Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa I

 

 

Konsultacje indywidualne:

Elżbieta Bakalarz

Małgorzata Suchora

 

 

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

w roku szkolnym 2019/20 

Grupa I (dzieci 4 i  5-letnie)  7.00 – 16.00

 

 

 

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

 

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 8.45

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności  higieniczno-porządkowe).

8.45 – 9.30

Śniadanie. Po posiłku mycie zębów, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

 

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów w tym pomoc psychologiczno-pedagogiczna,  zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi,, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie

Poniedziałek:

 • rytmika 8.00- 8.30
 • religia   12.30- 13.00

 

Wtorek:

 • język angielski 12.30- 13.00

 

Środa:

 • rytmika 8.00- 8.30
 • zajęcia ruchowe 9.30- 10.00

 

Czwartek:

 • zajęcia logopedyczne 8.00- 8.30
 • język angielski 12.30- 13.00

 

Piątek:

 • religia12.30- 13.00

 

13.00 – 13.30

Obiad, czynności samoobsługowe.

po obiedzie - 15.10

 

 

 

 

 

15.10- 16.00

Odpoczynek poobiedni - słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej, czytanie literatury dziecięcej; rozwijanie zainteresowań czytelniczych; gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka; gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem; zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci; gry i zabawy ruchowe; praca indywidualna.

 

Podwieczorek, porządkowanie sali

 

 

 

Program edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole"
opis dokumentutypdata 

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

pdf 10-09-2019 [ Pobierz ]
5 118 kB
13/09/2019 Urodziny Pawła Maliborskiego

iaj wspólnie z Pawłem świętowaliśmy Jego 5. urodziny. Naszemu Jubilatowi odśpiewaliśmy "Sto lat", złożyliśmy serdeczne życzenia i obdarowaliśmy Go prezentami. Był słodki poczęstunek;-) Dziękujemy!

 

Pawełku! 

Dla Superbohatera co pomoc innym wybiera

Niech się spełnią wszystkie marzenia
Z łatwością, z jaką składamy życzenia.
Niech siła i odwaga w zabawie i w życiu Ci pomaga.
Niech mocy Ci nie brakuje, a dobro zawsze niech procentuje.

 

 

 

 

Dzieci i panie z gr. I

06/09/2019 Urodziny Szymona Postoja

Dzisiaj wspólnie z Szymonem świętowaliśmy Jego 5. urodziny. Naszemu Jubilatowi odśpiewaliśmy "Sto lat", złożyliśmy serdeczne życzenia i obdarowaliśmy Go prezentami. Dziękujemy za słodkości!!!.

 

Szymonie!  

Życzymy Ci rzeki i piasku przy rzece 
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach 
oraz drzew, na które można się wspinać ...

 

 

 

 

 

 Dzieci i panie z gr.I

03/09/2019 Urodziny Leny Świątkowskiej

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego świętowaliśmy 5 urodziny Leny Świątkowskiej. Było bardzo wesoło i przyjemnie, dzieci przygotowały dla swojej koleżanki pamiątkową książkę z obrazkami. Oczywiście zaśpiewaliśmy głośne 'Sto lat", złożyliśmy życzenia naszej Jubilatce i podarowaliśmy prezenty, a potem najprzyjemniejsza część - słodki poczęstunek. 

 

Lenko!

Ile płatków ma stokrotka, ile jabłek ma szarlotka,
ile kurek jest w kurniku, ile ząbków jest w grzebyku.
Tyle słońca bez cienia goryczy,
Panie i dzieci z gr. I serdecznie Ci życzą.

 

 

lightbox

 

lightbox

 

Dzieci i panie z gr. I

Tematyka i zadania na wrzesień 2019

Tematyka:

 1.   To jestem ja ………………………...…............ 02 - 06.09.2019
 2.   Moja grupa ............................................ 09 - 13.09.2019    
 3.   Moja droga do przedszkola ……................ 16 - 20.09.2019
 4.   Idzie jesień … przez las, park…..…............ 23 - 27.09.2019

 

Zadania:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3. Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy – rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 4. Nasz kontakt z techniką – Środki transportu – poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji. 
 5. Poznajemy przyrodę – jesień – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy); pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w  wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór).
 6. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 7. Dbamy o nasze zdrowie – przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 8. Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 9. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

      10. Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.

      11. Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku.

    

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )