

 

Przeliczamy, wybieramy, co najpierw, a  co potem?

 

 

Serwetki składamy, a potem z nich korzystamy

 

 

                                                                                                                    Bożena Dziewicka

Rodzinne czytanie

W tym tygodni (02.11.2016r.) gościliśmy mamę Łucji, która przeczytała nam opowiadanie Renaty Piątkowskiej Najwierniejsi przyjaciele- Niezwykłe psie opowieści. Bardzo nam się podobało i słuchaliśmy z wielkim zaciekawieniem a po wszystkim kosztowaliśmy pyszne cukiereczki :)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Zabawy z inicjatywy nauczyciela

Ćwiczymy sprawność manualną, spostrzegawczość, sprawność ruchową, wiemy gdzie położyć klocek, rozwijamy wyobraźnię i pomysłowość, liczymy i układamy

          

  

 

  

  

                                                                                                          Bożena Dziewicka

                                                                            

Cała Polska Czyta Dzieciom

Za nami kolejne spotkanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tym razem naszym gościem była pani Marzena Dzidoch - Naczelnik Urzędu Pocztowego w Bełżycach czytając nam opowiadanie "Lenka ratuje Pana Ciekawskiego" Anety Krelle - Nich.

 

lightbox

 

Agnieszka Adamczyk

Zabawy z inicjatywy dzieci

Bawimy się według własnych pomysłów, zainteresowań i potrzeb

 

 

  

  

  

                                                                     Bożena Dziewicka

Pasowanie na przedszkolaka 26. 10. 2016 r.

 

Pani Dyrektor Jolanta Barszcz - Skowronek uroczyście przyjęła w poczet przedszkolaków naszych nowych kolegów

 

            

                     

                            Jesteśmy gotowi ...                                                 Zadanie wykonane

 

 

Natalka

 

 

Oskar

 

     

 

                    

 

                                                                                              Jesteśmy przedszkolakami !!!

                                                                                 Gratulujemy prawdziwym przedszkolakom

 

Bożena Dziewicka

Wypożyczanie książek

 Kolejne spotkanie z Panią Agnieszką Zasadą

 

 

Jaką książkę wypożyczę?

 

  

 

 

Już wiem !

 

  

 

                                                                                                     Bożena Dziewicka

 

Pierwsze spotkanie "Rodzinnego czytania" 19.10.2016r.

W dniu dzisiejszym gościliśmy mamę Mai, która przeczytała nam bajkę o "Złotowłosej i trzech niedźwiedziach". Na zakończenie spotkania Majeczka poczęstowała wszystkie dzieci pysznymi cukierkami. Dziękujemy za odwiedziny :)

 

lightbox

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Warzywa smaczne i zdrowe

 Rozpoznajemy i nazywamy warzywa

 

                      

                        

                      

                     

 

Wielki rwetes jest u Kasi, bo kapustę Kasia kwasi !!!

 

                    

                      

                      

                      

                                           

 

                                            

 

                                                                                                                                              Bożena Dziewicka

Rodzinne czytanie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

rodziców, dziadków, ciocie, wujków, rodzeństwo

do udziału w spotkaniach pt. "Rodzinne czytanie"

organizowanych raz w miesiącu lub częściej :)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pań z grupy.

ZAPRASZAMY ! ! !

Sałatka owocowa

Na zakończenie owocowego tygodnia Wspólnie wykonaliśmy sałatkę owocową. Każdy z nas miał możliwość skomponowania ulubionych owoców, które doprawialiśmy sokiem z cytryny oraz pysznym miodem :) Mniam bomba witaminowa wszystkim smakowała.

 

lightbox

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Święto drzewa 10. 10. 2016 r.

  Dzisiaj obchodziliśmy "Święto Drzewa", z tej okazji wykonaliśmy wspólnie "Jesienne drzewa"

Oto efekty naszej pracy

 

 

       

 

Zabawy wokół drzew

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  Ale zabawa  !!! :+)

                                                                                                                                                                                         Bożena Dziewicka

Zabawy w słońcu

Łapiemy jesienne chwile...

 

lightbox

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Mali pomocnicy

Dzięki wspólnej pracy powstaje kasztanowy ludzik :)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Urodziny Filipa 08.10.2016r.

Dzisiaj razem z naszym Filipkiem świętowaliśmy jego urodziny :)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Spotkanie z książką

5 października odwiedziła nas p. Agnieszka Zasada z Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach i tym samym rozpoczęliśmy wypożyczanie książek :)

 

lightbox

 

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Taniec z chusteczką

Nawet gdy za oknem pada my się wcale nie nudzimy i wesoło sobie tańczymy.

 

lightbox

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Jesienne drzewa..

Przed nami Dzień Drzewa (10.10) z tej okazji wykonaliśmy jesienne drzewa. Tło zrobiliśmy suchymi pastelami (zabawa była kolorowa), natomiast pień drzewa to nasze dłonie przyozdobione kolorowymi listkami.

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Nasz nowy kolega :)

Od środy (05.10.2016r.) mamy nowego kolegę Oskara. Witamy Cie bardzo serdecznie Oskarku!

 

lightbox

Panie z gr IV

Spacer po sadzie

Za oknem pada, ale to nam nie przeszkadza by się wybrać do sadu i pozbierać trochę owoców. Świeżo zerwane smakują naprawdę wyśmienicie ;) Podczas opowieści ruchowej towarzyszyła nam muzyka A. Vivaldi Cztery pory roku- Jesień.

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Owocowe rytmy

Rytmy kojarzą nam się z muzyką, jednak w naszej grupie rytmy stały się podstawowym wyznacznikiem zajęć matematycznych. Dotyczyły one dostrzegania regularności rytmu w serii ułożonych owoców.

 

lightbox  lightbox

 

lightbox   lightbox

Agnieszka Adamczyk

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na październik

Tematyka:

 

 1. Jesień w sadzie…………………………03.10 - 07. 10. 2016 r.
 2. Dary ogrodu…………………..………..10.10 - 14. 10. 2016 r.
 3. Nasze rodziny…………………………. 17.10. - 21.10. 2016 r.
 4. Nasi ulubieńcy …………………..…..…24.10. - 28.10. 2016 r.

 

Zadania:

 

 1. Jesień rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku, rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozpoznawanie ich za pomowzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 2. Obserwowanie środowiska przyrodniczego zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie: zbieranie owoców drzew, wzbogacenie kącika przyrody.
 3. Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Jak nazywają się rodzice. Nazywanie dalszych i bliższych członków rodziny. Podawanie informacji jakie zawody wykonują poszczególni członkowie rodziny.
 4. Poznajemy przyrodę. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowlane w domu. Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 5. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 6. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 7. Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć − udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 9. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 10. Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.
 11. Przeliczanie elementów w zakresie 4. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.
 12. Rozwijanie mowy.
 13. Rozwijanie sprawności manualnej.
 14. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.
 15. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.
 16. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
Dzień chłopaka 30.09

W dniu dzisiejszym świętowaliśmy z naszymi chłopcami ich święto. Dziewczynki z tej okazji przygotowały dla chłopców słodką niespodziankę.

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Jesienne jeże

Na rozpoczęcie jesieni wykonaliśmy "Palczaste jeże". Zabawa malowania farbami była bardzo udana ;)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Trochę historii

Włączając się w obchody 600 lecia Bełżyc wzięliśmy udział w zajęciach podczas których obejrzeliśmy prezentację multimedialną ze zdjęciami naszego miasta dawniej i dziś oraz rozmawialiśmy na temat naszego herbu. Uzupełniliśmy również pocztówki jubileuszowe.

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

W poszukiwaniu jesieni...

Poszukiwania jesieni w naszym ogrodzie przedszkolnym :)

 

lightbox

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Sygnalizator świetlny

Przez cały tydzień rozmawialiśmy o ruchu drogowym. Na zakończenie zdobywania naszej wiedzy wykonaliśmy samodzielnie sygnalizator świetlny.

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Nasze zabawy

Czas na zabawę też znajdziemy... :)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

"Złota Rybka" 21.09

Do naszego przedszkola przyjechali artyści z przedstawieniem pt. "Złota Rybka". Kilkoro dzieci z naszej grupy miało okazję być przez chwilę aktorami.

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

20. 09. 2016 r. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 

   Wesołe zabawy... :)

 

              

 

              

 

 

Barwny korowód z balonami

 

          

 

        

 

              

                                                                                                                                         Bożena Dziewicka

 

 

Koncert muzyczny "Żabka i Żuczek"

 

 

              

 

                                                                                                                                            Bożena  Dziewicka

Zabawy na powietrzu - ostatnie dni gorącego lata ...

 

                    

 

                    

 

 

                                                                                                                                                     Bożena Dziewicka

 

 

Zabawy gimnastyczne

Tak spędzamy czas podczas zabaw gimnastycznych: wspinamy się po drabinkach oraz doskonalimy naszą równowagę.

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Kalendarz urodzinowy

Każdy z nas lubi obchodzić swoje urodziny. Dlatego w naszej sali pojawił się kalendarz, którego zadaniem jest przypominanie nam kiedy jest nasze święto.

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Bajki, bajeczki...

Tymczasem przed snem...lubimy trochę poczytać :)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Zabawy na placu przedszkolnym

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

                                                                                                                                                    Bożena Dziewicka

 

 

Urodziny Bartosza 12. 09. 2016

 

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy czwarte urodziny Bartosza Zięby

 

 

                                                                                                                                                   Bożena Dziewicka

 

 

Odpoczynek

 

Piękne sny :)

 

 

                                                                                                                            Bożena Dziewicka

Powrót do przedszkola

 

 

Wracamy zadowoleni z placu zabaw

                                                                                                                                          Bożena Dziewicka

Urodziny Kacpra 05.09.2016

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy 4 urodziny Kacperka Wróblewskiego.

Bożena Dziewicka

Urodziny Weroniki 02.09.

Jak miło rozpoczynamy nowy rok szkolny. Dzisiaj z Weronisią świętowaliśmy jej 4 urodziny.

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

 

 

Urodziny Mai 01.09.

Słodko rozpoczęliśmy powrót z wakacji świętując 4 urodziny naszej koleżanki Mai :)

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

Tematyka:

 

 1. Witamy w przedszkolu…………………………01.09 - 02. 09. 2016 r.
 2. Nasza grupa……………………………..……….05.09 - 09. 09. 2015 r.
 3. Jestem przedszkolakiem……………….……. 12.09. -16. 09. 2016 r.
 4. Droga do przedszkola ………………...………19. 09. -23. 09. 2016 r.
 5. Nadchodzi jesień………………………..……… 26. 09. -30. 09. 2016 r.

 

Zadania:

 

1. 2. 3. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

- przypomnienie imion i nazwisk dzieci z grupy,

-  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

   Podawanie informacji o sobie

- określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,

- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych np. toaleta,

- zdejmowanie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu,

- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.

  Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

  podejmowanie prób wspólnych zabaw; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji.

  Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

4. Środki transportu

- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,

- poznawanie znaczenia znaków drogowych, pasów, sygnalizacji świetlnej,

- zaznajomienia z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw, literatury, spacerów,  wycieczek.

5. Jesień

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu – nazywanie ich,

- wyjaśnienie zjawiska usychania liści,

- zbieranie owoców drzew – wzbogacenie kącika przyrody i wykorzystanie ich w zabawach,

- poznawanie wybranych grzybów jadalnych – borowik i niejadalnych muchomor sromotnikowi,

- pokazanie jak jeż przygotowuje się do nadchodzącej zimy.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

Edukacja matematyczna – orientacja przestrzenna : określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: stosowanie określeń – na, nad, pod, przed, obok, za.

Przeliczanie elementów w zakresie 4. Rozpoznawanie i nazywanie większości kolorów.

Rozwijanie mowy.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

Witamy po wakacjach !!!

 

Serdecznie witamy wszystkie dzieci, które wróciły do nas wypoczęte po wakacjach.

Rozpoczynamy kolejny rok wspólnej zabawy, nauki i pracy. Będziemy odkrywcami, badaczami, podróżnikami, artystami i twórcami, a wszystko po to, by dobrze się bawiąc jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności, doskonalić te już posiadane.

Bożena Dziewicka

Agnieszka Adamczyk

Alina Hałas

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )