Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 1

Serdecznie witamy

dzieci i rodziców z  grupy I w roku szkolnym 2021/2022.

 

Grupa I

 

Godziny pracy: 6.00 - 17.00


Wychowawcy:

 

Elżbieta Bakalarz

Anna Węglińska

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

 

 • kontakt telefoniczny - tel. 81 517 20 85

 

Elżbieta Bakalarz – Poniedziałek: godz.8.00-8.30

 

Anna Węglińska -

 

          (lub w innym uzgodnionym terminie); 

 

Anna Boruch (logopeda) - wtorek godz. 8.30-9.00

 

Eliza Skop (psycholog) - piątek godz. 14.30-15.00

 

 • komunikator dzienniku elektronicznym. 

 

 

Lista dzieci
opis dokumentutypdata

Lista dzieci

pdf31-08-2021[ Pobierz ]
41 kB
PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
opis dokumentutypdata 

Program wychowania przedszkolnego - Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

pdf 02-09-2021 [ Pobierz ]
1 162 kB
20/09/2021/ Dzień Przedszkolaka

Dzisiejszy dzień był dla nas wyjątkowy i bardzo uroczysty !!!

To właśnie dzisiaj staliśmy się prawdziwymi przedszkolakami !!!

 

 

 

 

 

 

 

06/09/2021 Urodziny Natana

NATANKU !!!

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
niech co dzień radość gości.

Przyjaźni wielkich i małych,
wielu przygód niebywałych.
Uśmiechu wesołego i wszystkiego,
wszystkiego najlepszego!

                                  Życzą dzieci i panie z gr. I

 

Zadania dydakyczno- wychowawcze na wrzesień 2021

Tematyka:

 1. To jestem ja ……………………......… 01 - 03.09.2021

 2. Moja grupa …....................…….... 06 - 10.09.2021

 3. Moja droga do przedszkola ……..…13 - 17.09.2021

 4. Idzie jesień przez las, park …....... 20 – 24.09.2021

 5. Nadeszła jesień …. ………….....….. 27.09 - 01.10.2021

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – poznanie i utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 2. Komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania.

 3. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji - stosowanie form grzecznościowych względem siebie.

 4. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

 5. Środki transportu – poznawanie wybranych środków transportu (lądowego, wodnego, powietrznego), poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

 6. Dbamy o nasze zdrowie – uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów, poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

 7. Jesień - oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści; zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób; pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 9. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania.

 10. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

 11. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów. 

 12. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych. 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )