Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 2

Grupa II Dzieci 5 - letnie

 

Serdecznie witamy

Dzieci i Rodziców z grupy II w roku szkolnym 2021/2022.

 

Godziny pracy oddziału: 7.30 - 15.30.

 

Wychowawcy: Anna Mazurek - konsultacje telefoniczne w środy i czwartki w godzinach

                       15.30- 16.00., numer telefonu 81 517 20 85, 510 877 745 lub przez komunikator dziennika                         elektronicznego.

                       (lub innym, wcześniej uzgodnionym terminie).

               Bożena Dziewicka - konsultacje telefoniczne w poniedziałki w godzinach 15.30- 16.00.,                             numer telefonu 81 517 20 85,  601 904 094, lub przez komunikator dziennika                                             elektronicznego.

 

Specjaliści:  Anna Boruch - logopeda - konsultacje we wtorki w godzinach 8.30. - 9.00., numer                                        telefonu 509 830 717.

                     Anna Gałkowska - logopeda - konsultacje w poniedziałki w godzinach 12.30. - 13.00., numer                         telefonu 81 517 20 85. 

              Eliza Skop - psycholog - konsultacje w piątki w godzinach 14.30 - 15.00., numer telefonu

                     81 517 20 85. 

Pracownik gospodarczy: Katarzyna Matraszek- Mazur

                              

Informujemy, że w każdy poniedziałek dzieci mogą wpłacać pieniądze na książeczki SKO

( minimalna kwota jednorazowej wpłaty 5 zł).

Anna Mazurek

Bożena Dziewicka

opis dokumentutypdata

Lista dzieci grupa 2

pdf30-08-2021[ Pobierz ]
36 kB

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

pdf30-08-2021[ Pobierz ]
5 118 kB
Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

 Przedszkole Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

 rok szkolny 2021/2022

 

GR II 5 - latki

 

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.30

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe, czynności higieniczno-porządkowe, wietrzenie sali).

8.30 – 9.00

Śniadanie. Po śniadaniu czynności samoobsługowe ( wietrzenie sali).

9. 00 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu (wietrzenie sali).

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

Katecheza:                    8.00-8.30
J. angielski:                   9.00-9.30

Zajęcia ruchowe:         9.30-10.00

10.30 – 11.00

Wtorek:

Zajęcia ruchowe:         11.30-12.00

Rytmika:                        12.00-12.30

J. angielski:                  12.30-13.00

10.30 – 11.00

Środa:

Katecheza:                    8.00-8.30
J. angielski:                   10.00-10.30

Zajęcia ruchowe:         10.30-11.00

10.30 – 11.00

Czwartek:
J. angielski:                    8.00-8.30

Zajęcia ruchowe:          9.00-9.30

Rytmika:                         10.30-11.00

10.30 – 11.00

Piątek:

Zajęcia ruchowe:          8.00-8.30

Logopedia grupowa:    9.00-9.30
J. angielski:                   9.30-10.00

10.30 – 11.00

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie do 15.00

Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej), gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, praca indywidualna, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, przygotowanie do podwieczorku (wietrzenie sali).

Poniedziałek:    Aktywne popołudnie z matematyką.

Wtorek:          Aktywne popołudnie z plastyką.

15.00 – 15.30

Podwieczorek, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali.


                                                                                                                                   Bożena Dziewicka

                                                                                                                                                Anna Mazurek

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Z wielką radością informujemy, że nasza grupa przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna Nasza Polska Cała" autorstwa Ludmiły Fabiszewskiej. Projekt ma na celu poprzez zabawę kształtowanie właściwych postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno folkloru, tradycję Polski, kształtowanie szacunku wobec kraju ojczystego, poczucia tożsamości narodowej, dostrzeganie piękna i wartości kultury i nauki polskiej, poznawanie historii, tradycji, architektury, przyrody kraju i regionu. To tylko niektóre z celów, które nasza grupa z przyjemnością i zaangażowaniem realizować będzie przez cały rok szkolny.  

Anna Mazurek

Bożena Dziewicka

lightbox

 Grafikę pobrano za zgodą autora ze strony projektu PNPC 02.09.2021r. 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na październik

 

Tematyka:

 1. Projekt edukacyjny „Ręka”…………….......... 04. – 08.10.2021r.

 2. Projekt edukacyjny „Ręka”........................11. – 15.10.2021r.

 3. Jesień wokół nas……............................... 18. - 22.10.2021r.

 4. Sami o sobie …..…................................. ..25. - 29.10.2021r.

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odkładanie prac na półki, do teczek, do szuflad i skoroszytów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, nożem, korzystanie z własnych zmysłów i emocji,  korzystanie z toalety, wskazywanie części ciała i ich nazywanie, określanie swoich cech fizycznych: imię, nazwisko, płeć, wiek, kolor oczu, adres,  składanie ubrań 

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), nabywanie koordynacji ruchowej, nazywanie wybranych części ciała, nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych, działaniach plastycznych, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt, uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem, przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, dzielenie się swoimi przeżyciami, wspólne  zabawy ,dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi, poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania, uczestniczenie we wspólnych zabawach, inicjowanie wspólnych zabaw, stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy, określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć, współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób, spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy, swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych, wypowiadanie się prostymi zdaniami, słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia, słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego, wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu, powtarzanie krótkich rymowanek, rozpoznawanie zapisu własnego imienia, sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota.

Artystyczna aktywność dziecka

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą, słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu, rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

Poznawcza aktywność dziecka

 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,

liczenie palców, przedmiotów itp. pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają),obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie, uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,rysowanie na dowolne tematy,składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru, używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki, układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych, rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu, dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze, wskazywanie wymienionych części ciała, nazywanie danych części ciała, uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie, rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

Urodziny Zosi 15.09.2021r.

 

Ile elfów jest na łące,
Ile gwiazdek jest na niebie,
Tyle życzeń dziś dla Ciebie.
Dla naszej kochanej Wróżki,
Niech z nieba spadają różdżki,
A czary niech się udają
I niech marzenia się spełniają.

Najlepsze życzenia urodzinowe od całej grupy Zosiu

 

lightbox

                                                                                                                                                                                                 Foto Anna Mazurek

Anna Mazurek

Bożena Dziewicka

Moja droga do przedszkola 13. - 17.09.2021r.

Za nami kolejny emocjonujący tydzień w przedszkolu. W tym tygodniu nasze zaciekawienie wzbudziła tematyka związana z ruchem drogowym, przepisami ruchu drogowego, bezpieczeństwem na drodze. Baaaardzo dużo wiemy już na te tematy, a swoją wiedzę wykorzystaliśmy podczas wyjść edukacyjnych na pobliskie skrzyżowania, prac plastycznych i wielu zabaw dydaktycznych.  Wiemy też jak zachować się w sytuacji zagrożenia, znamy numery alarmowe, umiemy się bezpiecznie ewakuować. W tym tygodniu też z radością przystąpiliśmy do Międzynarodowego Projektu Piękna Nasza Polska Cała. Wykonaliśmy juz pierwsze zadania projektowe: sprzątanie miasta, pocztówka naszego miasta, tablica patriotyczna i uczymy się pięknej projektowej piosenki. To był naprawdę ciekawy tydzień. 

                                                                                                                                                   Anna Mazurek

                                                                                                                                                   Bożena Dziewicka

Zbiórka Karmy dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie


Drodzy Rodzice

04 pażdziernika obchodzony jest Światowy Dzień Żwierząt.

Pamiętamy i pomagamy zwierzętom!

Nadchodząca zima to ciężki okres dla zwierząt. Chcemy im pomóc przetrwać ten trudny czas, dając dzieciom piękny przykład właściwych postaw społecznych.

Prosimy Państwa o karmę i akcesoria dla psów i kotów, które przekażemy Schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Zbiórka darów trwa od 04.10. do 02.11.2021r. Dary składamy przy wejściu.

Dziękujemy w imieniu tych, którzy nie umieją mówić i nie potrafią upomnieć się o swoje prawa.

Dziękujemy!

Koordynator: Anna Mazurek

To jestem ja 06. - 10.09.2021r.

Tydzień dotyczący nas samych sprawił nam wiele przyjemności. Z piosenką ZoZi  "Każdy jest inny, każdy wyjątkowy" weszliśmy w tematykę bardzo ważną dla każdego przedszkolaka. Zdajemy sobie bowiem sprawę ze swojej i innych wyjątkowości, niepowtarzalności. Wsłuchując się właśnie w tę piosenkę wykonalismy prace plastyczne. Pojawił się w sali kącik badacza, który zaspokaja naszą dziecięcą ciekawość świata i pozwala samodzielnie wykonywać różne doświadczenia.  Wesołym zabawom nie było końca. Poznawaliśmy nasze ciało z modelami, oglądaliśmy siebie wnikliwie w lusterku. Bardzo nasz zaciekawiła literkowa zabawa z wizytówkami i oczywiście eksperymenty.

Anna Mazurek

Bożena Dziewicka

Wiajcie w przedszkolu 01. - 03.09.2021r.

Pierwsze dni w przedszkolu były pełne wrażeń. Bardzo za sobą tęskniliśmy więc radości nie było końca. Przypomnieliśmy sobie zasady panujące w naszej grupie, Kodeks Przedszkolaka, wychodziliśmy na spacery i spędzaliśmy czas na wesołej zabawie. Samodzielnie dokonywaliśmy pomiaru naszed ciała by dowiedzieć się ile urośliśmy od ubiegłego roku. Zorganizowaliśmy w sali ciekawe kąciki tematyczne, w których z przyjemnością spędzamy czas. Prace plastyczne "Mój portret" zachwyciły nasze panie. Dostaliśmy też miłą niespodziankę od wydawnictwa Bliżej Przedszkola. 

Anna Mazurek

Bożena Dziewicka

Zadania dydatyczno - wychowawcze na miesiąc wrzesień

Tematyka:

 1. Witajcie w przedszkolu ……...….01 - 03.09.2021
 2. To jestem ja ..………………..…....06 - 10.09.2021
 3. Moja droga do przedszkola ……..13 - 17.09.2021
 4. Nadeszła jesień ………… ….……..20 - 24.09.2021

      5.Co robią zwierzęta jesienią?……..27.09 – 01.10.2021

 

Zadania:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, .

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowychpląsach przy muzyce,  rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składnia zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności,
 •  dzielenie się wrażeniami , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej  sytuacji,
 • nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.)
 • wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.;

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby,
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek,
 • dzielnie się wrażeniami i , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 •  wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • wyodrębnianie w sowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą,
 • Artystyczna aktywność dziecka
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań,
 • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu,
 • improwizowanie piosenek ruchem,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,
 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 • śpiewanie piosnek – zbiorowe i indywidulne,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie , ugniatanie itd.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela , dających dziecku satysfakcję i radość,
 • wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalnych) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
 • poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji,
 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itd.),
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce), nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku),
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,
 • zwracane uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )