Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 1

Konsultacje telefoniczne:

tel. 81 517 20 85/506 632 345

Agnieszka Adamczyk: Piątek 9.30 - 10.00

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

z oddziałami zamiejscowymi w Wierzchowiskach

w roku szkolnym 2020/21

GR I

 

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po śniadaniu czynności samoobsługowe.

9.30  – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:
9.30 - 10.00 katecheza

10.40 – 11.10

Wtorek:
12.30 - 13.00 j. angielski

10.40 – 11.10

Środa:
8.00 - 8.30 zabawy logopedyczne

10.40 – 11.10

Czwartek:
10.30 - 11.00 j. angielski, 11.00 – 11.30 gimnastyka ogólnorozwojowa

10.40 – 11.10

Piątek:
9.30 - 10.00 katecheza

10.40 – 11.10

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

 • odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym;  przygotowanie do podwieczorku;

15.10 – 15.30

Podwieczorek, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali.

Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole"
opis dokumentutypdata

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

pdf13-09-2020[ Pobierz ]
5 118 kB
Mój przyjaciel 30.10.2020r.

Witajcie kochane przedszkolaki!

 

 

 • Posłuchajcie wiersza Barbary Szelągowskiej "Mój przyjaciel"

  "Mój przyjaciel"

  O
  dpowiedzcie na pytania: Jaki jest przyjaciel z wiersza? Co to znaczy, że można mu zaufać? Czy dobrze jest mieć przyjaciela? Dlaczego?

 • Użyj wyobraźni i narysuj kredkami lub namaluj farbami swojego przyjaciela :)

 

Do zobaczenia moja drużyno :)

 

źródło: YouTube, Przewodnik metodyczny MAC "Odkrywam siebie"cz. 1.

Agnieszka Adamczyk

Jesień na działce... 19 - 23.10
 • rozpoznajemy i nazywamy wybrane warzywa za pomocą wzroku, węchu i smaku

 

lightbox

 

 • sklep warzywny: warzymy, przeliczamy, sprzedajemy...

  lightbox  lightbox

 

 • malujemy warzywami :)

  lightbox
  lightbox

foto. A. Adamczyk

Agnieszka Adamczyk

Jesień w sadzie... 13.10 - 16.10
 • 12 października obchodziliśmy Światowy Dzień Drzewa. Nasza wspólna praca :)

 

lightbox

 

 • Siedzi jesień
  pod jabłonią,
  jabłka jej
  nad głową dzwonią.
  A gdy gruszą wiatr poruszy,
  dzwonią gruszki.
  Gdzie? Na gruszy! (D. Gellnerowa)

lightbox

 

lightbox

 

 

 • kodujemy :)

 

lightbox

foto. A. Adamczyk

A. Adamczyk 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na październik

Tematyka:

 1.  Co robią zwierzęta jesienią…………..05 - 09.10.2020
 2.  Jesień w sadzie ………...…….. ……….12 - 16.10.2020
 3.  Jesień na działce …………………..….. 19 - 23.10.2020   
 4.  O sobie samym ............................. 26 - 30.10.2020

 

 

Zadania:

1.      Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy - zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała, poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.

2.      Przyroda jesienią - poznanie charakterystycznych cech późnojesiennej pogody, wyjaśnienie znaczenia słowa sad, ogród, rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców, drzew owocowych, rozróżnianie owoców i warzywa za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu, nazywanie przetworów z owoców i warzyw, rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.

3.      Społeczna aktywność dziecka: dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej, współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,

przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

4.      Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.

5.      Językowa aktywność dziecka; swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych, wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą.

6.      Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrostu (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,

uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru, szukanie kompromisu w spornych sprawach, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu.

7.      Dbamy o nasze zdrowie – przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

8.      Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

9.      Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

10.  Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

11.  Poznawcza aktywność dziecka, rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego, porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie, rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Idzie jesień przez las, park....28.09-02.10

Jesienny tydzień za nami :)

 

 • przeliczamy, klasyfikujemy, rysujemy......robimy jesienne koktajle ;)

 

lightbox

 

lightbox

 

lightbox

 

 • 30 września świętowaliśmy "Dzień Chłopaka"

 

Oto nasi mali mężczyźni :)

 

lightbox

foto. A. Adamczyk

A. Adamczyk

Moja droga do przedszkola 21-25.09
 • W tym tygodniu przypomnieliśmy sobie zasady ruchu drogowego. 

 

lightbox

 

 • 22 września świętowaliśmy Dzień Przedszkolaka

 

Oto nasza drużyna :)

 

lightbox

 

 

 • W wolnej chwili....

 

lightbox lightbox

 

lightbox

A. Adamczyk

 

Moja grupa 14-18.09

Oto jak minął nam tydzień..........

 

 • 15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki :)

lightbox

 

lightbox

 • w wolnym czasie

lightbox

lightbox

 

 • zabawy na świeżym powietrzu

lightbox

foto. A. Adamczyk

Adamczyk Agnieszka

To jestem ja 7-11.09

Tak minął nam tydzień w przedszkolu... :)

 

 • zabawy z muzyką

lightbox

 

 • wspólnie układamy puzzle

 

lightbox

 

 • tworzymy zbiory

 

lightbox

 

 • tak powstają nasze prace plastyczne ;)

 

lightbox  lightbox

Adamczyk Agnieszka

 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na wrzesień

Tematyka:

 1.    Witamy w przedszkolu ………...…….. 01 - 04.09.2020
 2.   To jestem ja ……………………....…...… 07 - 11.09.2020
 3.   Moja grupa .................................... 14 - 18.09.2020   
 4.   Moja droga do przedszkola ……........ 21 - 25.09.2020
 5.   Idzie jesień … przez las, park….........28.09 - 02.10.2020

 

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy – rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 4. Nasz kontakt z techniką – Środki transportu – poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji. 
 5. Poznajemy przyrodę – jesień – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy); pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w  wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór).
 6. Dbamy o nasze zdrowie – przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 7. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 8. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 10. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 11. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne.
Witamy po wakacjach :)

lightbox

Agnieszka Adamczyk

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )