Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa II

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

z oddziałami zamiejscowymi w Wierzchowiskach

w roku szkolnym 2020/21

 

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku czynności samoobsługowe, czynności higieniczno – porządkowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

10.00 – 10.30 Katecheza

 

10.30 - 10.45

Wtorek:

9.30 – 10.00 Język angielski

 

10.30 – 10.45

Środa:

9.30 – 10.00 Gry i zabawy logopedyczne

 

10.30 – 10.45

Czwartek:

9.30 – 10.00 J. angielski, 10.00 - 10.30 Gimnastyka ogólnorozwojowa

 

10.30 – 10.45

Piątek:

10.30 – 11.00 Katecheza

 

11.00 – 11.15

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie - 15.10

Odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym; przygotowanie do podwieczorku;

15.10 – 16.00

Podwieczorek, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali.

 


 

Konsultacje

Drodzy Rodzice

 

 Uprzejmie informujemy, że konsultacje z wychowawcami grupy II możliwe są przez komunikator dziennika elektronicznego i kontakt telefoniczny.

 

 

Dane kontaktowe umieszczone w komunikatorze dziennika.

Numer telefonu: 81 517 20 85. 

 

Edyta Józefczak  - wtorek godz. 9.30 - 10.00

Ewa Baprawska  -   środa  godz.  9.30 -10.00

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                               Serdecznie pozdrawiamy :) 

                    

                                                                         Edyta Józefczak, Ewa Baprawska

               

Program edukacji przedszkolnej " Nasze Przedszkole"
opis dokumentutypdata

Program edukacji przedszkolnej pt. " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

 

pdf10-09-2020[ Pobierz ]
5 118 kB
Łąka wiosną 10-14/05/2021 r.

Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Majowe łąki kwitną wielobarwnymi kwiatami. W tym tygodniu na zajęciach poznaliśmy nazwy roślin występujących na łące, utrwaliliśmy nazwy owadów. Przeliczaliśmy motylki, wykonaliśmy własne motyle, malowaliśmy majową łąkę farbami, śpiewaliśmy, ćwiczyliśmy. Świetnie się bawiliśmy w piaskownicy. Uwielbiamy słoneczną pogodę :))

 

 

 

Świętowaliśmy imieniny naszej uroczej koleżanki Nadii :)))

                                                                                                 Foto: E. Józefczak 

                                                                                                                          Foto: E. Baprawska

 

                                                                                                       Foto: E. Józefczak

 

                                                                                                                             Foto: E. Józefczak

Edyta Józefczak

Ewa Baprawska 

Alina Hałas

Zwierzęta z naszych pól i lasów 04-07/05/2021 r.

Dobra zabawa to podstawa! W tym tygodniu na zajęciach:

 wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka;

- oglądanie filmu edukacyjnego pt. "Pszczoły i miód";

- wzbogacenie wiedzy na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie i żyjących na polu.  Utrwalenie nazw środowisk przyrodniczych, w których żyją wybrane zwierzęta. Omówienie ich wyglądu, sposobu poruszania i odżywiania;

- Zabawa plastyczna: Kopiec kreta;

- Zabawa ruchowa: Gąsienica, W krecich tunelach;

- rysowanie po śladzie, wycinanie...

- rysowanie kredą na chodniku :))

                                                                                                   Foto: E. Józefczak 

                                                                                Foto: E. Józefczak

                                                                                                 Foto: E. Józefczak

 

                                                                                                                  Foto: Ewa Baprawska

Zabawa plastyczna: Wiosenny krajobraz 

                                                                                                                                          Foto. E. Józefczak

 Edyta Józefczak

Ewa Baprawska

Alina Halas

Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych na miesiąc Maj 20211

Tematyka:

 

 1.                 Zwierzęta z naszych pól i lasów …04 - 07.05.2021r.
 2.                 Łąka wiosną …..……………………..10 – 14.05.2021r.  
 3.                 Wiosna na wsi ……………………….17 –  21.05.2021r.
 4.                 Moi rodzice……………………….......24 – 28.05.2021r.

                                                                         

Zadania:

 

1.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycia w grupie

- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych np. toaleta

- zdejmowanie ubrań, butów i umieszczanie ich na wyznaczonym miejscu

- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem

- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także, osób dorosłych w każdej sytuacji

 - aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć-udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

2. Przyroda

Zwierzęta naszych pól i lasów: wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka. Wzbogacenie wiedzy na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie i żyjących na polu.  Utrwalenie nazw środowisk przyrodniczych, w których żyją wybrane zwierzęta.

Obserwacja przyrody: zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie. Poznawanie życia ptaków wiosną -  składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.

3. Łąka wiosną: rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące, utrwalenie pojęcia owady oraz nazw owadów , mieszkańców łąki. Wzbogacenie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.  Zachęcenie do samodzielnych doświadczeń , obserwacji i wyciągania wniosków.

4. Wiosna na wsi : poznawanie,  pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów. Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

5. Nasze rodziny. Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują. Opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter). Określenie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny. Organizowanie świąt  o charakterze rodzinnym - przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków.

7. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

8. Dbamy o nasze zdrowie. Dbałość o higienę. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

9. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne.

10. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

11. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

12. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych.

13. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego:

- Poznanie siebie – dziecko określa, co lubi robić; określa, co robi dobrze; podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego      i dla innych.

- Świat zawodów i rynek pracy - dziecko odgrywa różne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę; podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

- Rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie - dziecko nazywa czynności, których lubi się uczyć.

- Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych - dziecko opowiada, kim chciałoby zostać; na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

Jestem Polakiem i Europejczykiem 26/04 - 30/04/2021 r.

Kolejny ważny tydzień za Nami. Na zajęciach: 

-  podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.  Nazywanie największej rzeki Polski: Wisły, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski; stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku;

–  wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej;

-  praca z mapą;

-  wykonanie pracy plastycznej: "Mapa Polski";

-  praca plastyczna zbiorowa: "Polska";

-  wykonanie flagi Polski :)))

-  zapoznanie z legendą  "Wars i Sawa."

                                                                                                         Foto: E. Józefczak

                                                                                                                 Foto: E. Józefczak

 

                                                                                                                                foto: Agnieszka Adamczyk

 

                                                                                                                      Edyta Józefczak

                                                                                                                      Ewa Baprawska

                                                                                                                       Alina Hałas

Kubusiowi Przyjaciele 19.04-23.04.21

W tym tygodniu:

- rozmawialiśmy na temat zdrowego stylu życia, poznaliśmy piramidę zdrowego żywienia, wykonaliśmy pracę plastyczną "Moja piramida zdrowego żywienia,"  świętowaliśmy zaległy Dzień Czekolady (12.04), nie zabrakło również aktywności fizycznej i  różnorodnych ćwiczeń ruchowych.

 

 

 

Foto: Ewa Baprawska i Agnieszka Adamczyk

Tekst: Ewa Baprawska

Propozycje zabaw 16/04/2021 r.

WITAJCIE KOCHANE PRZEDSZKOLAKI !

Zapraszamy Was do wspólnych aktywności

1.  Ruchowa interpretacja wiersza.

 

                                                               Dziecko ćwiczy za Rodzicem:

Gimnastyka                                            wyciąga ręce w bok,

to zabawa,

ale także                                                trzyma ręce wyprostowane, zgina je łokciach,

ważna sprawa,                                       dłońmi dotyka klatki piersiowej.

bo to sposób

jest jedyny,                                            jak wyżej – ma ręce wyprostowane, zgina je w łokciach,

żeby silnym być                                      ręce ma opuszczone, wykonuje przysiad, wstaje.

i zwinnym.

Skłony,                                                  podnosi ramiona, zgina ręce w łokciach, dłonie zaciska

skoki                                                      w pięści i pokazuje, jak jest silne,

I przysiady

trzeba ćwiczyć                                        wykonuje skłon, podskok, wykonuje przysiad, powtarza

- nie ma rady!                                         skłon, podskok, przysiad,

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.                            uśmiechnięte spaceruje po pokoju :)

 

2.Rytmiczne dzielenie (na sylaby) słów związanych z kosmosem, np.: rakieta, gwiazdy, planety, kosmonauta.

 

3.  Rozwiązanie zagadki.

Czy to spodek

czy rakieta?

Ufoludek

nim ucieka. (UFO)

(Rodzic tłumaczy, że nazwa UFO powstała z pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających niezidentyfikowany obiekt latający).

 •   Rodzic zadaje pytania:

- Jak mówimy na UFO? (latający spodek)

- Dlaczego tak go nazywamy?

 • Słuchanie opowiadania Natalii Usenko UFO.

Pewnego razu wróżka Laurencja wybrała się do parku na spacer.

- Jejku! – zawołała  nagle i stanęła jak wryta. – Śni mi się czy co? Na polance stoi ogromny talerz! Cały biały w różowe kwiatki.         Skąd się on tu wziął?

- Przyleciał – mruknęła papuga Klarcia.

- Telewizji nie oglądasz czy co? To nie jest zwykły talerz, tylko latający. Nazywa się UFO.

- A kto to są te małe kolorowe, co na nim siedzą?

- Ufoludki, oczywiście. Zobacz, jak płaczą. Chyba mają kłopoty.

- No to chodźmy im pomóc! – zawołała Laurencja.

Ufoludki na ich widok ucieszyły się okropnie i zaczęły  pokazywać coś na migi.

- Zepsuły się im bateryjki – przetłumaczyła Klarcia. – Nie mogę lecieć dalej.

- To ja im takie bateryjki wyczaruję! – Laurencja podniosła swoją czarodziejską różdżkę. Niestety, za pierwszym razem wyczarowały     się jej ogórki. Za drugim – kręgle. A za trzecim maszynka do golenia.

- Chyba się nie znana bateryjkach – westchnęła Laurencja. – W szkole czarownic  zawsze miałam pałę z fizyki.

Ufoludki płakały coraz głośniej i wyrywały sobie z głów czerwone włosy. Laurencja też zaczęła chlipać.

- Przestań się mazać! – rozzłościła się Klarcia. – Rusz głową!

- Już wiem! – zawołała Laurencja i puknęła się różdżką w czoło.

W jednej chwili z dwu stron talerza wyrosły wielkie nietoperzowe skrzydła, a z trzeciej – puszysty lisi ogon.

- Pip, pip, kuraa! – wrzasnęły ufoludki i skoczyły do talerza. – Pęki, pęki, pa, pa!

- To na pewno znaczy: „ Hip, hip, hurra!” i „Dzięki, dzięki” – wyjaśniła Klercia.

- A „pa,pa” – to sama wiesz.

W chwilę później talerz, machając skrzydłami powiewając ogonem, zniknął w chmurach.

- Tym razem naprawdę się udało – powiedziała Klarcia.

- Jesteś zupełnie dobrą czarownicą.

- No myślę – odparła Laurencja i zadarła nos do góry.

 • Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje pytanie:

- Co spotkała wróżka Laurencja w parku?

- Jak wyglądało UFO?

- Dlaczego ufoludki wylądowały w parku?

- Co wyczarowała wróżka zamiast bateryjek?

- Jak zakończyła się ta historia?

                                                                                                                    Foto: E. Józefczak

4.  Zabawa ruchowa z elementem skoku – Ufoludki się cieszą.

Dziecko przeskakuje rytmicznie z nogi na nogę przy dźwiękach dowolnej muzyki. Podczas przerwy w grze staje bez ruchu, przybiera dowolną pozę i uśmiecha się.

5. Słuchanie wyliczanki Agnieszki Frączek Bęc! Hops! Ziuuu!, zwracanie uwagi na humor zawarty w utworze.

 

Bęc!                                                                                 Ziuuu!

W ogródku bez ogródek                                             Swawoli wśród fasoli,

Wylądował ufoludek.                                                  do konewki wlewa coli,

Hops!                                                                        tupie niczym armia smoków,

Przed siebie pędzi dróżką,                                          pył kosmiczny sypie wokół.

Depcze dynie ufonóżką,                                              Bęc! Hops! Ziuuu!

uchem skubie liść rzeżuszki,                                       Raz, dwa, trzy…

sadzi w grządkach gruszki z puszki.                             Sprzątać po nim będziesz Ty!

 

 • Wypowiedzi dzieci na temat ufoludka z wyliczanki.

 

6. Rysowanie UFO (tak jak dziecko je sobie wyobraża).

 

                                                        

                                                      Życzymy Wam miłego dnia i wesołej zabawy :))

                                                              Edyta Józefczak , Ewa Baprawska

 

Źródło: Przewodnik metodyczny: Odkrywam siebie wyd. MAC, cz.3.

16. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 

Zmartwychwstały Pan Jezus mówi do nas

 

Uświadamiamy dziecku, że Pana Jezusa możemy usłyszeć, chociaż Go nie widzimy

 

 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/getattachment/d6711d00-c05e-4fb6-90e4-47aa3d6f2179/.aspx

– Kogo widzisz na tym zdjęciu ?(kapłan)

– Co on robi? (czyta księgę)

– Co to za księga, którą kapłan odczytuje podczas Mszy św.?(Pismo Święte)

– Czyje słowa zapisane są w Piśmie św.? (Pana Jezusa)

– Kto do nas mówi, gdy kapłan czyta Pismo św. (Pan Jezus)

 

Rodzicu pokaż dziecku Pismo Święte, odczytaj wybrany fragment.

 

https://static.abstore.pl/img/wds/1ca8b559-2fc7-4235-b8fa-a6170e201b66/l/ilustrowane-pismo-swiete-dla-dzieci.jpg

Rodzicu: Uświadom dziecku, że Pan Jezus mówi do nas w liturgii słowa (Msza św. – poprzez słuchanie słów zapisanych w Piśmie Świętym). Choć nie można Go wtedy zobaczyć, to jednak mocno wierzymy, że tak jest. Możemy Go wtedy usłyszeć. Poprośmy Pana Jezusa, żeby w naszych sercach było wciąż „światełko wiary” i powiedzmy Mu, że wierzymy Jego słowom. Uczmy dzieci otwartości na słowo Boże.

 

Piosenka: „Wierzę i kocham Go”, modlitwa na zakończenie (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=vTvfpmO2NAQ

 

– Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał cię?

Wierzę i kocham Go.

– Że wszystko, co dobre, od Niego jest?

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał?

 Wierzę i kocham Go.

– To tak, jakby serce swoje nam dał.

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem był?

Wierzę i kocham Go.

– I po to, by kochać, jedynie żył?

Wierzę i kocham Go.

– Życie na krzyżu wysłużył nam.

Wierzę i kocham Go.

– Przez Ducha Świętego pomaga nam.

Wierzę i kocham Go.

W związku Tygodniem Biblijnym czytajmy dziecku fragmenty Pisma Świętego dla dzieci.

                                                 Szczęść Boże!                                                               Bożena Dziewicka

Propozycje zabaw 15/04/2021 r.

WITAJCIE KOCHANI !

1.       Słuchanie wiersza Doroty Gellner Gwiazda.

Gwiazda z miną

uśmiechniętą                 

tupie w górze złotą piętą.

Bez latarki i bez świeczki.

chodzi nocą na wycieczki.

Chodzi, chodzi aż do rana,

no i świeci sobie sama!

 •  Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania: 

- Co robi gwiazda?

- Kiedy na niebie widzimy gwiazdy?

     

  2. Ćwiczenia klasyfikacyjne.

         Pomoce:  Kartonowe gwiazdy w dwóch rozmiarach – małe i duże- i w trzech kolorach, np. srebrne, złote, białe i trzy obręcze.

 • Segregowanie według wielkości.

Rodzic przygotowuje 2 obręcze. Do jednej dziecko wkłada duże gwiazdy, a do drugiej – małe gwiazdy.

Po posegregowaniu gwiazd Rodzic  wraz z dzieckiem nazywa utworzone kolekcje: Tutaj są małe gwiazdy, a tu duże gwiazdy.

 • Segregowanie według koloru.

Rodzic przygotowuje 3 obręcze. Wyciąga małe i duże gwiazdy – złote, srebrne, białe i je miesza. Dziecko wkłada do pierwszej obręczy złote gwiazdy, do drugiej – srebrne, a do trzeciej białe. Potem nazywa swoje kolekcje.

 

3.   Dowolny taniec przy piosence: W układzie słonecznym: https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

 

4.  Zabawa z wykorzystaniem rymowanki:

 

                                                                  Dziecko za Rodzicem:

Na nocnym niebie                                               

gwiazdki mrugają, mrugają                           wyciąga ręce do góry i robi piąstki,

dzieci do snu zapraszają,                              przykłada piąstki do policzków, naśladuje spanie.

zapraszają.

 

5.  Zabawa orientacyjno – porządkowa Dzień i noc.

Sylwety: słońca, księżyca.

Gdy Rodzic pokazuje sylwetę słońca – dziecko porusza się w dowolny sposób (marsz, bieg, podskoki). Gdy pokazuje sylwetę księżyca –

co jest sygnałem zbliżającej się nocy – dziecko kładzie się na dywanie i przez chwilę nieruchomieje.

Potem Rodzic pyta:

- Po dniu mamy noc, a po nocy…?

- Czy to tak cały czas trwa: dzień, noc, dzień, noc…?

 

6. Zabawa ruchowo – naśladowcza Rakieta.

 Dziecko siada na piętach, dłonie trzyma na udach. Na słowa Rodzica:  Uruchamiamy rakietę zaczyna uderzać rytmicznie w uda: najpierw powoli, potem coraz prędzej. Następnie kręci rękami młynek- najpierw powoli, potem coraz prędzej. Na słowo: START wyciąga ręce do góry i głośno krzyczy Uuuuu! (rakieta odleciała). Zabawę powtarzamy 3-4 razy. 

  

 7. Zabawa plastyczna: Gwiazdy na niebie.

Pomoce:  kartka z bloku technicznego – ciemnoniebieska ,  kartki z bloku technicznego, gwiazdki – małe i duże, nożyczki, klej.

Dziecko dostaje po 2 kartonowe gwiazdki (małą i dużą) oraz kartkę z bloku technicznego. Dziecko obrysowuje gwiazdki, wycina je i przykleja na kartkę z boku technicznego ciemnoniebieską.

                                                                                             

                                                                                              Życzymy Wam miłego dnia i wesołej zabawy :)))

                                                                                                          Edyta Józefczak, Ewa Baprawska.

 

Źródło: Przewodnik metodyczny Odkrywam wyd. MAC , cz.3.  

Źródło: You Tube. 

14.04.2021 r. LOGOPEDYCZNE ZABAWY W ... KOSMOSIE ;)

Kochane Przedszkolaki,zachęcam do zabawy:

 

 

 

kliknij w poniższy link:

https://view.genial.ly/606dcd4736be9d0d9f8e4735/interactive-content-kosmiczne-zabawyPozdrawiam serdecznie

Anna Boruch

 

Gimnastyka 15.04.2021
Chciałbym zostać kosmonautą 14.04.2021

Witajcie Kochani!

Za oknem zima, a my lecimy w kosmos.

 

Na początek posłuchajcie piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=vDCbBi_difY

 

Poproście rodziców o przeczytanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej "Ufoludki."

 

W piaskownicy za przedszkolem
wylądował srebrny spodek,
a ze spodka już po chwili
ufoludki wyskoczyły.
Małe, zwinne i zielone,
mądre i zaciekawione
wymierzyły i zbadały
ławki, piłki, trawnik cały.
Odleciały Mleczną Drogą
na planetę Togo- Togo
został po nich pył magiczny,
taki był mój sen kosmiczny.

 

Zabawa ruchowa Podróż rakietą.

Poproście rodziców o wyznaczenie miejsca startu i mety. Wy jesteście rakietami. Na podany sygnał rakiety startują, a Wy wykonujecie umowne ruchy w coraz szybszym tempie, a następnie biegacie, czyli podróżujecie w kosmosie. Po wykonaniu jednego okrążenia lądujecie- przykucacie.

Podróżując w kosmosie zobaczcie jakie są planety

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0

 

 

Na zakończenie ułóżcie rakietę z klocków. Jeżeli macie w domu tekturowe, większe pudełko, wykonajcie własną rakietę. 

 

Miłego dnia życzymy. Trzymajcie się cieplutko

Edyta Józefczak

Ewa Baprawska.

 

 

Źródło You Tube, Przewodnik metodyczny, cz.3, wyd. MAC.

Język angielki 13.04.2021

Hello Everyone! Witajcie Kochani!

Today, we are going to the moon! Dzis wybieramy się w kosmos!

Are you ready? Czy jesteście gotowi?

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfyVPTuikiI

 

Słownictwo:

rocket- rakieta

spaceship- statek kosmiczny

moon-księżyc

sun-słońce

take off- odlecieć

 

Have fun! Miłej zabawy!

 

Pozdrawiam,

Ewa Baprawska

 

                           źródło You Tube

Światowy Dzień Czekolady 12/04/2021 r.

Kochane Przedszkolaki !

Dziś obchodzimy święto naszego ulubionego specjału: pysznej, aksamitnej

i rozpływającej się w ustach czekolady :)) 

 

Zachęcamy Was do obejrzenia filmu: Jak powstaje czekolada? https://www.youtube.com/watch?v=HXVDMllbsiM.

 

Dziś bez żadnych ograniczeń możecie się skusić na kostkę czekoladowego wyrobu.

 

                                 Foto: E. Józefczak

                                              

                                                  Życzymy Wam słodkiego dnia :))

                                                Edyta Józefczak, Ewa Baprawska

                                                                      

Propozycje zabaw 12/04/2021 r.

WITAJCIE KOCHANI !

1. Nauka rymowanki o ufoludkach.

 

                              Ufoludki, ufoludki

                           To zielone, małe ludki.

 

Dziecko mówi rymowankę z różnym natężeniem głosu: cicho, gdy Rodzic trzyma palec na ustach i głośno – gdy podnosi rękę.

     

2.  Słuchanie opowiadania Anny Onichimowskiej Zasypianka  z ufoludkiem.

 • Rozmowa  na temat ufoludka. Rodzic zadaje pytania:

- Kto to jest ufoludek?

- Co to jest UFO?

 • Słuchania opowiadania.

Mam na imię Egon, a mój statek kosmiczny – Ogon. Mieszkamy na Marsie.

Najbardziej lubię podróżować nocą. Ogon lata cicho jak ćma i jest tak malutki,  że wszędzie możemy się wślizgnąć. Oblatywałem kiedyś po raz pierwszy planetę Ziemia. Ciekawe, czy jest zamieszkana … zastanawiałem się, zbliżając coraz szybciej do rozjarzonej kuli. Ogon zniżył lot i znalazłem się naprzeciwko domu z uchylonym oknem. Już po chwili byliśmy w środku. W łóżku spał olbrzym. Był częściowo przykryty. Miał na pewno jedną rękę, jedno ucho  i głowę porośniętą ciemną trawą. Nie wiem, jak się poruszał, czy też na sprężynie,    jak ja, czy jakoś inaczej, bo bałem się odsłonić. Na mojej planecie najwyższy mieszkaniec ma dwadzieścia centymetrów wzrostu.

A potem znalazłem dwa statki kosmiczne.

- Co robisz? – spytał Ogon.

- Próbuję uruchomić rakiety.

Przecież to są trampki! Nie ciągnij za sznurowadła, bo urwiesz! I w czym jutro ten chłopczyk pójdzie do przedszkola? – wskazał antenami na śpiącego olbrzyma.

Nie chciałem dłużej słuchać, Ogon się mądrzy. Był już kiedyś wcześniej na Ziemi, z moim bratem.

- Odlatujemy !- zatrzasnąłem kabinę.

Olbrzym poruszył się gwałtowanie. Ma jednak dwoje oczu, zauważyłem. I dwoje rąk. A skoro nosi trampki, ma również nogi… Wszystko to zapisałem szybko w moim elektronicznym notesie. – Wielki ze mnie naukowiec – mruknąłem z dumą na pożegnanie, wzlatując ponad dachy.

 • Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zdaje pytania:

- Jak się nazywał ufoludek? Jak się nazywało UFO?

- Gdzie przyleciał Egon? Skąd przyleciał?

- Czy był on duży czy mały – względem nas, ludzi?

- Jak Egon opisał olbrzyma?

- Z czym Egon pomylił trampki?

- Co wyjaśnił mu Ogon?

- Jak wyglądał Egon? Jak się poruszał?

 

 3.       Zabawa ruchowa – Wesołe ufoludki.

Dziecko naśladuje sposób wykonania podskoków za Rodzicem – podskakuje rytmicznie: na obu nogach jednocześnie, raz na jednej nodze, raz na drugiej, raz do przodu, raz do tyłu itp. Na sygnał staje w bezruchu i przybiera dowolną pozę.

 

4.       Ćwiczenia słuchowe Rozmowa z ufoludkiem.

Dziecko powtarza za Rodzicem:

             re ra ru ro ry                          resz rasz rusz rysz rosz

             sza szo szy sze szu                nasz pasz busz pusz

 

5.       Rysowanie ufoludka według rymowanki.

Pomoce: kartka, kredki.

Dziecko mówi rymowankę i rysuje ufoludka:

                                   Ufoludki, ufoludki to zielone małe ludki.

 

6.     Dowolny taniec przy piosence: Ufoludki na urlopie - https://www.youtube.com/watch?v=N1QVEO9D4Kw

 

7.      Oglądanie albumów na temat Układu Słonecznego; czytanie ciekawostek przez Rodzica.

 

8.      Zabawy na świeżym powietrzu.

 • Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania - Czarna dziura. 

Pomoce: czarny worek, papierowe kule - żółta i szara. 

Dziecko pobiera od Rodzica dwie kule: żółtą (gwiazdę) i szarą (planetę). Rodzic umieszcza przed dzieckiem czarny worek. Dziecko wypowiada słowa rymowanki K. Wilk i wrzuca papierowe kule (planety i gwiazdy) do worka - raz lewą, raz prawą ręka. 

           Rymowanka: Jeden, dwa, do czarnej dziury planetę/gwiazdę chowam ja.   

 

 • Zabawa Księżycowy piasek. Kreślenie wzorów placem na podkładzie z piasku. 

 

Źródło: Przewodnik metodyczny Odkrywam siebie wyd. MAC cz. 3.

Źródło: You Tube.

 

Życzymy Wam miłego dnia i wesołej zabawy :)))

Edyta Józefczak

Ewa Baprawska 

12. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie

Modlitwa „Aniele Boży” i śpiew: „Spotkał mnie dziś Pan”.

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

 

Opowiadanie.

Dawno, dawno temu zdarzyła się ciekawa historia. Pewien pasterz, który codziennie wieczorem przeliczał swoje owieczki, zauważył, że jedna z nich gdzieś się zagubiła. Była to mała Kropeczka – bo pasterz każdą z nich nazywał po imieniu. Ona zawsze biegła na końcu, tak że nieraz pasterz, chcąc pośpieszyć całe stado, brał ją na ręce, aby się nie zmęczyła lub nie pokaleczyła. Tym razem nie pamiętał nawet, kiedy widział ją po raz ostatni. Chodził po całej zagrodzie, szukał i wołał. Kropeczka zaginęła. Pasterz pozamykał swoją owczarnię i wyruszył na poszukiwanie zagubionej. Była już ciemna noc, księżyc wciąż chował się za chmurę, a wilki wyły groźnie, gdzieś w pobliżu. Pasterz z pośpiechu zapomniał nawet latarki. Szedł więc po ciemku i nasłuchując myślał, że może ona gdzieś jest tu blisko. Kiedy schodził ostrożnie z urwiska, usłyszał ciche kwilenie. Ależ tak! To jego owieczka! Choć było to bardzo niebezpieczne, pasterz pochylił się całym ciałem ze skały, aby spośród cierniowego krzaku wyciągnąć zagubioną i wystraszoną Kropeczkę. Przyniósł ją do domu, nakarmił, a potem długo jeszcze trzymał w ramionach, dopóki się nie uspokoiła.

Rozmowa na temat opowiadania:

– Co stało się z małą owieczką?

– Dlaczego owieczka się zagubiła?

– Co zrobił pasterz, gdy zobaczył, że nie ma owieczki?

– Jaki był pasterz dla swoich owiec?

 

Odczytanie tekstu z Pisma Świętego i omówienie ilustracji

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11)

 

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

Analiza tekstu biblijnego.

– Co Pan Jezus mówi o sobie?

– Kim są owieczki Pana Jezusa?

– Co robi dobry pasterz dla swoich owiec?

– Co zrobił Pan Jezus dla ludzi – swoich owieczek?

– Jakim pasterzem jest Pan Jezus?

Pan Jezus jest naszym Dobrym Pasterzem. Oddał za nas swoje życie na krzyżu i troszczy się o nas, wskazując drogę do nieba. Wszyscy powinniśmy starać się o to, aby się nie zagubić. Musimy być blisko Pana Jezusa.

Odpowiedz

– Kiedy jesteśmy blisko Pana Jezusa?

 

Pan Jezus porównał siebie do Dobrego Pasterza, a nas nazwał swoimi owieczkami. Zawsze, kiedy słuchamy słów Pana Jezusa i wypełniamy je, jesteśmy blisko Niego

 

Modlitwa na zakończenie: „Pan jest pasterzem moim”  (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

 

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Na niwach zielonych pasie mnie,

nad wody spokojne prowadzi mnie. /x2

 

Dziecko koloruje obrazek pt. „Owieczka”.

 

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

 

Źródło: podręcznik – Jezus mnie kocha, Internet:

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

                                                                                Bożena Dziewicka

Propozycje zabaw 09/04/2021 r.

WITAJCIE KOCHANE PRZEDSZKOLAKI !

 1. Po co istnieją banki ?

Rodzic zadaje pytania dziecku:

- Co to jest bank?

- Do czego ludziom potrzebny jest bank?

- Co przechowuje się w banku?

- Gdzie w banku przechowuje się pieniądze?

Rodzic uzupełnia odpowiedzi dziecka. Wyjaśnia dzieciom pojęcia, np. lokata, kredyt/pożyczka. Pokazuje kartę kredytową, kartę bankomatową. Opowiada co to jest konto bankowe, rachunek oszczędnościowy.

2.  Burza mózgów – Co to jest oszczędzanie?

Rodzic wykonuje mapę myśli – zapisuje na kartce słowo oszczędzanie. Pyta dziecko, jak rozumie to słowo. Prosi dziecko o wymienienie słów kojarzących się mu z tym pojęciem. Rysuje strzałki od tego słowa i zapisuje propozycje dziecka. Następnie zadaje kilka pytań, np. Dlaczego ludzie nie mają oszczędności? Jakie są korzyści z oszczędzania? Czy wszyscy oszczędzają? W jaki sposób oszczędzamy pieniądze? (skarbonka, lokata bankowa). Dziecko szuka odpowiedzi  na zadane pytania. Próbuje wyjaśnić powiedzenie: żyć oszczędnie. Rodzic uzupełnia odpowiedzi.

3.  Zabawa techniczna: Skarbonka.

Dziecko otrzymuje pojemnik, np. po jogurcie. Z pomocą Rodzica przykleja papier, tworząc wieczko. Wykonuje niewielki otwór. Ozdabia skarbonkę według własnego pomysłu. Rodzic zachęca dziecko do oszczędzania pieniędzy.

4.  Zabawa tematyczna: Okienko bankowe.

Rodzic organizuje z dzieckiem zabawę  w bank. Wykonuje z dzieckiem okienko bankowe. Wycina z kartonu prostokąt z otworem  oraz podstawki, aby okienko ustawić na stole. Oznacza okienko napisem bank. Wkłada przyniesione z banku czyste druki, mazaki, pojemniki z monetami i papierowymi banknotami. Rodzic rozpoczyna zabawę, wcielając się w rolę pierwszego klienta banku. Dziecko wypełnia druki, bawi się w załatwianie spraw w banku, wpłaca i wypłaca pieniądze.

5. Nazywanie zawodów przedstawionych na zdjęciu:

 

                                                                                                                                              Foto: E. Józefczak 

 

6. Prezentacja multimedialna: Poznajemy miejsca pracy i różne zawody:

 

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc

 

 7. Próba odpowiedzi na pytanie: „Kim zostanę w przyszłości”.

 

8. Zabawa plastyczna: „ Kim zostanę, gdy dorosnę”

Pomoce:  kartka, kredki, flamastry.

 

Źródło: Przewodnik metodyczny  Odkrywam siebie wyd. MAC, cz.4.

Źródło: You Tube.

 

                                                                                                                                                                     Życzymy Wam udanej zabawy

                                                                                                                               

                                                                                                                        i radosnego, wiosennego nastroju :)

 

                                                                                                                            Edyta Józefczak , Ewa Baprawska

 

 

09. 04. 2021. katecheza

RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA

Bóg nie umarł (piosenka)

https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

Wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa i kochają Go, cieszą się z Jego zmartwychwstania.

 My również cieszymy się, że Jezus powstał z martwych, dlatego dajemy temu wyraz w piosence.

 

Bóg nie umarł, Jezus żyje x3

                               (dzieci najpierw kiwają palcem, a następnie wskazują nim w górę)

Daj mu ręce swe,             (dzieci klaszczą w dłonie)

Daj mu nogi swe,              (dzieci tupią nogami)

Daj mu serce swe,            (dzieci uderzają lekko pięścią w swoje serce, naśladując jego bicie)

On zawsze z nami jest.       (dzieci radośnie podskakują

Znaki zmartwychwstałego Jezusa w kościele

Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą- teraz modlimy się w domu. W kościele znajdujemy wiele znaków przypominających nam o radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa.

Paschał

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

Paschał jest to duża świeca, która oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy rozświetla  ciemność,

tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią.

 Figura zmartwychwstałego Jezusa

 

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

Figura przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć.

Rymowanka – naucz dziecko

Radości nadszedł czas –Jezus żyje pośród nas.

Źródło: strony internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

 Przewodnik metodyczny: Kocham Dobrego Boga.                          Bożena Dziewicka

Język angielski 08.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki!

 

Czy pamiętacie nazwy zawodów z naszych ostatnich zajęć?

 

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw

 

Dzisiaj poznamy zwrot I want to be....Ja chcę zostać/być ....

Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Spróbujcie odpowiedzieć w języku angielskim.

 

Na koniec przypomnijmy sobie dni tygodnia- days of the week.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

 

Have fun!

 

Pozdrawiam Was serdecznie,

Ewa Baprawska.

 

Gimnastyka 08.04.2021

Kochane Przedszkolaki dziś zapraszam Was na muzyczną gimnastykę ;)

 

Ćwiczenia możecie powtórzyć kilka razy ;)

 

(3412) MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1 - YouTube

 

 

 

Miłej zabawy ;)

  

Justyna Giza

Propozycje zabaw 08/04/2021 r.

WITAJCIE  KOCHANI !!!

 

1.  Ćwiczenia drobnych ruchów rąk.

Zabawy ciastem.

   Dzieci naśladują:

•  wyrabianie ciasta (jak na babkę drożdżową),

•  wałkowanie ciasta,

•  formowanie kulek,

•  posypywanie makiem, kruszonką.

2 Słuchanie opowiadania pt. Bajeczka piekarska Agnieszki Galicy. 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, aż na Śląsku w mieście Piekary, żył sobie piekarz pan Mączka. Codziennie wstawał o świcie     i piekł chleb, biały podłużny i czarny podłużny, biały i czarny, z mąki białej i razowej. Musiał się spieszyć i uwijać, bo już od rana pod piekarnią stali ludzie i czekali na świeży i pachnący chleb. I gdy tylko piekarz Mączka sprzedał wszystkie białe chleby i razowe chleby, musiał się znowu zabierać do pracy i piec chleb biały i razowy na kolację dla swojej rodziny. Pewnego dnia przyszły do piekarni dzieci pana Mączki – miał ich aż sześcioro – i zaczęły marudzić:

– Tato, już nam się znudził ten chleb.

– Jak może znudzić się chleb – zdziwił się piekarz – taki pyszny, pachnący i chrupiący?

– Ale zawsze jest taki sam – marudziły dzieci.

– A co będziecie jeść na kolację? – spytał piekarz Mączka.

– Upiecz nam jakiś inny chleb – prosiły dzieci.

Pan Mączka przyjrzał się swoim dzieciom, które bardzo kochał, pomyślał chwilkę

i powiedział:

– Dobrze, dla każdego z was upiekę coś innego – i zabrał się do roboty.A dzieci przyglądały się uważnie, co robi ich tata.

– Dla Bartka zrobię chlebek okrągły jak jego buzia – mruczał Mączka.

– A dla Zosi upiekę chałkę zaplecioną tak jak jej warkoczyk. Po chwili chałka była gotowa,     a pan Mączka zaczął z ciasta robić wałeczki, a z wałeczków kółka. – To będą obwarzanki dla Martysi strojnisi, może je sobie zawiesić na szyi jak korale. Martysia była bardzo zadowolona z rumianych obwarzanków na sznurku.

– A ja, a dla mnie? – dopytywał się Antoś.

– Dla ciebie zrobię bułkę paluszek, bo jesteś chudy jak paluszek i mały jak paluszek –

powiedział pan Mączka – ale gdy zjesz dużo takich paluszków, to na pewno urośniesz.

– A teraz zrobię coś dla Zuzi, popatrzcie, jak się pięknie do mnie uśmiecha z wózeczka.

I pan Mączka zrobił dla Zuzi słodki rogalik podobny do uśmiechniętej buzi, a Zuzia zaraz    się zabrała do chrupania rogalika.

– Tato – pisnął piegowaty Maciuś – a o mnie zapomniałeś?

– Czy spotkałeś kiedyś tatę, który zapomniałby o swoim synku? – uśmiechnął się pan Mączka i raz-dwa ulepił okrągłą bułeczkę posypaną makiem.

– Tato, ta bułka jest piegowata tak jak ja – uśmiechnął się Maciuś.

Ale piekarz Mączka już tego nie słyszał, bo zmęczony usnął przy piecu.

 3. Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje pytania: 

 –  Jak nazywał się znany piekarz?

–  Gdzie mieszkał?

-   Co robi piekarz?

–  Kto odwiedził piekarza?

–  Co upiekł pan Mączka dla swoich dzieci?

–  Czy praca piekarza jest trudna?

 

4.  Nazywanie czynności, jakie wykonuje pan Mączka.

  Rodzic pomaga dzieciom, pokazując (pantomima) dane czynności, np.: wyrabia ciasto, formuje, wkłada do pieca, wyciąga z pieca, posypuje makiem.

 

5.  Nazwanie pieczywa, które jest na zdjęciu:

 

                                                                                                                                        Foto: E. Józefczak 

Następnie dziecko mówi za Rodzicem tekst rymowanki, tupiąc.

 

Różne pieczywa mamy chętnie je zjadamy:

Bułki, rogale, chlebek żytni, razowy,

obwarzanki, bagietki i drożdżowe bułeczki.

 

6. Lepienie pieczywa z masy solnej.

Pomoce: masa solna, talerzyk.

Dziecko wyrabia masę solną (1 szklanka mąki pszennej, 1 szklanka soli, ½ szklanki wody). Następnie lepi wybrane rodzaje pieczywa i umieszcza go na tackach. (Dziecko pomaluje swoje wyroby, gdy te wyschną).

 

7. Ćwiczenia rozwijające zmysł smaku.

Rodzic przygotowuje kawałki różnego pieczywa: bułki, chleba razowego, chleba żytniego, chałki. Dziecko z zasłoniętymi oczami kolejno próbuje wybrany kawałek i określa, co to za pieczywo.

 

 Źródło: Przewodnik metodyczny Odkrywam siebie wyd. Mac, cz.4.  

 Źródło: Przewodnik metodyczny Olek i Ada wyd. MAC, cz.4.

                                                  

                                                                                   Miłego dnia wam życzymy i radosnego,

                                                                                                wiosennego nastroju  :)))

                                                                                                 

                                                                                       Edyta Józefczak, Ewa Baprawska

Propozycje zabaw 07.04.2021

                                Witajcie Kochane Przedszkolaki!

 

Serdecznie zapraszamy Was do wspólnych aktywności. Dzisiaj robimy zakupy- zajęcia matematyczne.

Jakie znacie nazwy sklepów? Spróbujecie wymienić sklepy: odzieżowy, spożywczy, obuwniczy, rybny, piekarnia, apteka, cukiernia, księgarnia itp.

 

  Posłuchajcie utworu Cz. Janczarkiego                                                         

Mama poprosiła Anię, aby poszła do sklepu po chleb i syrop od kaszlu. Pieniądze położyła na stole, gdy Ania pobiegła do łazienki, żeby się umyć i uczesać Uszatek przechylił głowę na bok i pomyślał: „Wyręczę Anię”.
Wziął pieniądze ze stołu, wziął siatkę na zakupy i pobiegł do sklepu spożywczego. Stanął przed ladą.
-Poproszę o syrop od kaszlu- powiedział.
-Misiuniu- odpowiedziała pani zza lady- idź do apteki. O tam jest apteka, po przeciwnej stronie ulicy.
Pobiegł Uszatek do apteki. Stanął przy ladzie.
-Poproszę o chlebek- szepnął niepewnie
-Chlebek?- zdziwiła się pani sprzedająca leki. –Tu jest apteka, Misiuniu. Idź do sklepu spożywczego. O, tam jest ten sklep, po przeciwnej stronie ulicy.
Wyszedł Uszatek z apteki. Było mu bardzo przykro, że nie umiał wyręczyć Ani. Na ulicy spotkał Anię. Dziewczynka wybiegła zaraz za Uszatkiem.
-Oj, Misiu, Misu!- pokiwała głową
A potem wytłumaczyła niedźwiadkowi, gdzie się co kupuje.


Po przeczytaniu tekstu rodzice zadają dzieciom pytania:
-O co poprosiła mama Anię?
-Kto chciał wyręczyć dziewczynkę w robieniu zakupów?
-Dlaczego misiowi nie udało się pomóc Ani?
-Gdzie miś powinien szukać syropu od kaszlu, a gdzie pieczywa?

 Zabawa matematyczna

Poproście rodziców o stworzenie kącika sklepowego, wykorzystując opakowania po produktach lub produkty, które są w domu. Ważcie, klasyfikujcie, obliczajcie wartość zakupu, wskazujcie przedmioty cięższe i lżejsze, określajcie kształt produktów, przeliczajcie.

 

Zachęcamy Was również do obejrzenia filmu pt. Jak powstają monety? https://www.youtube.com/watch?v=pOwXevZ34rc

 

Zabawa plastyczna: Monety z modeliny/ciastoliny.

Pomoce: modelina/ciastolina, monety o różnych nominałach, plastikowe nożyki.

Rodzic proponuje dziecku zorganizowanie własnej, dawnej mennicy. Układa na stole ciastolinę/ modelinę, plastikowy nożyk i monety o różnych nominałach. Dziecko formułuje z ciastoliny/ modeliny kształt koła. Przykłada do niego monetę i odcinają niepotrzebne kawałki ciastoliny/modeliny. Następnie z jednej i z drugiej strony wykonuje odciski monet. Opisuje widoczne elementy. Układa wykonane odciski monet na papierowym talerzyku i umieszcza je w kąciku sklepowym.

 

Zapraszamy Was do aktywności na świeżym powietrzu :)) 

 Narysujcie kredą na chodniku dużą skarbonkę, a w niej monety. 

 

                            Życzymy miłej zabawy :))

                                Ewa Baprawska 

                                Edyta Józefczak

                                                                 Źródło  Przewodnik metodyczny Olek i Ada, cz. 3, wyd.MAC.

                                                                                              ŹródłoYouTube.

 

Propozycje zabaw 06/04/2021 r.

Witajcie kochane przedszkolaki :)

Serdecznie  zapraszamy Was do wspólnych aktywności. 

 

1. Słuchanie wiersza Bożeny Formy Zawody.

 

Różne są zawody:                                           Babcia jest krawcową,

ekspedientka, lekarz,                                      a strażakiem dziadek, 

listonosz, fryzjer,                                             karetką pogotowia

sekretarka, piekarz.                                         jeździ wujek Tadek. 

 

Mama jest śpiewaczką                                     A kim ja zostanę?

a tato pilotem -                                                 Kierowcą rajdowym,

wiezie pasażerów                                             spikerem, piekarzem

szybkim samolotem.                                         lub posterunkowym.

 

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania: 

- Jakie zawody są wymienione w wierszu?

Kim Ty chciałbyś zostać w przyszłości

 Dlaczego trzeba pracować? 

 

2. Jakie zawody wykonują osoby przedstawione na zdjęciu?

Czego potrzebuje do pracy fryzjer?

- Czego potrzebuje strażak (krawiec, stolarz, kucharz, piekarz)?

 

                                                                              Foto: E. Józefczak

 

3. Ćwiczenia słuchowe. 

Dziecko dzieli rytmicznie (na sylaby) nazwy zawodów podanych przez Rodzica, np.: ogrodnik, piekarz, krawiec, policjant, strażak, listonosz, nauczyciel.

 

4. Ćwiczenia językowe Co robi...?

Rodzic podaje nazwy zawodów. Dziecko nazywa czynności wykonywane w danym zawodzie. Np. kierowca - kieruje, lekarz - leczy, krawiec - szyje, strażak - gasi pożar. 

 

5. Zabawa ruchowo - naśladowcza Wykonuję różne zawody. 

Dziecko naśladuje prace osób wykonujących różne zawody na hasła - czynności wykonywane w danym zawodzie, podane przez Rodzica, np. pieczemy chleb, robimy zastrzyki...Następnie dziecko próbuje nazwać zawody, z którymi są związane przedstawione przez nie czynności. 

 

6.  Zabawa plastyczna - wykonanie albumu Praca zarobkowa.

 Odnajdywanie w gazetach i czasopismach obrazków przedstawiających ludzi zarabiających pieniądze. 

Pomoce: kolorowe czasopisma, gazety, nożyczki, klej, białe kartki, wstążeczka, dziurkacz. 

Rodzic układa na stole różnego rodzaju gazety i czasopisma. Dziecko szuka obrazków  przedstawiających ludzi, którzy wykonują pracę w celu zarabiania pieniędzy. Wycina obrazki i przykleja je na białych kartkach. Następnie wykonuje dziurkaczem dziurki, przewleka przez nie wstążeczkę i zawiązuje ją na supeł. 

 

a) Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Co by było, gdyby ludzie nie pracowali?

 

Źródło: Przewodnik metodyczny Odkrywam siebie  wyd. MAC , cz. 4. 

Źródło: Przewodnik metodyczny  Olek i Ada wyd. MAC , cz. 3. 

 

                                                                  

                                                                                           Życzymy miłego dnia i wesołej zabawy

                                                                                              Edyta Józefczak, Ewa Baprawska.

Język angielski 06.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki!

Mam nadzieję, że miło spędziliście święta.

Dzisiaj poznamy nazwy zawodów w języku angielskim.

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

Zapraszam do obejrzenia filmiku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyy6sLTFKHc

 

Co robią Twoi rodzice?

 

Pozdrawiam i miłego dnia życzę,

Ewa Baprawska.

 

                                 Źródło You Tube

02. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

Święcenie pokarmów na wielkanocny stół - Koszyczek dobrych życzeń

 

https://i.pinimg.com/originals/c9/96/d8/c996d8c322ec77ce519593e8b4b42e2b.jpg

 

Rodzicu - wraz z dzieckiem przygotuj koszyczek ze święconką, wytłumacz co oznaczają poszczególne potrawy.

Przygotowany koszyczek odstawmy w chodne miejsce, żeby czekał na nasze wielkanocne śniadanie.

 

Przy świątecznym stole w Wielką Niedzielę, dzieląc się pokarmami z koszyczka powiedzcie wraz z dziećmi modlitwę:

„Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami i udziel nam radości Twego zmartwychwstania, a stół nasz

niech będzie znakiem pojednania. Alleluja!” (można nauczyć się w sobotę).

 

Posłuchajcie piosenek:

Wielkanocna piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw

 

Wesołego Alleluja

https://www.youtube.com/watch?v=lVsbR81g8UM

 

 

 

https://archidiecezjalubelska.pl/wp-content/uploads/2020/04/pok02-678x381.jpg

 

                                                        Wesołego Alleluja!                Bożena Dziewicka

Propozycje zabaw 01/04/2021 r.

Witajcie kochane przedszkolaki.

Zapraszamy Was do wspólnej zabawy :)))

 

 1.  Słuchanie wiersza  Doroty Gellner Pisanki.

 

Patrzcie                                              żeby się nie potłuc

Ile na stole pisanek!                             przypadkiem

Każda ma oczy                                    w dzień  świąteczny.

malowane,                                          Ale pamiętajcie!

naklejane.                                           Pisanki

Każdy ma uśmiech                               nie są do jedzenia!

kolorowy                                            Z pisanek się wyklują

I leży na stole grzecznie,                      świąteczne życzenia.

 

a)      Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytanie:

- Jak wyglądają pisanki?

- Dlaczego leżą grzecznie na stole?

- Co się wykluje z pisanek?

 

 2.       Zabawa plastyczna Kurczątko.

Pomoce:  żółte kartki z narysowanymi trzema kółkami różnej wielkości, nożyczki, klej, kredki, flamastry,  kartki.

Dziecko wycina trzy żółte koła różnej wielkości . Największe to brzuszek, średnie to głowa a najmniejsze, złożone na pół – to skrzydełko. Układa na kartce sylwetę kurczątka i przykleja. Dorysowuje  czerwone nóżki, dzióbek i oczko.  Nadaje mu imię.

 

3.       Doświadczenia z jajkiem – zabawy badawcze.

 

a)      Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka.

Rodzic układa w pojemniku wyłożonym np. ligniną surowe jajko i ugotowane jajko. Dziecko dotyka kolejno jajek, potrząsa nimi, starając się porównać dźwięk, jaki wydają.  Dziecko wskazuje różnice. Rodzic wprowadza oba jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje jajka i wskazuje to, które kręciło się szybciej. Zastanawia się nad przyczyną.

WNIOSKI:

Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Dzieje się tak dlatego, że ma płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony. Uniemożliwia to szybkie poruszanie się jajka.

 

Następnie Rodzic rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka. Prosi, aby dziecko powiedziało, z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko).

 

b)      Samodzielne doświadczenia z jajkiem.

 Rodzic zaprasza dziecko do samodzielnych doświadczeń z jajkiem.

Pomoce:  cztery jajka surowe, cztery jajka gotowane, cztery przezroczyste miski, sól,  butelka coca – coli, zaparzone i wystudzone herbata i kawa, plastikowe pojemniki.

Dziecko bada zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka gotowanego. Następnie bada zachowanie jajka surowego w wodzie po dodaniu do niej 10 łyżek soli.

Dziecko bada, co dzieje się z ugotowanym na twardo jajkiem zanurzonym w coca- coli, herbacie, kawie.

WNIOSKI:

Jajko w solance pływa, w wodzie opada na dno. Jajko jest cięższe od wody, ale lżejsze od solanki i dlatego w solance pływa. Sól zagęszcza wodę, która w efekcie wypiera jajko na powierzchnię. Im więcej soli w wodzie, tym większa jest wyporność. W przyrodzie najlepiej widać to w Morzu Martwym.

 

Skorupka jajka zbudowana jest z wapnia, podobnie jak nasze zęby. Takie same przebarwienia jak na skorupkach pozostają na naszych zębach, jeśli nieodpowiednio dbamy o higienę jamy ustnej i nie myjemy zębów.

                          

Dziecko bada właściwości jajka ugotowanego na twardo: obiera jajko, kroi je  plastikowym nożykiem na pół, nazywa poszczególne części jajka, określa wygląd, smak, zapach. Porównuje budowę jajek: surowego i  ugotowanego.

 

4.Zabawy przy piosence „Pisanki, pisanki”. https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY.

 

Źródło: You tube

Źródło: Przewodnik metodyczny „Odkrywam siebie” wyd. MAC cz.3

Źródło: Przewodnik metodyczny „Olek i Ada” wyd. Mac cz.4.

 

                                                                                                                Życzymy  wesołej zabawy :)))

                                                                                                              Edyta Józefczak, Ewa Baprawska

 

Gimnastyka

Propozycja zabawy na dziś ;)

 

Zabawy rytmiczne do muzyki ,,Ćwiczenia w podskokach z liczeniem".

 

Rodzicu udostępnij dziecku film z zabawami rytmicznymi, który rozwija poczucie rytmu, słuch muzyczny i technikę swobodnego liczenia. Zachęcam do ćwiczeń rytmicznych, oto link:

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg lekcja 4. ćw. z liczeniem w podskokach

 

 

 Źródło: Przewodnik metodyczny Nowe przygody Olka i Ady, cz. 4, Karty pracy,YouTube. 

 

Justyna Giza

 

Język angielski 01.04.2021

Witajcie Kochane Przedszkolaki!

 

Święta Wielkanocne (Easter) tuż, tuż.

Zobaczcie, co robi świąteczny króliczek.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc.

 

A teraz przypomnijmy sobie nasze wielkanocne słownictwo:

Easter- Wielkanoc

Easter egg- jajko wielkanocne, pisanka

Bunny- królik 

Chick- kurczaczek 

 

 

Dzieci liczą małe wielkanocne zajączki (Little Easter Bunnies) z piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

 

i poruszają się tak jak one:

 

-kiedy usłyszymy - hop, hop, hop,… - skoki obunóż,

 

-kiedy usłyszymy - run, run, run,… - bieganie,

 

-kiedy usłyszymy – walk, walk, walk,… - spacerowanie,

 

-kiedy usłyszymy – skip, skip, skip,… - podskoki „z nóżki na nóżkę”

 

Happy Easter! Wesołych Świąt!

 

 

Serdecznie pozdrawiam,

Ewa Baprawska.

Życzenia świąteczne 31/03/2021 r.

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

radosnego, wiosennego nastroju,

wiary, nadziei i miłości,

oraz wszelkiej pomyślności.

Życzą

Panie i dzieci z gr. II :))

 

 

 

Foto: E. Józefczak 

Na wiejskim podwórku-ćwiczenia w liczeniu 31.03.2021

                                Witajcie Kochane Przedszkolaki!

 

Czas na kolejny miły dzień. Dzisiaj liczymy zwierzątka, które żyją na wiejskim podwórku. 

Proszę spójrzcie na poniższy obrazek.

Nazwijcie zwierzęta dorosłe i młode.

Ile jest kurczątek? ile jest kaczuszek?

Których zwierząt jest więcej?

Gdzie znajdują się kurczątka?

Ile jest kotków? Ile jest prosiaczków?

Których zwierząt jest więcej?

Ile jest koników?

Które z tych zwierząt znoszą jajka?

Gdzie znajdują się prosiaczki?