Godło Polski umieszczone w tarczy, według wzoru i kolorystyki zgodnych z ustawą

Przedszkole Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

Grupa 11

Ramowy rozkład dnia

Konsultacje telefoniczne

Środa: 10:00 – 10:30

(numer udostępniony Rodzicom)

Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach

z oddziałami zamiejscowymi w Wierzchowiskach

w roku szkolnym 2020/21

Grupa XI

8:00 – 14:00 

 

 

8.00 – 13.00                REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.00 – 9:00

Zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe. Zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka. Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowanie otaczającym światem, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe; czynności higieniczno-porządkowe).

9:00 – 9.30

Śniadanie, czynności samoobsługowe.

9.30 – 13.00

Zajęcia kierowane prowadzone przez nauczyciela przedszkola i nauczycieli specjalistów, zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na dworze, przygotowanie do obiadu:

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie (11:00 – 11:20)

Poniedziałek:

Język angielski (10:00 – 10:30)

 

Wtorek:

Katecheza (11:00 – 11:30)

 

Środa:

Katecheza (10:00 – 10:30)

 

Czwartek:

Gry i zabawy logopedyczne (8:00 – 8:30)

 

Piątek:

Język angielski (8:00 – 8:30)
Gimnastyka ogólnorozwojowa (8:30 – 9:00)

 

13.00

Obiad, czynności obsługowe

po obiedzie  - 14.00

Odpoczynek poobiedni – zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, praca indywidualna, zabawy i gry stolikowe, porządkowanie sali;

 

 

 

 

Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole"
opis dokumentutypdata

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej.

pdf19-09-2020[ Pobierz ]
5 118 kB
Wkrótce wakacje. 28.06.2021 - 30.06.2021

 

 

To był piękny, radosny czas!!!

 


Przed nami nowe wyzwania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dojrzały truskawki, zakwitły akacje,

pora na WAKACJE!"

 

Słońca, uśmiechu, letniego optymizmu na wakacyjne, beztroskie dni.

 

 

 

 

Ewa Dudek

 

 

 

 

Wakacyjne podróże. 14.06.2021 - 18.06.2021

 

Nasze pożegnania!

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZ, DWA, TRZY – OTO MY!

 

 

 

 

 

 

Ewa Dudek

 

 

Niby tacy sami, a jednak inni. 07.06.2021 - 11.06.2021

 

 

Wycieczka do MINI ZOO to tylko przedsmak wakacyjnych wypraw!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Dudek

Święto Dzieci. 31.05.2021 - 04.06.2021

 

 

DZIEŃ DZIECKA to dzień, na który każdy z utęsknieniem czeka!

 

 

 

 

 

 

Ewa Dudek

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

  czerwiec  2021

Grupa XI

 

Tematyka:

 1. Święto Dzieci.                         31.05.2021 - 04.06.2021

 2. Niby tacy sami, a jednak inni.   07.06.2021 - 11.06.2021

 3. Wakacyjne podróże.                14.06.2021 - 18.06.2021

 4. Pożegnania nadszedł czas.       21.06.2021 - 25.06.2021

 5. Wkrótce wakacje.                    28.06.2021 - 30.06.2021

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, i kończących daną sylabą;

 • analiza i synteza głoskowa wyrazów;

 • układanie rymów do podanych słów;

 • aktywne słuchanie rozmówcy, wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;

 • utrwalenie liter drukowanych i pisanych – małych i wielkich;

 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

 • czytanie wyrazów, wyrażeń i zdań; 

 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną;

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi;

 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;

 • nazywanie figur geometrycznych;

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;

 • poznanie różnorodności polskiego krajobrazu;

 • zaznajomienie z charakterystycznymi cechami lata;

 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru;

 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru;

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów;

 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami;

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;

 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę,orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania,  skoku, podskoku, toczenia,  rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

 • zasady bezpiecznego spędzania wakacji;

 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu;

 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;

 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;

 

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;

 • pełnienie dyżurów przy nakrywaniu stołu;

 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań;

 • wyrażanie i nazywanie swoich emocji podczas zabaw;

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela;

 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych;

 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności;

 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter);

 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;              

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z  plasteliny, naklejanie, ugniatanie;

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;

 • śpiewanie piosenek (zbiorowe i indywidualne);

 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków;

Święto rodziców 24.05.2021 – 28.05.2021

Dzień Mamy i Taty

 

 

 

 

 

 

 

 

DLA CIEBIE MAMO, DLA CIEBIE TATO!

 

 

 

 

 

 

 

Mamo, Tato cóż Ci dam?

Jedno serce które mam.

A w tym sercu róży kwiat,

Mamo, Tato żyj STO LAT!

 

 

 

Nasze Mamy!

 

 

 

 

 

 

STO LAT DLA NIKODEMA! 

 

 

 

 

Ewa Dudek

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Kosmos. 17.05.2021 - 21.05.2021

Sadzimy rośliny ozdobne

 

 

 

 

 

 

Wszystkiego najlepszego Dominiku!

 

 

 

 

Ewa Dudek

Łąka w maju 10.05.2021 – 14.05.2021

W zieleni łąka majowa!

 

 

 

 

 

Ewa Dudek

Moja Ojczyzna 26.04.2021 – 30.04.2021

 

"WITAJ MAJOWA JUTRZENKO!" 

przygotowujemy się do świętowania 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkam w Polsce, znam hymn mojego kraju, szanuję godło,

rozpoznaję barwy narodowe, kocham moją Ojczyznę!

 

 

 

 

Ewa Dudek

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na maj

Tematyka:

 1. Moja miejscowość, mój region.         04.05 - 07.05.2021

 2. Łąka w maju.                                  10.05 - 14.05.2021

 3. Kosmos.                                         17.05 - 21.05.2021   

 4. Święto rodziców.                             24.05 - 28.05.2021

 

 

Zadania:

Językowa aktywność dziecka

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, i kończących daną sylabą;

 • analiza i synteza głoskowa wyrazów;

 • układanie rymów do podanych słów;

 • aktywne słuchanie rozmówcy, wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;

 • utrwalenie liter drukowanych i pisanych – małych i wielkich;

 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

 • czytanie wyrazów, wyrażeń i zdań; 

 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną;

 

Poznawcza aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi;

 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;

 • nazywanie figur geometrycznych;

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii;

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej;

 • poznawanie zawodów związanych z kosmosem - astronom, kosmonauta;

 • poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi;

 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru;

 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru;

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów;

 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami;

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;

 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę,orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania,  skoku, podskoku, toczenia,  rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu;

 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;

 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;

 

Społeczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;

 • pełnienie dyżurów przy nakrywaniu stołu;

 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań;

 • wyrażanie i nazywanie swoich emocji podczas zabaw;

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela;

 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych;

 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności;

 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter);

 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;

              

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z  plasteliny, naklejanie, ugniatanie;

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;

 • śpiewanie piosenek (zbiorowe i indywidualne);

 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków;

Dbamy o przyrodę 19.04.2021 – 23.04.2021

Improwizacja ruchowa utworów muzycznych daje nam wiele radości!

 

 

 

 

 

 

Szkoda, że Dzień Czekolady jest tylko raz w roku.

 

 

 

 

 

 

Ewa Dudek

Zajęcia zdalne marzec/kwiecień 2021
opis dokumentutypdata

16.04.2021

pdf16-04-2021[ Pobierz ]
50 kB

15.04.2021

pdf15-04-2021[ Pobierz ]
53 kB

14.04.2021

pdf14-04-2021[ Pobierz ]
49 kB

13.04.2021

pdf13-04-2021[ Pobierz ]
56 kB

12.04.2021

pdf12-04-2021[ Pobierz ]
69 kB

09.04.2021

pdf09-04-2021[ Pobierz ]
60 kB

08.04.2021

pdf08-04-2021[ Pobierz ]
67 kB

07.04.2021

pdf07-04-2021[ Pobierz ]
59 kB

06.04.2021

pdf06-04-2021[ Pobierz ]
45 kB

02.04.2021

pdf02-04-2021[ Pobierz ]
52 kB

01.04.2021

pdf01-04-2021[ Pobierz ]
50 kB

31.03.2021

pdf31-03-2021[ Pobierz ]
53 kB

30.03.2021

pdf30-03-2021[ Pobierz ]
32 kB

29.03.2021

pdf29-03-2021[ Pobierz ]
64 kB
Język angielski 16.04.21

Hello Everyone! Witajcie Kochani!

Today, we are going to the moon again! Dzis ponownie wybieramy się w kosmos!

Are you ready? Czy jesteście gotowi?

 

https://www.youtube.com/watch?v=DEHBrmZxAf8

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfyVPTuikiI

 

Czy pamiętacie słownictwo?

rocket- rakieta

spaceship- statek kosmiczny

moon-księżyc

sun-słońce

take off- odlecieć

 

Have fun! Miłej zabawy!

 

Pozdrawiam,

Ewa Baprawska

 

                           źródło You Tube

15.04.2021 r. LOGOPEDYCZNE ZABAWY W ... KOSMOSIE ;)

Kochane Przedszkolaki,zachęcam do zabawy:

 

 

 

kliknij w poniższy link:

https://view.genial.ly/606dcd4736be9d0d9f8e4735/interactive-content-kosmiczne-zabawyPozdrawiam serdecznie

Anna Boruch

14. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 

Zmartwychwstały Pan Jezus mówi do nas

 

Uświadamiamy dziecku, że Pana Jezusa możemy usłyszeć, chociaż Go nie widzimy

 

 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/getattachment/d6711d00-c05e-4fb6-90e4-47aa3d6f2179/.aspx

– Kogo widzisz na tym zdjęciu ?(kapłan)

– Co on robi? (czyta księgę)

– Co to za księga, którą kapłan odczytuje podczas Mszy św.?(Pismo Święte)

– Czyje słowa zapisane są w Piśmie św.? (Pana Jezusa)

– Kto do nas mówi, gdy kapłan czyta Pismo św. (Pan Jezus)

 

Rodzicu pokaż dziecku Pismo Święte, odczytaj wybrany fragment.

 

https://static.abstore.pl/img/wds/1ca8b559-2fc7-4235-b8fa-a6170e201b66/l/ilustrowane-pismo-swiete-dla-dzieci.jpg

Rodzicu: Uświadom dziecku, że Pan Jezus mówi do nas w liturgii słowa (Msza św. – poprzez słuchanie słów zapisanych w Piśmie Świętym). Choć nie można Go wtedy zobaczyć, to jednak mocno wierzymy, że tak jest. Możemy Go wtedy usłyszeć. Poprośmy Pana Jezusa, żeby w naszych sercach było wciąż „światełko wiary” i powiedzmy Mu, że wierzymy Jego słowom. Uczmy dzieci otwartości na słowo Boże.

 

Piosenka: „Wierzę i kocham Go”, modlitwa na zakończenie (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=vTvfpmO2NAQ

 

– Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał cię?

Wierzę i kocham Go.

– Że wszystko, co dobre, od Niego jest?

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał?

 Wierzę i kocham Go.

– To tak, jakby serce swoje nam dał.

Wierzę i kocham Go.

– Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem był?

Wierzę i kocham Go.

– I po to, by kochać, jedynie żył?

Wierzę i kocham Go.

– Życie na krzyżu wysłużył nam.

Wierzę i kocham Go.

– Przez Ducha Świętego pomaga nam.

Wierzę i kocham Go.

W związku Tygodniem Biblijnym czytajmy dziecku fragmenty Pisma Świętego dla dzieci.

                                                 Szczęść Boże!                                                               Bożena Dziewicka

13. 04. 2021. katecheza

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

 Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie

Modlitwa „Aniele Boży” i śpiew: „Spotkał mnie dziś Pan”.

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

 

Opowiadanie.

Dawno, dawno temu zdarzyła się ciekawa historia. Pewien pasterz, który codziennie wieczorem przeliczał swoje owieczki, zauważył, że jedna z nich gdzieś się zagubiła. Była to mała Kropeczka – bo pasterz każdą z nich nazywał po imieniu. Ona zawsze biegła na końcu, tak że nieraz pasterz, chcąc pośpieszyć całe stado, brał ją na ręce, aby się nie zmęczyła lub nie pokaleczyła. Tym razem nie pamiętał nawet, kiedy widział ją po raz ostatni. Chodził po całej zagrodzie, szukał i wołał. Kropeczka zaginęła. Pasterz pozamykał swoją owczarnię i wyruszył na poszukiwanie zagubionej. Była już ciemna noc, księżyc wciąż chował się za chmurę, a wilki wyły groźnie, gdzieś w pobliżu. Pasterz z pośpiechu zapomniał nawet latarki. Szedł więc po ciemku i nasłuchując myślał, że może ona gdzieś jest tu blisko. Kiedy schodził ostrożnie z urwiska, usłyszał ciche kwilenie. Ależ tak! To jego owieczka! Choć było to bardzo niebezpieczne, pasterz pochylił się całym ciałem ze skały, aby spośród cierniowego krzaku wyciągnąć zagubioną i wystraszoną Kropeczkę. Przyniósł ją do domu, nakarmił, a potem długo jeszcze trzymał w ramionach, dopóki się nie uspokoiła.

Rozmowa na temat opowiadania:

– Co stało się z małą owieczką?

– Dlaczego owieczka się zagubiła?

– Co zrobił pasterz, gdy zobaczył, że nie ma owieczki?

– Jaki był pasterz dla swoich owiec?

 

Odczytanie tekstu z Pisma Świętego i omówienie ilustracji

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11)

 

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

Analiza tekstu biblijnego.

– Co Pan Jezus mówi o sobie?

– Kim są owieczki Pana Jezusa?

– Co robi dobry pasterz dla swoich owiec?

– Co zrobił Pan Jezus dla ludzi – swoich owieczek?

– Jakim pasterzem jest Pan Jezus?

Pan Jezus jest naszym Dobrym Pasterzem. Oddał za nas swoje życie na krzyżu i troszczy się o nas, wskazując drogę do nieba. Wszyscy powinniśmy starać się o to, aby się nie zagubić. Musimy być blisko Pana Jezusa.

Odpowiedz

– Kiedy jesteśmy blisko Pana Jezusa?

 

Pan Jezus porównał siebie do Dobrego Pasterza, a nas nazwał swoimi owieczkami. Zawsze, kiedy słuchamy słów Pana Jezusa i wypełniamy je, jesteśmy blisko Niego

 

Modlitwa na zakończenie: „Pan jest pasterzem moim”  (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

 

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Na niwach zielonych pasie mnie,

nad wody spokojne prowadzi mnie. /x2

 

Dziecko koloruje obrazek pt. „Owieczka”.

 

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

 

Źródło: podręcznik – Jezus mnie kocha, Internet:

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

https://sliwamariusz.files.wordpress.com/2015/04/do_blogaaaaa.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=dPt_7ekZCK8

https://www.buliba.pl/attachments/games/zwierzeta-na-wsi-owca-podglad.jpg

                                                                                Bożena Dziewicka

Język angielski 12.04.2021

Hello Everyone! Witajcie Kochani!

Today, we are going to the moon! Dzis wybieramy się w kosmos!

Are you ready? Czy jesteście gotowi?

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfyVPTuikiI

 

Słownictwo:

rocket- rakieta

spaceship- statek kosmiczny

moon-księżyc

sun-słońce

take off- odlecieć

 

Have fun! Miłej zabawy!

 

Pozdrawiam,

Ewa Baprawska

 

                           źródło You Tube

Gimnastyka 09.04.2021

Kochane Przedszkolaki dziś zapraszam Was na muzyczną gimnastykę ;)

 

Ćwiczenia możecie powtórzyć kilka razy ;)

 

(3412) MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1 - YouTube

 

 

 

Miłej zabawy ;)

  

Justyna Giza

Język angielski 09.04.2021

Witam Was Kochane Przedszkolaki! Hello everyone!

 

Czy pamiętacie nazwy zawodów z naszych ostatnich zajęć?

 

doktor- doctor

pielęgniarka- nurse

policjant- police man

strażak-firefighter

nauczyciel-teacher

rolnik- farmer

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw

 

Dzisiaj poznamy zwrot I want to be....Ja chcę zostać/być ....

Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Spróbujcie odpowiedzieć w języku angielskim.

 

Na koniec przypomnijmy sobie dni tygodnia- days of the week.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

 

Have fun!

 

Pozdrawiam was serdecznie,

Ewa Baprawska.

07. 04. 2021. katecheza

Apostołowie mówią o zmartwychwstaniu  Pana Jezusa

Rodzicu zaśpiewaj, opowiedz, przeczytaj, zachęć do wspólnej modlitwy

 „Spotkał mnie dziś Pan” - (odtworzenie nagrania z piosenką)

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

 

Spotkał mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.

Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą.

 

W czasach, gdy żył na ziemi Pan Jezus nie było radia, telewizji, gazet. Ludzie wspólnie dzielili się usłyszanymi wiadomościami. Gdy wydarzyło się coś istotnego, przekazywano wiadomości ustnie, bądź specjalny posłaniec wędrował z jednej miejscowości do drugiej, oznajmiając o tym, co się stało.

Opowiadanie.

Rano w niedzielę, o wschodzie słońca, Pan Jezus powstał z grobu żywy. Strażnicy, którzy strzegli grobu bardzo się wystraszyli. W tym czasie, szły do grobu trzy niewiasty, bardzo smutne, chciały namaścić ciało Pana Jezusa olejami. Kiedy doszły do grobu, zdziwiły się, bo grób był pusty, kamień odsunięty. Był tam anioł. Anioł oznajmił niewiastom, że Pan Jezus zmartwychwstał. Kobiety bardzo się ucieszyły i pobiegły do Apostołów, aby im to opowiedzieć. Apostołowie nie chcieli uwierzyć, ale niedługo potem sam Pan Jezus ukazał się im żywy i piękny. Aby przekonać Apostołów, że naprawdę żyje, zjadł z nimi kolację. Pan Jezus jeszcze kilkakrotnie spotykał się po zmartwychwstaniu ze swoimi Apostołami. Dawał im ostatnie rady. Wszyscy się cieszyli i opowiadali ludziom: „Pan Jezus żyje, wstał z grobu!”. Apostołowie potwierdzili, że Jezus zmartwychwstał, byli dumni, że mogą mówić o Jego zmartwychwstaniu, byli szczęśliwi, że są świadkami tego wydarzenia.

– Kto był świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa?

– Dlaczego Apostołowie mówili o zmartwychwstaniu?

Apostołowie mówili o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ponieważ byli świadkami tego niezwykłego wydarzenia. Aby oznajmić wszystkim ludziom, co wydarzyło się w Wielką Niedzielę, udali się na cały świat. Całym swoim życiem głosili prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa.

– Kto obecnie głosi prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa?

Kapłani nauczają o Panu Jezusie Zmartwychwstałym, ale także każdy z nas może być apostołem zmartwychwstałego Pana Jezusa i opowiadać o Nim innym.

 

https://ekai.pl/wp-content/uploads/2017/06/Ks.-Bruno-Th%C3%A9venin.jpg

Modlitwa: wspólne śpiewanie piosenki -  „Spotkał mnie dziś Pan”.

Narysuj Kapłana, który mówi o Panu Jezusie.

Źródło:podręcznik – Jezus mnie kocha, internet:

https://www.youtube.com/watch?v=NS3V4kLhV8s

https://ekai.pl/wp-content/uploads/2017/06/Ks.-Bruno-Th%C3%A9venin.jpg

                                                                                                                         Bożena Dziewicka

06. 04. 2021. katecheza

RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA

Bóg nie umarł (piosenka)

https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

Wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa i kochają Go, cieszą się z Jego zmartwychwstania.

 My również cieszymy się, że Jezus powstał z martwych, dlatego dajemy temu wyraz w piosence.

 

Bóg nie umarł, Jezus żyje x3

                               (dzieci najpierw kiwają palcem, a następnie wskazują nim w górę)

Daj mu ręce swe,             (dzieci klaszczą w dłonie)

Daj mu nogi swe,              (dzieci tupią nogami)

Daj mu serce swe,            (dzieci uderzają lekko pięścią w swoje serce, naśladując jego bicie)

On zawsze z nami jest.       (dzieci radośnie podskakują

Znaki zmartwychwstałego Jezusa w kościele

Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą- teraz modlimy się w domu. W kościele znajdujemy wiele znaków przypominających nam o radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa.

Paschał

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

Paschał jest to duża świeca, która oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy rozświetla  ciemność,

tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią.

 Figura zmartwychwstałego Jezusa

 

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

Figura przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć.

Rymowanka – naucz dziecko

Radości nadszedł czas –Jezus żyje pośród nas.

Źródło: strony internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Pascha%C5%82.JPG

https://christiana-dabrowscy.com/743/figura-chrystusa-zmartwychwsta%C5%82ego.jpg

 Przewodnik metodyczny: Kocham Dobrego Boga.                          Bożena Dziewicka

Język angielski 02.04.2021

Witajcie Kochane Przedszkolaki!

Zapraszam Was do obejrzenia piosenki o króliczku.

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g

 

 

W ramach utrwalenia wielkanocnego słownictwa proszę obejrzycie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8MWFfwZmAjo.

 

Nowe słownictwo:

Easter basket- wielkanocny koszyczek

Easter lamb- wielkanocny baranek.

 

Dzieci liczą małe wielkanocne zajączki (Little Easter Bunnies) z piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

 

i poruszają się tak jak one:

-kiedy usłyszymy - hop, hop, hop,… - skoki obunóż,

-kiedy usłyszymy - run, run, run,… - bieganie,

-kiedy usłyszymy – walk, walk, walk,… - spacerowanie,

-kiedy usłyszymy – skip, skip, skip,… - podskoki „z nóżki na nóżkę."

 

Życzę wszystkim Wesołych Świąt- Happy Easter!

Ewa Baprawska.

 

                                                                                                                Źródło You Tube.

 

Gimnastyka na weosło

Przedstawiam propozycję ćwiczeń   ;)

Zestaw # 1

 1. Podskoki obunóż jak małe piłeczki. Tempo: wolno wolno wolno, szybko szybko szybko, wolno wolno wolno, szybko szybko szybko, wolno wolno wolno, szybko szybko szybko
 2. W klęku podparty wykonujemy na przemian „koci grzbiet”, następnie „plecy zapadnięte (wklęsłe)”. (około 8 powtórzeń)
 3. Zabawa w pchanie taczek. Trzymamy za kostki nasze dziecko, a ono próbuje chodzić na rękach do przodu, do tyłu, zmieniać kierunek. (+/- do przejścia 15 metrów)
 4. Marsz na czworaka w podporze przodem. (+/- do przejścia 20 metrów w różnych kierunkach)
 5. Szybki sprint w miejscu.

 

 

 

Pozdrawiam

Justyna Giza

31. 03. 2021. katecheza

  Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice oto propozycje na dzisiejszą katechezę

Święcenie pokarmów na wielkanocny stół - Koszyczek dobrych życzeń

 

https://i.pinimg.com/originals/c9/96/d8/c996d8c322ec77ce519593e8b4b42e2b.jpg

 

Rodzicu - wraz z dzieckiem przygotuj koszyczek ze święconką, wytłumacz co oznaczają poszczególne potrawy.

Przygotowany koszyczek odstawmy w chodne miejsce, żeby czekał na nasze wielkanocne śniadanie.

 

Przy świątecznym stole w Wielką Niedzielę, dzieląc się pokarmami z koszyczka powiedzcie wraz z dziećmi modlitwę:

„Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami i udziel nam radości Twego zmartwychwstania, a stół nasz

niech będzie znakiem pojednania. Alleluja!” (można nauczyć się w sobotę).

 

Posłuchajcie piosenek:

Wielkanocna piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw

 

Wesołego Alleluja

https://www.youtube.com/watch?v=lVsbR81g8UM