Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 11

Edukacja zdalna
opis dokumentutypdata

30.10.2020

pdf30-10-2020[ Pobierz ]
39 kB

29.10.2020

pdf29-10-2020[ Pobierz ]
24 kB

28.10.2020

pdf28-10-2020[ Pobierz ]
40 kB

27.10.2020

pdf27-10-2020[ Pobierz ]
30 kB

26.10.2020

pdf26-10-2020[ Pobierz ]
780 kB
Idzie jesień do zwierząt. 12 – 16.10.2020

Sąsiadeczka wiewióreczka!Październikowy deszcz liści!


 

 

 

Ewa Dudek

Idzie jesień przez ogród i sad 05 – 09. 10 2020r

Tworzymy owocowe ciągi rytmiczne!

 

 

 

 

Kwadratowy dzień!

 

 

"Była raz sobie skała
bardzo dziwna, KWADRATOWA,
stał na tej skale pałac,
bardzo dziwny, KWADRATOWY.
W pałacu tym na tronie
bardzo dziwnym, KWADRATOWYM,
zasiadał król w koronie
bardzo dziwnej, KWADRATOWEJ,
i patrzył z okna wieży
bardzo dziwnej, KWADRATOWEJ,
na dzielnych swych rycerzy
bardzo dziwnych, KWADRATOWYCH."

 

                             (Danuta Wawiłow)

 

 

 

 

Ewa Dudek

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na październik 2020

Tematyka:

 1. Idzie jesień przez ogród i sad 05.10 – 09.10.2020

 2. Idzie jesień do zwierząt – 12 – 16.10.2020

 3. Co z czego otrzymujemy? – 19 – 23.10.2020

 4. Idzie jesień z deszczem – 26 – 30.10.2020

 

Zadania:

Poznajemy przyrodę. Jesień: 

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad

-rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

-nazywanie przetworów z owoców i warzyw ( soki, dżemy, kiszonki, kompoty)

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych

Przyroda w sali, w domu:

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, wychodzenia na spacer.

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

- wykorzystywanie tworzywa przyrodniczego w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej.

 Edukacja matematyczna:

- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3.

- nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt.

- posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

- tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku

- układanie rymów do podanych słów

- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Próby czytania: 

- rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: o, O, a, A, m , M , e, E.

- czytanie sylab, wyrazów ( o prostej budowie fonetycznej)

Przygotowanie do pisania

- rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowanie klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

- odróżnianie druku od pisma

- wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

- budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

Nasza grupa: współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

Nasze zdrowie:
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
- samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych
- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 Śpiewanie piosenek, prowadzenie zabaw ruchowo-rytmicznych.

   

Ewa Dudek

Idzie jesień przez las, park 28.09.2020 – 02.10.2020

 


Dzień Chłopaka w naszej grupie.

 

 

 

 

 

 

W kalendarzu jesień, a my budujemy zamki z piasku!

 

 

 

 

 

 

 Ewa Dudek

Moja droga do przedszkola 21–25.09.2020

Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni!

 

 

Dzień Przedszkolaka!

 

Ewa Dudek

Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole"
opis dokumentutypdata

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

pdf19-09-2020[ Pobierz ]
5 118 kB
Moja grupa 11 – 18.09.2020

Mali konstruktorzy!  

 

  Ewa Dudek

 Informacja o zebraniu

Szanowni Państwo,

 

zapraszam Państwa na pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie Rodziców

grupy 11. Spotkanie odbędzie się 15.09.2020 (wtorek) o godzinie 15:45 w Wierzchowiskach. 

 

Z wyrazami szacunku

Ewa Dudek

To jestem ja 07 – 11.09.2020

Radośnie spędzamy czas!!!

lightbox

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2020

Tematyka:

 

Witamy po wakacjach – 01 - 04.09.2020

 

To jestem ja – 07 - 11.09.2020

 

Moja grupa – 14 - 18.09.2020

 

Moja droga do przedszkola – 21 - 25.09.2020

 

Idzie jesień przez las, park – 28.09 - 02.10.2020

 

 

 

Zadania:

 

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 2.  Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych, stosowanie form grzecznościowych względem siebie.
 3.  Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy – rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 4.  Nasz kontakt z techniką – Środki transportu – poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.
 5.  Poznajemy przyrodę – jesień – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy); pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór).
 6.  Dbamy o nasze zdrowie – przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 7.  Rozwijanie mowy: komunikowanie się w grupie – mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia, słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 8.  Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych − ściąganie ubrań i butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu, zakładanie ubrań i butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 9.  Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 10.  Śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem, zabawy ruchowo-rytmiczne.
 11.  Edukacja matematyczna – przeliczanie elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie liczebności, określanie wielkości przedmiotów, ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne.Ewa Dudek

 

Witamy po wakacjach. 01 - 04.09.2020

Gdy dzień wstaje i wita świat,

   ranną porą wstaję i ja.

   Mama pomaga ubierać się,

   do przedszkola prowadzi mnie.”

                       (K. Bożek-Gowik)

Drogie Dzieci!

 

Niech radość i entuzjazm towarzyszy Wam każdego dnia,

niech zdobywanie wiedzy okaże się fascynującą przygodą.

Życzę inspirujących pomysłów do zabaw

oraz zadowolenia ze spotkań z rówieśnikami.Drodzy Rodzice!

 

Niech każdy dzień dostarcza Państwu okazji do dumy i radości

z rozwoju Państwa dzieci. Ewa Dudek

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )