Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 3

Konsultacje dla rodziców: 

 

Małgorzata Suchora 

Środa: 10.00-10.30

 

Anna Rumińska

Czwartek: 10.00-10.30

 

numer tel.: 81 517 20 85

lub przez komunikator dziennika elektronicznego.

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

z oddziałami zamiejscowymi w Wierzchowiskach

w roku szkolnym 2020/21

 

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny                       i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45 (9.00)

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 (9.00)– 9.30 (9.45)

Śniadanie. Czynności samoobsługowe.

9.30 (9.45) – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

 

Poniedziałek:

Religia                                                                                             10.30-11.00

 

         11.00-11.30

Wtorek:

Język angielski                                                                               10.00-10.30

 

11.00-11.30

Środa:

Zajęcia logopedyczne                                                           10.00-10.30

 

11.00-11.30

Czwartek:

Język angielski                                                                               10.00-10.30

Zajęcia ruchowe                                                                            11.30-12.00

 

 

11.00-11.30

Piątek:

Religia                                                                                             11.30-12.00

 

11.00-11.30

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym;  przygotowanie do podwieczorku.

 

 

15.10 – 16.00

Podwieczorek, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali.

 

16.00 – 17.00

Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; pobyt w ogrodzie przedszkolnym

Program wychowanie przedszkolnego
opis dokumentutypdata

Program wychowania przedszkolnego - Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

pdf09-10-2020[ Pobierz ]
1 162 kB
ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2020

Tematyka

 1. Pada deszcz………………..02.11-06.11.2020
 2. Dbamy o zdrowie………….09.11-13.11.2020
 3. Tutaj rosły paprocie……….16.11-20.11.2020
 4. Urządzenia elektryczne……23.11-27.11.2020

 

Zadania:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, wskazywanie części ciała i ich nazywanie, korzystanie z toalety, odkładanie prac na półki indywidualne.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała(w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • przebywanie na świeżym powietrzu –uczestniczenie w spacerach, zabawach, ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie
   w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości odzieży, obuwia, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, zachowywanie porządku
  w miejscu zabawy, wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety), naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt, uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem, sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw, współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi, poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania, dzielenie się swoimi przeżyciami, powtarzanie krótkich rymowanek, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy, rytmiczne powtarzanie tekstów, rymowanek, krótkich wierszy, słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego, wypowiadanie się prostymi zdaniami, stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni, sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej, śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

Poznawcza aktywność dziecka

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, liczenie palców, przedmiotów itp., obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu, wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami, liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika, liczenie palców, przedmiotów itp., poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
Uszy na sprzedaż- 30.10.2020

Witajcie,

oto nasze zadania na dziś :)

 

Zabawa Co wydaje taki dźwięk? Potrzebne będą różne przedmioty wydające dźwięki (np. gazeta, szklanka, klocki, łyżka, bębenek, suche liście). Rodzic przygotowuje przedmioty i demonstruje dźwięki, jakie one wydają. Dziecko zamyka oczy i próbuje odgadnąć jaki przedmiot wydał dany dźwięk.

 

Opowiadanie Uszy na sprzedaż Grzegorza Kasdepke

Uszy to wdzięczny temat.
Kiedyś już coś na temat uszu mego synka, Kacpra, pisałem - dzisiaj czas na kolejną opowieść. Otóż był taki okres w życiu naszej rodziny, kiedy to wydawało nam się - mnie i mojej żonie, Magdzie - że uszy są Kacprowi całkowicie niepotrzebne; wręcz mu przeszkadzają...
Mówiliśmy: "Kacper, chodź na obiad!"
Kacper nic.
Mówiliśmy: "Kacper, idziemy już do domu!"
Kacper nic.
Mówiliśmy: "Kacper, wychodź z wanny!"
Kacper nic.
Bawił się dalej, jak gdyby nie docierały do niego nasze słowa; robił babki z piasku, albo oglądał telewizję, albo taplał się w wodzie - w zależności od tego, gdzie akurat przebywał.
- Może on ogłuchł? - przestraszyła się kiedyś Magda, ale zaraz ją uspokoiłem.
- Popatrz - powiedziałem, a potem zawołałem w stronę piaskownicy, z której od dobrego kwadransa próbowaliśmy wywabić Kacpra. - Synu, chodź na lody!
Kacper w jednej chwili zerwał się na nogi, złapał wiaderko, łopatkę i już był przy nas.
- Na patyku? - zapytał oblizując się łakomie. - Czy w kubeczku?
A więc nie ogłuchł.
Ale dogadać się z nim z tygodnia na tydzień było coraz trudniej.
Aż pewnego razu, przy kolacji, gdy po raz dwudziesty zapytałem o coś swego synka, a on mi nie odpowiedział, wpadł mi do głowy pomysł - skoro uszy są Kacprowi niepotrzebne, to może sprzedamy je, a za zarobione pieniądze pojedziemy na wakacje, nad morze lub w góry?
- Co ty na to? - zwróciłem się w stronę Kacpra, bez wiary jednak, że mnie usłyszy. - Takie młode uszy, prawie nieużywane, to pewnie są teraz w cenie... Na pewno się komuś przydadzą.
Kacper zastrzygł uszami, jak koń odganiający natrętną muchę, ale nie odezwał się ani słowem.- Trochę szkoda... - powiedziała Magda. - Zupełnie nowe uszy...
- Szkoda, szkoda... - westchnąłem. - Ale masz lepszy pomysł?
Magda nie miała.
Daliśmy więc ogłoszenie do gazety: "Sprzedam uszy, prawie nieużywane, warto!" I numer telefonu.
Nazajutrz Kacper chodził od rana niespokojny; pytaliśmy się go, o co chodzi, lecz nie odpowiadał - za każdym jednak razem wahał się, jakby chciał wydusić z siebie jakieś słowo.
Po dwunastej zadzwonił telefon.
Zanim zdążyłem do niego dobiec, Kacper już podnosił słuchawkę.
- Halo?... - usłyszałem jego głosik. - Uszy?... Nie, to już nieaktualne... Nie, nie sprzedane... Po prostu właściciel się rozmyślił...
Krztusiłem się ze śmiechu, a i Magda także - chciała iść do pokoju, ale ją powstrzymałem.
- Nie, nie... - mówił dalej Kacper. - Po prostu stwierdził, że przydadzą mu się... Tak... Do widzenia... A raczej - do usłyszenia!
Kacper odłożył słuchawkę, a my wróciliśmy na palcach do kuchni; po chwili Magda zawołała:
- Kacper, chodź na obiad!
Zastygliśmy w oczekiwaniu.
- Już idę! - odkrzyknął Kacper.
No i od tamtej pory rzeczywiście Kacper wykorzystuje uszy tak, jak uszy wykorzystywać należy - im jednak jest starszy, tym większej nabiera pewności, że głos tego pana, który chciał kupić kacperkowe uszy, jakoś dziwnie przypominał głos dziadka Irusia...

Pytania do opowiadania:

 • Do czego służą uszy?

 • Czy chłopiec reagował na wołania rodziców?

 • A może chłopiec był głuchy…?

 • Jaki pomysł mieli rodzice?

 • Czy ktoś zadzwonił, żeby kupić uszy Kacperka?

 • Kto rozmawiał z osobą, która zadzwoniła?

 • Czy chłopiec sprzedał swoje uszy?

 • Czy po tym telefonie zachowanie Kacpra się zmieniło?

 • Jak nazywamy osoby, które nie słyszą?

 • Czy jest jakiś sposób komunikacji z takimi osobami?

 

Zabawa plastyczna. Potrzebne będą skrawki różnych materiałów (np. waty, bibuły, wełny, itp. ) oraz klej. Postarajcie się stworzyć jesienny krajobraz.

 

(źródło: Przewodnik metodyczny „Odkrywam siebie” cz. 1)

 

 

Do szybkiego zobaczenia :)

Anna Rumińska

 

 

Nasze zabawy - 19-23.10.2020

Bardzo lubimy się bawić, szczególnie wtedy, gdy na dworze zimno i deszczowo.... Nigdy się nie nudzimy, bo przecież mamy mnóstwo ciekawych pomysłów :-)

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

 

lightbox

Przygotowujemy się do nauki czytania i uczymy się czytać globalnie nasze imiona.

 

Bardzo lubimy prace plastyczne, a szczególnie wtedy, gdy możemy eksperymentować z  różnymi materiałami oraz klejem. 

 

lightbox

fot. M. Suchora, A. Rumińska

Małgorzata Suchora

Anna Rumińska

12.10-16.10.2020 r.- Jesień w ogrodzie

W tym tygodniu:

 

 • poznawaliśmy jesienne warzywa

 Fot. A. Rumińska

 

 • robiliśmy pieczątki z ziemniaków