Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 1

Konsultacje telefoniczne:

tel. 81 517 20 85/506 632 345

Agnieszka Adamczyk: Piątek 9.30 - 10.00

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

z oddziałami zamiejscowymi w Wierzchowiskach

w roku szkolnym 2020/21

GR I

 

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po śniadaniu czynności samoobsługowe.

9.30  – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:
9.30 - 10.00 katecheza

10.40 – 11.10

Wtorek:
12.30 - 13.00 j. angielski

10.40 – 11.10

Środa:
8.00 - 8.30 zabawy logopedyczne

10.40 – 11.10

Czwartek:
10.30 - 11.00 j. angielski, 11.00 – 11.30 gimnastyka ogólnorozwojowa

10.40 – 11.10

Piątek:
9.30 - 10.00 katecheza

10.40 – 11.10

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 15.10

 • odpoczynek poobiedni (zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej); gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne,  plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym;  przygotowanie do podwieczorku;

15.10 – 15.30

Podwieczorek, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali.

Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole"
opis dokumentutypdata

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

pdf13-09-2020[ Pobierz ]
5 118 kB
Urodziny Alicji 15.06

 Alusiu!

 

Ile drzew rośnie w lesie,
Ile ciężarów siłacz uniesie,
Ile uciągnie lokomotywa,
Ile włosów liczy lwia grzywa,
Ile ciastek w ciastkarni,
A bułek w piekarni,
Tyle szczęścia i słodyczy
W dniu urodzin Tobie życzymy.

 

lightbox

 

Dzieci i Panie z grupy

Wycieczka do MiniZOO w Wojciechowie 08.06

Zwiedzając ZOO dzieci poznały wiele gatunków zwierząt. Wycieczka do zoo była doskonałą lekcją przyrody dla naszych dzieci. Wycieczka zakończyła się piknikiem i zabawą na placu :)

 

lightbox

Adamczyk Agnieszka   

Urodziny Bartusia 9.06

 Bartusiu!

 

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka,
humoru dobrego, życia kolorowego
i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!

 

lightbox

 

Dzieci i Panie z grupy

Dzień Dziecka 1.06

Czy wy wiecie, czy wy wiecie,

Ile dzieci jest na świecie?

Kto by to policzyć mógł

Tyle serc, i rąk, i nóg?

A choć dzieci jest tak dużo,

Wszystkie wspólnej sprawie służą,

Wszystkie pragną, pragną z całych sił,

Żeby świat szczęśliwy był.

J. Brzechwa

 

lightbox

 

 

lightbox

 

lightbox

 

P.S. Dziękujemy Kochanym Rodzicom za miłą niespodziankę :)

Adamczyk Agnieszka

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na czerwiec

Tematyka:

 1. Dzieci z całego świata………………. …...31.05 - 04.06.2021
 2. Dziecięce przyjaźnie..……………………...07.06 - 11.06.2021
 3. Moje podwórko.................................14.06 - 18.06.2021   
 4. Wkrótce wakacje……………................. 21.06 - 25.06.2021
 5. To już lato………………………………………28.06 – 30.06.2021

 

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
 • układanie rymów do podanych słów,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną.

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach.
 • poznawanie środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem,
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu,
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami,
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

 

 

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • pełnienie dyżurów np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • wyrażanie i nazywanie swoich emocji podczas zabaw,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcje i radość,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych - ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonych miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety,
 • spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
 • poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu.
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania.

 

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu.
Wiosna na łące 10 - 14.05

 

 • Logopedia z panią Anią, która zmieniła się w żabę Żanetę :D

 

lightbox

 

 • Nasz wspólna łąka!

 

lightbox

Adamczyk Agnieszka

Nowinki z wiejskiego podwórka 3 - 7.05

Na podwórku na wsi

jest mieszkańców tyle,

że aż gospodyni

trudno zliczyć ile.

 • Za nami tydzień pełen zabaw na wiejskim podwórku. Dowiedzieliśmy się między innymi: skąd się bierze mleko, jak wytwarza się ser. Mieliśmy okazję wspólnie wydoić naszą krówkę ;)

 

lightbox

 

lightbox

Agnieszka Adamczyk

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na maj

Tematyka:

 1. Nowinki z wiejskiego podwórka………………. …..03.05 - 07.05.2021
 2. Wiosna na łące..………………………………......…...10.05 - 14.05.2021
 3. Poznajemy różne zawody...............................17.05 - 21.05.2021   
 4. Nasi kochani rodzice……………........................ 24.05 - 28.05.2021

 

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną.

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi,
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania,
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi,
 • poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu,
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami,
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • pełnienie dyżurów np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • wyrażanie i nazywanie swoich emocji podczas zabaw,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcje i radość,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych - ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonych miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety,
 • spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 •  podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,
 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby,
 • opowiadanie o tym, kim chciałoby zostać,
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter),
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka.               

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia pływania ciał, rozszczepiania światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.
Urodziny Oliwii 22.04

Oliwciu!!!

 

Poprzez łąki, dolinami, biegnie kangur z życzeniami.

Spieszy się, by być na czas.

Wie, że urodziny masz.

Wszystkiego, co najpiękniejsze,

najlepsze i najwspanialsze z okazji 6 urodzin!

 

lightbox

 

Dzieci i panie z grupy :)

Mali strażnicy przyrody 19 - 23.04.

W tym tygodniu:

 

 • 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi 

 

lightbox

 

 • oraz zaległy Dzień czekolady, który obchodzony jest 12 kwietnia :)

 

lightbox

 

lightbox

Adamczyk Agnieszka

Gwiazdy na niebie 16.04.2021r.

Witajcie kochane przedszkolaki :)

 

 • Zapraszam Was do opowieści ruchowej - Spotkanie z kosmitami.

  Włączcie muzykę KLIKNIJ TU

  Wyobraźcie sobie, że wybieracie się  na planetę Eps w gwiazdozbiorze Oriona. Pojazd kosmiczny jest już przygotowany. Wsiadacie do niego i...rakieta startuje. Siła grawitacji wtłacza was w fotele, ale po chwili możecie już swobodnie oddychać. Wstajecie z foteli i podziwiacie, widzianą przez okrągłe otwory, błękitną planetę - naszą Ziemię, która robi się coraz mniejsza i mniejsza, aż znika wam zupełnie z oczu. Za to wy robicie się coraz lżejsi i zaczynacie unosić się w powietrzu. Możecie nawet robić fikołki. Świat wokół wygląda jak zaczarowany: miliony błyszczących gwiazd! Ale oto zbliża się kres podróży. Siadacie w fotelach, już niestraszna wam grawitacja. Oto nowa planeta i jej mieszkańcy. Wyglądają dziwnie znajomo - tylko ten niebieski odcień skóry.

lightbox

 

 • „Co to?” – rozwiązywanie zagadek słownych B. Koronkiewicz.

 

W dzień widać na nim chmury i słońce,

A nocą Księżyc i gwiazdy lśniące.

Na nim samolot drogę swą znaczy,

Podnosisz głowę, by je zobaczyć(niebo)

 

Nocą na niebie są ich tysiące,

W dzień widać tylko najbliższą – Słońce.

Mały i Wielki Wóz z nich się składa.

Pomyśl życzenie, gdy któraś spada! (gwiazdy)

 

Ono nam ciepło na Ziemi daje

I dzięki niemu dzień jasny wstaje.

Na złoty kolor opala skórę,

Albo się chowa za dużą chmurę. (słońce)

 

Są we wszechświecie porozrzucane,

Te wokół Słońca najbardziej znane.

Wśród nich jest Ziemia, na niej żyjemy,

Czy ktoś na innych mieszka, nie wiemy. (planety)

 

źródło

Przewodnik metodyczny cz. 4, Odkrywam siebie.

Przyjemnej podróży :) do zobaczenie :)

Agnieszka Adamczyk

 

 

16. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 

Zmartwychwstały Pan Jezus mówi do nas

 

Uświadamiamy dziecku, że Pana Jezusa możemy usłyszeć, chociaż Go nie widzimy

 

 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/getattachment/d6711d00-c05e-4fb6-90e4-47aa3d6f2179/.aspx

– Kogo widzisz na tym zdjęciu ?(kapłan)

– Co on robi? (czyta księgę)

– Co to za księga, którą kapłan odczytuje podczas Mszy św.?(Pismo Święte)

– Czyje słowa zapisane są w Piśmie św.? (Pana Jezusa)

– Kto do nas mówi, gdy kapłan czyta Pismo św. (Pan Jezus)

 

Rodzicu pokaż dziecku Pismo Święte, odczytaj wybrany fragment.

 

https://static.abstore.pl/img/wds/1ca8b559-2fc7-4235-b8fa-a6170e201b66/l/ilustrowane-pismo-swiete-dla-dzieci.jpg

Rodzicu: Uświadom dziecku, że Pan Jezus mówi do nas w liturgii słowa (Msza św. – poprzez słuchanie słów zapisanych w Piśmie Świętym). Choć nie można Go wtedy zobaczyć, to jednak mocno wierzymy, że tak jest. Możemy Go wtedy usłyszeć. Poprośmy Pana Jezusa, żeby w naszych sercach było wciąż „światełko wiary” i powiedzmy Mu, że wierzymy Jego słowom. Uczmy dzieci otwartości na słowo Boże.

 

Piosenka: „Wierzę i kocham Go”, modlitwa na zakończenie (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=vTvfpmO2NAQ

 

– Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał cię?

Wierzę i kocham Go.

– Że wszystko, co dobre, od Niego jest?

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał?

 Wierzę i kocham Go.

– To tak, jakby serce swoje nam dał.

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem był?

Wierzę i kocham Go.

– I po to, by kochać, jedynie żył?

Wierzę i kocham Go.

– Życie na krzyżu wysłużył nam.

Wierzę i kocham Go.

– Przez Ducha Świętego pomaga nam.

Wierzę i kocham Go.

W związku Tygodniem Biblijnym czytajmy dziecku fragmenty Pisma Świętego dla dzieci.

                                                 Szczęść Boże!                                                               Bożena Dziewicka

Kiedy jest dzień, a kiedy noc? 15.04.2021r.

Witajcie kochane przedszkolaki :)

 

 • Posłuchajcie wiersz M. Terlikowskiej Halo, tu Ziemia.

  Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia,
  wielka, okrągła jak balonik.
  Z tej strony – słońce mnie opromienia,
  a z tamtej strony – nocy cień przesłonił.
  Gdy jedna strona jest oświetlona,
  to zaciemniona jest druga strona.
  Wy zajadacie pierwsze śniadanie,
  a spać się kładą – Amerykanie,
  właśnie!
  Bo ja się kręcę w krąg
  jak bardzo, bardzo duży bąk.
  - Dobranoc!- wołam
  - Dzień dobry!- wołam,
  to znaczy – zrobiłam obrót dokoła.
  A oprócz tego wciąż, bez końca,
  muszę się kręcić wokół Słońca.
  Nigdyście jeszcze nie widzieli,
  takiej olbrzymiej karuzeli!
  Bo trzeba mi całego roku,
  żeby Słońce obiec wokół.

 • Obejrzyjcie film Noc i dzień KLIKNIJ TU
  Spróbujcie przeprowadzić doświadczenie - Jak powstają dzień i noc.
  Przygotujcie: latarkę, jabłko lub inny okrągły owoc oraz patyczek do szaszłyków.

 

lightbox

źródło

Przewodnik metodyczny cz. 4 Odkrywam siebie.

Przyjemnej zabawy :)

Agnieszka Adamczyk

Przybysze z kosmosu 14.04.2021r.

Witajcie kochane przedszkolaki :)

 

 • Posłuchajcie rymowanki. 

 

Jestem Ufuś piegowaty,
mam ubranko w srebrne łaty,
a na głowie czułki dwa,
skaczę lekko: hopsa, są.
Mieszkam sobie we wszechświecie,
podróżuję w swej rakiecie.
Przyjaciela zdobyć chciałem,
więc na Ziemię przyleciałem.
Zaprzyjaźnić chcę się z wami,
choć jesteście jeszcze mali.
Złego nic mi nie zrobicie?
Czy bać muszę się o życie?
Chętnie z wami porozmawiam.
Przyjacielski ukłon składam.
Ziemia piękną jest planetą,
choć od mojej tak daleką.
Poznać wasze chcę zwyczaje
i pozwiedzać różne kraje.

 

 • Jak myślicie czy w kosmosie można spotkać żywe istoty? Jak je sobie wyobrażacie? Narysujcie! ;)

 • Wyruszamy w kosmos! START RAKIETY - KLIKNIJ TU.

 • Znajdź 7 różnic

lightbox

źródło

Udanej podróży kosmicznej :)

Agnieszka Adamczyk

 

Gimnastyka 15.04.2021

Witajcie Przedszkolaki;)

 

Oto propozycja ćwiczeń. Zachęcam Was do aktywności fizycznej. 

 

   

    Justyna Giza

 

14.04.2021 r. LOGOPEDYCZNE ZABAWY W... KOSMOSIE ;)

Kochane Przedszkolaki,     zachęcam do zabawy:

 

 

 

 

 

kliknij w poniższy link:

 

https://view.genial.ly/606dcd4736be9d0d9f8e4735/interactive-content-kosmiczne-zabawyPozdrawiam serdecznie

Anna Boruch

Język angielski 13.04.2021

Hello Everyone! Witajcie Kochani!

Today, we are going to the moon! Dzis wybieramy się w kosmos!

Are you ready? Czy jesteście gotowi?

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfyVPTuikiI

 

Słownictwo:

rocket- rakieta

spaceship- statek kosmiczny

moon-księżyc

sun-słońce

take off- odlecieć

 

Have fun! Miłej zabawy!

 

Pozdrawiam,

Ewa Baprawska

 

                           źródło You Tube

W przestrzeni kosmicznej 13.04.2021r.

Witajcie kochane przedszkolaki :)

 

 • Przyjrzyjcie się obrazkowi przedstawiającemu Układ Słoneczny.
  Układ Słoneczny to Słońce i osiem krążących wokół niego planet.
  Tej, na której żyjemy to ZIEMIA, największa to JOWISZ, Najmniejsza MERKURY, ta która znajduje się w pobliżu Ziemi to WENUS.

lightbox

 

 

 • Posłuchajcie opowiadania "Dzieci Ziemi - pamiętajcie" S. Schimmela. (załącznik nr 1)
  Odpowiedzcie na pytania: jak wygląda Ziemia? Kto na niej mieszka? Jak postępują mieszkańcy Ziemi?

 

 • Pokoloruj obrazek. (załącznik nr 2)

 

 • Posłuchaj piosenki KLIKNIJ TU. Wymień planety Układu Słonecznego.

 

Miłej zabawy :)

Adamczyk Agnieszka

 

 

Źródło

Źródło

opis dokumentutypdata

Załącznik nr 2

png13-04-2021[ Pobierz ]
332 kB

Załącznik nr 1

mp313-04-2021[ Pobierz ]
4 967 kB
12. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie

Modlitwa „Aniele Boży” i śpiew: „Spotkał mnie dziś Pan”.

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

 

Opowiadanie.

Dawno, dawno temu zdarzyła się ciekawa historia. Pewien pasterz, który codziennie wieczorem przeliczał swoje owieczki, zauważył, że jedna z nich gdzieś się zagubiła. Była to mała Kropeczka – bo pasterz każdą z nich nazywał po imieniu. Ona zawsze biegła na końcu, tak że nieraz pasterz, chcąc pośpieszyć całe stado, brał ją na ręce, aby się nie zmęczyła lub nie pokaleczyła. Tym razem nie pamiętał nawet, kiedy widział ją po raz ostatni. Chodził po całej zagrodzie, szukał i wołał. Kropeczka zaginęła. Pasterz pozamykał swoją owczarnię i wyruszył na poszukiwanie zagubionej. Była już ciemna noc, księżyc wciąż chował się za chmurę, a wilki wyły groźnie, gdzieś w pobliżu. Pasterz z pośpiechu zapomniał nawet latarki. Szedł więc po ciemku i nasłuchując myślał, że może ona gdzieś jest tu blisko. Kiedy schodził ostrożnie z urwiska, usłyszał ciche kwilenie. Ależ tak! To jego owieczka! Choć było to bardzo niebezpieczne, pasterz pochylił się całym ciałem ze skały, aby spośród cierniowego krzaku wyciągnąć zagubioną i wystraszoną Kropeczkę. Przyniósł ją do domu, nakarmił, a potem długo jeszcze trzymał w ramionach, dopóki się nie uspokoiła.

Rozmowa na temat opowiadania:

– Co stało się z małą owieczką?

– Dlaczego owieczka się zagubiła?

– Co zrobił pasterz, gdy zobaczył, że nie ma owieczki?

– Jaki był pasterz dla swoich owiec?

 

Odczytanie tekstu z Pisma Świętego i omówienie ilustracji

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11)

 

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

Analiza tekstu biblijnego.

– Co Pan Jezus mówi o sobie?

– Kim są owieczki Pana Jezusa?

– Co robi dobry pasterz dla swoich owiec?

– Co zrobił Pan Jezus dla ludzi – swoich owieczek?

– Jakim pasterzem jest Pan Jezus?

Pan Jezus jest naszym Dobrym Pasterzem. Oddał za nas swoje życie na krzyżu i troszczy się o nas, wskazując drogę do nieba. Wszyscy powinniśmy starać się o to, aby się nie zagubić. Musimy być blisko Pana Jezusa.

Odpowiedz

– Kiedy jesteśmy blisko Pana Jezusa?

 

Pan Jezus porównał siebie do Dobrego Pasterza, a nas nazwał swoimi owieczkami. Zawsze, kiedy słuchamy słów Pana Jezusa i wypełniamy je, jesteśmy blisko Niego

 

Modlitwa na zakończenie: „Pan jest pasterzem moim”  (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

 

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Na niwach zielonych pasie mnie,

nad wody spokojne prowadzi mnie. /x2

 

Dziecko koloruje obrazek pt. „Owieczka”.

 

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

 

Źródło: podręcznik – Jezus mnie kocha, Internet:

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

                                                                                Bożena Dziewicka

Cuda i dziwy 12.04.2021r.

Dzień dobry Przedszkolaki :)

 

Przed nami kosmiczny tydzień ;)

 

 • Przygotujcie materiały/chustki/kartki w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym, różowym.

 • Układanie rymowanek o kolorach chustek
  Czerwony, czerwony to mój kolor ulubiony.
  Niebieski, niebieski to...(kolor królewski).
  Zielony, zielony to...(to kolor szalony).

 • Odpowiedzcie na pytanie: Co by było, gdyby na Ziemi wszystko było czerwone (niebieskie, różowe, zielone...)?

 • Zabawa Dokończ:
  Czerwony jak...
  Niebieski jak...
  Żółty jak...
  Różowy jak...
  Zielony jak...

 • Zabawa ruchowa Dotknij.
  Zaproście do zabawy mamę lub tatę. Poruszajcie się podczas ulubionej muzyki. Gdy muzyka ucichnie dotknijcie jakiegoś przedmiotu w kolorze, którego nazwę podał rodzic.

 • Posłuchajcie piosenki KLIKNIJ TU

 

lightbox

Przyjemnej zabawy :)

Źródło

Agnieszka Adamczyk

09. 04. 2021. katecheza

RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA

Bóg nie umarł (piosenka)

https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

Wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa i kochają Go, cieszą się z Jego zmartwychwstania.

 My również cieszymy się, że Jezus powstał z martwych, dlatego dajemy temu wyraz w piosence.

 

Bóg nie umarł, Jezus żyje x3

                               (dzieci najpierw kiwają palcem, a następnie wskazują nim w górę)

Daj mu ręce swe,             (dzieci klaszczą w dłonie)

Daj mu nogi swe,              (dzieci tupią nogami)

Daj mu serce swe,            (dzieci uderzają lekko pięścią w swoje serce, naśladując jego bicie)

On zawsze z nami jest.       (dzieci radośnie podskakują

Znaki zmartwychwstałego Jezusa w kościele

Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą- teraz modlimy się w domu. W kościele znajdujemy wiele znaków przypominających nam o radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa.

Paschał

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

Paschał jest to duża świeca, która oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy rozświetla  ciemność,

tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią.

 Figura zmartwychwstałego Jezusa

 

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

Figura przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć.

Rymowanka – naucz dziecko

Radości nadszedł czas –Jezus żyje pośród nas.

Źródło: strony internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

 Przewodnik metodyczny: Kocham Dobrego Boga.                          Bożena Dziewicka

Ćwiczenie sportowo - słuchowe 09.04.2021r.

Witajcie kochane przedszkolaki :)

 

 • Zapraszam Was do zabawy z rymowanką.

 

Maszerują dzieci drogą: (maszerują w miejscu)

raz, dwa, raz i dwa.

Prawą nogą, (wyciągają do przodu prawą nogę)

lewą nogą: (wyciągają do przodu lewą nogę)

raz, dwa, raz i dwa. (maszerują w miejscu)

I rękami poruszają:

raz, dwa, raz i dwa, (maszerują w miejscu)

w prawo - lewą, (lewą rękę wyciągają  w prawą stronę)

w lewo - prawą, (prawą rękę wyciągają w lewą stronę)

raz, dwa, raz i dwa. (maszerują w miejscu) 

 

 • Pamiętacie naszą piosenkę o pogodzie? Przypomnijmy ją sobie razem :) KLIKNIJ TU

 • Dokończ zdanie. Najbardziej lubię poruszać się podczas...

 

Do zobaczenie, bawcie się dobrze!

Adamczyk Agnieszka

Lubię czynnie odpoczywać 08.04.2021r.

Witajcie kochane dzieci :)

 

Zapraszam Was dzisiaj do rytmicznej rozgrzewki w podskokach KLIKNIJ TU

 

Narysujcie kredkami jak lubicie spędzać wolny czas :)

Pozdrawiam ciepło :)

 

Adamczyk Agnieszka

Język angielski 08.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki!

 

Czy pamiętacie nazwy zawodów z naszych ostatnich zajęć?

 

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw

 

Dzisiaj poznamy zwrot I want to be....Ja chcę zostać/być ....

Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Spróbujcie odpowiedzieć w języku angielskim.

 

Na koniec przypomnijmy sobie dni tygodnia- days of the week.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

 

Have fun!

 

Pozdrawiam was serdecznie,

Ewa Baprawska.

 

 

 

Gimnastyka 08.04.2021

Kochane Przedszkolaki dziś zapraszam Was na muzyczną gimnastykę ;)

 

Ćwiczenia możecie powtórzyć kilka razy ;)

 

(3412) MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1 - YouTube

 

 

 

Miłej zabawy ;)

  

Justyna Giza

Gimnastyka to zabawa 07.04.2021r.

Witajcie kochane przedszkolaki :)

Zapraszam Was do wspólnej zabawy. W tym tygodniu będzie na sportowo ;)

 

Na początek posłuchajcie wiersza Jadwigi Koczanowskiej pt: ,, Gimnastyka”

 

Gimnastyka to zabawa
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny
żeby silnym być i zwinnym

Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć- nie ma rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.

 

Odpowiedzcie na pytania dotyczące treści wiersza:

- Co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym?

 

Teraz coś co wszyscy lubimy... JOGA :) Zaproście do wspólnej zabawy wszystkich chętnych domowników. Zaczynamy! Włącz muzykę KLIKNIJ TU

lightbox

 

Miłej zabawy! Pozdrawiam Agnieszka Adamczyk

Język angielski 06.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki!

Mam nadzieję, że miło spędziliście święta.

Dzisiaj poznamy nazwy zawodów w języku angielskim.

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

Zapraszam do obejrzenia filmiku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyy6sLTFKHc

 

Co robią Twoi rodzice?

 

Pozdrawiam i miłego dnia życzę,

Ewa Baprawska.

 

                                 Źródło You Tube

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na kwiecień

Tematyka:

 1.  Chciałbym być sportowcem ………….......…....05.04 - 09.04.2021
 2.  Cuda i dziwy…………………………............……..12.04 - 16.04.2021
 3.  Mali strażnicy przyrody….............................19.04 - 23.04.2021   
 4.  Jestem Polakiem i Europejczykiem…........... 26.04 - 30.04.2021

 

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby, liczenie sylab w słowach, tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

- odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,

- wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,

- układanie rymów do podanych słów,

- naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.

- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,

- aktywne słuchanie rozmówcy.

 

Poznawcza aktywność dziecka

- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,

- uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,

- nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,

- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

- poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem, poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma, poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi– Księżyca,

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,

- zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy,

- rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach,

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach,

- wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt, szanowanie wody, niemarnowanie jej,

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach,

- poznawanie wytworów artystów wybranych wspólnot narodowych lub etnicznych,

- rozpoznawanie godła danej wspólnoty narodowej lub etnicznej,

- tworzenie planu okolicy przedszkola,

- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu,

- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc,

- wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami,

- poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej,

- podawanie adresu swojego zamieszkania,

- nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków,

- poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie,

- stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku,

- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc,

- oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

- rozwijanie sprawności całego ciała,

uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,

- przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,

- bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw

- aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu.

- zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,

- pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,

- odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,

- dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, szukanie kompromisu w spornych sprawach,

- samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę.

- wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,

- prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania.

- zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

- śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne,

-  uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

- estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

- wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry),

- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu,

- odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.

- improwizowanie piosenek ruchem,

- wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,

- oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

02. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

Święcenie pokarmów na wielkanocny stół - Koszyczek dobrych życzeń

 

https://i.pinimg.com/originals/c9/96/d8/c996d8c322ec77ce519593e8b4b42e2b.jpg

 

Rodzicu - wraz z dzieckiem przygotuj koszyczek ze święconką, wytłumacz co oznaczają poszczególne potrawy.

Przygotowany koszyczek odstawmy w chodne miejsce, żeby czekał na nasze wielkanocne śniadanie.

 

Przy świątecznym stole w Wielką Niedzielę, dzieląc się pokarmami z koszyczka powiedzcie wraz z dziećmi modlitwę:

„Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami i udziel nam radości Twego zmartwychwstania, a stół nasz

niech będzie znakiem pojednania. Alleluja!” (można nauczyć się w sobotę).

 

Posłuchajcie piosenek:

Wielkanocna piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw

 

Wesołego Alleluja

https://www.youtube.com/watch?v=lVsbR81g8UM

 

 

 

https://archidiecezjalubelska.pl/wp-content/uploads/2020/04/pok02-678x381.jpg

 

                                                        Wesołego Alleluja!                Bożena Dziewicka

Język angielski 01.04.2021

Witajcie Kochane Przedszkolaki!

 

Święta Wielkanocne (Easter) tuż, tuż.

Zobaczcie, co robi świąteczny króliczek.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc.

 

A teraz przypomnijmy sobie nasze wielkanocne słownictwo:

Easter- Wielkanoc

Easter egg- jajko wielkanocne, pisanka

Bunny- królik 

Chick- kurczaczek 

 

Dzieci liczą małe wielkanocne zajączki (Little Easter Bunnies) z piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

i poruszają się tak jak one:

-kiedy usłyszymy - hop, hop, hop,… - skoki obunóż,

-kiedy usłyszymy - run, run, run,… - bieganie,

-kiedy usłyszymy – walk, walk, walk,… - spacerowanie,

-kiedy usłyszymy – skip, skip, skip,… - podskoki „z nóżki na nóżkę”

 

Happy Easter! Wesołych Świąt!

 

Serdecznie pozdrawiam,

Ewa Baprawska.

Gimnastyka

Propozycja zabawy na dziś ;)

 

Zabawy rytmiczne do muzyki ,,Ćwiczenia w podskokach z liczeniem".

 

Rodzicu udostępnij dziecku film z zabawami rytmicznymi, który rozwija poczucie rytmu, słuch muzyczny i technikę swobodnego liczenia. Zachęcam do ćwiczeń rytmicznych, oto link:

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg lekcja 4. ćw. z liczeniem w podskokach

 

 

 Źródło: Przewodnik metodyczny Nowe przygody Olka i Ady, cz. 4, Karty pracy,YouTube. 

 

Justyna Giza

 

Zajęcia z języka angielskiego 30.03.2021

Hello Everyone!  Witajcie przedszkolaki! 

Tematem dzisiejszych zajęć jest wiosna oraz Wielkanoc.

Zapraszam do obejrzenia naszej wiosennej piosenki

 

https://www.youtube.com/watch?v=0r6Bx7oTT_c

 

Kochane Przedszkolaki spróbujcie również zapamiętać kilka wielkanocnych słówek.

 

https://www.youtube.com/results?search_query=easter+vocabulary

 

 

Serdecznie pozdrawiam,

Ewa Baprawska.

                                                                Źródło You Tube

29. 03. 2021. Katecheza

  Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

Dziękuję Panu Jezusowi za to, że pozostał wśród nas – Wielki Czwartek

W Wielkim Tygodniu przeżywamy dni, przypominające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.

 

W czwartek przed swoją męką i śmiercią Pan Jezus polecił uczniom przygotować świąteczną wieczerzę tzn. kolację. Była to Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa z Apostołami. Apostołowie przygotowali ją w pomieszczeniu, które nazwane było Wieczernik.

 

 

https://www.jakoloruje.pl/img/ostatnia-wieczerza-b3405.jpg

 Pan Jezus powiedział

„(…) to jest Ciało moje” (Mk14,22)

„(…) to jest Krew moja (…)” (Mt 26,28)

 

Na ostatniej Wieczerzy

Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. To przemienione Ciało Pana Jezusa nazywamy

Najświętszym Sakramentem. Pan Jezus z miłości pozostał z nami pod postacią chleba i wina.

 

Rodzicu odmów modlitwę uwielbienia Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen”.

 

– Jak myślicie: Kto obecnie podczas Mszy Świętej wypowiada słowa i wykonuje gesty Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy? (Kapłan)

Każda Msza Święta jest pamiątką tego ważnego wydarzenia, ale w sposób szczególny przypomina nam o tym Wielki Czwartek.

W tym dniu obchodzimy Dzień Kapłana.

Film dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=oRwD8VBrueA&feature=youtu.be

 

Posłuchaj piosenki: „Idzie mój Pan”.(odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=Dprtw2fjpqA

https://www.youtube.com/watch?v=fiDSB9uFKCs

 

 Źródło:Podręcznik - Jezus mnie kocha, strony internetowe.                                          Bożena Dziewicka

 

Muzyka jest wszędzie 01 - 05.03

To był bardzo twórczy i głośny tydzień... :D

 • wykonaliśmy instrumenty, które od razu przetestowaliśmy ;)

 

lightbox

 • malowaliśmy muzykę :)

 

lightbox

foto. A. Adamczyk

Adamczyk Agnieszka

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na marzec

Tematyka:

 1. Muzyka jest wszędzie ……………….........…...01.03 - 05.03.2021
 2. W świecie teatru………………………………...........08.03 - 12.03.2021
 3. Wiosna, wiosna…………..................................15.03 - 19.03.2021   
 4. Wkrótce Wielkanoc………… ….........................22.03 - 26.03.2021
 5. Wielki Tydzień…………………………………............29.03 - 02.04.2021

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby, liczenie sylab w słowach, tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,

- aktywne słuchanie rozmówcy,

- wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną.

Poznawcza aktywność dziecka

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,

dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,

- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,

- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

- wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

- uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach,

- nazywanie figur geometrycznych,

- zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy,

- mierzenie długości (szerokości) za pomocą: sznurka, dłoni, stopy, kroków,

porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości,

- kształtowanie postaw prozdrowotnych i nawyków promujących zdrowy tryb życia.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

- rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

- wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych. uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,

- aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu.

- porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,

- wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

 Społeczna aktywność dziecka

- zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,

- pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,

- odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,

- wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,

- szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy.

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

-  samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety,

- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Artystyczna aktywność dziecka

- śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne,

-  uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

- wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,

- oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

Kubusiowi przyjaciele natury 22-26.03

Za na mi tydzień pełen wrażeń i dobrej zabawy :)

 

 • bawiliśmy się razem  z Kubusiem :) Zapraszamy do dalszej zabawy w domu GRAJ z KUBUSIEM
 • 24 lutego obchodziliśmy Dzień Niespodziewanego Całusa ;)

 

lightbox

 

 • 26 lutego obchodziliśmy Dzień Dinozaura

 

lightbox

foto. A. Adamczyk

Adamczyk Agnieszka

 

 

Zadani dydaktyczno - wychowawcze na luty

Tematyka:

 1. Jestem samodzielny w kuchni……………….........…...01.02 - 05.02.2021
 2. Znamy te baśnie ………………………………........……...08.02 - 12.02.2021
 3. Chciałbym być matematykiem..............................15.02 - 19.02.2021   
 4. Kubusiowi Przyjaciele Natury ….............................22.02 - 26.02.2021

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby, liczenie sylab w słowach, tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,

- aktywne słuchanie rozmówcy,

- wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną.

Poznawcza aktywność dziecka

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,

dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,

- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,

- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

- wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

- uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach,

- nazywanie figur geometrycznych,

- zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy,

- mierzenie długości (szerokości) za pomocą: sznurka, dłoni, stopy, kroków,

porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości,

- kształtowanie postaw prozdrowotnych i nawyków promujących zdrowy tryb życia.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

- rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),

- wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych. uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,

- aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu.

- porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,

- wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

 Społeczna aktywność dziecka

- zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,

- pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,

- odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,

- wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,

- szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy.

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

-  samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety,

- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Artystyczna aktywność dziecka

- śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne,

-  uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

- wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,

- oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

Zimowe zabawy 25-29.01

Za nami tydzień pełen dobrej zabawy ze śniegiem na dworze... 

 

lightboxlightbox

 

...i w sali ;)

 

lightbox

 

Nasz wspaniały Bal Karnawałowy :)

 

lightbox

Adamczyk Agnieszka

Urodziny Michalinki 20.01

Michalinko!

 

Niech Ci słonko ciepło gra,
niech Twój uśmiech długo trwa,
nie trać swej wesołej minki,
bo dziś są Twoje urodzinki :)

 

lightbox

Dzieci i Panie z grupy

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na styczeń

Tematyka:

 1.  Mijają dni, miesiące, lata ……………….... …………..04.01 - 08.01.2021
 2.  Zwierzęta są głodne………&he